„Google AdWords“ darbin sesija
Vilnius, rugs jo 16 d.

Aust ja Blaževičiūt
AdWords account manager
          ...
Kod l jūs esate čia?
            Google Confidential and Proprietary
Mūsų šiandienos darbotvark

  •  Kaip veikia „AdWords“
  •  „Google“ paieškos ir turinio tinklas
  •  Paskyros sukūr...
Kaip veikia „AdWords“ ?
             Google Confidential and Proprietary
Kaip veikia „AdWords“ ?

                   Paieškos užklausa


      Google AdWords
     ...
„AdWords“ = daugiau kontrol s ir skaidrumo

Taikymas: Pasirinkite, kur rodyti savo skelbimus ir kam


MUP: Mok kite, tik k...
Mok jimas už paspaudimą: reklamuotojas moka tik kai
lankytojas paspaudžia ant jo „AdWords“ skelbimo
  Naudotojas   ...
Skelbimų reitingavimas: „AdWords“ sukurta taip, kad
 apdovanotų relevantiškumą


         1
         2  ...
Max. MUP ir faktinis MUP: kame skirtumas?

• Kiek aš moku už kiekvieną paspaudimą?
• Kiek paspaudimų aš gausiu kiekvieną m...
Max. MUP ir faktinis MUP: faktinio MUP suma yra
apibr žiama raktažodžių aukcione


Skelbimų reitingai yra nustatomi pasiūl...
„Google“ paieškos ir turinio tinklas
             Google Confidential and Proprietary
„Google“ pasiekia 97,7%
                                   Lietuvos interneto
     ...
„Google“ tinklas
           Paieškos
           partneriai,
           įskaitant

  ...
„Google“ turinio tinklas: kontekstinis taikymas,
taikymas pagal paskirties vietas arba abu
    Pasiekia milijonus inte...
Įvairūs skelbimo formatai

                                                ...
Kaip sukurti „AdWords“ paskyrą
           Google Confidential and Proprietary
Kaip sukurti „AdWords“ paskyrą
         www.google.com/adwords
             arba
        ...
Kaip sukurti „AdWords“ paskyrą
                 Google Confidential and Proprietary
Kurdami „AdWords“ paskyrą atkreipkite d mesį

• Viena „Google“ paskyra vienai „AdWords“ paskyrai

• Tur site patvirtinti T...
„AdWords“ paskyros struktūra
            Google Confidential and Proprietary
„AdWords“ paskyros struktūra
Vienoje kampanijoje galite sukurti iki 2000 skelbimo grupių, o vienoje paskyroje
– iki 25...
Efektyvios paieškos kampanijos struktūra
              Google Confidential and Proprietary  22
Kod l gera struktūra yra svarbi?


 Gera struktūra palengvina paskyros steb jimą ir valdymą
 Relevantiškumas yra s kmingos...
Kuriant paskyros struktūrą atspind kite savo svetainę
     Atsižvelkite į tai, kaip produktai yra kategorizuojami ...
Pavyzdys Nr.1: prasta struktūra


    Skelbimo grup #1         Raktiniai žodžiai:

             ...
Pavyzdys Nr. 2: gera struktūra
Skelbimo grup     Skelbimo tekstas         Raktiniai žodžiai

         ...
Pavyzdys Nr. 3: kampanijų struktūra atspindi svetain s
struktūrą

      Kampanija #1: Batai
      - Auliniai
  ...
Skaidrumas
Palengvina laikui/atsargoms jautrios informacijos
                     valdymą

      ...
Raktiniai žodžiai
Geriausios praktikos
            Google Confidential and Proprietary
Kaip generuoti raktinius žodžius

Produktai / paslaugos jūsų tinklalapyje
Sinonimai ir netaisyklingi žodžiai
Raktinių žodž...
Kiek raktinių žodžių tur čiau naudoti?

  S kmingos kampanijos įtraukia platų spektrą raktinių žodžių, kad
 pasiektų na...
1 žingsnis: pasirinkite raktažodžius, atspindinčius jūsų tikslus

  Didžioji dalis paspaudimų ateis iš pagrindinių (core)...
2 žingsnis: išpl skite raktinių žodžių sąrašą


 Išpl skite raktinių žodžių sąrašą, kad jie įtrauktų:
 • Įvairias variac...
3 žingsnis: grupavimas pagal temas

 • Grupuokite raktinius žodžius pagal temas ir produktų/paslaugų
  linijas
 • Kiekvie...
4 žingsnis: redaguokite raktažodžių sąrašą, kad jis atitiktų
taisykles

• Sistema negali skaityti skyrybos ženklų
    I...
Žingsnis 5: prid kite neigiamų raktinių žodžių, kad
padidintum te susietumo faktorių

• Neigiami raktiniai žodžiai
   • ...
Raktažodžiai, sudaryti iš kelių žodžių


           94% žmonių JAV ieško su daugiažodin mis fraz mis    ...
Raktinių žodžių atitikties parinktys
             Google Confidential and Proprietary
Naudokite raktinių žodžių atitiktis didesniam našumui
  Plati: didžiausias užklausų skaičius     Fraz s: susiaurina ...
Plačios atitikties raktiniai žodžiai

                      Privalumai:
Plati atitiktis – didžiausias...
Fraz s atitikties raktiniai žodžiai
                    Privalumai:
Fraz s atitiktis – susiaurina   ...
Tikslios atitikties raktiniai žodžiai
       Tiksli atitiktis – tik labiausiai susijusios užklausos

       ...
Neigiami raktiniai žodžiai
                      Privalumai:
                    ...
Apibendrinant raktinių žodžių geriausias praktikas
Susiję raktiniai žodžiai:

Tiksliai atspindi siūlomus produktus ar pasl...
Skelbimų tekstai
Geriausios praktikos
            Google Confidential and Proprietary
Skelbimų tekstai

Galvokite apie jūsų tikslinę auditoriją
  •  Kam jūs kalbate?
  •  Kas juos motyvuoja?
  •  Kal...
Rašant skelbimų tekstus
  Patraukite kliento akį, užsitikrindami, kad skelbimo
  pavadinimas sutampa su jūsų raktiniais...
Rašant skelbimų tekstus


Išskirkite produktą / paslaugą
   •  Specialūs pasiūlymai
   •  Nuolaidos
   •  Nemo...
Rašant skelbimų tekstus

Pabr žkite vietovę
• Gali padidinti jo našumą
• Pritraukia vietinių naudotojų d mesį
• Ne vietini...
Rašant skelbimų tekstus


Naudokite veiksmą raginančias (calls-to-action) frazes:
  •  Nurodo naudotojui, kokį veiksmą ...
Rašant skelbimų tekstus


Įvairių skelbimų tekstų testavimas
  •  Išbandykite skirtingas žinutes, pasiūlymus skirtingo...
Dinaminis raktinių žodžių įterpimas
           {KeyWord:Numatytasis}                Andorra
...
Redakcin s, turinio ir nuorodų politikos
                      Google Confidential and Proprietary
Apibendrinant skelbimų tekstų geriausias praktikas


            Naudokite stiprias veiksmą raginančias frazes...
Priedas – geriausios praktikos išsamiau
Element   Best Practice Guideline

      • Clear customer benefit statemen...
Nukreipimo puslapis
Geriausios praktikos
            Google Confidential and Proprietary
Efektyvūs nukreipimo puslapiai

            - Tiek sekundžių tereikia lankytojui,
       8s    kad nu...
Pasirinkite tinkamą puslapį


       Siekite sklandaus per jimo nuo raktinio žodžio ir skelbimo
       tekst...
Pavyzdys: “Google” internetin parduotuv
Raktinis žodis: Golfo sk tis
 Google Golfo sk tis
 5 metų garantija, žemos kainos
...
Apibendrinant trumpai

                          Google Golfo sk tis
              ...
7 nukreipimo puslapio optimizacijos
patarimai
            Google Confidential and Proprietary
7 Tim Ash nukreipimo puslapio geriausios praktikos

 1. Sustiprinkite raginimą veikti (call-to-action)

 2. Sumažinkite ...
Turinio tinklo kampanijos
            Google Confidential and Proprietary
Reklamuotojai naudoja Turinio tinklą (TT), kad
papildytų reklamą paieškoje


  Kaina                   ...
Reklama Turinio Tinkle atneša papildomas
konversijas už mažesnę kainą
            20%           ...
Ir ši tendencija yra stabili ilgą laiką
                                       ...
Turinio tinklo skelbimai kursto paieškos tinklo
našumą

                                 ...
…bei skatina “offline” konversijas

Paieškos ir reklamos turinio tinkle efektyvumas skatinant “offline”
konversijas


  ...
Turinio tinklo skelbimai didina paieškos srautus
įvairiose srityse


           Vidutinis paieškos užklausų augi...
Turinio tinklo kampanijos

                           Taikymas pagal raktinius
        ...
TT kampanijos: patarimai ir geriausios
praktikos
              Google Confidential and Proprietary
Naudokite įvairius skelbimų formatus


        Book London Flights           Flowers to Order
     ...
Lengvai kurkite vaizdo skelbimus, kurie optimizuoja IG

DAB atpažįsta lietuviškus simbolius!

              ...
Nustatykite atskirus MUP turinio tinklui

Galimyb kontroliuoti max. MUP turinio tinklui atskirai nuo
paieškos tinklo, prik...
Sukurkite atskirą kampaniją turinio tinklui

  • Skelbimų pateikimo būdas turinio tinkle smarkiai skiriasi
   nuo šio...
Atskiros kampanijos neša geresnius rezultatus
                              •• This internat...
Raktinių žodžių sąrašų turinio kampanijoms kūrimas

  Mūsų sistema skaito raktinius žodžius kaip vieną temą

  Tod l:
...
Skelbimų grup s kiekvienai temai
Paskirkite po vieną skelbimų grupę kiekvienai temai
Adaptuokite skelbimus taip, kad temat...
Sukurkite tiesiogines, papildomas ir auditorijos skelbimų
grupes
 3 skirtingų tipų skelbimų grup s


          ...
Išskirkite svetaines ir kategorijas

 Apsisaugokite nuo skelbimo rodymo tam tikrose svetain se ir/ar kategorijose, kad lab...
Kaip naudoti Paskirties vietų našumo ataskaitą: svetainių ir
kategorijų išskyrimas
                  ...
Investicijų grąžos steb jimas
            Google Confidential and Proprietary
Nemokamas “Google Analytics”
                Google Confidential and Proprietary
Nemokamas konversijų steb jimas

Matuoja jūsų kampanijos ir raktinių žodžių investicijų grąžą
Lengva įdiegti ir nustatyti ...
„AdWords“ ataskaitų centras
            Google Confidential and Proprietary  85
Lengva generuoti ataskaitas “AdWords” paskyroje
                      Google Confidential and Pro...
Kokios ataskaitos jus gali dominti?
  Jei norite optimizuoti savo paskyrą geresnei IG, mes rekomenduojame
  atlikti ...
Paieškos užklausų našumo ataskaita – privalumai

 Paieškos užklausų našumo ataskaita rodo našumo
 duomenis apie naudotojo ...
Paskirties vietų našumo ataskaita - privalumai


   Paskirties vietų našumo ataskaita suteikia didesnio skaidrumo ir
 ...
Parodymų dalies ataskaita – privalumai

   Parodymų dalis yra “AdWords” statistikos parametras, kuris atskleidžia gautų
...
Raktinio žodžio našumo ataskaita

Rodo našumo statistiką apie visus raktinius žodžius arba pasirinktose kampanijose
 ...
Paieškos užklausų našumo ataskaita

Rodo statistiką tų paieškos užklausų, kurios iššauk skelbimą ir susilauk paspaudimų


...
Paieškos užklausų našumo ataskaita
Dabar paieškos užklausų našumo ataskaita yra integruota tiesiogiai į
kampanijos/skelbim...
Paskirties vietų našumo ataskaita
Rodo našumo statistiką apie svetaines turinio tinkle, kuriose buvo rodomi skelbimai
...
Parodymų dalies ataskaita
Rodo skaičių: kiek kartų skelbimas buvo parodytas palyginus su skaičiumi, kiek kartų
skelbimas g...
„AdWords“ mitai ir faktai (anglų k.)
             Google Confidential and Proprietary
Mitas Nr. 1: “May There Be Ads Everywhere”

Misconception: There can and should be ads on all Google.com results pages

Fa...
Pavyzdys: Commercialism of Queries

Compare the number and positioning of ads on the following 3 queries
       ...
Pavyzdys Nr. 2: “Nobody But Me”

Misconception: If I am the only person advertising on a page, it will be cheap.

Fact: Go...
Mitas Nr. 3: “Keyword Match Types Matter”

Misconception: Changing keyword match types can alter my minimum bid

Fact: Qua...
Mitas Nr. 4: “Ad Position Matters”

Misconception: Showing up in a higher position will benefit my QS

Fact: Quality Score...
Mitas Nr. 5: “Never Touch a Running System”

Misconception: I’ll lose my quality history if I optimize my account

Fact: T...
Mitas Nr. 6: “Use It Or Loose It”

Misconception: Quality Score suffers when my ad/keyword is paused

Fact: Quality Score ...
„AdWords Editor“ programa
           Google Confidential and Proprietary
Kaip prad ti
        Google Confidential and Proprietary
Kas yra „AdWords Editor“?

Nemokama, parsisiunčiama kampanijų valdymo programa, leidžianti
lanksčiai ir lengvai atlikti pa...
Navigacija
       Google Confidential and Proprietary
Paskyros atidarymas
           Google Confidential and Proprietary
Paskyros atidarymas
           Google Confidential and Proprietary
Paskyros medis – hierarchin struktūra
Tree
View
                    Google Confidential and Pr...
Navigacijos skirtukai
            Google Confidential and Proprietary
Duomenų lentel ir redagavimo langelis
    {
Data

View
Edit

Panel  {
                    ...
Kampanijų, skelbimo grupių, skelbimo
tekstų ir raktinių žodžių prid jimas
            Google Confidential a...
Parsisiųskite naujausius pakeitimus
                   Google Confidential and Proprietary
Naujų kampanijų kūrimas
             Google Confidential and Proprietary
Raktinių žodžių prid jimas
               Google Confidential and Proprietary
Skelbimo tekstų prid jimas
               Google Confidential and Proprietary
Neigiamų raktinių žodžių prid jimas
            Google Confidential and Proprietary
Neigiamų raktinių žodžių prid jimas
                   Google Confidential and Proprietary
Skelbimų tekstų ir raktinių žodžių
redagavimas
             Google Confidential and Proprietary
Skelbimų tekstų redagavimas
               Google Confidential and Proprietary
Raktinių žodžių redagavimas
               Google Confidential and Proprietary
Skelbimų grupių kopijavimas ir
perk limas
            Google Confidential and Proprietary
Kopijuokite / perkelkite raktinius žodžius
                       To  To Cut       To
 ...
Paieškos funkcija
          Google Confidential and Proprietary
Paieškos funkcija
          Google Confidential and Proprietary
“Rasti ir pakeisti” funkcija
              Google Confidential and Proprietary
“Rasti ir pakeisti” funkcija
                Google Confidential and Proprietary
Persp jimo simboliai
            Google Confidential and Proprietary
Simboliai ir jų reikšm s

              New Item Added
               Edited Item
       ...
Pakeitimų įk limas į paskyrą
            Google Confidential and Proprietary
Pakeitimų įk limas į paskyrą
                Google Confidential and Proprietary
Apibendrinimas
         Google Confidential and Proprietary  133
97.7 % Lietuvos internautų naudoja “Google” paiešką
  ir “AdWords” susieja jus su ieškančiais klientais.
 Nor dami pasie...
Po šiandienos sesijos...


   Visi dalyviai gaus €30 reklaminius kodus

   Prašome užpildyti išdalintas formas, pateik...
Q&A
   Google Confidential and Proprietary
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Austeja Blazeviciute

1,845 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,845
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Austeja Blazeviciute

 1. 1. „Google AdWords“ darbin sesija Vilnius, rugs jo 16 d. Aust ja Blaževičiūt AdWords account manager Google Confidential and Proprietary
 2. 2. Kod l jūs esate čia? Google Confidential and Proprietary
 3. 3. Mūsų šiandienos darbotvark • Kaip veikia „AdWords“ • „Google“ paieškos ir turinio tinklas • Paskyros sukūrimas • „AdWords“ paskyros struktūra • Efektyvios paieškos kampanijos struktūra • Raktiniai žodžiai – geriausios praktikos Q&A ir PERTRAUKA • Skelbimų tekstai – geriausios praktikos • Nukreipimo puslapis ir 7 dizaino nuod m s • Turinio tinklo kampanijos – geriausios praktikos Q&A ir PERTRAUKA • Investicijų grąžos steb jimas ir „AdWords“ ataskaitų centras • „AdWords“ mitai ir faktai • „AdWords Editor“ programa – kod l ir kaip • Darbas su „AdWords Editor“ Google Confidential and Proprietary
 4. 4. Kaip veikia „AdWords“ ? Google Confidential and Proprietary
 5. 5. Kaip veikia „AdWords“ ? Paieškos užklausa Google AdWords LCD televizorius Google AdWords Paieškos rezultatai Google Confidential and Proprietary
 6. 6. „AdWords“ = daugiau kontrol s ir skaidrumo Taikymas: Pasirinkite, kur rodyti savo skelbimus ir kam MUP: Mok kite, tik kai kas nors spusteli ant jūsų skelbimo N ra minimalių išlaidų ar minimalaus laikotarpio reikalavimų Reitingas: Susiję ir aktualūs skelbimai gauna aukštesnę poziciją „Google“ už mažesnę kainą Investicijų grąža (IG): Aiškiai matykite, kiek paspaudimų virto pardavimais/prisijungimu/registracija/etc. Google Confidential and Proprietary
 7. 7. Mok jimas už paspaudimą: reklamuotojas moka tik kai lankytojas paspaudžia ant jo „AdWords“ skelbimo Naudotojas AdWords skelbimai Naudotojas Atidaromas “nukreipimo ieško yra rodomi paspaudžia ant puslapis” ir “Parodymai” vieno skelbimo reklamuotojas “Paspaudimas” apmokestinamas už paspaudimą • Paspaudimas: veiksmas, kurį atlieka naudotojas, kad pasirinktų skelbimą ir patektų į reklamuotojo puslapį • Mok jimas už paspaudimą (angl. PPC): „AdWords“ mok jimo modelis, pagal kurį reklamuotojas moka tik tada, kai lankytojas paspaudžia ant jo „AdWords“ skelbimo • Mokestis už paspaudimą (MUP): paspaudimo kaina, kurią sumoka reklamuotojas • Paspaudimo rodiklis (PR): paspaudimų skaičius / parodymų skaičius Google Confidential and Proprietary
 8. 8. Skelbimų reitingavimas: „AdWords“ sukurta taip, kad apdovanotų relevantiškumą 1 2 4 3 5 … Skelbimo reitingas Max MUP Kokyb s balas • Skelbimo reitingas yra Maksimali kaina, kurią Kombinacija veiksnių: apibr žiamas max. MUP ir reklamuotojas yra linkęs • Skelbimo, iššaukto atitinkamo kokyb s balo aukciono sumok ti už paspaudimą raktinio žodžio, paspaudimo metu ant jo skelbimo rodiklis (PR) • Aukštesnis reitingas gali • Skelbimo teksto ir nukreipimo padidinti skelbimo puslapio relevantiškumas matomumą ir paspaudimų • Istorinis našumas skaičių • Kiti relevantiškumo faktoriai Google Confidential and Proprietary
 9. 9. Max. MUP ir faktinis MUP: kame skirtumas? • Kiek aš moku už kiekvieną paspaudimą? • Kiek paspaudimų aš gausiu kiekvieną m nesį? • Kod l skirtingi paspaudimai kainuoja skirtingas sumas? • Kas yra Max. MUP? • Kuo jis skiriasi nuo faktinio MUP? Google Confidential and Proprietary
 10. 10. Max. MUP ir faktinis MUP: faktinio MUP suma yra apibr žiama raktažodžių aukcione Skelbimų reitingai yra nustatomi pasiūlymų aukcione kiekvieną kartą, kai kas nors įveda susijusį raktinį žodį Max. MUP yra jūsų pasiūlymas aukcione – tai yra teoretinis maksimumas, kurį jūs sumok site Pagal „AdWords“ modelį reklamuotojas moka tik 0.01 LTL daugiau nei reklamuotojas, sekantis po jo (jei jų kokyb s balai yra vienodi) – tai ir yra faktinis MUP Pavyzdys: • Jūsų konkretaus raktinio žodžio Max MUP yra 0,30 LTL • Jūsų pasiūlymas yra aukščiausias ir sekantis didžiausias pasiūlymas yra 0,20 LTL • Darant prielaidą, kad jūsų ir kitų reklamuotojų kokyb s balai yra vienodi, jūsų skelbimas bus rodomas pirmas ir jūsų faktinis MUP bus 0,21LTL Google Confidential and Proprietary
 11. 11. „Google“ paieškos ir turinio tinklas Google Confidential and Proprietary
 12. 12. „Google“ pasiekia 97,7% Lietuvos interneto naudotojų Google Confidential and Proprietary 12 Šaltinis: http://www.ranking.lt/en/rankings/search-engines.html
 13. 13. „Google“ tinklas Paieškos partneriai, įskaitant network Tūkstančiai Turinio „Google“ tinklas partnerių, įskaitant: pasiekia virš 86% interneto naudotojų globaliu mastu Google Confidential and Proprietary
 14. 14. „Google“ turinio tinklas: kontekstinis taikymas, taikymas pagal paskirties vietas arba abu Pasiekia milijonus internautų tuo metu, kai jie skaito turinį online „Google“ skenuoja puslapį, interpretuoja jo turinį ir pateikia susijusius skelbimus Puslapio turinys koncentruojasi į filmų premjeras Susiję skelbimai pateikiami realiuoju laiku Google Confidential and Proprietary
 15. 15. Įvairūs skelbimo formatai Sponsored Links Stock Trades From $6.99 Plus 100 Commission-Free Trades. Paieškos Open Online at E*TRADE Securities. ETRADE.com Standartinis Video skelbimai 100 No-Commission Trades Plus 100 Commission-Free Trades. skelbimai Open Online at E*TRADE Securities. ETRADE.com vaizdo Free Online Bank Interest-Bearing Checking with Free Online Bill Pay from E*TRADE Bank. bank.etrade.com skelbimas Vaizdo skelbimas Gadgets (336 x 280) Stock Trades From $6.99 QQQ Moves to NASDAQ Trade Stocks for $4 INVESTools Turinys – kontekstualiai taikomi teksto skelbimai Plus 100 Commission-Free Trades. Visit for a QQQ Prospectus, a UIT. No Account Minimums. Learn the 5-Step Formula to Open Online at E*TRADE Securities. ALPS Distributos Inc., distributor Start Trading Online Today! trade stocks with confidence ETRADE.com www.nasdaq.com/qqq www.sharebuilder.com www.investools.com Ads by Google Advertise on this site Google Confidential and Proprietary
 16. 16. Kaip sukurti „AdWords“ paskyrą Google Confidential and Proprietary
 17. 17. Kaip sukurti „AdWords“ paskyrą www.google.com/adwords arba www.adwords.com Google Confidential and Proprietary
 18. 18. Kaip sukurti „AdWords“ paskyrą Google Confidential and Proprietary
 19. 19. Kurdami „AdWords“ paskyrą atkreipkite d mesį • Viena „Google“ paskyra vienai „AdWords“ paskyrai • Tur site patvirtinti Taisykles ir nuostatas (svarbu MCC administratoriams) • Mok jimo metodų pasirinkimas – n ra galimyb s pakeisti valiutos bei pereiti nuo pav luoto atsiskaitymo prie išankstinio ir atvirkščiai • Įžvalgiai pasirinkite taikomas šalis ir kalbas: Šalis – Lietuva Kalbos – lietuvių, anglų, rusų, lenkų Kiek iš jūsų niekada n ra kūrę „AdWords“ paskyros? Google Confidential and Proprietary
 20. 20. „AdWords“ paskyros struktūra Google Confidential and Proprietary
 21. 21. „AdWords“ paskyros struktūra Vienoje kampanijoje galite sukurti iki 2000 skelbimo grupių, o vienoje paskyroje – iki 25 kampanijų Google Confidential and Proprietary
 22. 22. Efektyvios paieškos kampanijos struktūra Google Confidential and Proprietary 22
 23. 23. Kod l gera struktūra yra svarbi? Gera struktūra palengvina paskyros steb jimą ir valdymą Relevantiškumas yra s kmingos “AdWords” kampanijos pagrindas Kryptingas Aukštesni Daugiau skelbimas paspaudimo kokybiškų rodikliai apsilankymų Geresn Daugiau Gera pozicija už tokį konversijų naudotojo patį Max. MUP patirtis Google Confidential and Proprietary
 24. 24. Kuriant paskyros struktūrą atspind kite savo svetainę Atsižvelkite į tai, kaip produktai yra kategorizuojami jūsų svetain je: • Naudokite šią struktūrą kaip pagrindą savo “AdWords” paskyrai • Platesnes prekių/paslaugų kategorijas išskirkite į kampanijas, o šių kategorijų sub-kategorijas – į skelbimų grupes Google Confidential and Proprietary
 25. 25. Pavyzdys Nr.1: prasta struktūra Skelbimo grup #1 Raktiniai žodžiai: paper clips office supplies Office Supplies pen Great priced office supplies. pens All your office & stationary needs. envelope www.officesupplies.lv office envelopes cheap paper clips discount office supplies cheap envelopes office stationary office paper clips cheap pens 25 Google Confidential and Proprietary
 26. 26. Pavyzdys Nr. 2: gera struktūra Skelbimo grup Skelbimo tekstas Raktiniai žodžiai Office Supplies Office supplies Supplies Great priced office supplies. Discount office supplies All your office & stationary needs. Office stationary www.officesupplies.lv Save on Envelopes Cheap envelopes Great prices on envelopes. Envelope Envelopes Order now for next day delivery. Office envelopes www.officesupplies.lv Looking for Pens? Pens Pens Save up to 50% on pens. Pen Order now for next day delivery. Cheap pens www.officesupplies.lv Cheap Paper Clips Paper clips Paper clips Two for the price of one deals Cheap paper clips on paper clips. Order now! Office paper clips www.officesupplies.lv 26 Google Confidential and Proprietary
 27. 27. Pavyzdys Nr. 3: kampanijų struktūra atspindi svetain s struktūrą Kampanija #1: Batai - Auliniai - Bateliai - Sandalai Kampanija #2: Apranga - Paltai - Suknel s - Keln s Kampanija #3: Aksesuarai - Rankin s - Diržai - Šalik liai Google Confidential and Proprietary
 28. 28. Skaidrumas Palengvina laikui/atsargoms jautrios informacijos valdymą Pozityviai veikia kokyb s balą Palengvina paskyros steb jimą / navigaciją Padidina bendrą našumą Google Confidential and Proprietary 28
 29. 29. Raktiniai žodžiai Geriausios praktikos Google Confidential and Proprietary
 30. 30. Kaip generuoti raktinius žodžius Produktai / paslaugos jūsų tinklalapyje Sinonimai ir netaisyklingi žodžiai Raktinių žodžių įrankio pateikiamos id jos Google Confidential and Proprietary 30
 31. 31. Kiek raktinių žodžių tur čiau naudoti? S kmingos kampanijos įtraukia platų spektrą raktinių žodžių, kad pasiektų naudotojus per visą pirkimo ciklą. Didžioji dalis paspaudimų ateis iš pagrindinių (core) raktinių žodžių. “Brand” terminai + pagrindiniai raktažodžiai Generuoja 65% paspaudimų 20% raktažodžių generuoja ~65% paspaudimų ir susijusių konversijų Išpl sti “brand” ir pagrindiniai Generuoja 20% srities raktažodžiai paspaudimų 30% raktažodžių generuoja ~20% paspaudimų Generuoja Išpl stas sąrašas, apimantis 15% paspaud. visą spektrą teigiamą IG turinčių raktažodžių 50% raktažodžių generuoja ~15% paspaudimų Google Confidential and Proprietary
 32. 32. 1 žingsnis: pasirinkite raktažodžius, atspindinčius jūsų tikslus Didžioji dalis paspaudimų ateis iš pagrindinių (core) raktinių žodžių. Tačiau idealiu atveju, jei norite pasiekti maksimalaus srauto, jums reikia gero mišinio raktinių žodžių, atspindinčių visus pirkimo ciklo etapus. notebook notebook computers RESEARCH / ENGAGEMENT notebook reviews CONSIDERATION compare notebooks COMPARISON buy acme notebook PURCHASE order acme monster 2000 discount acme notebook Google Confidential and Proprietary
 33. 33. 2 žingsnis: išpl skite raktinių žodžių sąrašą Išpl skite raktinių žodžių sąrašą, kad jie įtrauktų: • Įvairias variacijas • Daugiskaitinius žodžius • Sinonimus Raktinis žodis: acme notebook Buy acme notebook Buy acme notebooks Buy acme laptop Prid kite variacijų Purchase acme notebook Purchase acme laptop Buy acme notebooks Google Confidential and Proprietary
 34. 34. 3 žingsnis: grupavimas pagal temas • Grupuokite raktinius žodžius pagal temas ir produktų/paslaugų linijas • Kiekviena raktažodžių grup tur tų tur ti savo skelbimų grupę, kad užsitikrintum te, jog skelbimų tekstai yra glaudžiai susiję su raktiniais žodžiais rucksack Trekking backpack trekking rucksack camping backpack trekking Camping hiking backpack equipment hiking rucksack trekking backpack camping rucksack rucksack shop Rucksac walking buying backpacks k brand travel rucksacks travel backpack Other waterproof rucksacks keywords hiking equipment Google Confidential and Proprietary
 35. 35. 4 žingsnis: redaguokite raktažodžių sąrašą, kad jis atitiktų taisykles • Sistema negali skaityti skyrybos ženklų Išskyrus & _ ‘ • N ra jokio skirtumo tarp mažųjų ir didžiųjų raidžių BUSP vs. busp Kuprin vs. kuprin • Sistema supranta diakritinius ženklus Zoë ≠ Zoe Café ≠ Cafe Vištų f ja ≠ vistu feja Google Confidential and Proprietary
 36. 36. Žingsnis 5: prid kite neigiamų raktinių žodžių, kad padidintum te susietumo faktorių • Neigiami raktiniai žodžiai • Minuso ženklas, rašomas prieš atitinkamą raktažodį raktinių žodžių sąraše (pavyzdžiui, -nemokamas) • Pagalba: Raktinių žodžių įrankis • Pridedant variacijas tokias kaip: “nemokamas”, “už dyką”, “papigiai”, “nachaliavu” • Raktinių žodžių atitikties parinktys rašant neigiamus žodžius Neigiama plati (Negative broad) atitiktis: -naudota Neigiama fraz s (Negative phrase) atitiktis: - ‘naudota knyga’ Neigiama tiksli (Negative exact) atitiktis: -[naudota knyga] • Neigiamus raktinius žodžius galima prid ti skelbimo grup s arba reklamos kampanijos lygmenyje Google Confidential and Proprietary
 37. 37. Raktažodžiai, sudaryti iš kelių žodžių 94% žmonių JAV ieško su daugiažodin mis fraz mis 2 word phrases 28.83% 3 word phrases 22.28% 4 word phrases 20.43% 5 word phrases 11.97% 1 word phrases 6.19% 6 word phrases 5.76% 7 word phrases 2.59% Source: OneStat.com – July 2006 – Date from the United States Google Confidential and Proprietary
 38. 38. Raktinių žodžių atitikties parinktys Google Confidential and Proprietary
 39. 39. Naudokite raktinių žodžių atitiktis didesniam našumui Plati: didžiausias užklausų skaičius Fraz s: susiaurina užklausų skaičių Tiksli: tik labiausiai susijusios užklausos Neigiama: pašalina nereikalingas užklausas Google Confidential and Proprietary 39
 40. 40. Plačios atitikties raktiniai žodžiai Privalumai: Plati atitiktis – didžiausias užklausų skaičius Maksimalus srautas Numatytoji (default) „AdWords“ raktinių Trūkumai: žodžių atitiktis Skelbimas gali būti rodomas su nesusijusiomis užklausomis Visos susijusios jūsų raktažodžio variacijos: Sinonimai Susijusios fraz s Daugiskaitiniai žodžiai Pavyzdys: naudotos knygos Google Confidential and Proprietary 40
 41. 41. Fraz s atitikties raktiniai žodžiai Privalumai: Fraz s atitiktis – susiaurina Daugiau kontrol s užklausų skaičių Geresnis kokyb s balas ir IG Skelbimas n ra rodomas su Trūkumai: raktažodžių variacijomis Mažiau parodymų ir srauto Skelbimas bus rodomas, jei fraz įvedama reikalinga tvarka. Gali būti papildomų žodžių iš bet kurios pus s. Pavyzdys: “Naudota knyga” Google Confidential and Proprietary 41
 42. 42. Tikslios atitikties raktiniai žodžiai Tiksli atitiktis – tik labiausiai susijusios užklausos Tiksliausia raktinių žodžių atitikties parinktis Naudokite ją vieno ar dviejų žodžių raktažodžiams, kada nenorite, jog skelbimai būtų rodomi su raktažodžių variacijomis Pavyzdys: [Naudota knyga] Privalumai: Didesnis pelnas, gaunamas iš kiekvieno paspaudimo Stipriausias potencialus PR ir kokyb s balas Trūkumai: Smarkiai sumaž jęs srautas ir matomumas paieškoje Nors pelnas gali išaugti, pardavimų apimtis gali sumaž ti Google Confidential and Proprietary 42
 43. 43. Neigiami raktiniai žodžiai Privalumai: Išfiltruoja nesusijusius parodymus ir paspaudimus Apsaugo kokyb s balą ir IG Visi kontrol s ir matomumo privalumai Trūkumai: Jokių! Neigama atitiktis – pašalina nesusijusias užklausas Kontroliuokite, kas NEmatys jūsų skelbimo Pavyzdys: –naujas Google Confidential and Proprietary 43
 44. 44. Apibendrinant raktinių žodžių geriausias praktikas Susiję raktiniai žodžiai: Tiksliai atspindi siūlomus produktus ar paslaugas Atitinka tai, ko ieško jūsų auditorija Pasiekia plačią auditoriją, tačiau n ra pernelyg bendri Kuriant raktinių žodžių sąrašus: Įsigilinkite ir supraskite savo/kliento pasiūlymą, produktą ar paslaugą Naudokite Raktinių žodžių įrankį Grupuokite žodžius pagal temas 10-15 susijusių raktinių žodžių kiekvienoje skelbimų grup je Naudokite raktinių žodžių atitikties parinktis, generuojančias konversijas Google Confidential and Proprietary 44
 45. 45. Skelbimų tekstai Geriausios praktikos Google Confidential and Proprietary
 46. 46. Skelbimų tekstai Galvokite apie jūsų tikslinę auditoriją • Kam jūs kalbate? • Kas juos motyvuoja? • Kalb kite tiesiogiai vienam asmeniui, priklausančiam jūsų tikslinei grupei • Kalb kite su tuo asmeniu kalba, kurią jis/ji supras Ar jūs parduodate tai, ką žmon s perka? • Žmon s m gsta požymius/savybes, bet perka atsižvelgdami į produkto teikiamą naudą • Taigi ... tur kite požymius, bet pabr žkite naudą • Revlon: “Fabrike mes gaminame makiažo priemones – parduotuv je mes parduodame viltį” Google Confidential and Proprietary
 47. 47. Rašant skelbimų tekstus Patraukite kliento akį, užsitikrindami, kad skelbimo pavadinimas sutampa su jūsų raktiniais žodžiais Perku.lt LCD televizoriai Geriausi pasiūlymai, nuolaidos, Nemokamas pristatymas. www.perku.lt LCD televizoriai Nebrangūs LCD televizoriai. Perkant internetu, pristatymas nemokamas! perku.lt/LCD_televizoriai Sutampantys terminai skelbimo tekste tampa paryškinti Google Confidential and Proprietary
 48. 48. Rašant skelbimų tekstus Išskirkite produktą / paslaugą • Specialūs pasiūlymai • Nuolaidos • Nemokamas pristatymas • Saugus puslapis Online Tax Software Authorized IRS E-file Provider. Fast, secure & confidential. www.efile.com 48 Google Confidential and Proprietary
 49. 49. Rašant skelbimų tekstus Pabr žkite vietovę • Gali padidinti jo našumą • Pritraukia vietinių naudotojų d mesį • Ne vietiniai naudotojai nespaus ant skelbimo Vilnius Advertising Google Confidential and Proprietary
 50. 50. Rašant skelbimų tekstus Naudokite veiksmą raginančias (calls-to-action) frazes: • Nurodo naudotojui, kokį veiksmą atlikti • Naudojas supranta puslapio tikslą • Didina investicijų grąžą Free $500 Wedding Flowers Venkite bereikšmių, neišsiskiriančių Decorate the church with the most šaukinių Gorgeous flowers. Act now! WedFlowers.family-offer.com 50 Google Confidential and Proprietary
 51. 51. Rašant skelbimų tekstus Įvairių skelbimų tekstų testavimas • Išbandykite skirtingas žinutes, pasiūlymus skirtingose vietose, būkite kūrybingi • Sistema nuspręs už jus: rodo skelbimą su aukštesniu PR dažniau • Neturite ko praprasti! Grisham Books Amazon Books Free shipping on orders over $25 Compare and buy books. Buy books now. Amazon Rocks! Thousands of new & used items! www.amazon.com www.amazon.com Served - 1.97% Served - 0.31% Tuxedo Sale 50-70% Off Men’s Clothing Calvin Klein, Ralph L., & More. Dress him up from head to toe. Authorized Dealer. Fast Shipping! Compare prices and buy now. www.FineTuxedos.com www.finetuxedos.com 51 Google Confidential and Proprietary
 52. 52. Dinaminis raktinių žodžių įterpimas {KeyWord:Numatytasis} Andorra Lowest Rates on Andorra Hotels. Fast Hotel Reservations, Book Now! www.GTAHotels.com/Andorra Andorra Andorra Resort Lowest Rates on Andorra Hotels. Andorra resort Fast Hotel Reservations, Book Now! Andorra hotels www.GTAHotels.com/Andorra Andorra Hotels Lowest Rates on Andorra Hotels. Fast Hotel Reservations, Book Now! www.GTAHotels.com/Andorra 52 Google Confidential and Proprietary
 53. 53. Redakcin s, turinio ir nuorodų politikos Google Confidential and Proprietary
 54. 54. Apibendrinant skelbimų tekstų geriausias praktikas Naudokite stiprias veiksmą raginančias frazes Komunikuokite vertę ir naudą naudotojui Pabr žkite specialius pasiūlymus ir kainas Įtraukite vietovę, kurioje teikiate paslaugas/siunčiate prekes Būkite realistiški – nustatykite teisingus lūkesčius Lyginkite kontrastuokite – ar jūs spaustum te ant savo skelbimo? Užsitikrinkite, kad skelbimai sutinka su “Google” gair mis Google Confidential and Proprietary
 55. 55. Priedas – geriausios praktikos išsamiau Element Best Practice Guideline • Clear customer benefit statement (e.g. ‘Achieve better ROI from your website’) • Call-to-action phrase, such as 'register now,' 'get a free quote,' and 'call now’, but no general call to action phrase, such as ‘click here’ • Special offers or features, with pricing information Content • Text should not run into Display URL (e.g. ‘for online advertising, visit www.google.com/adwords’) • Location of products and services should be specified where relevant • Keywords should be included in title in preference to business name (e.g. ‘Online advertising’ rather than ‘Google Adwords’ except for LBA) • Ad text must be in logical sentence or phrase form, free of spelling mistakes, with grammatically correct spacing • Use of symbols, numbers, or letters must adhere to the true meaning of the symbol Style and • Title should not contain an exclamation mark and ad text a maximum of one exclamation mark Grammar • Gimmicky repetition (e.g. ‘Ads, ads, ads!’) should be avoided • Excessive capitalization (e.g. ‘FREE’ or ‘GOOGLE ADWORDS’) is not permitted • Capitalization of the first letter of each word in the Display URL is permitted • Superlatives (e.g. ‘Best online advertising service’) should be avoided • Proper copyright and trademark usage Legal • Competitive claims must be supported on the ad landing page • Ads should link to customized landing pages that match information in the ad text • Clear value proposition (e.g. ‘Google Adwords help you achieve a better ROI from your website’) Landing • Concise product information (2 – 3 paragraphs) Page • Maximum three clicks to conversion • Product and customer images Google Confidential and Proprietary
 56. 56. Nukreipimo puslapis Geriausios praktikos Google Confidential and Proprietary
 57. 57. Efektyvūs nukreipimo puslapiai - Tiek sekundžių tereikia lankytojui, 8s kad nuspręstų, ar pasilikti jūsų tinklalapyje - Procentas lankytojų, kurie palieka 50 % tinklalapį po trumpo žvilgtel jimo Jūsų nukreipimo puslapis turi tur ti 1 pagrindinį tikslą • ekomercija • registracija • įvaizdžio kūrimas • naryst 57 Google Confidential and Proprietary
 58. 58. Pasirinkite tinkamą puslapį Siekite sklandaus per jimo nuo raktinio žodžio ir skelbimo teksto Nukreipkite į konkretaus produkto puslapį Užtikrinkite, kad lankytojui būtų lengva atlikti veiksmą ar pirkimą ieškant minimaliai Nemok kite už iššvaistytus paspaudimus! Google Confidential and Proprietary
 59. 59. Pavyzdys: “Google” internetin parduotuv Raktinis žodis: Golfo sk tis Google Golfo sk tis 5 metų garantija, žemos kainos Pirk Golfo sk tį dabar! Googlestore.com/sketis Google Confidential and Proprietary
 60. 60. Apibendrinant trumpai Google Golfo sk tis 5 metų garantija, žemos kainos Golfo Sk tis – pirk dabar! Googlestore.com/sketis Atspind kite nukreipimo puslapį Atspind kite skelbimo tekstą Specifiniai raktažodžiai U Golfo sk tis Google Confidential and Proprietary
 61. 61. 7 nukreipimo puslapio optimizacijos patarimai Google Confidential and Proprietary
 62. 62. 7 Tim Ash nukreipimo puslapio geriausios praktikos 1. Sustiprinkite raginimą veikti (call-to-action) 2. Sumažinkite pasirinkimo galimybių 3. Supaprastinkite formas 4. Racionalizuokite tekstą 5. Sustiprinkite sąsają su skelbimo tekstu 6. Sumažinkite vaizdinių blaškančių veiksnių 7. Pagerinkite pasitik jimą skatinančių veiksnių pozicijas Išsami prezentacija: “The 7 Deadly Sins of Landing Page Design” su Tim Ash: http://www.youtube.com/watch?v=erdEZvOq6wo Google Confidential and Proprietary
 63. 63. Turinio tinklo kampanijos Google Confidential and Proprietary
 64. 64. Reklamuotojai naudoja Turinio tinklą (TT), kad papildytų reklamą paieškoje Kaina Kiekis TT gali būti TT gali atnešti efektyvesnis nei turinys papildomų klientų, paieška, atnešantis kada paieška jau yra pigesnes konversijas pilnai išnaudota paieška TT gali pasiekti TT gali stimuliuoti klientus ir atnešti poreikį ir žinomumą, konversijas tokiais kas papildo paiešką būdais, kurių paieška negali Nukreipimas Poreikis Google Confidential and Proprietary
 65. 65. Reklama Turinio Tinkle atneša papildomas konversijas už mažesnę kainą 20% Vidutinis reklamuotojas 20% visų konversijų gauna iš turinio tinklo. Vidutinio reklamuotojo turinio 2% MUĮ (mokestis už įsigijimą – angl. CPA) yra 2% žemesnis negu paieškos. Internal analysis of North America advertisers advertising on both search and content, with conversion tracking 65 enabled, from Dec. 2007 – Nov. 2008 Google Confidential and Proprietary
 66. 66. Ir ši tendencija yra stabili ilgą laiką 20% average more costly than search -2% average cheaper than search Internal analysis of North America advertisers advertising on both search and content, with conversion tracking 66 enabled, from Dec. 2007 – Nov. 2008 Google Confidential and Proprietary
 67. 67. Turinio tinklo skelbimai kursto paieškos tinklo našumą Nesena studija atskleid , kad turinio tinklo reklama l m užklausų paieškoje augimą 155% (brand and segment terms) 155% užklausų augimas Source: ComScore Ad Effectiveness study for Specific Media for 12-month period ending August 2008. 67 Google Confidential and Proprietary
 68. 68. …bei skatina “offline” konversijas Paieškos ir reklamos turinio tinkle efektyvumas skatinant “offline” konversijas 50% 43% 40% 43% naudotojų, 30% 26% kurie mat jungtinę 20% turinio ir paieškos 10% 6% kampaniją, v liau 0% pirko parduotuv je Display Search Only Search + Display Source: comScore Networks Inc. and Yahoo!, “From Clicks to Bricks: The Impact of Online Pre-Shopping on Consumer Shopping Behavior” as cited in a July 30, 2007 press release 68 Google Confidential and Proprietary
 69. 69. Turinio tinklo skelbimai didina paieškos srautus įvairiose srityse Vidutinis paieškos užklausų augimas po to, kai turinio tinklas buvo įtrauktas į kampaniją 155% Source: comScore Brand Metrix, Norms Database, November 2008 69 Google Confidential and Proprietary
 70. 70. Turinio tinklo kampanijos Taikymas pagal raktinius žodžius – MUP Examples of KW list Themes: Keyword based Match flowers gifts Ads are contextually matched to the page bouquets chocolates Kontekstinis taikymas content depending on their keywords and Flower shop presents ad texts. […] […] Ads targeted to page-level content Taikymas pagal kategoriją – based on chosen Keywords or MUP/MUT Examples of Categories: Categories. Category Match Account Strategists can Ads are contextually matched to types of prepare for you the page content in the network based on the special list of categories. Google Turinio categories you have selected in AdWords interface. Tinklas Taikymas pagal paskirties Examples of Placements: vietas – MUT (CPM) Taikymas pagal www.myspace.com paskirties vietas www.interflora.com www.interflora.com/flowers Ads are targeted to pre- selected placements: domains, sub-domains, pages, Taikymas pagal paskirties placements. vietas - MUP (CPC) Google Confidential and Proprietary 70
 71. 71. TT kampanijos: patarimai ir geriausios praktikos Google Confidential and Proprietary
 72. 72. Naudokite įvairius skelbimų formatus Book London Flights Flowers to Order Great savings on flights out of Quality flowers from a local florist. London. Book now! Free next day delivery www.londonflights.co.uk www.localflorist.com Skelbimų tekstai Rent Spanish Villas Euro Football Tickets Beautiful villas for rent on the Costa Buy online tickets for the best Brave coastline. Summer discount. matches in Germany www.villa.com www.Football.com Vaizdo, video skelbimai 72 Google Confidential and Proprietary
 73. 73. Lengvai kurkite vaizdo skelbimus, kurie optimizuoja IG DAB atpažįsta lietuviškus simbolius! Introducing Display Ad Builder Create display ads as easily as standard AdWords text ads. Start with text, or add images. It's that simple: there's no need to hire a designer or design image ads from scratch. Add variety to your text campaigns with graphic elements and animations and show of your products or logos within your ads. Try out different templates, backgrounds, and font colors, which are optimized for direct response with a clear and customizable call to action. 73 Google Confidential and Proprietary
 74. 74. Nustatykite atskirus MUP turinio tinklui Galimyb kontroliuoti max. MUP turinio tinklui atskirai nuo paieškos tinklo, priklausomai nuo našumo Nustatykite atskirus pasiūlymus turinio tinklui 74 Google Confidential and Proprietary
 75. 75. Sukurkite atskirą kampaniją turinio tinklui • Skelbimų pateikimo būdas turinio tinkle smarkiai skiriasi nuo šio proceso paieškoje • Kada skelbimai yra rodomi turinio tinkle, yra svarstomi visi skelbimų grup s raktiniai žodžiai, kad būtų nustatyta jų tema. Jei skelbimų grup s tema atitinka svetain s temą, skelbimas bus rodomas (priklausomai nuo kitų veiksnių tokių kaip Kokyb s balas ir MUP) • Tod l yra svarbu sukurti atskirą kampaniją turinio tinklui. Tiesiog įgalinant turinio tinklą jūsų paieškos kampanijose, jūs galite prarasti nemažą skaičių parodymų, paspaudimų ir konversijų Google Confidential and Proprietary
 76. 76. Atskiros kampanijos neša geresnius rezultatus •• This international hotelier historically ran a search focused campaign, opting into the content This international hotelier historically ran a search focused campaign, opting into the content Tarptautinis network with the same campaign network with the same campaign viešbučių •• In early 2008, two new content specific campaigns were implemented In early 2008, two new content specific campaigns were implemented tinklas •• These replaced the ‘opt in to content’ action on the search campaign These replaced the ‘opt in to content’ action on the search campaign 2 2 90 Average Number of per Adgroup (indexed) 80 2 Average number of KWs K W s Per Adgroup 70 60 (indexed) (indexed) 50 1 1 1 40 30 20 10 0 Before After •• The new optimised content campaign contained fewer Key Results Post Content Optimisation Key Results Post Content Optimisation The new optimised content campaign contained fewer keywords than the previous ‘opt-in’ campaign keywords than the previous ‘opt-in’ campaign •Average CTR more than doubled •Average CTR more than doubled •• Adgroups were tightly themed Adgroups were tightly themed •Average CPC decreased by over 70% •Average CPC decreased by over 70% Google Confidential and Proprietary 76
 77. 77. Raktinių žodžių sąrašų turinio kampanijoms kūrimas Mūsų sistema skaito raktinius žodžius kaip vieną temą Tod l: • Formuokite kiekvieną raktažodžių sąrašą aplink vieną temą • Naudokite raktinius žodžius, kurie yra naudojami svetain se Kampanija ‘Concert Tickets’ Skelbimų grup 1 Skelbimų grup 2 Skelbimų grup 3 Concert Tickets Music Download Nightlife Events tickets concert music download nightlife events concerts tour mp3 music city nightlife ticket online share tunes what’s on tickets download [etc] [etc] [etc] 77 Google Confidential and Proprietary
 78. 78. Skelbimų grup s kiekvienai temai Paskirkite po vieną skelbimų grupę kiekvienai temai Adaptuokite skelbimus taip, kad tematiškai jie būtų kuo arčiau tinklalapių Pages about Pages about Pages about Concert Tickets Music Download Nightlife Events Ad group 1 Ad group 2 Ad group 3 ‘Concert Tickets’ ‘Music Download’ ‘Nightlife Events’ 78 Google Confidential and Proprietary
 79. 79. Sukurkite tiesiogines, papildomas ir auditorijos skelbimų grupes 3 skirtingų tipų skelbimų grup s G l s Tiesiogin s G lių pristatymas 1 G l s ir augalai Šokoladas 2 Papildomos Šokolado d žut s Pirkti šokoladą Ji ir jis 3 Auditorijos Draugyst per atstumą Meil 79 Google Confidential and Proprietary
 80. 80. Išskirkite svetaines ir kategorijas Apsisaugokite nuo skelbimo rodymo tam tikrose svetain se ir/ar kategorijose, kad labiau kontroliuotum te savo kampaniją ir taikytum te savo žinutę tinkamai auditorijai Turinio tinklas Išfiltruojamas Neigiami raktiniai žodžiai netinkamas turinys Svetainių išskyrimas Kategorijos išskyrimas Jūsų skelbimo pateikimas Sužinokite daugiau apie puslapių ir kategorijų išskyrimą: http://adwords.google.com/support/ Google Confidential and Proprietary
 81. 81. Kaip naudoti Paskirties vietų našumo ataskaitą: svetainių ir kategorijų išskyrimas Išskirkite kategorijas, Išskirkite kuriose jūs svetaines, kuriose nenorite rodyti jūs nenorite rodyti savo skelbimo skelbimo X X Google Confidential and Proprietary 81
 82. 82. Investicijų grąžos steb jimas Google Confidential and Proprietary
 83. 83. Nemokamas “Google Analytics” Google Confidential and Proprietary
 84. 84. Nemokamas konversijų steb jimas Matuoja jūsų kampanijos ir raktinių žodžių investicijų grąžą Lengva įdiegti ir nustatyti tikslus Leidžia priimti informacija paremtus sprendimus LargeLarge Paspaudimai MUP Kaina/konv. TExt TExt Kiekv. raktažodžiui Google Confidential and Proprietary
 85. 85. „AdWords“ ataskaitų centras Google Confidential and Proprietary 85
 86. 86. Lengva generuoti ataskaitas “AdWords” paskyroje Google Confidential and Proprietary 86
 87. 87. Kokios ataskaitos jus gali dominti? Jei norite optimizuoti savo paskyrą geresnei IG, mes rekomenduojame atlikti Raktinių žodžių našumo ir Paieškos užklausų našumo ataskaitas Google Confidential and Proprietary 87
 88. 88. Paieškos užklausų našumo ataskaita – privalumai Paieškos užklausų našumo ataskaita rodo našumo duomenis apie naudotojo paieškos užklausas, kurios iškviet jūsų skelbimą rodymui ir kurie susilauk paspaudimų Leidžia parinkti RŽ atitikties parinktis (t.y. plati, fraz s, tiksli arba 1 neigiama) jūsų egzistuojantiems raktiniams žodžiams 2 Identifikuoja naujus raktinius žodžius, kurie tur tų būti prid ti Identifikuoja egzistuojančius raktinius žodžius, kurie tur tų būti 3 pašalinti Google Confidential and Proprietary
 89. 89. Paskirties vietų našumo ataskaita - privalumai Paskirties vietų našumo ataskaita suteikia didesnio skaidrumo ir kontrol s, kas padeda jums pasiekti savo investicijų grąžos tikslų iš “Google” turinio tinklo Domeno ir URL lygmens ataskaitos Matykite svetaines, kuriose buvo rodomas jūsų skelbimas, domeno arba URL lygmeniu Svetainių našumo statistika Supraskite, kaip našiai veik jūsų skelbimai kiekvienoje svetain je, analizuojant paspaudimų, parodymų, kainos ir konversijų statistiką Google Confidential and Proprietary
 90. 90. Parodymų dalies ataskaita – privalumai Parodymų dalis yra “AdWords” statistikos parametras, kuris atskleidžia gautų parodymų procentą vs. visų galimų parodymų skaičių toje teritorijoje Suteikia galimybę žvilgtel ti į jūsų “AdWords” paskyros 1 “balso” dalį Padeda suprasti, kur jūs prarandate galimybę rodyti 2 skelbimą Leidžia suprasti, kod l jūs prarandate galimybę rodyti 3 skelbimą Google Confidential and Proprietary
 91. 91. Raktinio žodžio našumo ataskaita Rodo našumo statistiką apie visus raktinius žodžius arba pasirinktose kampanijose Google Confidential and Proprietary 91
 92. 92. Paieškos užklausų našumo ataskaita Rodo statistiką tų paieškos užklausų, kurios iššauk skelbimą ir susilauk paspaudimų Google Confidential and Proprietary 92
 93. 93. Paieškos užklausų našumo ataskaita Dabar paieškos užklausų našumo ataskaita yra integruota tiesiogiai į kampanijos/skelbimų grup s langus Google Confidential and Proprietary
 94. 94. Paskirties vietų našumo ataskaita Rodo našumo statistiką apie svetaines turinio tinkle, kuriose buvo rodomi skelbimai Google Confidential and Proprietary 94
 95. 95. Parodymų dalies ataskaita Rodo skaičių: kiek kartų skelbimas buvo parodytas palyginus su skaičiumi, kiek kartų skelbimas gal jo būti parodytas. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Current share Lost to rank Lost to budget Google Confidential and Proprietary 95
 96. 96. „AdWords“ mitai ir faktai (anglų k.) Google Confidential and Proprietary
 97. 97. Mitas Nr. 1: “May There Be Ads Everywhere” Misconception: There can and should be ads on all Google.com results pages Fact: Google wants to show users the most relevant content on search results pages. Sometimes the organic results are so relevant that few or no ads meet the relevance threshold required to be shown Navigational queries almost never need ads Informational queries often don’t need ads Transactional queries often will have ads AdWords Pro patarimas: Išsinagrin kite užklausas, kurios atveda potencialius klientus Google Confidential and Proprietary 97
 98. 98. Pavyzdys: Commercialism of Queries Compare the number and positioning of ads on the following 3 queries Google Confidential and Proprietary 98
 99. 99. Pavyzdys Nr. 2: “Nobody But Me” Misconception: If I am the only person advertising on a page, it will be cheap. Fact: Google is pricing ads based on the relevancy of the ad to the query, not based on the number of competitors. While you may suceed in advertising on certain queries alone, the CPC price can still be high if your ad is not relevant. Names and very generic terms are often difficult to advertise on “Forcing” your ad on a query can be very expensive Looking at your performance data tells you which queries work well for you AdWords Pro patarimas: Negalvokite per daug apie konkurenciją, galvokite apie susietumą Google Confidential and Proprietary 99
 100. 100. Mitas Nr. 3: “Keyword Match Types Matter” Misconception: Changing keyword match types can alter my minimum bid Fact: Quality Score for minimum bids is calculated using only data from queries that exactly match your keyword on Google [red flowers], “red flowers”, ‘red flowers’ have the same Quality Score when used with the same ad text Because Quality Score doesn’t depend on the match type, you won’t get lower costs by using all 3 match types You will see different account stats, since different match types result in a different query mix AdWords Pro patarimas: Neigiami raktiniai žodžiai padeda pašalinti nesusijusias užklausas Google Confidential and Proprietary 100
 101. 101. Mitas Nr. 4: “Ad Position Matters” Misconception: Showing up in a higher position will benefit my QS Fact: Quality Score is normalized to compensate for natural differences in performance for ads in different positions An ad in a higher position on the right side is predisposed to get a better CTR An ad above the search results is even more predisposed to get a better CTR AdWords Pro patarimas: Pasirinkite sumanų kainų siūlymą, leidžiantį nustatyti efektyviausias pozicijas Image source: http://eyetools.com/blog/images/google/eyetools_google_search.jpg Google Confidential and Proprietary 101
 102. 102. Mitas Nr. 5: “Never Touch a Running System” Misconception: I’ll lose my quality history if I optimize my account Fact: The relevant history of keywords, ad texts and landing pages is preserved when the account is restructured Visible history is reset History to calculate Quality Score is preserved Restoring the original state of your campaigns will revert quality back to the old quality (roughly) AdWords Pro patarimas: Nebijokite eksperimentuoti, visada gal site grįžti atgal Google Confidential and Proprietary 102
 103. 103. Mitas Nr. 6: “Use It Or Loose It” Misconception: Quality Score suffers when my ad/keyword is paused Fact: Quality Score is updating keyword and ad text performance data within your account only while they are active Pausing an ad does not impact Quality Score directly because no new performance data is accrued System wide influences on Quality Score will take effect when pausing. E.g. the keyword “christmas tree” will have a better Quality Score around the holidays. Unpausing it in March may result in a worse Quality Score Ad scheduling allows you to only show your ads when they perform at their best AdWords Pro patarimas: Stabdykite raktažodžius ir skelbimų tekstus, jei reikia. Google Confidential and Proprietary 103
 104. 104. „AdWords Editor“ programa Google Confidential and Proprietary
 105. 105. Kaip prad ti Google Confidential and Proprietary
 106. 106. Kas yra „AdWords Editor“? Nemokama, parsisiunčiama kampanijų valdymo programa, leidžianti lanksčiai ir lengvai atlikti pakeitimus paskyroje Svarbūs „AdWords Editor“ bruožai Galima dirbti neprisijungus Saugo daugelio paskyrų duomenis, tarp kurių galima lengvai naviguoti Galima atlikti DIDELIUS pakeitimus per labai trumpą laiką Leidžia dalintis informacija su kolegomis prieš įgyvendinant pakeitimus gyvai Galima greitai rasti ir pakeisti terminus visoje paskyroje Leidžia rūšiuoti ir peržiūr ti paskyros našumo statistiką Supaprastintas raktinių žodžių, skelbimų tekstų, skelbimų grupių ir kampanijų valdymas Parsisiųskite „AdWords Editor“ ir prad kite dabar http://www.google.com/intl/en/adwordseditor/ Google Confidential and Proprietary
 107. 107. Navigacija Google Confidential and Proprietary
 108. 108. Paskyros atidarymas Google Confidential and Proprietary
 109. 109. Paskyros atidarymas Google Confidential and Proprietary
 110. 110. Paskyros medis – hierarchin struktūra Tree View Google Confidential and Proprietary
 111. 111. Navigacijos skirtukai Google Confidential and Proprietary
 112. 112. Duomenų lentel ir redagavimo langelis { Data View Edit Panel { Google Confidential and Proprietary
 113. 113. Kampanijų, skelbimo grupių, skelbimo tekstų ir raktinių žodžių prid jimas Google Confidential and Proprietary
 114. 114. Parsisiųskite naujausius pakeitimus Google Confidential and Proprietary
 115. 115. Naujų kampanijų kūrimas Google Confidential and Proprietary
 116. 116. Raktinių žodžių prid jimas Google Confidential and Proprietary
 117. 117. Skelbimo tekstų prid jimas Google Confidential and Proprietary
 118. 118. Neigiamų raktinių žodžių prid jimas Google Confidential and Proprietary
 119. 119. Neigiamų raktinių žodžių prid jimas Google Confidential and Proprietary
 120. 120. Skelbimų tekstų ir raktinių žodžių redagavimas Google Confidential and Proprietary
 121. 121. Skelbimų tekstų redagavimas Google Confidential and Proprietary
 122. 122. Raktinių žodžių redagavimas Google Confidential and Proprietary
 123. 123. Skelbimų grupių kopijavimas ir perk limas Google Confidential and Proprietary
 124. 124. Kopijuokite / perkelkite raktinius žodžius To To Cut To Copy Paste Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V Edit > Edit > Edit > Copy Cut Paste Google Confidential and Proprietary
 125. 125. Paieškos funkcija Google Confidential and Proprietary
 126. 126. Paieškos funkcija Google Confidential and Proprietary
 127. 127. “Rasti ir pakeisti” funkcija Google Confidential and Proprietary
 128. 128. “Rasti ir pakeisti” funkcija Google Confidential and Proprietary
 129. 129. Persp jimo simboliai Google Confidential and Proprietary
 130. 130. Simboliai ir jų reikšm s New Item Added Edited Item Deleted Item Error Warning Item Checked and Passed Bold Change Not Yet Posted Grey Item Text Paused/Deleted Google Confidential and Proprietary
 131. 131. Pakeitimų įk limas į paskyrą Google Confidential and Proprietary
 132. 132. Pakeitimų įk limas į paskyrą Google Confidential and Proprietary
 133. 133. Apibendrinimas Google Confidential and Proprietary 133
 134. 134. 97.7 % Lietuvos internautų naudoja “Google” paiešką ir “AdWords” susieja jus su ieškančiais klientais. Nor dami pasiekti geriausios investicijų grąžos, naudokite tampriai susijusius raktinius žodžius, skelbimus ir nukreipimo puslapius. Tada steb kite investicijų grąžą ir lankytojų elgesį puslapyje, naudodami Konversijų steb jimo įrankius, Ataskaitų centrą ir “Google Analytics”. Būkite matomi Išsiskirkite iš minios! internete. Google Confidential and Proprietary 134
 135. 135. Po šiandienos sesijos... Visi dalyviai gaus €30 reklaminius kodus Prašome užpildyti išdalintas formas, pateikiant savo kontaktinę informaciją Google Confidential and Proprietary 135
 136. 136. Q&A Google Confidential and Proprietary

×