Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sistema Nerviós Preguntes

662 views

Published on

Published in: Travel
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sistema Nerviós Preguntes

 1. 1. ARA TU COMPLETARÀS LA INFORMACIÓ JA HAS ESTUDIAT PROU EL TEMA DEL SISTEMA NERVIÓS?
 2. 2. FUNCIONS DEL SISTEMA NERVIÓS
 3. 3. EL TEIXIT NERVIÓS <ul><li>……………………………………… . </li></ul><ul><li>……………………………………… . </li></ul>ESTÀ FORMAT PER DOS TIPUS DE CÈL·LULES
 4. 4. LES NEURONES <ul><li>La seva funció és ……………………………………………… </li></ul><ul><li>No es poden……………… </li></ul>
 5. 5. PARTS DE LA NEURONA …………………………… .. ……………………………………………… ……………………… .. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. ………………… ............ …………………………………………………… ………… .. FA DE……… ………… …………………… ……………………… ……………………… .. ………………………………………………
 6. 6. LES CÈL·LULES DE LA GLIA <ul><li>Més nombroses que…………………………….. </li></ul><ul><li>Ocupen …………..del volum del S.N. </li></ul><ul><li>Es poden………………… </li></ul><ul><li>Quan una neurona mor, …………………………………. </li></ul><ul><li>…………… .., ……………….i ……………….a les neurones </li></ul><ul><li>Eliminen ……………. </li></ul><ul><li>Formen part de la……………de les neurones </li></ul>
 7. 7. TRANSMISIÓ DE L’IMPULS NERVIÓS
 8. 8. LA………………… <ul><li>Entre les neurones hi ha…………………….. </li></ul><ul><li>Els ………………………….facilten la……….. </li></ul><ul><li>Una neurona pot establir…………………….. </li></ul>
 9. 9. PARTS DEL SISTEMA NERVIÓS SISTEMA NERVIÓS
 10. 10. SISTEMA NERVIÓS CENTRAL <ul><li>………… </li></ul><ul><li>…………… . </li></ul><ul><li>…………… . </li></ul><ul><li>…………… . </li></ul><ul><li>…………… .. </li></ul>
 11. 11. PARTS DE L’ENCÈFAL I LES SEVES FUNCIONS
 12. 12. PROTECCIONS DE L’ENCÈFAL <ul><li>… ............................... </li></ul><ul><li>……………………… .. </li></ul><ul><li>……………………… .. </li></ul><ul><li>……………………… ... </li></ul>
 13. 13. EL CERVELL I L’ACTIVITAT INTEL·LECTUAL <ul><li>…………………… </li></ul><ul><li>…………………… </li></ul><ul><li>…………………… </li></ul><ul><li>…………………… </li></ul><ul><li>…………………… </li></ul>
 14. 14. EL CEREBEL FUNCIONS ……………………… .. ……………………… ..
 15. 15. EL BULB RAQUIDI <ul><li>FUNCIÓ </li></ul><ul><li>……………………………………………………………………………………………… </li></ul>
 16. 16. LA MEDUL·LA ESPINAL <ul><li>S’hi reuneixen la majoria……………… ……………………….. </li></ul><ul><li>Té forma……………. </li></ul><ul><li>Va per dins de…….. </li></ul><ul><li>……………………… .. </li></ul><ul><li>És el centre de molts………………… </li></ul><ul><li>És la via de comunicació entre………………i ………………………… </li></ul>
 17. 17. EL SISTEMA NERVIÓS PERIFÈRIC <ul><li>Està format pels …………..situats fora de …………..i…………………………… </li></ul><ul><li>Un nervi és una mena de………. format per diverses neurones col·locades………………………………………… </li></ul><ul><li>Els nervis poden ser ……….. o…………….. </li></ul>
 18. 18. NERVIS SENSITIUS ……………………………… ………………… . ……… ……………
 19. 19. NERVIS MOTORS ……………….. ………………… ………………… .
 20. 20. EL SISTEMA NERVIÓS AUTÒNOM <ul><li>Funciona de forma paral·lela a……………………………….. </li></ul><ul><li>Inconscient, …………….i </li></ul><ul><li>……………… . </li></ul><ul><li>No el podem…….... </li></ul>
 21. 21. SISTEMA NERVIÓS SIMPÀTIC <ul><li>El cor batega ……………………… </li></ul><ul><li>………… ..la pressió sanguínia </li></ul><ul><li>La bufeta urinària es……….. </li></ul><ul><li>La pupil·la es………. </li></ul><ul><li>Els bronquis es…….. </li></ul>PREPARA L’ORGANISME……………………………………………….
 22. 22. SISTEMA NERVIÓS PARASIMPÀTIC <ul><li>Disminueix el ritme ……………. </li></ul><ul><li>Disminueix la……………........... </li></ul><ul><li>La bufeta urinària es……………………. </li></ul><ul><li>…………… es contrau </li></ul><ul><li>Els ……………….es contrauen </li></ul>ACTIVA LA FUNCIÓ ……………….QUAN NO HI HA……………..
 23. 23. EL SISTEMA NERVIÓS I LES ACCIONS ACCIONS ACCIONS………………. ACCIONS……………….. ………………………… . ………………………… . ………………………… …………………………… . …………………………… ……………………………… . ………………… ..
 24. 24. ELS ACTES REFLEXOS Són…………………………………………………………………………………………………………
 25. 25. ALGUNS TRANSTORNS I MALALTIES DEL SISTEMA NERVIÓS <ul><li>Alzheimer </li></ul><ul><li>Paràlisi cerebral </li></ul><ul><li>Traumatisme cranial </li></ul><ul><li>Traumatisme medul·lar </li></ul><ul><li>Meningitis </li></ul><ul><li>Espina bífida </li></ul>
 26. 26. ALZHEIMER <ul><li>És una malaltia greu més freqüent en persones………………… </li></ul><ul><li>Provoca la mort de les……………… </li></ul><ul><li>El cervell …………………..de volum </li></ul><ul><li>Provoca la pèrdua de ………….i les capacitats………………… </li></ul><ul><li>S’obliden primer els aprenentatges…………… </li></ul><ul><li>S’arriba a oblidar la pròpia……….., la capacitat de ………..o de tenir ………….de sí mateix </li></ul>
 27. 27. PARÀLISI CEREBRAL <ul><li>És conseqüència d'una malformació cerebral o d'una ……….en el ………….que es produeix ……….del naixement, en el mateix part, o bé en la primera………….. . </li></ul>
 28. 28. ESPINA BÍFIDA La espina bífida es una Malformación congènita de la …………….,que durant la gestació no queda ben protegida per les……………….
 29. 29. HIGIENE DEL SISTEMA NERVIÓS …………………………………………… …………………………………... ………………………………. ………………………………………….
 30. 30. QUÈ MÉS PODEM FER PER MANTENIR SA EL NOSTRE SISTEMA NERVIÓS RELACIONAR-SE………………….. CON…………………………………. DISFRUTAR DELS………………...... MANTENIR UNA ACTITUD…………..

×