Os

420 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Os

 1. 2. <ul><li>+ информационно осигуряване </li></ul><ul><li>- dataware ; </li></ul><ul><li>+ програмно осигуряване </li></ul><ul><li> - software </li></ul><ul><ul><li>- приложни програми - applications </li></ul></ul><ul><ul><li>операционни системи - operation systems </li></ul></ul><ul><li>+ техническо осигуряване </li></ul><ul><li> - hardware . </li></ul>За да е полезен компютърът трябва: + умения + знания
 2. 3. Desktop – екрана, през който общуваме с компютъра ( най-високо в йерархията ) Desktop = работен плот MyDocuments = Документите ми MyComputer = Компютърът ми NETWORK = Мрежата NETWORK = Мрежата
 3. 4. <ul><li>My Computer </li></ul><ul><li>Drive – A , C , D , E , F – дискови устройства </li></ul><ul><li>Folder = Directory </li></ul><ul><li>= папка = директория </li></ul><ul><li>= каталог = справочник </li></ul><ul><li>File = файл </li></ul><ul><ul><li>My Network places = </li></ul></ul><ul><li> Network Neighborhood </li></ul>Recycle Bin >> Restore = възстановяване
 4. 6. <ul><ul><ul><li>Стартиране на програми: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>иконка за бързо стартиране </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2. иконка за бърз достъп </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3. Start > Program > име </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>4. Start > Document > име </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5. Run > Browse </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>> име на програмата > OK </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>6. Windows Explorer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7. MS Outlook и Outlook Express </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>8. макет на документ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>> Start > New office document </li></ul></ul></ul>
 5. 7. Офис-пакет и OpenOffice – актуална версия е 2.4 www.openoffice.org GOOGLE Office - MSOffice – 2007 – MSOffice – 2003 MSOffice XP MSOffice 2000 MSOffice 97 IBM – SmartSuite , Web - Sphere Corel – Office Lotus – Notes
 6. 8. В офис-пакета на Майкрософт има: основни програми и допълнителни инструменти
 7. 9. Вреден софтуер = MALWARE <ul><li>Освен безбройни вируси в интернет е пълно с друг вреден софтуер : </li></ul><ul><li>Spyware - </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>– шпионски софтуер, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>който изнася информация навън ; </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Trojan horses – троянски коне, които под прикритие, че са полезни, вършат друго... </li></ul><ul><li>Worms – </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>- червеи – които отварят пролуки в сигурността на системата ; </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Adware – нежелани реклами... </li></ul>
 8. 10. Вреден софтуер = MALWARE T oolbars – допълнителни ленти с инструменти и опции в менютата; Pop - ups – появяващи се прозорци (като пуканки); Spam – нежелана поща; Keyloger – които крадат въведеното от клавиатурата
 9. 11. <ul><li>За защита от вреден софтуер - </li></ul><ul><li>в компютъра се инсталират: </li></ul><ul><ul><ul><li>защитни огнени стени - Firewall </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>антивирусни програми – Anti-Virus  </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>антишпионски – Anti - SPY </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>антирекламни – Anti – Ads </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>антиспам – Anti-spam </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>чистещи боклучива поща (спам) </li></ul></ul></ul>

×