Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dromen by Jonathan Winson

616 views

Published on

Dromen, geheugen, theta-ritme, Rem-slaap

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dromen by Jonathan Winson

 1. 1. Dromen vormen ons geheugen EOS Magazine, Wetenschap en Technologie voor Mens en Maatschappij, Nr. 4 april 2003 Auteur: Jonathan Winson Vertaling en bewerking: Els Verweire Van Chantal Buyse (1BaTPAO, Katho Ipsoc Kortrijk)
 2. 2. Slaapstadia en dromen <ul><li>1953 analyse slaapcyclus </li></ul><ul><ul><li>afwisselend diepe slaap / REM-slaap </li></ul></ul><ul><li>Ontdekking aspecten REM-slaap </li></ul><ul><ul><li>neurale controle hersenstam </li></ul></ul><ul><ul><li>neurale signalen hersenstam => visuele cortex </li></ul></ul><ul><ul><li>h ersenstamneuronen => sinusoïdale golf hippocampus </li></ul></ul><ul><ul><li>h ersensignaal = theta-ritme </li></ul></ul><ul><li>1977 Hobson en McCarley activatie-synthese hypothese </li></ul><ul><ul><li>dromen samengesteld uit associaties en herinneringen, door voorhersenen veroorzaakt </li></ul></ul><ul><ul><li>basisfunctie REM-slaap onbekend </li></ul></ul>1/4/10 Wie in zijn dromen niet vliegt, komt nooit van de grond (by abre-los-ojos)
 3. 3. Afleren <ul><li>1983 Crick en Mitchison “reverse learning” </li></ul><ul><ul><li>“ We dromen om te vergeten”, om orde te brengen in het geheel aan informatie, dat op ons afkomt </li></ul></ul><ul><ul><li>1986 revisie => “wij dromen om fantasie en obsessie te reduceren” </li></ul></ul><ul><li>Winson sleutel = theta-ritme </li></ul><ul><ul><li>1954 => wakkere dieren  verschillende gedragingen </li></ul></ul><ul><li>1969 Vanderwolf één gedrag waarbij alle dieren theta-ritme vertoonden: REM-slaap </li></ul><ul><li>1972 Winson theta-ritme bij gedragingen die een reactie zijn op veranderende omgevingsinformatie </li></ul>1/4/10 Wie in zijn dromen niet vliegt, komt nooit van de grond (by abre-los-ojos)
 4. 4. Hersenen aan het werk 1/4/10 Wie in zijn dromen niet vliegt, komt nooit van de grond (by abre-los-ojos)
 5. 5. Rol van theta-ritme <ul><li>Winson </li></ul><ul><ul><li>theta-ritme = neuraal proces </li></ul></ul><ul><ul><li>t heta-ritme = informatie essentieel voor voortbestaan soort werd gedurende REM-slaap omgezet in geheugen </li></ul></ul><ul><ul><li>1974 ontdekking bron bron van waaruit theta-ritme in de hippocampus werd gegenereerd </li></ul></ul><ul><li>1973 ontdekking langetermijnpotentiatie (LTP) </li></ul>1/4/10 Wie in zijn dromen niet vliegt, komt nooit van de grond (by abre-los-ojos)
 6. 6. Opslaan van Langetermijngeheugen <ul><li>LTP = model voor leren en geheugen </li></ul><ul><li>door activiteit van de NMDA-receptor </li></ul><ul><li>1986 Larson en Lynch </li></ul><ul><ul><li>LTP in hippocampus => verband theta-ritme </li></ul></ul><ul><li>Bijkomende onderzoeken </li></ul><ul><ul><li>coherent beeld geheugenontwikkeling </li></ul></ul><ul><ul><li>o ntdekking theta-ritme kan langdurige veranderingen in het geheugen teweegbrengen </li></ul></ul>1/4/10 Wie in zijn dromen niet vliegt, komt nooit van de grond (by abre-los-ojos)
 7. 7. Het vastleggen van Ruimtelijk geheugen <ul><li>Verdere onderzoeken Winson </li></ul><ul><ul><li>ruimtelijk geheugen in hippocapmus van rat werd vastgelegd terwijl ze sliep </li></ul></ul><ul><li>1989 verdere studies op ratten en neuronenparen </li></ul><ul><ul><li>w etenschappers conclusie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>herwerken of bevestigen van informatie, gecodeerd terwijl rat sliep, speelt zich in de slaap af op niveau van individuele neuronen </li></ul></ul></ul>1/4/10 Wie in zijn dromen niet vliegt, komt nooit van de grond (by abre-los-ojos)
 8. 8. Het vastleggen van Ruimtelijk geheugen 1/4/10 Wie in zijn dromen niet vliegt, komt nooit van de grond (by abre-los-ojos) Studies op dieren Diepe slaap – Rem-slaap <ul><ul><li>Groepen van plaatsveldneuronen, die in wakkere toestand voor ruimte coderen, verwerken informatie tijdens de diepe en de REM-slaap </li></ul></ul><ul><ul><li>Opslaan van geheugen tijdens de slaap gebeurt in twee stappen </li></ul></ul>
 9. 9. Evolutie van REM-slaap <ul><li>B ewijs theta-ritme codeert tijdens de REM-slaap herinneringen </li></ul><ul><ul><li>afgeleid uit neurowetenschappelijke studies </li></ul></ul><ul><ul><li>a fgeleid uit evolutie </li></ul></ul><ul><li>Duidelijke ontwikkeling REM-slaap bij placentale en buideldragende zoogdieren </li></ul><ul><ul><li>opmerkelijke neuro-anatomische verandering </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>prefrontale cortex opvallend kleiner </li></ul></ul></ul>1/4/10 Wie in zijn dromen niet vliegt, komt nooit van de grond (by abre-los-ojos)
 10. 10. Overlevingsstrategie <ul><li>Evolutie REM-slaap </li></ul><ul><ul><li>elke soort verwerking info => overleven </li></ul></ul><ul><ul><li>h ersensignaal sleutel oorsprong dromen </li></ul></ul><ul><li>Winson: dromen </li></ul><ul><ul><li>w eerspiegeling overlevingsstrategie individu </li></ul></ul><ul><ul><li>dromen hebben diepe psychologische kern </li></ul></ul><ul><li>Freud  Winson </li></ul><ul><ul><li>O nderbewuste = coherent, constant actieve mentale structuur, die de ervaringen uit het leven waarneemt en er volgens een eigen interpretatiesysteem op reageert </li></ul></ul><ul><li>Onderzoek => ontwikkeling van geheugen bij mensen vindt plaats gedurende REM-slaap </li></ul>1/4/10 Wie in zijn dromen niet vliegt, komt nooit van de grond (by abre-los-ojos)
 11. 11. Conclusie <ul><li>Winson gebaseerd op </li></ul><ul><ul><li>recente bevindingen in eigen neurowetenschappelijke laboratoria </li></ul></ul><ul><ul><li>r ecente bevindingen in andere neurowetenschappelijke laboratoria </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>d romen hebben een betekenis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>uit studies van de hippocampus, de REM-slaap en van een hersengolf, theta-ritme, blijkt dat dromen cruciaal zijn voor de ontwikkeling van ons geheugen </li></ul></ul></ul></ul>1/4/10 Wie in zijn dromen niet vliegt, komt nooit van de grond (by abre-los-ojos)
 12. 12. Bronvermelding <ul><li>Artikel </li></ul><ul><ul><li>WINSON Jonathan, Dromen vormen ons geheugen, 2003. In : EOS Magazine, Wetenschap en Technologie voor Mens en Maatschappij, nr. 4, p. 88-95 </li></ul></ul><ul><li>Benchmarks Rockefeller </li></ul><ul><li>Afbeelding </li></ul><ul><ul><li>Symbaloo Flickr geraadpleegd op 6 januari 2010 </li></ul></ul>1/4/10 Wie in zijn dromen niet vliegt, komt nooit van de grond (by abre-los-ojos)

×