Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vahetusõpilane Välismaal

2,414 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vahetusõpilane Välismaal

 1. 1. VAHETUSÕPILANE VÄLISMAAL Meri-Katre Siim 10B Alusta
 2. 2. SISUKORD Vajuta lingil ning uuri lähemalt  Mis organisatsioon on YFU ?  YFU missioon  Riigid  Programmid Lõpetan töö
 3. 3. MIS ORGANISATSIOON ON YFU?  Mittetulundusühing, kus panustatakse vabatahtlikule tööle ja rakendatakse seda nii palju kui võimalik.  Noorteorganisatsioon – sihtgrupiks on noored ja enamik vabatahtlikest on noored.  Haridus- ja Õpilasvahetuse organisatsioon
 4. 4. YFU MINEVIKUST  1992. aastal sõitsid 2 eestlannat YFU Taani abiga vahetusaastale Taani. Juba 1993. aasta veebruaris oli loodud YFU Eesti, mis hakkas tegutsema sihtasutusena. Asutajateks olid 7 inimest, kellest pooled on tänaseni YFUga aktiivselt seotud.
 5. 5. KUIDAS TÖÖTAB?  YFU Eesti põhijõuks on vabatahtlikud, kelle tööd suunab ja nõustab 7-liikmeline juhatus, organisatoorse id küsimusi lahendavad tegevdirektor ja programmispetsialis- tid Tallinnas. Tartus, YFU Lõuna- Eesti kontoris on tööl sissetulevate õpilaste programmispetsialist.
 6. 6. YFU MISSIOON  YFU missiooniks on erinevate kultuuride tutvustamine, tolerantsi ja vastastikuse teineteisemõistmise kasvatamine läbi vahetu kontakti teise rahvusega.
 7. 7. YFU MISSIOON  Vahetusprogrammide kaudu on õpilastel võimalus tajuda maailma kultuuride erinevust, arendada ennast, oma väljendusoskust, õppida enesekindlust ja avatust uuele.
 8. 8. ÕPILASVAHETUSE ORGANISATSIOON  YFU rahvusvaheline õpilasvahetus loodi 1951. aastal Dr. Rachel Andreseni poolt. Tänapäeval osaleb vahetusprogrammides igal aastal ülemaailmselt 5000 õpilast vanuses 15- 18 aastat, ca 1400 õpilast osaleb suveprogrammides ning ülejäänud panevad ennast proovile semestri või isegi kogu aasta vältel.
 9. 9. HARIDUSORGANISATSIOON  YFU usub, et vahetuskogemuses on hariduslik kasutegur, mis aitab õppida tundma ja mõistma erinevaid kultuure. Vahetusaasta eel viib YFU läbi mitmeid kokkusaamisi ja koolitusi, kus antakse edasi teadmisi ning kogemusi.
 10. 10. KUHU SAAB YFU KAUDU ÕPPIMA MINNA?  YFU pakub järgmisi maid: Ameerika Ühendriigid, Argentiina, Austria, Belgia, Brasiilia, Ecuador, Hiina, Holland, Jaapan, Lõuna-Aafrika Vabariik, Mehhiko, Norra, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Šveits, Taani, Tai, Ungari, Uruguai, Uus-Meremaa, Venetsueela.
 11. 11. KOHTADE SEIS HOOAJAKS 2010/2011  Programmidesse saamisel kehtib reegel "Kes ees, see vahetusõpilane". Ehk kõik kes läbivad Valimispäeva ja sõlmivad YFUga koostöölepingu, saavad arvestada olemaks vahetusõpilased YFU programmides.
 12. 12. KOHTADE SEIS HOOAJAKS 2010/2011  Programmid algusega suvel:  Vabu kohti ei ole järgmistesse riikidesse: Lõuna-Korea, Hiina, Jaapan, Kreeka, Rootsi, Norra ning Austraaliasse  Piiratud arv kohti on järgmistesse riikidesse: Venezuela, Slovakkia, Moldova, Argentiina
 13. 13. INFO  Kool: Vahetusõpilased käivad üldjuhul samas koolis, kus pere lapsed või kodule lähimas koolis.  Taskuraha: Õpilastele saadavad igakuiselt taskuraha nende päris vanemad, mille eest lapsed tasuvad ka oma bussisõidud ja kooliraamatud.
 14. 14. PROGRAMMID  AASTASED PROGRAMMID- võimaldavad sul veeta pea terve aasta mõnes teises riigis  SEMESTRIPROGRAMMID- võimaldavad sul veeta pool aastat mõnes teises riigis  SUVEPROGRAMMID- veedad suve välismaal keelt õppides  ERIPROGRAMMID- kui oled 18+, keskkooli juba lõpetanud
 15. 15. AASTASED PROGRAMMID  Hinnad jäävad vahemikku 68000-115000  Valida on 29 riigi seast  Võimalik on stipendiumi taotlemine
 16. 16. SEMESTRIPROGRAMMID  Semestriprogrammid võimaldavad sul veeta pool aastat mõnes teises riigis, käia gümnaasiumis ning õppida tundma sealset keelt ja kultuuri.  Semestriprogrammide maksumus on 90% aastase programmi maksumusest.
 17. 17. SUVEPROGRAMMID  Kui aastaks ajaks välismaale minek tundub liiga pika ettevõtmisena, samas soovid avastada maailma ning seiklusrikkalt aega veeta, on suveprogrammid mõeldud just SINULE!  Hinnad jäävad vahemikku 34500-49000  Valida on 8 riigi vahel
 18. 18. ERIPROGRAMMID  Eriprogrammideks on toitlustusprogramm, turismiprogramm, tantsuprogramm, muusikaprogramm, teatriprogramm, kunstiprogramm  Riikideks on Ecuador, Venetsueela, Ungari  Hinnad jäävad vahemikku 80000-105000
 19. 19. KASUTATUD MATERJAL  http://www.yfu.ee/index.php
 20. 20. TÄNAN TÄHELEPANU EEST!

×