Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

oslobilder

883 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

oslobilder

 1. 1. Oslobilder.no - effektiv datautveksling - hva skal til? - foredrag på ”Foto til folket – det digitale samfunnsoppdraget”, landskonferansen for fotobevaring Balestrand, 13. mai 2009 Lars Rogstad, Oslo byarkiv
 2. 2. oslobilder.no Hjem Søketips Kontakt Om oslobilder.no Det offisielle nettstedet for historiske bilder fra Oslo (Oslo Museum eller Byarkivet) Andre kilder for historiske bilder fra Oslo Deichmanske bibliotek – lokalhistoriske bildebaser Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Norsk Folkemuseum Norsk Teknisk Museum Riksantikvaren Oslo Museum 34.458 foto Les mer om denne samlingen Oslo byarkiv 15.189 foto Les mer om denne samlingen
 3. 3. oslobilder – utviklingsprosjekt - 2009 <ul><li>Oslo Museum og Oslo byarkiv </li></ul><ul><li>ny og felles søkeportal - nettsted </li></ul><ul><ul><li>enklere tilgang til oslobilder </li></ul></ul><ul><ul><li>Oslo Museums og Byarkivets foto </li></ul></ul><ul><li>flere materialtyper </li></ul><ul><ul><li>foto, malerier, kart, tegninger </li></ul></ul><ul><li>standard utvekslingsformat </li></ul><ul><li>evaluere brukervennligheten </li></ul><ul><li>felles registreringspraksis </li></ul><ul><li>støtte fra ABM-U </li></ul>
 4. 4. nettside – søkeportal <ul><li>oslobilder.no – god nettløsning; ”state of the art” </li></ul><ul><ul><li>”assosiative søk” </li></ul></ul><ul><ul><li>tilbakemeldinger – om registreringene </li></ul></ul><ul><ul><li>bestillingsfunksjoner </li></ul></ul><ul><ul><li>felles registreringspraksis </li></ul></ul><ul><li>2. oslobilder 2.0 </li></ul><ul><ul><li>inkludere flere institusjoner </li></ul></ul><ul><ul><li>abonnement /RSS – varsle meg om nye bilder </li></ul></ul><ul><ul><li>anbefal til andre – del med noen </li></ul></ul><ul><ul><li>ranking av bilder – stjerner? </li></ul></ul><ul><ul><li>egne tagger? – jf. Flickr </li></ul></ul><ul><ul><li>ta brukerne i bruk! </li></ul></ul>
 5. 5. Hva skal skje i 2009? <ul><li>utvikle og lansere en nettside </li></ul><ul><li>teknisk løsning – strategisk valg </li></ul><ul><li>seminar/konferanse? </li></ul><ul><ul><li>” Formidling av historiske foto fra Oslo” </li></ul></ul><ul><li>evaluere brukervennligheten </li></ul>” Felles løsning” - ASTA - Primus/DiMu
 6. 6. Brukervennlig formidling? <ul><li>tilgjengelig informasjon </li></ul><ul><ul><li>at samlingene faktisk er på nett! </li></ul></ul><ul><li>produsenter og samlingsforvalterne </li></ul><ul><ul><li>effektiv produksjon </li></ul></ul><ul><ul><li>effektiv publisering – på nett! </li></ul></ul><ul><li>brukerne </li></ul><ul><ul><li>brukervennlige løsninger </li></ul></ul><ul><ul><li>fellesløsninger – og er Google det endelige og optimale målet? </li></ul></ul>
 7. 7. Hvor er det vi vil?
 8. 8. Og hvor mange søkesteder trenger vi egentlig? - egen institusjon - samsøk – hele sektoren - Europeana !? - regionale portaler
 9. 9. Arkivportalen masse arbeid! dårlige løsninger?
 10. 10. Arkivportalen standard utvekslingsformat løsninger arkivdata museum bibliotek
 11. 11. Hvordan er stoda i dag? <ul><li>Mange er på nett, men ikke alle </li></ul><ul><ul><li>Eksempler – østfold, mange fylker, Riksarkivet, Riksantikvaren, museer? </li></ul></ul><ul><li>Forskjellige slags løsninger – ulik kvalitet for brukerne? </li></ul><ul><li>Dataforvaltning – gjøre bildene tilgjengelige i andre sammenhenger </li></ul><ul><ul><li>ABM-søk </li></ul></ul><ul><ul><li>Europeana </li></ul></ul>
 12. 12. Rolledeling – ansvar – hvem skal gjøre hva <ul><li>institusjonene – vi </li></ul><ul><ul><li>innhold </li></ul></ul><ul><ul><li>metadata </li></ul></ul><ul><ul><li>kvalitet </li></ul></ul><ul><li>ABM-utvikling – de andre </li></ul><ul><ul><li>standarder </li></ul></ul><ul><ul><li>utvekslingsformat </li></ul></ul><ul><ul><li>programløsninger </li></ul></ul><ul><li>gjenbruk og fleksibel bruk av data </li></ul>
 13. 13. Oppfølging av nasjonale strategier <ul><li>Ut av mørkerommet </li></ul><ul><ul><li>felles utviklingsmiljø for Asta og Primus </li></ul></ul><ul><ul><li>felles abm-strategier for felles katalog og søk </li></ul></ul><ul><li>Digitaliseringsmeldinga </li></ul><ul><li>Løsninger på tvers av sektorer – arkiv, museum, bibliotek </li></ul><ul><li>Samsøk – på tvers av institusjoner </li></ul><ul><li>På tvers av medietyper – foto, kunst, kart </li></ul>
 14. 14. Konklusjon? <ul><li>oslobilder.no – god nettløsning; ”state of the art” </li></ul><ul><li>Bidrag til den generelle utviklingen </li></ul><ul><ul><li>utvekslingsformat </li></ul></ul><ul><ul><li>registreringspraksis – registreringsstandarden ett skritt videre </li></ul></ul><ul><ul><li>brukertesting – litt mer systematikk på hva brukerne mener </li></ul></ul><ul><li>Tydeligere rolledeling mellom dataforvalterne og ”myndighetene” </li></ul>
 15. 15. Hjemmelekse – både for ”oss” og ”dem” <ul><li>registrere mange og gode data </li></ul><ul><ul><li>” meir og betre statistikk” </li></ul></ul><ul><li>oslobilder.no – god nettløsning; ”state of the art” </li></ul><ul><li>ABM-utvikling styre utviklingen! </li></ul><ul><ul><li>standarder </li></ul></ul><ul><ul><li>initiere gode løsninger </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kultur IT </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ASTA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>biblioteksystemene </li></ul></ul></ul><ul><li>resultat – brukervennlig formidling </li></ul>

×