State Aid Hu N73 Of 2008 Mav

484 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
484
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

State Aid Hu N73 Of 2008 Mav

 1. 1. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.3.24. C(2009) 1889 végleges Tárgy: NN 73/2008. (ex N 240/2008.) sz. állami támogatás – Magyarország – A MÁV Zrt. és a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. közötti hitelátvállalások Tisztelt Miniszter Asszony, 1. ELJÁRÁS (1) 2008. május 14-én kelt levelükben a magyar hatóságok bejelentették a fenti intézkedést a Bizottságnak. A bejelentést 240/2008. sz. állami támogatásként iktatták, amelyet később NN 73/08 számra módosítottak, mivel az intézkedést a bejelentés előtt már végrehajtották. (2) 2008. július 7-i és 2008. október 16-i levelében a Bizottság további információkat kért a magyar hatóságoktól. A kért információk a 2008. augusztus 21-i, 2008. december 9-i és 2009. január 28-i levelekben küldték meg. 2. AZ INTÉZKEDÉS LEÍRÁSA 2.1. Vasúti közlekedés Magyarországon 2.1.1. MÁV Zrt.1 (3) A MÁV Zrt. a magyar állam kizárólagos tulajdonában álló részvénytársaság. Ez a társaság volt a legnagyobb vasúttársaság a magyarországi vasúti piacon, üzleti tevékenysége vasúti szolgáltatások nyújtására terjed ki. (4) A piaci igényekkel összhangban a Magyar Államvasutak 2006 elején átalakult a MÁV Csoporttá, így a következő üzletágak különálló társaságként folytatták működésüket: a személyszállítást a MÁV-START Zrt., az árufuvarozást a MÁV- CARGO Zrt., a vontatási szolgáltatásokat pedig a MÁV-TRAKCIÓ Zrt végzi. (5) A vállalatcsoport irányításán túlmenően a vasúti infrastruktúrával kapcsolatos szolgáltatásokat, valamint a központi irányítási és támogatási szolgáltatásokat 1 www.mav.hu Őexcellenciája Dr. GÖNCZ Kinga Asszony Külügyminiszter Bem rakpart 47. H - 1027 BUDAPEST Commission européenne, B-1049 Bruxelles – Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel – België Telefon: 32 (0) 2 299.11.11
 2. 2. (beszerzés, gazdasági irányítás és emberierőforrás-gazdálkodás, ingatlankezelés, biztonsági szolgáltatások, stb.) továbbra is a MÁV Zrt. nyújtja. 2.1.2. MÁV-TRAKCIÓ Zrt. (6) A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. társaságot 2007. október 10-én alapították. Jelenleg 99,99%-ban a MÁV Zrt. és 0,01%-ban a MÁV-START Zrt. tulajdonában áll. (7) A társaság 2008. január 1-jén kezdte meg működését. (8) A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. a Magyar Vasúti Hivatal (MVH) 53/2008. számú határozata alapján – a 95/18/EK irányelvvel2 összhangban – 2008. május 30-án megkapta a valamennyi EGT tagállamban érvényes vasúti működési engedélyt. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. ezért a 91/440/EGK irányelv3 értelmében vasúttársaságnak minősül. (9) A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. elsődleges tevékenységi közé tartozik a vasúti vontatójárművek üzemeltetése és vontatási szolgáltatások nyújtása (vontatás, tolatás, vontatójárművek vezetése). (10) A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Magyarország egész területén nyújt vontatási szolgáltatásokat. (11) A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. nyereséges, és megfelelő tőkehelyzettel rendelkezik. 2.2. Az intézkedés részletes leírása 2.2.1. A MÁV Zrt. számára nyújtott állami kezességvállalások (12) 2003 és 2007 között a MÁV Zrt. számos hitelt vett fel az EUROFIMA4 szervezettől a meglévő vontatási járművek felújítása és korszerűsítése céljából. Az EUROFIMA svájci székhelyű részvénytársaság azzal a céllal alakult meg, hogy a vasúttársaságoknak segítséget nyújtson gördülőállományuk minél kedvezőbb feltételekkel történő beszerzéséhez. Az EUROFIMA által nyújtott hitelek felvételéhez állami kezességvállalásra van szükség járulékos biztosítékként. (13) 2006-ban a MÁV Zrt. egyéb, állami garanciákkal fedezett hiteleket is felvett az UniCredit által vezetett banki konzorciumtól és a Raiffeisen Banktól. 2 A vasúttársaságok engedélyezéséről szóló, 1995. június 19-i 95/18/EK tanácsi irányelv (HL L 143., 1995.6.27., 70. o.). 3 A közösségi vasutak fejlesztéséről szóló, 1991. július 29-i 91/440/EGK tanácsi irányelv, HL C 1991., C 237., 25. o. 4 European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock
 3. 3. (14) Az alábbi táblázat mutatja be az említett hiteleket: Hitel megnevezése Aláírás dátuma millió EUR millió HUF5 Eurofima 10a 20.08.2003 9.15 2 318.15 Eurofima 10b 20.08.2003 25.85 6 549.10 Eurofima 11 31.12.2003 26.943 6 826.01 Eurofima 12 31.12.20046 25.00 6 333.75 Eurofima 13 a 30.12.2005 24.00 6 080.40 Eurofima 13 b 10.08.2006 19.10 4 838.99 Eurofima 13 c 18.10.2007 6.40 1 621.44 Raiffeisen Bank 26.04.2006 1.58 400.0 UniCredit konzorcium 21.04.2006 11.15 2 824.0 Összesen 149.164 37 791.8 (15) Az állami kezességvállalásról a következő kormányhatározatok rendelkeztek: 1211/2002. (EUROFIMA 10 hitelek), 1036/2003. (EUROFIMA 11 hitel), 1037/2004. (EUROFIMA 12 hitel) és 1113/2005. (EUROFIMA 13, Raiffeisen Bank és UniCredit hitelek). (16) A kezességvállalás a hitel 100%-ára nyújt fedezetet, az államnak fizetendő kezességvállalási díj nélkül. (17) Magyarország a következő hiteleket a Csatlakozási Szerződés7 IV. mellékletének 3. pontjával összhangban bejelentette a Bizottságnak: - EUROFIMA 10 - EUROFIMA 11 - EUROFIMA 12 (18) A Magyarország EU-csatlakozása után felvett többi hitelre (EUROFIMA 13, Raiffeisen Bank, UniCredit) vonatkozó állami kezességvállalásról nem tettek előzetes bejelentést a Bizottság felé. 2.2.2. Kezességvállalások átruházása a MÁV Zrt.-től a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-re (19) A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. létrehozása során a MÁV Zrt. eszközöket és kötelezettségeket ruházott át a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-re, ami egyúttal azt is jelenti, hogy az új társaság lett az állami kezességvállalások kedvezményezettje. (20) A magyar hatóságok szerint a hitelek átruházása a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-re nem eredményez új kötelezettségvállalást a magyar állam részéről. (21) A magyar hatóságok azt is kijelentették, hogy a kezességvállalásoknak sem a tartalma, sem a célja nem változott. Az intézkedés célja, szerepe és célkitűzése, valamint a támogatás nyújtásának feltételei változatlanok maradnak. 5 Az euróban felvett hitelek forintra való átszámítása 253,35 HUF/EUR árfolyamon történt. Ez az árfolyam a bejelentés időpontjában érvényes árfolyamnak fele meg. 6 A kezességvállalásról rendelkező kormányhatározatot 2004. április 27-én írták alá, azaz Magyarország EU- csatlakozását megelőzően. 7 A Bizottság nem emelt kifogást a garanciák ellen. 2007. április 24-i keltezésű levelében a Bizottság úgy vélte, hogy nincs szükség az említett meglévő támogatási intézkedések módosítására.
 4. 4. (22) A bejelentés tárgya az állami kezességvállalások átruházása a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-re. A Bizottság megjegyzi, hogy az átruházás a Bizottság felé történő bejelentést megelőzően történt. 2.3. A kezességvállalás támogatástartalma (23) A magyar hatóságok a Bizottsághoz benyújtották a kezességvállalás támogatástartalmának megállapítására szolgáló számítást, amely a következőképpen foglalható össze: 2.3.1. A csatlakozás előtt nyújtott kezességvállalások támogatástartalma (24) Az EUROFIMA hitelek esetében a tőketartozás visszafizetése […]* esedékes; a kamatfizetés […], míg az EUROFIMA jutalék megfizetése […] esedékes. (25) Az alkalmazandó kamatok és jutalékok a következők: Hitel Összeg Kamat Jutalék EUROFIMA 10a 9,15 millió EUR […] […] EUROFIMA 10b 25,85 millió EUR […] […] EUROFIMA 11 26 943 millió EUR […] […] EUROFIMA 12 25 millió EUR […] […] (26) Magyarország szerint a hitelek támogatástartalma 1,39% (1,21 millió EUR)8. A számítás 80-90 bázispontos kamatfelár-különbséget feltételezett állami kezességvállalás mellett illetve anélkül felvett hitelek esetében. 2.3.2. A csatlakozás után nyújtott kezességvállalások támogatástartalma (27) Az EUROFIMA hitelek esetében a tőketartozás visszafizetése […] esedékes; a kamatfizetés […], míg az EUROFIMA jutalék megfizetése […] esedékes. (28) Az UniCredit konzorcium által HUF-ban nyújtott hitel türelmi ideje 2011. április 21-én jár le, ezt követően a tőketartozás törlesztése egyenlő negyedéves (353 000 299 HUF összegű) részletekben történik 2011. július 21-től a 2013. április 21-én történő teljes visszafizetésig. A kamat negyedévente fizetendő. (29) A Raiffeisen által HUF-ban nyújtott hitel esetében a tőketartozás törlesztése 2013. július 21-én kezdődik meg, 30 769 231 HUF összegű egyenlő részletekben. A részletek fizetése a 2013. szeptember 15. és 2016. szeptember 15. közötti időszakban negyedévente történik, és a hitel 2016. április 21-én zárul le. A kamat negyedévente fizetendő. (30) Az állami garanciával felvett és később átruházott EUROFIMA hitelek esetében a kamatok a következők: * Bizalmas információ 8 A támogatástartalom a MÁV/MÁV TRAKCIÓ Zrt. által a kezességvállalás nélkül fizetendő kamat és a MÁV/MÁV TRAKCIÓ Zrt. által ténylegesen fizetett vagy fizetendő kamat és jutalék közötti eltérés nettó jelenértéke. (Lásd az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló bizottsági közleményt (HL C 2008., C 155., 10. o.) és különösen annak 4.2. pontja második albekezdését.)
 5. 5. Hitel Összeg Interest Bizottság EUROFIMA 13a 24 millió EUR […] […] EUROFIMA 13b 19,1 millió EUR […] […] EUROFIMA 13c 6,4 millió EUR […] […] (31) Az átruházott, állami kezességvállalással fedezett, az UniCredit konzorcium és a Raiffeisen által nyújtott forinthitelek esetében a kamatláb a 3-havi BUBOR plusz évi 0,05% illetve 3-havi BUBOR plusz évi 0,9% mértékű. (32) Magyarország szerint a csatlakozás után nyújtott kezességvállalások támogatástartalma 1,66% (2,45 millió EUR). A számítás 80-90 bázispontos kamatfelár-különbséget feltételezett állami kezességvállalás mellett illetve anélkül felvett hitelek esetében. 2.3.3. Támogatáshalmozás (33) A magyar hatóságok szerint a gördülőeszközök felújítására az említett állami kezességvállalásokon kívül nem nyújtottak más támogatást. 2.4. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. és a MÁV-START Zrt. közötti vontatási szolgáltatási szerződés (34) A MÁV csoporton belül a MÁV-START Zrt. közszolgáltatási kötelezettség alapján nyújt személyszállítási szolgáltatásokat. A táraság azonban nem rendelkezik a közszolgáltatási kötelezettségének ellátáshoz szükséges vontatási kapacitással. (35) A MÁV START Zrt. a közszolgáltatási tevékenysége ellátásához szükséges vontatási kapacitást a MÁV TRAKCIÓ Zrt.-vel kötött vontatási szolgáltatási szerződés útján biztosítja, amit az MVH – mint működési engedély kiadására illetékes nemzeti hatóság – 38/2008. számú határozatával jóváhagyott. Ezen szerződés alapján tehát a MÁV TRAKCIÓ Zrt. közreműködőként, közszolgáltatási kötelezettség nélkül végzi tevékenységét. (36) A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. bevételének közel 100%-a három fő ügyfelétől származik: MÁV-START Zrt. (körülbelül 70%), MÁV Cargo Zrt. (18%) és MÁV Zrt. (11%). Ez a három ügyfél a három fő vontatási ágazatnak felel meg (személyszállítás, árufuvarozás, tolatás). 2.5. A gördülőeszközök leírása (37) A magyar hatóságok közlése szerint a (hitelből finanszírozott) felújítás által érintett járművek 15 évesnél idősebbek voltak. (38) A magyar hatóságok megerősítették, hogy az államilag garantált hitelekből finanszírozott járművek legalább tíz évig kizárólag azokhoz a régiókhoz, illetőleg azokhoz a több régión áthaladó vonalakhoz vannak rendelve, amelyek alapján támogatásban részesültek. 2.5.1. A felújítás tartalma (39) A mozdonyok korszerűsítése a következőket foglalta magában:
 6. 6. - a forgóvázcsere korszerűsítése (siklóágyas tengelyágy helyettesítése korszerűbb gördülőcsapágyas kialakítással); - a jármű egyéb berendezéseinek korszerűsítése; - a dolgozók munkakörülményeit javító ergonómiai korszerűsítések (zajterhelés csökkentése, klimatizált vezetőállás stb.); - a mozdony vezérlésének módosítása; - relés vezérlés felváltása járműbuszos vezérléssel. (40) A járművek korszerűsítése során a környezetvédelem és a biztonság tekintetében többek között az alábbi területeken történt javulás: - zajterhelés csökkentése - csökkenés az energiafogyasztásban (a felújított mozdonyok átlagosan 38%-kal kevesebbet fogyasztanak) és a környezeti terhelésben (modern EURO3 motor) - ergonómiai korszerűsítés, a munkakörülmények javítása - új, korszerű fékrendszer - korszerűbb elektronikus vonatmegállító berendezés - ütközésvédelem. (41) A magyar hatóságok megerősítették, hogy a korszerűsített vasúti járművek teljesítik a vonatkozó átjárhatósági, biztonsági és környezetvédelmi előírásokat. (42) A magyar hatóságok szerint ezzel a korszerűsítéssel a járművek élettartamát 10-12 évvel lehet meghosszabbítani. 2.5.2. Hozzájárulás az átjárhatósághoz (43) A magyar közlekedéspolitikáról szóló 19/2004. (III. 26.) OGY határozat a 2003- től 2015-ig tartó időszakra vonatkozóan meghatározza a hazai közlekedéspolitika főbb irányait és általános közlekedéspolitikai elemeit. Ezek közül a járműfelújításhoz kapcsolódó állami kezességvállalás az alábbi célok elérését valósította meg: - az Európai Unióba való sikeres integráció elősegítése; - a környező országokkal való kapcsolatok feltételeinek javítása, és ezen kapcsolatok bővítése; - az életminőség javítása, az egészség megőrzése, a közlekedésbiztonság növelése; - zaj- és rezgéscsökkentés; - korszerű járműpark megteremtése. (44) A 2002 és 2007 között elvégzett – az említett hitelekből megvalósított – mozdonyfelújítások az Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia keretében lehetővé tették a kölcsönös átjárhatóság feltételeinek javítását Magyarországon belül és a határmenti régiók viszonylatában.
 7. 7. 2.6. Jogalap és időtartam (45) Az intézkedés jogalapja A vasúti közlekedéspolitika stratégiai kérdéseiről szóló 2185/2005. (IX. 9.) Korm. határozat, valamint A MÁV Zrt. és a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. közötti hitelátvállalásokról és a hitelátvállalások miatt szükséges, egyes kezességvállalásról rendelkező kormányhatározatok módosításáról szóló 1027/2008. (V. 8.) Korm. határozat. (46) Az intézkedés időtartama 2016. április 21-én ér véget. 2.7. A támogatást nyújtó hatóság (47) A támogatást nyújtó hatóság a Magyar Köztársaság Pénzügyminisztériuma. 3. AZ INTÉZKEDÉS ÉRTÉKELÉSE 3.1. Az EK-Szerződés 87. cikke (1) bekezdésének alkalmazása (48) A Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerint, ha a Szerződés másként nem rendelkezik, a közös piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. (49) A Szerződés 87. cikkének (1) bekezdésében foglalt kritériumok kumulatívak. Ezért annak meghatározásához, hogy az értesítésben szereplő intézkedések a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülnek-e, a következő feltételek mindegyikének teljesülnie kell. (50) A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. az érintett állami kezességvállalás mellett felvett hiteleknek a saját kockázatú hitelek piaci kondícióinál kedvezőbb kamata miatt részesül előnyben. Az állami kezességvállalás segítségével a hitelfelvevő jellemzően alacsonyabb kamatot kaphat, illetve kevesebb biztosítékot kínálhat. Azt, hogy az állam viseli a kockázatot, általában megfelelő díjjal ellentételezik. Az állam által vállalt kockázat és a kamatfelár hiánya állami forrásokat érint. (51) Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló bizottsági közlemény (a továbbiakban: a kezességvállalásról szóló közlemény)9 3.2.c) pontja szerint egy adott állami kezességvállalás a Bizottság szerint az alábbi feltételek teljesülése esetén nem minősül állami támogatásnak: i. A hitelfelvevő nincsen nehéz pénzügyi helyzetben. Ez a feltétel teljesül. ii. A kezességvállalásnak meghatározott pénzügyi ügyletekhez kell kapcsolódnia, meghatározott maximális összegre kell vonatkoznia, és időben korlátozottnak kell lennie. A kezességvállalások a hiteleknek a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. általi átvállalásához kapcsolódnak, rögzített összegre vonatkoznak, és a hitelszerződések megszűnésével lejárnak. Ez a feltétel tehát teljesül. 9 HL 2008., C 155., 10. o.
 8. 8. iii. A kezességvállalás legfeljebb a kintlévő hitel 80%-át fedezi. Mivel a jelen esetben a fedezeti arány 100%, ez a feltétel nem teljesül. A kezességvállalásról szóló közlemény ugyanezen pontja szerint a 80%-os korlátozás továbbá nem vonatkozik az olyan társaságok finanszírozásához adott állami kezességre, amelyek tevékenysége kizárólag szabályszerű megbízás alapján ellátott általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtására terjed ki, és e kezességet a megbízást keletkeztető hatóság nyújtja. Amennyiben az érintett társaság egyéb általános gazdasági érdekű szolgáltatást vagy más gazdasági tevékenységet is végez, alkalmazni kell a 80 %-os korlátozást. Mivel a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. nem közszolgáltatási kötelezettség alapján nyújt vontatási szolgáltatásokat, ez a követelmény nem teljesül. iv. A kezességvállalásért piaci alapú díjat fizetnek. A jelen esetben ez a feltétel nem teljesül, mivel nem fizettek kezességvállalási díjat. A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a fent említett feltételeknek nem mindegyike teljesül. (52) Mivel a kezességvállalás konkrétan a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. hitelére vonatkozik, a támogatás szelektív. A támogatás ezért közvetlen előnyhöz juttatja a MÁV- TRAKCIÓ Zrt.-t a többi vasúttársasággal szemben. (53) A kereskedelemre és a versenyre gyakorolt hatás. A Bizottság emlékeztet arra, hogy az ítélkezési gyakorlat szerint, ha az állami támogatás megerősíti egy vállalkozás helyzetét a Közösségen belüli kereskedelemben részt vevő más versenytársakéval szemben, akkor úgy kell tekinteni, hogy a támogatás befolyásolja a tagállamok közötti kereskedelmet10. E tekintetben a gazdasági ágazat közösségi szintű liberalizálása is olyan szempont, amely hozzájárulhat annak megítélésehez, hogy a támogatás valós vagy potenciális hatással jár-e a piaci versenyre és a tagállamok közti kereskedelemre. (54) Mivel a vasúttársaságok más szállítási módokkal versenyeznek, mint például a közúti és légi szállítás, a Bizottság nem zárhatja ki, hogy a támogatási intézkedés hatással van a kereskedelemre, illetve torzítja a piaci versenyt vagy azzal fenyeget. Tekintettel arra, hogy a közúti szállítás és a légi szállítás piacára történő belépés teljes mértékben liberalizált, a vasutat a közúti és légi szállítással szemben előnyben részesítő állami finanszírozás befolyásolhatja a tagállamok közötti kereskedelmet. (55) Nem lehet kizárni azt sem, hogy a vasúti ágazatban folyó versenyre is hatással van. Magyarország 2007-re zárult le vasúti teherszállítási piacának megnyitása. Ezenkívül számos tagállam (pl. Németország, Dánia és Svédország) megnyitotta vasúti személyszállítási piacát is. Mivel a szóban forgó határozatban szereplő támogatás kedvezményezettje a vasúti személyszállítási és a vasúti teherszállítási vállalkozásnak egyaránt nyújt vontatási szolgáltatásokat, elvben a Közösség egész területén nyújthat szolgáltatásokat. (56) Nem szükséges feltétel továbbá, hogy maga a vállalkozás részt vegyen a közösségen belüli kereskedelemben. Ha ugyanis egy tagállam azért nyújt 10 Az Európai Bíróságnak a C 730/79. sz. Philip Morris-ügyben 1980. szeptember 17-én hozott ítélete, ECT 1980., 2761. o., és a T- 298/97 sz. Alzetta a.a. kontra Bizottság ügyben hozott ítélete ECR[2000] II-2319, (91) bekezdés.
 9. 9. támogatást egy vállalkozásnak, hogy az fenntarthassa vagy bővíthesse tevékenységeit az országon belül, ez azzal a következménnyel jár, hogy más tagállamok vállalkozásai számára kevesebb lehetőség adódik a kérdéses tagállam piacára történő belépésre. Ezen túlmenően egy, a Közösségen belüli kereskedelemben részt nem vevő vállalatnak nyújtott támogatás olyan helyzetbe hozhatja az adott vállalatot, amelyből lehetősége nyílik egy másik tagállam piacára történő belépésre. (57) A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a kérdéses intézkedés ezáltal valószínűsíthetően megerősíti a szóban forgó vállalkozás helyzetét a Közösségen belüli kereskedelemben tevékenykedő versenytársakkal szemben. (58) A fentiekre való tekintettel a Bizottság megállapítja, hogy az intézkedések a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülnek. 3.2. Meglévő támogatás és értesítési követelmények 3.2.1. A csatlakozás előtt nyújtott kezességvállalások (59) A 2004. május 1., (vagyis Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása) előtt felvett hitelekkel11 kapcsolatban nyújtott kezességvállalások a csatlakozás előtt történtek, és azokat a Csatlakozási Szerződés IV. mellékletének 3. pontjával összhangban bejelentették a Bizottságnak. Bár ezeket átruházták egy új vállalkozásra, a Bizottság úgy tekinti, hogy ez pusztán adminisztratív lépés volt, mivel már jóváhagyott kezességvállalásokkal fedezett hiteleket ruháztak át egy másik vállalkozásra. Az átruházás pusztán a MÁV Zrt. újraszervezésének volt a következménye, és nem járt sem az érintett tevékenységeknek, sem a támogatási intézkedések tartalmának megváltozásával. (60) Ezért a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az átruházás ellenére a kezességvállalások továbbra is létező támogatásnak minősülnek. 3.2.2. A csatlakozás után nyújtott kezességvállalások (61) A 2005-ben állami kezességvállalással felvett hiteleket12 nem jelentették be előzetesen a Bizottságnak, ezért azokat a Bizottság nem is hagyta jóvá. Amennyiben azok állami támogatási elemeket tartalmaznak, azok be nem jelentett támogatásnak minősülnek. (62) A Bizottság meg fogja vizsgálni, hogy a kezességvállalások a kezességnyújtás időpontjában összhangban álltak-e a közös piacra vonatkozó szabályozással. (63) A kezességvállalásokat azok tartalmi változtatása nélkül ruházták át az új vállalkozásra. A Bizottság e határozat 59. pontjára hivatkozva arra a következtetésre jutott, hogy az ott kifejtett érvelés alapján az átruházást nem szükséges különálló intézkedésként vizsgálni. 11 A következő kormányhatározatok: 1211/2002 (EUROFIMA 10), 1036/2003 (EUROFIMA 11), 1037/2004 (EUROFIMA 12) 12 A 1113/2005 sz. Korm. határozat alapján (EUROFIMA 13, Raiffeisen Bank, UniCredit).
 10. 10. 3.3. A vizsgálat jogalapja és a csatlakozás után nyújtott kezességvállalások összeegyeztethetősége (64) A Bizottságnak meg kell állapítania, hogy a támogatás összeegyeztethető-e a közös piaccal. (65) A MÁV Zrt. vasúttársaságnak minősül13. A kedvezményezett kezességvállalás formájában kapott támogatást a vasúti járművek korszerűsítése céljából. (66) A vasúti infrastruktúra használatához, az externális költségek csökkentéséhez és a kölcsönös átjárhatóság elősegítéséhez nyújtott támogatások összeegyeztethetőségének a 73. cikk szempontjából történő értékelése megfelel az 1107/70/EGK rendelet 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alkalmazására vonatkozó bizottsági döntéshozatali gyakorlatnak. E gyakorlatra való figyelemmel a Vasúti Iránymutatásban14 felsorolt feltételek elegendőnek tűnnek a támogatás összeegyeztethetőségének megállapításához. (67) A Bizottság megállapította, hogy a bejelentett intézkedés az alábbi okokból kifolyólag összhangban áll a Vasúti Iránymutatásban meghatározott összeegyeztethetőségi kritériumokkal. 3.3.1. Összeegyeztethetőségi kritériumok (68) Először is meg kell említeni, hogy a hitelből végrehajtott beruházások célja a vasúti járművek közelítése az EU előírásaihoz a biztonság és zajcsökkentés tekintetében. A beruházások ezenkívül jobb átjárhatóságot tesznek lehetővé a szomszédos országokkal, köztük más tagállamokkal. (69) Másodszor, az érintett vasúti járművek felújítása, különösen a forgóvázcsere korszerűsítése, a mozdony vezérlésének módosítása, a járműbuszos vezérlés kialakítása, az új fékrendszerek, az új ütközésvédelmi rendszerek és a korszerűbb vonatmegállító berendezés mind hozzájárulnak a biztonság javításához. Ezenkívül a zajcsökkentés is a fő célok között szerepelt. (70) Ezért a Bizottság megállapítja, hogy a Vasúti Iránymutatás 106. pontja teljesül. (71) A Vasúti Iránymutatás 107. pontjának c) alpontja szerint vélelmezhető a támogatás szükségessége és arányossága, ha a támogatási intenzitás a kölcsönös átjárhatóságot elősegítő támogatások esetében nem éri el a támogatható költségek 50%-át. (72) A magyar hatóságok szerint a támogatás maximális mértéke kisebb 2%-nál, mivel a hitelek a járművek korszerűsítési költségeinek 100%-át fedezik. Ez egyértelműen a Vasúti Iránymutatásban meghatározott 50%-os maximális mérték alatt van. A magyar hatóságok kötelezettséget vállaltak, hogy a támogatás intenzitásának a közösségi szabályok szerinti felső határát nem igyekeznek ugyanezen támogatható költségek további támogatásával megkerülni. Ezért ez a feltétel is teljesül. 13 A 91/440/EGK irányelv 3. cikke a következőképpen határozza meg a vasúttársaságokat: „a Közösség vonatkozó jogszabályainak megfelelő engedéllyel rendelkező bármely köz- vagy magánvállalkozás, amelynek fő tevékenysége vasúti áru- és/vagy személyszállítási szolgáltatások nyújtása, azzal a megkötéssel, hogy e vállalkozásnak kell a vontatást biztosítania; ideértendők a csak vontatást biztosító vállalkozások is”. 14 Közösségi Iránymutatás a vasúti vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokról, HL. 2008., C 184., 13. o.
 11. 11. (73) A Bizottság úgy véli továbbá, hogy a szóban forgó intézkedések teljes mértékben szükségesek voltak a vasúti szállításra történő fenntartható átállás magyarországi elősegítése érdekében. Ebben a tekintetben hangsúlyozni kell, hogy a személyszállításra használt mozdonyok és vasúti kocsik elöregedtek és egyes esetekben elhasználódtak. 2005-ben a CER szerint az új tagállamokban a mozdonyok 82%-ának életkora meghaladta a 20 évet. Ezek a statisztikák már magukban foglalják a szóban forgó határozatban szereplő felújítások nagy részét. Ez a beruházás elkerülhetetlen volt a nemzeti hálózatok közötti átjárhatóság javítása érdekében, vagyis módosítani kellett a meglévő járműveket, hogy a rendszer egységes maradjon. (74) A magyar hatóságok megerősítették, hogy a korszerűsített vasúti járművek teljesítik a vonatkozó átjárhatósági, biztonsági és zajcsökkentési előírásokat. (75) Ebből következik, hogy a Vasúti Iránymutatás 110. és 111. pontja teljesül. (76) A Bizottság ezért megállapítja, hogy a kérdéses intézkedés megfelel a Vasúti Iránymutatásban meghatározott összeegyeztethetőségi kritériumoknak. (77) A 2005-ben nyújtott állami kezességvállalás már a Bizottság értesítése előtt megtörtént. Ezért a támogatás jogszerűtlen volt. Mindazonáltal a támogatás összeegyeztethető támogatásnak tekinthető. 4. HATÁROZAT (78) Az Európai Bizottság ezért úgy határozott, hogy nem emel kifogást a kérdéses intézkedés ellen, mivel a támogatás összeegyeztethető az EK-Szerződés 73. cikkével. Kérjük, szíveskedjenek értesíteni a Bizottságot e levél kézhezvételétől számított tizenöt munkanapon belül, ha e levél olyan bizalmas jellegű információt tartalmaz, amely nem juthat harmadik fél tudomására. Amennyiben az előírt határidőn belül nem érkezik a Bizottsághoz indokolással ellátott kérelem, a Bizottság vélelme szerint Önök beleegyeznek, hogy a levél teljes szövege harmadik felek tudomására jusson, és annak hiteles nyelvi változata az alábbi weboldalon megjelenjen: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm A kérelmet ajánlott levélben vagy faxon kell elküldeni a következő címre: European Commission, Directorate-General for Energy and Transport, Directorate A, Unit A2 Rue De Mot 28 B-1049 BRUSSELS Fax: 32-2-2964104 Kérem, Miniszter Asszony, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését a Bizottság részéről Antonio TAJANI a Bizottság alelnöke

×