Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els sistemes de regadiu a Catalunya

1,997 views

Published on

En aquesta preentació, podrem veure els nostres sistemes de regadiu, la descripció de cada un i algunes imatges.

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Els sistemes de regadiu a Catalunya

  1. 1. Sistema d’aspersió • Bàsicament es tracta de fer ploure de forma artificial. Per regar mitjançant el sistema d'aspersió, s'ha de disposar d'una instal·lació (fixa o mòbil) de canonades que condueixin l'aigua fins els aspersors, dispositiu que s'encarrega de distribuir l'aigua sobre els cultius en forma de pluja.
  2. 2. Sistema d’inundació o manta • A manta és el sistema de reg per gravetat amb molt baixa eficiència. És la forma més antiga que encara se segueix utilitzant actualment. No requereix de mitjans tecnològics complexes, però si d'aigua en abundància. L'aigua, procedent d'un riu o font, o treta d'un pou, mitjançant una sèquia o altres sistemes, es fa córrer per dins solcs fets a la terra amb aquest objectiu. Això obliga a sembrar a la part alta que forma una cresta entre solc i solc. Quan l'aigua es fa córrer per tota l'extensió del terreny s'anomena inundació
  3. 3. Sistema gota a gota • El goteig és el sistema de reg pressuritzat amb molt alta eficiència de l'aigua. És un sistema dissenyat per aprofitar al màxim la despesa d'energia i aigua. Aportació d'aigua al terreny en la zona radicular de les plantes. L'aportació d'aigua s'efectua mitjançant un sistema de petites canonades de molt baix diàmetre les quals tenen petits orificis dels que surt el líquid gota a gota o a molt baix cabal. Optimitza el consum d'aigua, i es pot utilitzar per incorporar fertilitzants o altres agroquímics al cultiu.
  4. 4. Reg amb pivot • El pivot és un sistema de reg molt bo. És una cadena de rodes que va voltant pel tros. A dalt del pivot hi ha uns tubs, i per allà hi baixa l’aigua. Mentrestant el pivot va rodant, molt a poc a poc. Està uns dies perquè es regui tot. Es pot controlar des de l’ordinador, des del mòbil, ...
  5. 5. Sergi Guixés Prats Mohamed Ennasiry Sadki Núria Camacho Marín Laura Bernaus Campabadal

×