Lavanda jučer, danas, sutra

1,208 views

Published on

Ovo je prezentacija koju su kreirale studentice Sveučilišnog interdisciplinarnog studija Kultura i turizam i predstavile istraživanje na

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lavanda jučer, danas, sutra

 1. 1. LAVANDA U ISTRI – JUČER, DANAS, SUTRA Prof.dr.sc.Marija Bušelić, Ivna Škoro, Marija Štoković, Vanja Valić Sveučilišni interdisciplinarni studij Kultura i turizam 23. travnja 2010.
 2. 2. Tijek prezentacije <ul><li>Definicija lavande </li></ul><ul><li>Povijesni pregled </li></ul><ul><li>Uzgoj lavande u Istri danas </li></ul><ul><li>Istraživanje </li></ul><ul><li>Budućnost lavande u Istri </li></ul>23/4/09 prof.dr.sc. M. Bušelić, I. Škoro, M. Štoković, V. Valić : ” Lavanda u Istri - jučer, danas, sutra “ 2
 3. 3. Definicija <ul><li>Lavanda je stara ljekovita, aromatična i začinska biljka čija je domovina podneblje Sredozemlja </li></ul><ul><li>Lat. “lavare” – prati </li></ul><ul><li>P ripada porodici Laminaceae (Labiate), a latinskom nazivu lavandula pripada 48 vrst a lavande </li></ul>23/4/10 prof.dr.sc. M. Bušelić, I. Škoro, M. Štoković, V. Valić : ” Lavanda u Istri - jučer, danas, sutra “ 3
 4. 4. Povijesni pregled <ul><li>Stari Egipćani </li></ul><ul><li>Grci i Rimljani </li></ul><ul><li>Rana Europa </li></ul><ul><li>20. stoljeće </li></ul><ul><ul><li>Obilježili francuski kemičari i liječnici koji su postavili temelje modernoj primjeni aromatičnoga bilja </li></ul></ul>23/4/10 prof.dr.sc. M. Bušelić, I. Škoro, M. Štoković, V. Valić : ” Lavanda u Istri - jučer, danas, sutra “ 4
 5. 5. 23/4/10 prof.dr.sc. M. Bušelić, I. Škoro, M. Štoković, V. Valić : ” Lavanda u Istri - jučer, danas, sutra “ 5 Lavanda u Istri - jučer <ul><li>Dario Alberi: Istria – storia, arte, cultura </li></ul><ul><li>Fulonike – čistionice i praonice rublja </li></ul>
 6. 6. 23/4/10 prof.dr.sc. M. Bušelić, I. Škoro, M. Štoković, V. Valić : ” Lavanda u Istri - jučer, danas, sutra “ 6 Lavanda u Istri - jučer
 7. 7. Uzgoj lavande u Istri danas 23/4/10 prof.dr.sc. M. Bušelić, I. Škoro, M. Štoković, V. Valić : ” Lavanda u Istri - jučer, danas, sutra “ 7 <ul><li>Lavandin – križanac prave i širokolisne lavande </li></ul><ul><li>ISTRA </li></ul><ul><ul><li>Lavanda i lavandin – povoljni klimatski, pedološki i hidrografski uvjeti za ekološki uzgoj </li></ul></ul>
 8. 8. 23/4/10 prof.dr.sc. M. Bušelić, I. Škoro, M. Štoković, V. Valić : ” Lavanda u Istri - jučer, danas, sutra “ 8 Uvod i predmet istraživanja <ul><li>Istraživanje provedeno kako bi se utvrdilo koliko su ispitanici upoznati s lavandom na području Istre </li></ul><ul><ul><li>Upoznatost sa svrhom korištenja lavande </li></ul></ul><ul><ul><li>Koji se proizvodi od lavande koriste? </li></ul></ul><ul><ul><li>Gdje ispitanici kupuju proizvode od lavande? </li></ul></ul><ul><ul><li>Upoznatost s proizvođačima </li></ul></ul><ul><ul><li>Preporuka korištenja lavande </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zbog čega bi ispitanici preporučili proizvode od lavande? </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Metode istraživanja <ul><li>Empirijsko istraživanje: </li></ul><ul><li>Ciljna skupina: </li></ul><ul><li>Područje: </li></ul><ul><li>Uzorak: </li></ul><ul><li>Metoda: </li></ul><ul><li>Obrazac za prikupljanje podataka: </li></ul>Deskriptivno istraživanje, jednokratno, na nenamjerno odabranom uzorku Sve dobne skupine Pula, Fažana, Pazin 280 ispitanika Anketa Strukturirani upitnik 23/4/10 prof.dr.sc. M. Bušelić, I. Škoro, M. Štoković, V. Valić : ” Lavanda u Istri - jučer, danas, sutra “ 9
 10. 10. Ispitanici Dob Obrazovanje 23/4/10 prof.dr.sc. M. Bušelić, I. Škoro, M. Štoković, V. Valić : ” Lavanda u Istri - jučer, danas, sutra “ 10 Do 25 26-35 36-45 46-55 56 i više Total Žene 52 37 41 56 17 203 Muškarci 11 20 22 16 8 77 Total 63 57 63 72 25 280 SSS VŠS VSS Ostalo Total Žene 118 28 50 7 203 Muškarci 49 9 14 5 77 Total 167 37 64 12 280
 11. 11. 23/4/10 prof.dr.sc. M. Bušelić, I. Škoro, M. Štoković, V. Valić : ” Lavanda u Istri - jučer, danas, sutra “ 11 <ul><li>Upoznatost ispitanika o svrsi korištenja lavande </li></ul><ul><ul><li>- Po obrazovanju </li></ul></ul>
 12. 12. 23/4/10 prof.dr.sc. M. Bušelić, I. Škoro, M. Štoković, V. Valić : ” Lavanda u Istri - jučer, danas, sutra “ 12 <ul><li>Koje proizvode koriste ispitanici? </li></ul><ul><ul><li>- Po obrazovanju </li></ul></ul>
 13. 13. Gdje ispitanici kupuju proizvode od lavande? - Po dobi 23/4/10 prof.dr.sc. M. Bušelić, I. Škoro, M. Štoković, V. Valić : ” Lavanda u Istri - jučer, danas, sutra “ 13
 14. 14. 23/4/10 prof.dr.sc. M. Bušelić, I. Škoro, M. Štoković, V. Valić : ” Lavanda u Istri - jučer, danas, sutra “ 15 Koliko ispitanika bi preporučilo korištenje lavande drugima?
 15. 15. Zbog čega bi ispitanici preporučili proizvode od lavande? 23/4/10 prof.dr.sc. M. Bušelić, I. Škoro, M. Štoković, V. Valić : ” Lavanda u Istri - jučer, danas, sutra “ 16 Dekoracija Hrvatski proizvod Pozitivno iskustvo Antiinsekticid Miris Ljekovitost 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Udio
 16. 16. <ul><li>Na temelju provedenog istraživanja može se zaključiti da većina ispitanika ne poznaje niti jednog proizvođača </li></ul><ul><li>Od ukupnog broja ispitanika barem jednog proizvođača poznaje 73 (ili 36%) žena i 20 (ili 26%) muškaraca </li></ul><ul><li>  </li></ul>23/4/10 prof.dr.sc. M. Bušelić, I. Škoro, M. Štoković, V. Valić : ” Lavanda u Istri - jučer, danas, sutra “ 14 Zaključak
 17. 17. 23/4/10 prof.dr.sc. M. Bušelić, I. Škoro, M. Štoković, V. Valić : ” Lavanda u Istri - jučer, danas, sutra “ 18 <ul><li>Održivi razvoj poljoprivrede i turizma </li></ul><ul><li>Proširiti sadržaj kvalitete turističke ponude u destinaciji </li></ul><ul><li>– Mirisne staze lavande </li></ul><ul><li>Kroz staze lavande poljoprivredni proizvod pretvoriti u turističku </li></ul><ul><li>atrakciju </li></ul>Budućnost lavande u Istri
 18. 18. Budućnost lavande u Istri <ul><li>Uključiti Mirisne staze lavande u Europske kulturne rute </li></ul><ul><li>Stvoriti uvjete za održivi razvoj i drugih gospodarskih subjekata </li></ul><ul><li>Izvor društvenog, ekonomskog i kulturnog razvoja </li></ul><ul><li>Edukacija lokalnog stanovništva </li></ul><ul><li>Strategijom lokalnog partnerstva između vlasti, znanstvenih i obrazovnih </li></ul><ul><li>institucija, proizvođača, obrta i turističke zajednice </li></ul><ul><li>koordinirati inicijative za poticanje proizvodnje lavande u Istri </li></ul>23/4/10 prof.dr.sc. M. Bušelić, I. Škoro, M. Štoković, V. Valić : ” Lavanda u Istri - jučer, danas, sutra “ 19
 19. 19. <ul><li>Generator regionalnog gospodarskog razvitka </li></ul><ul><li>Novi brend autohtonog istarskog proizvoda od istarskog lavandina i lavandi </li></ul><ul><li>Ispunjenje očekivanja posjetitelja </li></ul>23/4/10 prof.dr.sc. M. Bušelić, I. Škoro, M. Štoković, V. Valić : ” Lavanda u Istri - jučer, danas, sutra “ 20 “ Mirisne staze lavande ”- Razlozi i ciljevi nastanka
 20. 20. Mirisne staze lavande - Razlozi i ciljevi nastanka 23/4/10 prof.dr.sc. M. Bušelić, I. Škoro, M. Štoković, V. Valić : ” Lavanda u Istri - jučer, danas, sutra “ 21 <ul><li>Očuvanje prirodne baštine – održivi turizam </li></ul><ul><li>Revitalizicija zapuštenih područja </li></ul><ul><li>Stvaranje dodatne atrakcije u destinaciji </li></ul><ul><li>Osvajanje novih kupaca </li></ul><ul><li>Ekonomska održivost </li></ul>
 21. 21. Ciljno tržište <ul><li>Turisti </li></ul><ul><li>Obrazovne institucije (vrtići, škole, sveučilišta)‏ </li></ul><ul><li>Lokalno stanovništvo </li></ul><ul><li>Korisnici lavande </li></ul>23/4/10 prof.dr.sc. M. Bušelić, I. Škoro, M. Štoković, V. Valić : ” Lavanda u Istri - jučer, danas, sutra “ 22
 22. 22. 23/4/10 prof.dr.sc. M. Bušelić, I. Škoro, M. Štoković, V. Valić : ” Lavanda u Istri - jučer, danas, sutra “ 23 Marketing Promocija <ul><li>Audio-video projekcije </li></ul><ul><li>Cd </li></ul><ul><li>Prospekti za hotele, hostele, agroturizme, privatni smještaj, turističke info punktove </li></ul>
 23. 23. Kanali distribucije <ul><li>Stvoriti suradnju s turističkim agencijama </li></ul><ul><li>Link na internetnim stranicama </li></ul><ul><ul><li>Opis, kontakt, informacija, mogućnost on line rezervacija </li></ul></ul><ul><li>Edukacijske brošure </li></ul>23/4/10 prof.dr.sc. M. Bušelić, I. Škoro, M. Štoković, V. Valić : ” Lavanda u Istri - jučer, danas, sutra “ 24
 24. 24. Odnosi s javnošću <ul><li>Festival lavande u poljima </li></ul><ul><li>Istarski festival lavande </li></ul><ul><ul><li>Regionalna, nacionalna i globalna razina </li></ul></ul><ul><li>Kongres ruralnog turizma </li></ul><ul><li>Pozvati domaće i strane medije na promociju Mirisnih staza lavande </li></ul>23/4/10 prof.dr.sc. M. Bušelić, I. Škoro, M. Štoković, V. Valić : ” Lavanda u Istri - jučer, danas, sutra “ 25
 25. 25. Primjerak prospekta <ul><li>Kratki opis staza lavande </li></ul><ul><li>Kontakt za informacije i rezervacije </li></ul>23/4/10 prof.dr.sc. M. Bušelić, I. Škoro, M. Štoković, V. Valić : ” Lavanda u Istri - jučer, danas, sutra “ 26
 26. 26. Financijska podrška Izvori financiranja <ul><li>Lokalne vlasti </li></ul><ul><li>TZIŽ </li></ul><ul><li>Vlada RH </li></ul><ul><ul><li>Ministarstvo turizma </li></ul></ul><ul><ul><li>Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja </li></ul></ul><ul><li>Europski fondovi </li></ul>23/4/10 prof.dr.sc. M. Bušelić, I. Škoro, M. Štoković, V. Valić : ” Lavanda u Istri - jučer, danas, sutra “ 27
 27. 27. Mirisne staze lavande - Prepreke <ul><li>Nedovoljna koordiniranost institucija </li></ul><ul><li>Nepostojanje planskog djelovanja </li></ul><ul><li>Nepostojanje nositelja razvojne politike s točno definiranim timom ljudi koji će raditi na razvoju takvoga projekta </li></ul>23/4/10 prof.dr.sc. M. Bušelić, I. Škoro, M. Štoković, V. Valić : ” Lavanda u Istri - jučer, danas, sutra “ 28
 28. 28. Mirisne staze lavande – Realizacija Neiscrpan izvor mogućnosti <ul><ul><li>Europski primjer - Provansa </li></ul></ul>23/4/10 prof.dr.sc. M. Bušelić, I. Škoro, M. Štoković, V. Valić : ” Lavanda u Istri - jučer, danas, sutra “ 29 <ul><li>otvoren kroz cijelu godinu koji </li></ul><ul><li>priča o povijesti lavande kao </li></ul><ul><li>biljke i kulture življenja istarske </li></ul><ul><li>regije </li></ul>Pariži, Istra, 2009. <ul><ul><li>Muzej lavande </li></ul></ul>
 29. 29. Mirisne staze lavande – Realizacija Neiscrpan izvor mogućnosti <ul><li>Interaktivne radionice </li></ul><ul><ul><li>Upoznavanje s načinom sadnje, berbe, prerade i plasiranja lavande na tržište </li></ul></ul><ul><li>Podržati festivale lavande u poljima koji će biti poveznica Mirisnih staza lavande </li></ul><ul><li>Svaka Mirisna staza zbog specifičnosti svakog dijela imala bi svoju karakterističnu priču </li></ul>23/4/10 prof.dr.sc. M. Bušelić, I. Škoro, M. Štoković, V. Valić : ” Lavanda u Istri - jučer, danas, sutra “ 30
 30. 30. 23/4/10 prof.dr.sc. M. Bušelić, I. Škoro, M. Štoković, V. Valić : ” Lavanda u Istri - jučer, danas, sutra “ 31 VODNJAN KRNJALOŽA LABIN PARIŽI NOVA VAS VRBANI KADUMI PRKAČINI PEKIĆI
 31. 31. Edukacija <ul><li>Edukativni kampovi </li></ul><ul><li>Radionice </li></ul>23/4/10 prof.dr.sc. M. Bušelić, I. Škoro, M. Štoković, V. Valić : ” Lavanda u Istri - jučer, danas, sutra “ 32
 32. 32. Nastala vrijednost <ul><li>Zaštita okoliša i očuvanje prostora </li></ul><ul><li>Stvaranje novog sadržaja turističke ponude </li></ul><ul><li>Novi brend autohtonog istarskog proizvoda od istarskog lavandina i lavandi </li></ul><ul><li>Doprinos društvenom, ekonomskom i kulturnom razvoju </li></ul>23/4/10 prof.dr.sc. M. Bušelić, I. Škoro, M. Štoković, V. Valić : ” Lavanda u Istri - jučer, danas, sutra “ 33
 33. 33. Hvala na pozornosti

×