Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Autistische Mensen[1]

683 views

Published on

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Autistische Mensen[1]

  1. 1. Autistische mensen Autisme Spectrum Stoornis (ASS) (storing in de hersenen)
  2. 2. Kenmerken autisme <ul><li>Contact stoornis </li></ul><ul><li>Angst </li></ul><ul><li>Interactie </li></ul><ul><li>Autisme is er in verschillende soorten en gradaties. </li></ul>
  3. 3. Mensen met een Autisme Spectrum Stoornis zijn zwakbegaafd.
  4. 4. Soorten autisme <ul><li>Het syndroom van Asperger </li></ul><ul><ul><li>Egocentrisch </li></ul></ul><ul><ul><li>Houdt zich bezig met bizarre onderwerpen (voor zijn leeftijd) </li></ul></ul><ul><ul><li>Taalvaardigheid niet goed in praktijk brengen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Moeite met grove motoriek. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebruikt weinig gelaatsuitdrukkingen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Maakt vaak genante opmerkingen. </li></ul></ul>
  5. 5. <ul><li>Kenmerken PDD- NOS </li></ul><ul><li>Wordt vaak later ontdekt. </li></ul><ul><li>Zijn in zichzelf gekeerd. </li></ul><ul><li>Weinig empathie. </li></ul><ul><li>Vertoont hysterisch gedrag. </li></ul><ul><li>Zoeken naar vaste patronen. </li></ul>
  6. 6. Klassieke autist
  7. 7. Vragen

×