Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De Basisvorming

445 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De Basisvorming

 1. 1. De Basisvorming
 2. 2. Wat is Basisvorming? <ul><li>De basisvorming is het onderwijsprogramma </li></ul><ul><li>voor de eerste twee à drie leerjaren van het </li></ul><ul><li>Nederlandse voortgezet onderwijs </li></ul>
 3. 3. Sinds wanneer is er de Basisvorming? <ul><li>In 1986 bracht de WRR een rapport uit met daarin een voorstel om de onderbouw van het voortgezet onderwijs te veranderen. </li></ul><ul><li>De WRR twee problemen wilde bestrijden, namelijk: </li></ul><ul><li>- Niet alle kinderen weten op hun twaalfde waar hun belangstelling en hun capaciteiten liggen. </li></ul><ul><li>- Er waren te weinig leerlingen in het technisch onderwijs. </li></ul><ul><li>De wet op de basisvorming werd rond 1990 aangenomen en in het schooljaar 1993-1994 werd de basisvorming voor alle scholen verplicht. </li></ul><ul><li>De basisvorming is in 2006 hervormd. </li></ul>
 4. 4. Wat zijn de doelen en de uitgangspunten van de basisvorming? <ul><li>De leerling leert actief en in toenemende mate zelfstandig </li></ul><ul><li>De leerling leert samen met anderen </li></ul><ul><li>De leerling leert in samenhang </li></ul><ul><li>De leerling oriënteert zich </li></ul><ul><li>De leerling leert in een uitdagende, veilige en gezonde leeromgeving. </li></ul><ul><li>De leerling leert in een doorlopende lijn </li></ul>
 5. 5. Wat zijn de doelen en de uitgangspunten van de basisvorming? <ul><li>Het kerndeel van het leerstofaanbod bestaat uit de kerndoelen, dit is ongeveer 2/3 deel. Het andere deel bestaat uit een aantal verplichte zaken, namelijk: </li></ul><ul><li>- Op het VMBO kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg en theoretische leerweg moeten de leerlingen een tweede moderne vreemde taal leren. </li></ul><ul><li>- Op het havo en vwo moeten de leerlingen les krijgen in Frans en Duits. Leerlingen op het gymnasium krijgen Latijn en Grieks en leerlingen in Friesland krijgen Fries. </li></ul><ul><li>Leerlingen moeten per jaar tussen de 1000 en 1134 klokuren naar school. Het aantal vrije dagen per jaar is maximaal 68. Ook moet er een officieel begin en einde zijn van de zomervakantie.  </li></ul>
 6. 6. Tot wanneer duurt de basisvorming? <ul><li>De basisvorming is voor de eerste twee à drie </li></ul><ul><li>leerjaren van het Nederlandse voortgezet </li></ul><ul><li>onderwijs </li></ul>
 7. 7. Welke vakken worden gegeven in de basisvorming? <ul><li>De verschillende kerndoelen zijn onderverdeeld in verschillende domeinen. </li></ul><ul><li>Nederlands </li></ul><ul><li>Engels </li></ul><ul><li>Rekenen en wiskunde </li></ul><ul><li>Mens en natuur </li></ul><ul><li>Mens en maatschappij </li></ul><ul><li>Kunst en cultuur </li></ul><ul><li>Bewegen en sport </li></ul><ul><li>Voorheen waren er 15 standaardvakken die moesten worden gegeven in de </li></ul><ul><li>basisvorming. Het grote verschil is dus dat de vakken zijn samengetrokken in een </li></ul><ul><li>bepaald thema waar de school zelf invulling aan kan geven.  </li></ul>
 8. 8. Onze eigen ervaringen met de Basisvorming
 9. 9. Voor meer informatie … <ul><li>Check de website van het ministerie van </li></ul><ul><li>Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen </li></ul>

×