การเขียนแบบด้วยcad

85,140 views

Published on

การเขียนแบบด้วยcad

 1. 1. AUTOCAD2007 AUTOCAD คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบ เขียน แบบ และผลิตงานออกแบบที่เกี่ยวข้องได้ในเกือบทุกประเภท เช่น ตั้งแต่งานแผนผังแบบชิ้นเล็ก ๆ จนกระทั่งงานใหญ่ ๆ จนถึงแผนที่โลก ด้วยความไม่มีขีดจำกัดใด ๆ AUTOCAD เป็นโปรแกรมที่ใช้กันอย่างกว้างขวางและจะเห็นได้ชัดในการนำไปใช้งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม , วิศวกรรม , งานสำรวจ , ตกแต่งภายใน , แผนที่ ตลอดจนงานออกแบบผลิต - ภัณฑ์และเครื่องกล ฯลฯ และต่อไป
 2. 2. ( ต่อ ) <ul><li>AUTOCAD นี้ จะเป็นตัวหลักในการผลิตผลงานการออกแบบทั้งหมดในอนาคต และเป็นที่ยอมรับสำหรับคนทั่วโลก ในเรื่องของมาตรฐานการออกแบบโดยทั่วไป ซึ่งความสามารถของโปรแกรม AUTOCAD นั้น จะทำได้ตั้งแต่งานในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ตลอดจนเป็นพื้นฐานของการนำไปสู่การสร้าง งาน ANIMATION ( ภาพเคลื่อนไหว ) และการนำเสนองาน ( PRESENTATION ) ในรูปแบบต่าง ๆ ในขั้นตอนต่อ ๆ ไปที่สูงขึ้น และใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ ได้อีกใน หลาย ๆ รูปแบบ </li></ul>
 3. 3. ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับ AutoCAD AutoCAD 2007 เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับเขียนแบบและออกแบบ 2 มิติและ 3 มิติ ทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา และสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสำหรับโปรแกรมนี้จึงต้องมีสมรรถนะสูงดังนี้ 1. CPU pentium IV1000 MHz เป็นขั้นต่ำและมีความเร็วสูง 2. หน่วยความจำ 512 MB ขั้นต่ำสำหรับการทำงานจริงแล้วควรใช้หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 2 GB 3. การ์ดแสดงผลที่สนับสนุนมาตรฐาน Open GL และจอสามารถแสดงความละเอียดของภาพ 1024*768 pixels แบบ True Color หรือสูงกว่า
 4. 4. มีอะไรใหม่ใน AutoCAD 2007 <ul><li>โปรแกรม AutoCAD ออกมาใหม่อีกรุ่นหนึ่งแล้ว ในรุ่น 2007 นี้ สิ่งที่โดดเด่น คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างภาพ 3 มิติ และการ render ภาพ โดยใช้ mentalray engine ที่สามารถแสดงภาพที่สมจริง ในการให้แสงแบบ global illumination การแก้ไขรูปทรง 3 มิติ ก็ค่อนข้างสะดวก มีวิธีการต่างๆ ค่อนข้างจะคล้ายกับการใช้คำสั่งใน โปรแกรม sketchup เช่นการยืดยุบ , การแก้ไข vertex, edge, face ได้ สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนที่มาเติม ความสามารถของ AutoCAD ให้ครอบคลุมครบถ้วนในระดับหนึ่ง ซึ่งต่อไป อาจจะสามารถนำเสนอโครงการด้วย AutoCAD เพียงโปรแกรมเดียว ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมประเภท presentation อื่นๆ ใดเลยก็ได้ </li></ul>
 5. 5. <ul><li>เริ่มต้นรันโปรแกรม AutoCAD 2007 </li></ul><ul><li>เมื่อติดตั้งโปรแกรม AutoCAD 2007 เรียบร้อยแล้ว เราสามารถเปิดโปรแกรมขึ้นมาใช้งานได้ดังนี้ </li></ul><ul><li>1 . ดับเบิ้ลคลิกไอคอน AutoCAD 2007 บนเดสก์ท็อป หรือคลิกเมนู Star ► All Program ► Autodesk ► AutoCAD 2007 </li></ul><ul><li>2 . บนหน้าต่าง AutoCAD Workspaces ให้เลือกประเภทของการเขียนแบบดังนี้ </li></ul><ul><li>- 3D Model สำหรับทำงานหรือออกแบบ 3 มิติ โดยแสดงหน้าต่างพื้นที่เขียนแบบเป็น 3 มิติ </li></ul>
 6. 6. <ul><li>- 3D Model สำหรับทำงานหรือออกแบบ 3 มิติ โดยแสดงหน้าต่างพื้นที่เขียนแบบเป็น 3 มิติ </li></ul><ul><li>- เขียนแบบ 2 มิติที่นิยมใช้ทั่วไป </li></ul><ul><li>3 . คลิกปุ่ม OK </li></ul><ul><li>4. จะ AutoCAD Classic สำหรับทำงานหรือเขียนแบบบนหน้าต่างพื้นที่ได้หน้าต่างของ New Features Workshop ให้คลิกเลือกข้อใดข้อหนึ่ง </li></ul><ul><li>5. คลิกปุ่ม OK จะได้หน้าต่างที่แสดงพื้นที่เขียนแบบ 2 มิติ แบบดั้งเดิมที่แสดงหน้าต่างของ Tool Palette และ Sheet Set Manager เพิ่มจากหน้าต่างแบบเก่า </li></ul>
 7. 7. <ul><li>รู้จักส่วนประกอบของ AutoCAD 2007 </li></ul><ul><li>Menu Bar </li></ul><ul><li>ประกอบด้วยคำสั่งย่อยแบบ Pop-up Menu หรือ Pulldown Menu มีคำสั่งอยู่สามลักษณะคือ </li></ul><ul><li>- คำสั่งแบบ Activate </li></ul><ul><li>- คำสั่งแบบ Cascading Menu </li></ul><ul><li>- คำสั่งที่มีสัญลักษณ์ “ ...” อยู่ท้ายคำสั่ง </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Toolbars </li></ul><ul><li>ประกอบด้วยไอคอนของกลุ่มคำสั่งต่างๆที่จัดไว้เป็นชุดในแต่ละทูลบาร์ </li></ul><ul><li>Toolbars ของกลุ่มคำสั่งต่างๆ </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Drawing Window </li></ul><ul><li>เป็นพื้นที่ที่ใช้เขียนและแสดงงานเขียนแบบหรือกราฟิกต่างๆ ที่มุมล่างซ้ายของ Drawing Window มีเครื่องหมายของแกน xy และสี่เหลี่ยมที่จุดตัดกันของแกน ซึ่งเรียกว่า ไอคอน wcs ลักษณะของเคอร์เซอร์เป็นรูปกากบาท </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Model Tab และ Layout Tabs </li></ul><ul><li>เป็นแท็บที่คลิกเลือกเพื่อสลับการทำงานระหว่างหน้าต่างการทำงานแบบขณะทำงานบนหน้าต่างของแท็บ Model ซึ่งเป็นโหมดของแท็บ Model กับ Layout โดยปกติเราจะเขียนแบบและแก้ไขของ Model Space ส่วนหน้าต่างของแท็บ Layout ในโหมดของ Paper Space จะใช้ในการเขียนข้อความ บอกขนาดชิ้นงาน และจัดวางแบบสำหรับงานเขียนพิมพ์ </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Command Window </li></ul><ul><li>โดยปกติแล้ว Command Window จะอยู่ด้านล่างระหว่างพื้นที่เขียนแบบกับแถบงาน ขณะที่พิมพ์คำสั่งเพื่อสั่งงานโดยตรงบน Command line หรือคลิกคำสั่งบนทูลบาร์นั้นที่บริเวณ Command Window นี้จะปรากฏลำดับข้อความโต้ตอบระหว่างผู้เขียนแบบกับโปรแกรม เพื่อทำคำสั่งนั้นให้เสร็จสมบูรณ์ </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Status Bar </li></ul><ul><li>บริเวณแถบงานหรือ Status Bar จะประกอบด้วยค่าพิกัดหรือตำแหน่งของ Crosshairs และปุ่มของโหมดการทำงานต่างๆ </li></ul>
 13. 13. <ul><li>การใช้คำสั่งและการติดต่อสื่อสารกับโปรแกรม AutoCAD </li></ul><ul><li>วิธีที่ 1 ใช้เมาส์ </li></ul><ul><li>การคลิกปุ่มซ้ายของเมาส์จะเป็นการกำหนดพิกัด เลือกวัตถุ หรือเลือกใช้คำสั่ง </li></ul><ul><li>วิธีที่ 2 ใช้คีย์บอร์ด </li></ul><ul><li>พิมพ์คำสั่งที่ต้องการลงบนช่อง Command Line </li></ul><ul><li>วิธีที่ 3 ป้อนค่าพิกัดและตัวเลือกด้วย Dynamic Input </li></ul><ul><li>มีส่วนประกอบต่างๆดังนี้ ทูลทิป , ช่องป้อนค่าพิกัด , เมนุของ Dynamic Input </li></ul>
 14. 14. การสร้างไฟล์เขียนแบบใหม่ <ul><li>ในการสร้างไฟล์ใหม่เพื่อใช้เขียนแบบทำได้ 3 วิธี ดังนี้ </li></ul><ul><li>สร้างไฟล์เขียนแบบใหม่ด้วย Start from Scratch </li></ul><ul><li>การสร้างไฟล์เขียนแบบใหม่ด้วย Use a Template </li></ul><ul><li>การสร้างไฟล์เขียนแบบใหม่ด้วย Use a Wizard สามารถสร้างได้ 2 แบบคือ </li></ul><ul><li>1. สร้างแบบ Advanced Setup </li></ul><ul><li>2. สร้างแบบ Quick Setup </li></ul>
 15. 15. การเขียนแบบด้วยวิธีต่างๆ <ul><li>มีด้วยกัน 3 วิธี </li></ul><ul><li>เขียนเส้นโดยใช้คำสั่งบนเมนู </li></ul><ul><li>เขียนเส้นโดยใช้คำสั่งบนทูลบาร์ </li></ul><ul><li>เขียนเส้นโดยพิมพ์คำสั่งบน Command Line </li></ul>
 16. 16. Design Center กับ ไฟล์ Drawings <ul><li>ในการหาองค์ประกอบภายในจากไฟล์เขียนแบบอื่นๆ แล้วนำมาใช้กับไฟล์เขียนแบบปัจจุบันได้ </li></ul><ul><li>แสดงของวัตถุต่างๆ </li></ul><ul><li>เราสามารถใช้ คุณสมบัติ DC ช่วยในการออกแบบและเขียนแบบได้หลายกรณีดังนี้ </li></ul><ul><li>ช่วยสามารถจัดเก็บ รวบรวมและสร้างชอร์ตคัทไฟล์เขียนแบบ โฟลเดอร์และไดรว์ที่ใช้งานบ่อยๆ </li></ul><ul><li>ใช้ในการเปิดไฟล์เขียนแบบ </li></ul><ul><li>ใช้ในการ Insert รูปแบบของ Hatch </li></ul><ul><li>ช่วยในการ View และ Attach ไฟล์ภาพชนิด Raster </li></ul>
 17. 17. การเขียนวงกลมด้วยคำสั่ง Circle <ul><li>ซึ่งประกอบด้วยคำสั่งย่อยๆ ดังนี้ </li></ul><ul><li>คำสั่ง Circle Center , Radius </li></ul><ul><li>คำสั่ง Circle Center , Diameter </li></ul><ul><li>คำสั่ง Circle 2 Points </li></ul><ul><li>คำสั่ง Circle 3 Points </li></ul><ul><li>คำสั่ง Circle Tan , Tan , Radius </li></ul><ul><li>คำสั่ง Circle Tan , Tan , Tan </li></ul>
 18. 18. การย่อหรือขยายภาพด้วยคำสั่ง Zoom <ul><li>คำสั่งที่ใช้งานบ่อยมีดังนี้ </li></ul><ul><li>Zoom Window </li></ul><ul><li>Zoom Previous </li></ul><ul><li>Zoom All </li></ul><ul><li>Zoom Extents </li></ul><ul><li>Zoom Center </li></ul><ul><li>Zoom RealTime </li></ul><ul><li>Zoom Scale </li></ul>
 19. 19. การเขียนลายภาพตัดข้อความ และ Block <ul><li>การเขียนลายภาพตัดด้วยคำสั่ง Hatch สามารถเขียนลายภาพตัดได้ 3 วิธี คือ </li></ul><ul><li>ใช้คำสั่ง Hatch โดยคลิกเมนู Draw ►Hatch </li></ul><ul><li>ลากลายภาพตัดจาก Hatch Tool บนแท็บ Tool Palette ไปวางบนพื้นที่ที่ต้องการ </li></ul><ul><li>ลากลายภาพตัดจากหน้าต่างของ Design Center ไปวางบนพื้นที่ที่ต้องการ </li></ul>
 20. 20. การกำหนดเลเยอร์ และ Linetype <ul><li>การกำหนดเลเยอร์ในการเขียนแบบ </li></ul><ul><li>การเขียนแบบที่มีองค์ประกอบหลายส่วน เช่น แบบของอาคาร จะประกอบด้วยภาพของเสา ผนัง เฟอร์นิเจอร์ และเส้นบอกขนาด เนื่องจากมีรายละเอียดซับซ้อน ดังนั้นเราควรแบ่งวัตถุต่างๆ ออกเป็นกลุ่มและจัดให้กลุ่มวัตถุที่มีลักษณะเหมือนกันอยู่บนเลเยอร์เดียวกัน เช่น เขียนเสาและผนังอยู่บนเลเยอร์ที่ชื่อ Walls เขียนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ในแบบให้อยู่ในเลเยอร์ชื่อ Fumiture และเขียนเส้นบอกขนาดและข้อความอยู่บนเลเยอร์ชื่อ Dim เป็นต้น </li></ul>
 21. 21. ภาพแสดงเลเยอร์ต่างๆ ในไฟล์เขียนแบบที่เขียนด้วยโปรแกรม AutoCAD
 22. 22. การกำหนดขนาด Linetype Scale <ul><li>ในกรณีที่เขียนภาพไปก่อนปรับขนาด Linetype Scale โปรแกรมจะยังไม่ได้ปรับมาตราส่วนของเส้นให้ตามที่กำหนด เราต้อง Regenerate จอภาพ โดยใช้ค่ำสั่ง View ► Regen เพื่อปรับการแสดงผลของจอภาพด้วย </li></ul>
 23. 23. การบอกขนาดวัตถุ <ul><li>การบอกขนาดชิ้นงาน เป็นกระบวนการที่สำคัญในการเขียนแบบ ทำให้ไฟล์เขียนแบบนั้นสมบูรณ์ สามารถนำไปสร้างชิ้นงานจริงได้ การบอกขนาด ( Dimension ) คือการเสดงค่าที่ได้จากการวัดระยะรูปภาพหรือวัตถุ เพื่อบ่งบอกถึง ระยะทาง มุมระหว่างวัตถุ หรือค่าตามพิกัด X-Y โปรแกรม AutoCAD ได้จัดเตรียมคำสั่งสำหรับบอกขนาดลักษณะต่างๆไว้ </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Dimension Text เป็นข้อความหรือตัวเลขที่ได้จากการวัดระยะ ซึ่งอาจประกอบด้วยสัญลักษณ์นำหน้าหรือต่อท้ายค่าที่วัดได้ </li></ul><ul><li>Dimension Line เป็นเส้นที่ใช้กำหนดระยะและทิศทางของค่าบอกขนาด </li></ul><ul><li>Arrowhead จะเป็นสัญลักษณ์รูปต่างๆที่อยู่บนปลายเส้นบอกขนาดแต่ละเส้น เราสามารถกำหนดขนาดและรูปร่างสัญลักษณ์ได้ </li></ul><ul><li>Extension Line หรือเรียกว่า เส้นฉาย เป็นเส้นที่ต่อจากรูปร่างวัตถุไปถึงเส้นบอกขนาด </li></ul><ul><li>Center Mark เป็นเส้นกากบาทที่ใช้แสดงหรือบอกจุดศูนย์กลางของวงกลมหรือเส้นโค้ง </li></ul><ul><li>Center Line เป็นเส้นประและเส้นต่อเนื่องที่ใช้แสดงหรือบอกจุดศูนย์กลางของวงกลมหรือเส้นโค้ง </li></ul>
 25. 25. Design Center กับไฟล์เขียนแบบ <ul><li>หน้าต่างของ Design Center </li></ul><ul><li>Design Center ซึ่งเป็นหน้าจ่างหนึ่งของ AutoCAD 2007 ที่ทำหน้าที่คล้ายกับ Windows Explorer ของ Microsoft Windows ช่วยในการบริหารจัดการโครงสร้างข้อมูลต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของไฟล์เขียนแบบ เราสามารถเลือกองค์ประกอบต่างๆ เช่น Block , Dimension Style , ลายภาพตัด หรือ Text Style ของไฟล์เขียนแบบอื่นมาใบ้ร่วมกับไฟล์เขียนแบบปัจจุบันได้ </li></ul>
 26. 26. การใช้ AutoCAD สร้างแบบอาคาร <ul><li>งานออกแบบอาคารเป็นงานอีกด้านหนึ่งที่ใช้ AutoCAD กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีวิธีการใช้งานที่ขัดแย้งกันอย่างมากระหว่างไทยและต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดปัญหาการทำงานประกอบกับ AutoCAD รุ่นใหม่พัฒนาระบบใช้งานหลายด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์แต่ผู้ใช้ไม่ได้ใช้เลย เพราะไม่ทราบว่ามีคำสั่งใดเพิ่มขึ้นมาบ้างที่จะขจัดการเสียเวลา จึงสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ใช้ควรทราบการใช้งานใหม่ๆให้ถูกต้องและเข้ากับระบบสากล อย่างเช่น </li></ul>
 27. 27. ( ต่อ ) <ul><li>การปรับตั้งหน่วยและพื้นที่ใช้งาน </li></ul><ul><li>การสร้างแนวเสา </li></ul><ul><li>การใส่แนวเสาที่จุดตัดของเส้นแนวเสา </li></ul><ul><li>การใช้เลเยอร์แยกเสาและเส้นแนวเป็นคนละชุด </li></ul><ul><li>การใส่กำแพงและสร้างประตู </li></ul><ul><li>การจัดแบบลงหน้ากระดาษให้ได้มาตราส่วน </li></ul>

×