Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Portfolie

         BAS Master courses
         BAS Cross courses

         By Gaute Aas
BAS: ...
BAS Master course 2. Spring 2009
Name: Loyal, Kystkultursenter

By Gaute Aas
Alle vil til havet
Bergen School of Architect...
BAS Master course 2. Spring 2009
Name: Fantastic Studio
         -Successful strategies for engaging with “the rea...
Read your world
     Welcome to Øygarden 2012
Alle vil til havet
Forord

                    Bebyggelsen i vågen ligger spredt. Unntaket er rekker
           ...
Kystkultur kan gi lokalsamfunn ny giv

Regjeringen foreslår å etablere et verdiskapingsprogram som skal stimulere til at r...
Strilen-   En kulturhistorie fra havgapet i vest.

Bergen var et utpreget handelssenter med fine by-borgere med fjær
i h...
Nyskapning og utvikling i Sund kommune

Verdiskapningsprosjektet PiN er et samarbeidsprosjekt mellom
kommunene Fjell, Sund...
Visjoner

      Loyal senteret i Forlandsvågen ønsker å formidle
      kystkultur gjennom aktiv deltagelse.

  ...
Loyal - ble bygd som galeas i Rosendal i Hardanger i 1877
av Knut Johannesen Nes, samme båtbygger som bygde GJØA,
som Roal...
Forlandsvågen - sør på Sotra i Sund kommune.
                       Forlandsvågen ligger ved Korsfj...
Målgrupper
For Sund kommuner er havet en stor ressurs. Ledene mellom øyene i Sund og i nabokommunene
er gode, samtidig som...
Utforming av senteret i Forlandsvågen

Mange har et bilde av den norske kystmannen som en sta og værbitt mann,
som med sin...
Vandring i sjøkanten - Aktiviteter og opplevelser for de besøkende
Model illustrasjon: Ideer for utvikling av tomten i...
Tomten
         Formålet i kommuneplanen er Industri. Ved ny regulering vil et forslag kunne være
        ...
Hallen
            Den gamle båthallen har en rikelig høyde som gjør stor-
            salen til e...
Snitt
Plan 2
Plan 3

     Fasade Øst
Miljø
     Trappens ’korridor’ er forsynt med en levegg med vin-
     dusflater bakom. Flatene kan åpnes om somm...
Lengde snitt  Konsept/skissemodeller under prosessen.
Skisse/illustrasjon av allrommet. Rommet har en flerbruks funksjon; utstillinger, restaurant, utleigelokale  Skisse/illus...
Landskap for opplevelse og tilhørighet
Eiendommen i Forlandsvågen representerer på mange måter landskapet
en ser for seg n...
Små volumer spredt utover landskapet

                                 Ved å jobbe med mi...
Fasade Sør. Huset plassert i terrenget  Fasade Vest. Huset plassert i terrenget
Fasade Nord. Huset plassert i terren...
Snitt BB  Snitt AA
Plan med forslag til disponering av areeal  Model bilde. Viser huset i landskapet og deler av planløsning
Husenes plassering i landskapet. Bilde viser kledning med grovt ubehandla treverk.  Model bilder. Bildet viser alternativ...
Prosjektet ble gjennomført under veiledning fra Arkitektkontoret
                             ...
Tidligere Arkitekturprosjekt Bas (VåRen 2009) Alle Vil Til Havet
Tidligere Arkitekturprosjekt Bas (VåRen 2009) Alle Vil Til Havet
Tidligere Arkitekturprosjekt Bas (VåRen 2009) Alle Vil Til Havet
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tidligere Arkitekturprosjekt Bas (VåRen 2009) Alle Vil Til Havet

726 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tidligere Arkitekturprosjekt Bas (VåRen 2009) Alle Vil Til Havet

 1. 1. Portfolie BAS Master courses BAS Cross courses By Gaute Aas BAS: Bergen School of Architecture, Norway, 2008 - 2010
 2. 2. BAS Master course 2. Spring 2009 Name: Loyal, Kystkultursenter By Gaute Aas Alle vil til havet Bergen School of Architecture, Norway, Spring 2009
 3. 3. BAS Master course 2. Spring 2009 Name: Fantastic Studio -Successful strategies for engaging with “the real”. Teacher s; Håkon Matre Aasarød and Erlend Blakstad Haffner, Fantastic Norway Fantastic Norway started their practice as traveling architects. This travel into the practice of architecture resulted in a great leap in our own knowledge, presentation skills and general professionalism. An architect who wants to operate critically in society will need to develop successful strategies for engaging with “the real”. Fantastic studio will introduce the students to the real world of practicing architecture in society. All students will choose a place to work from a list previously selected by Fantastic Studio. Each student will research the facts and figures of the chosen place thoroughly in advance, visit the place, live there 2 weeks and document it with a rich list of tools. Concurrently, we will compile an overview of reference projects and critically analyze them. Through a project outline, each student will plan a strategy for how to anchor and finance the project. We will initiate an intensive development of design techniques to mirror the development of the conceptual aspect of the proposal. During this stage each project will evolve from multiple alternatives to a single proposal. Physical and digital modeling efforts will concentrate on that evolution. To complete the proposal, drawing from the design, the critical, and the documentation processes. Each student will make a feasibility study for a component of the building proposal. Ambition: We are interested in the recovery of “the real” in architecture. This has nothing to do with the pragmatics of the ordinary commercial practice. To recover the real for ourselves we need to discover “the shock” of it. We will encourage you to strip away habits of seeing, so that what was familiar seems astonishing. Then you need to communicate this “shock” to the public through the fully public language of architecture. Architectural ambition will be defined according to three aspects: conceptual, formal, and social. For each aspect, a set of learning and development tools will be acquired and enhanced by special workshops. Routine tutorials will evaluate ongoing work and set specific short‐term goals; mid‐term reviews and term juries will revise compiled work and provide guidance for the longer term; special workshops will concentrate on specific skills and techniques. Students are expected to commit to a high standard of design production, presentation, and learning, leading to original, compelling, and thought‐provoking designs for the selected communities. Digital modeling: Students will initially produce a series of digital sketches that will serve as tests for design concepts; starting on the second term, each student will focus on a technique suitable for the development of a concept. Writing written submissions will be short speculations about the design proposal and accounts of its development. Each will help clarify the aims for the project and evaluate its status. My project was located in Forlandsvågen, Sotra. It is the boat builder Audun Hausberg, (the man who has restored the beautiful sailboat, Loyal ) who owns the place out in the islands where the nordic sea meets the coast line of Norway. He wanted a senter for people who are interesting in the ocean and the traditions related to the sea. In particular he wanted to invite the children out and give them possibilities to learn about sailing and every other thing related to the ocean. The center should give the visitors possibilities to spend the night and take part in everyday life around the boat and experiences related to the life in the sea. The course was divided in several different tasks. I will here first present: 1:. A short workshop; Branding Nordsjøløypa i Øygarden. After this I started on my main project: 2: Alle vil til havet.
 4. 4. Read your world Welcome to Øygarden 2012
 5. 5. Alle vil til havet
 6. 6. Forord Bebyggelsen i vågen ligger spredt. Unntaket er rekker av naust langs den vestlige delen av vågen. Kulturlandskapet kara- kteriseres av lav vegitasjon som dekker den svakt sluttende skrånin- gene ned mot vågen. Miljøet preges av båtene og mennesker knyttet til havet. Den åpne bebyggelsen ivaretar sikten mot sjøen. Adkomst vegen fra nordvest gir overblikk over vågen med utsyn mot en frodig øy i innbydende avstand til land. Arkitekturprosjektet er inspirert av dette førsteinntrykket etter besøk ombord på Galeasen Loyal, en vårlig april dag i 2009. Prosjektet presenterer et maritimt senter. Hvor overføring av kunnskap om havet og kystkultur går hånd i hånd med vennskap og opplevelsen av mestring, for de besøkende. Velkommen til Forlandsvågen Forlandsvågen, Sund kommune Tomten Lendesnitt og konsept skisse langs strandlinjen på tomten
 7. 7. Kystkultur kan gi lokalsamfunn ny giv Regjeringen foreslår å etablere et verdiskapingsprogram som skal stimulere til at ressurser som ligger i kulturmiljøer blir tatt i bruk i utviklingen av lokalsamfunn. Kystkulturen skal prio- riteres. Regjeringen fastslår at natur- og kulturmiljøer utgjør et stort potensial for sysselsetting og bosetting i mange lokalsamfunn langs norskekysten. Når disse utnyttes i reiselivs- og turist- sammenheng, utgjør de en av de sterkeste vekstbransjer i Europa, sier miljøvernminister Knut A Hareide. Verdiskapningsprogrammet skal stimulere til aktivitet, øke kunnskapen om hvordan kultur- miljøer kan tas i bruk og bidra til næringsutvikling og utvikling av lokalsamfunn. Programmet skal styrke samarbeidet mellom eiere, næringslivet, offentlige aktører, museene og frivillige organisasjoner. Fartøyvernets rolle som aktør for lokal verdiskaping langs kysten blir en del av satsingen. Nærmere 80 prosent av landets befolkning bor langs kysten. Kystens ressurser gi fremde- les grunnlaget for vesentlige deler av verdiskapningen og kunnskaps- og teknologiutviklin- gen her i landet. I tillegg er kvaliteten i kystsonen viktige for rekreasjon og for reiselivsnæ- ringen. Regjeringen ønsker at kommunene satser på kystkultur og utvikling av opplevelsestilbud som ledd i regional og lokale utviklingsstrategier. Frivillige organisasjoner, som Forbundet Kysten, Den Norske Turistforening med sine kystlag, friluftsrådene, Norsk Fyrhistorisk for- ening og mer lokale organisasjoner og foreninger arbeider også for å ta vare på og fremme verdiene som ligger langs kysten, ofte med målsettingen “vern gjennom bruk”. Loyal senteret kan gjennom en levende og dynamisk arkitektur skape et verdigrunnlag for flere aktører i regionen. Galeasen Loyal kan med sin rekkevidde generere aktivitet og næringsutvikling flere steder i regionen. Dette vil være med på å styrke lokalsamfunnene og fremme kystmiljøet i regionen. På den måten vil en skape et senter som blir ledende i formidling av kystkultur gjennom “aktiv deltaking”. Senterets plassering i Sund kommune spiller på kystens ressurser og væ- rets ulike karakterer i kunnskapsformidling av økologi, bygningstradisjoner og levesett langs kysten. Verdiskapningssenteret og galeasen Loyal vil utvikles til å bli en ressurs for besøkende, samt stimulere til trivsel, kunnskap og virksomhet for lokalbefolkningen.
 8. 8. Strilen- En kulturhistorie fra havgapet i vest. Bergen var et utpreget handelssenter med fine by-borgere med fjær i hatten og penger i lommen. Handelsmannen hentet hovedsakelig sine varer fra Nord-Norge (Lofoten og Finnmark) og Sunnmøre. Strilelandet, omlandet rundt Bergen, leverte fisk til handelssenteret. Strilen var viktig som arbeidskraft i byen, det var et markant klasseskille mellom by-borgeren og strilen. Det var bergenserne som gav folket fra havgapet i vest navnet stril. En stril ble definert ut fra at han brukte en dagsreise inn til byen med varer. Man snakket gjerne om Havstril i vest (fiske-stril) som solgte fisk i Bergen, og innlandsstrilen (fjordstrilen) som bodde øst for Bergen og solgte jordbruksprodukter. Livet som kystfisker rundt strilelandet var hardt og naturressursene var begrenset. Dette medførte en markant tilflyttning til byen, og tilflyttningen fra omlandet til Bergen var mye større en i andre byer det er naturlig å sammenligne med.I byen fant strilen flere karrieremuligheter og økonomisk trygghet. Det tradisjonelle kystfiskeriet er i dag nærmest helt utdødd. Olje, havbruk og kommersielt fiske har overtatt. Disse næringene har til stor del forandret samfunnet på øyene i vest. Vegnettet har gjort samferdsel enklere og raskere. Folket har de seneste tiår vendt ryggen mot havet, og orientert seg i større grad til fastlandet. Sjøen og havet har i stedet fått betydning som rekreasjon. Men historiene om strilen og kystkulturen han representerte lever videre som spennende fortellinger om en annen tid og samfunnsstruktur. Strilekulturen er en kystkultur en bør løfte frem og være stolt av. Senteret i Forlandsvågen kan med sine bygninger og seilskuter trekke menneskene til havet. Og ikke, som tidligere, trekke strilen inn til byen. Loyal senteret kan favne over denne unike kystkulturen gjennom sin plassering på Sotra og nærheten til havets ressurser gjennom galeasen Loyal. Seilskuten kan gjennom turer i øyriket ta mennesker med på en aktiv oppdagelsesferd i historie og steder der strilen bodde og arbeidet.
 9. 9. Nyskapning og utvikling i Sund kommune Verdiskapningsprosjektet PiN er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Fjell, Sund og Øygarden, Hordaland Fylkeskommune og næringslivet i kommunen. Det Interkommunale selskapet, Gode Sirkler, vil tilføre forskningsbasert kunnskap og kompetanse innen næringsutvikling, nyskapning og utvikling av eksisterende virksomheter i regionen. Selskapet eies av kommunene og driftes av SINTEF. Samarbeidet består av tre pilotprosjekter som skal bidra til produkt og tjenesteutvikling i kommunene. Kommunene har fokus på ulike aktiviteter. I Fjell kommune satser man på utvikling av mat- og håndverktradisjoner på Fjell Gard, og å utvikle Fjell festning som museum, knyttet til krigshistorie. I Øygarden er det Kystmuseet og deler av Nordsjøløypa som står sentralt. I Sund kommune er det aktiviteter knyttet til båtliv, båtkultur og opplevelse på og ved sjøen som står i fokus. Dette prosjektet omhandler Sund kommune og utviklingen av et maritimt senter i Forlandsvågen, knyttet til Galeasen Loyal. Forlandsvågen har rike tradisjoner når det gjelder båtbyggeri av større og mindre båter. Forland er stedet Loyal ble restaurert og tilbakeført som galeas i 1997. Mannen bak større deler av restaurerings arbeidet er Audun Hausberg, båtelsker og skipper på seilskuten Loyal. Audun Hausberg ønsker med Loyalsenteret i Forlandsvågen å inspirere og overføre kunnskap om miljøet ved og rundt havet. Sentere vil være base for kunnskapsoverføring og –utvikling. Aktiviteter omkring skuten Loyal vil naturlig aktivisere andre aktører i regionen gjennom seilturer til havner og steder det er naturlig å samarbeide med.
 10. 10. Visjoner Loyal senteret i Forlandsvågen ønsker å formidle kystkultur gjennom aktiv deltagelse. En ønsker å utvikle et nyskapende og dynamisk senter, der de besøkende kan berøre og kjenne på miljøet de er invitert inn i. Målet er å formidle og tilrettelegge for deltakelse i seiling og med det overføre kunnskap og opplevelse av å være en del av den norske kystkultur. Det kreves kunnskap for å ferdes trygt på sjøen. Tidligere gikk kunnskap om livet på havet gjerne i arv. Basiskunnskap og erfaringer tilegnet man seg gradvis og i mindre båter. De siste 30 år har kunnskap og sikker ferdsel til sjøs hatt en dramatisk tilbakegang. Salg og bruk av fritidsbåter med store motorer har hatt en kraftig økning, dette har bidratt til flere alvorlige ulykker på sjøen. Senteret ønsker å være et samlingspunkt for positive opplevelser der de besøkende kan oppleve mestring. Dette er særlig viktig ut fra et barneperspektiv. Senteret vil fokusere på barna. En vil legge til rette for leirskole, og gi barna positive opplevelser de kan ta med seg videre i livet. Det vil legges til rette for at sjøfarende kan avlegge stedet et besøk ved gjestebrygge og utearealer. Det er naturlig at senteret er et møtested for lokalbefolkningen. Lokaler i bygningene vil kunne leies ut til sammenkomster.
 11. 11. Loyal - ble bygd som galeas i Rosendal i Hardanger i 1877 av Knut Johannesen Nes, samme båtbygger som bygde GJØA, som Roald Amundsen tok gjennom nordvest passasjen. Loyal ble bygget som en Hardangerjakt for frakt av tønner med sild og var beregnet for å kunne seile på de store verdenshav. Det finnes loggbøker fra 1887 - 1922 som beskriver Hardangerjaktens unike historie. Loyal deltok i pionertiden rundt Islandsfiske og tok del i fiskehandelen mellom Island og Nordland. Skuten deltok i flere år i internasjonal skipsfart rundt på de store verdenshav. Men stordomstiden til norsk seglskipsfart skulle etter hvert se sin ende. De stolte segla fra skutene langs norskekysten ble historie, og mangen seilskuter gikk inn i en lang ”dødskamp”. Loyal overlevde takket være sitt trofaste mannskap. Loyal segla over større deler av Europa rundt 1900 -tallet. Loggbøkene forteller at hun har seilt rundt Kapp Horn med klippfisk og fraktet kobber til Frihetsstatuen i New York. Sin første motor fikk hun i 1932. I 1974 ble hun kjøpt av John Hausberg som sammen med sønnen Audun restaurerte henne tilbake til seilskute. Loyal ble sjøsatt påny i 1997, og har siden 1998 operert i kommersiell fart med Audun Hausberg som skipper.
 12. 12. Forlandsvågen - sør på Sotra i Sund kommune. Forlandsvågen ligger ved Korsfjorden som er hovedleden til Bergen, sørfra. Stedet har vært fiskehavn for fiskere langs vestlandskysten. Her møttes lokale fiskere og andre langveisfarende, i en god og sikker havn under dårlig værforhold. Forland betyr ”landet før” og er derfor en naturlig første havn for fartøy som kommer inn vestfra. Havnen er godt skjermet med dyp og ren innseiling. Det er 5 nautiske mil til Marsteinen fyr og åpent hav. Det er 2 nautiske mil over Korsfjorden til øyriket Austevoll og 18 nautiske mil til Bergen havn. I Forlandsvågen er det gode seilforhold og fine fiskeplasser. Det er ca. 20% mindre regn og tilsvarende mer sol enn i Bergen. Kjøreavstanden til Bergen beregnes til ca. 40 minutter. Selve plasseringen for et maritimt senter med seilskuten Loyal som levende kulturbærer gir grunnlag for en mangfoldig maritim opplevelse på sjø og land. Å knytte seilskuten opp mot et landbasert senter i Forlandsvågen binder sammen kunnskap om båtbyggertradisjoner og trygg ferdsel til sjøs. Audun Hausberg har ideen til og er pådriver for Loyalsenteret i Forlandsvågen. Han har klare tanker for hva senteret kan bringe med seg av viktige verdier lokalsamfunnet og de besøkende. ” Jeg ønsker at Loyalsenteret skal være en møteplass for alle med interesse for eller tilknytning til hav, båter og kultur knyttet til det maritime miljø. Jeg ønsker et forum for mennesker, på tvers av kultur og tilhørighet, som ønsker å lære eller formidle kunnskap. Stedet skal inspirere til vennskap og glede samt være til inspirasjon for lignende etableringer andre steder.” Audun Hausberg. Bilde viser deler av tomten
 13. 13. Målgrupper For Sund kommuner er havet en stor ressurs. Ledene mellom øyene i Sund og i nabokommunene er gode, samtidig som det fins kaianlegg til større båter ved et stort antall besøkssteder. Båtbygging, fisketurer, båtsafari og sightseeing er derfor et økende marked. Seiling og andre maritime aktiviteter i området er en ferieform friluftsrådet anbefaler, ikke bare for å ivareta barn og ungdoms interesser, men også for å sikre vern av et stort antall rorbuer og fiskevær. Kulturskatter er spredt utover kommunen, gamle båter utgjør en viktig del av disse. Galeasen Loyal kan ta barn og voksne med på kortere eller lengre turer i området. Sentere blir da en base for utfart og hjemkomst. Samtidig skal senteret virke og inspirere uten at en må ta del i aktiviteter omkring seilskuten. Aktiviteter i vågen skal fungere sammen med tilrettelegging for overnatting, spising, læring og kunnskaps utveksling. Senteret skal også fungere som samlingspunkt for lokalbefolkningen, der en kan møtes og ha sosial omgang festlige anledninger. Senterets utforming og plassering gir muligheter for en rekke målgrupper med ulike behov og interesser. Av disse kan nevnes: - Padling i Kajakk - Seiling - Dykking - Turer med robåt - Fiskesafari - Krabbefiske - Leirskole - Teambuilding og seminar - Matkultur fra havet - Kunnskap om det maritime miljø Senteret vil fokusere på den gode opplevelsen. Der nytelse og aktiv deltaking går hand i hand. Velkommen til Loyalsenteret.
 14. 14. Utforming av senteret i Forlandsvågen Mange har et bilde av den norske kystmannen som en sta og værbitt mann, som med sin enkle båt og sitt sparsomme hjem levde på havets nåde. Dette bilde representerer bare en liten del av vår mangfoldige kystkultur. Kystfolket har alltid vært eksponert for andre kulturer og tradisjoner. På grunn av dette har kystkulturen til alle tider hatt evnen til å inspireres av nye impulser og har vært tilpassningsdyktig når tidene har endret seg. Dette kommer blant annet til uttrykk i byggeskikk, i form av et rikt spekter av materialer og byggeteknikker.Å bygge unostalgisk og moderne er kriterier man må følge om man skal ta den levende kystkultur på alvor. Bildet av den tradisjonelle rorbua som «erkekystboligen» er et eksempel på en nostalgisk definisjon av kulturen. Når man i dag reiser moderne rorbuer, som baserer seg på det romantiske bilde, bidrar man til å snevre inn kyst begrepet og erstatt det med hva man kan kalle en «disneyfisering» av kystkulturen. Nytenking rundt materialer og muligheten til å ta opp fremtidige endringer er kjennetegn på en levende byggeskikk langs kysten. Arkitekturen som utspiller seg i en slik kultur er viktig, da den både er et tydelig bilde på, og en manifestasjon på en levende kultur og identitet. Det ligger i kystkulturens natur å være moderne og nytenkende.
 15. 15. Vandring i sjøkanten - Aktiviteter og opplevelser for de besøkende Model illustrasjon: Ideer for utvikling av tomten i Forlandsvågen Bilde av tomten idag med det gamle verkstedet
 16. 16. Tomten Formålet i kommuneplanen er Industri. Ved ny regulering vil et forslag kunne være omregulering til blandet formål (industri / kultur). Evt. ny adkomstveg vil med en ny regulering bli avklart. Parkering bør legges i det nordre hjørne av tomten, med tilrettlagt vandring ned til senteret. En utvidelse eller fremtidig parkering bør tilknyttes fremtidig vegnett. Møtestedet Som nærmeste nabo til Håkonsund, et eldre handelssted fram til 1950 – har området historie tilbake til Håkon den gode. Eier og båtbygger Audun Hausberg :” Jeg ønsker at stedet skal ha en egen stillhet. Jeg ønsker også å bringe kystkulturen videre. Av besøkende vil jeg ta i mot hvem som helst, men også Statsraad Lehmkuul.” Den strategiske og gode beliggenhet for båter av ulike størrelser, gir grobunn for seilbåtutleie og kursaktivitet. Restauranten kan betjene senteret generelt, men også kunne tilby retter av selvfisket fisk. Bryggene strekkes mot nord, mot vest, og det anlegges en ’ensom’ brygge i sør,- her kan det fiskes! Det at forbindelsen til Forland skal være enkel og praktisk, med båt eller med bil, med sykkel eller til fots, blir samtidig godt ivaretatt. Bryggeelementene går også gjennom, og inn i hovedbygget, for å ’viske ut’ skillet mellom ute og inne. Et tilbaketrukket amfi markerer skillet mellom øvre og nedre del av tomten, mens en gangveg får sin svake stigning med en slynge ut i lyngheien. Det tilrettelegges for ulike vandringsveier for de besøkende. Særdeles gode solforhold taler for en vestvendt sandstrand i viken der den har en svak bue. Ly bak bygget, og varme som akkumuleres i berget og i søkk i terrenget gir en unik mulighet til naturlig ventilasjon av de fleste rom innendørs. Situations plan
 17. 17. Hallen Den gamle båthallen har en rikelig høyde som gjør stor- salen til et midtpunkt. Rendyrking av et maritimt miljø kan skje ved hjelp av ær- lige farger, kontraster og ’lekne’ linjer. Elementene som danner de nye stedene er laget som attraksjoner i seg selv, de står gjerne alene og vil med sin form og/eller plassering vekke nysgjerrighet. Slik vil besøkende ha inntrykk av at de blir tilbudt frihet og natur og stillhet på ulike måter, mens passasjer og landganger leder dem til neste mål. Ute utgjør tilbudet eksepelvis: Fisking, dykking, krabbekum, sløye- benk, grill, osv. Inne er det båtverkstedet, utstilling, boksamling, bygde modeller, samt akvariet på terrassen som lokker.Traver- skran med oppheng i mønet gir en spesiell følelse av luftighet. Det er lagt en landgang gjennom bygget, som også får bidra. De ulike ’dekkene’ i 2 etasje kan benyttes til grupperom, sovesal eller små klasserom. Farger og sik- tlinjer gjør atmosfæren attraktiv for barn. Fasadene er utformet med stor respekt for den kystkul- turen som eier ønsker å viderformildle. Et akvarium vises tydelig mot sør, der terrassen knytter byggets storsal til resten av området. Mange typer kledning lar seg gjenbruke – imidlertid bør et utvalg tas av de bredeste/ tykkeste bor- dene som vil kunne holde i mange år, som fasadekledning og som levegg. Plan 1 Eksisterende bygning
 18. 18. Snitt Plan 2 Plan 3 Fasade Øst
 19. 19. Miljø Trappens ’korridor’ er forsynt med en levegg med vin- dusflater bakom. Flatene kan åpnes om sommeren, da de ligger på den lune siden av bygget. Når de er lukket vil veggen passivt bruke solenergi til oppvarmingen i bygget. På langsiden mot sør vil det være takluker som kan styres for optimal utlufting. I tillegg er denne takflat- en dekket av solcellepaneler for varmtvannsproduksjon (200 m2 gir godt rendement). Bygget har ingen heis. Et minimum av vegger er benyttet. Sanitær er plassert nært kjøkkensonen. En rasjonell løsning er søkt for funksjonen lagring av seil, i en egen kontainer utenfor bygget. Overnattingsst- eder trengs i Sund kommune. Derfor benyttes her de etablerte grupperommene i 2 etasje også som sove- saler, da de utstyres med 5 vegghengte klappsenger per rom . Fasader
 20. 20. Lengde snitt Konsept/skissemodeller under prosessen.
 21. 21. Skisse/illustrasjon av allrommet. Rommet har en flerbruks funksjon; utstillinger, restaurant, utleigelokale Skisse/illustrasjon av landgangene som tar deg inn i de tre fritthengende rommene i andre etasje Skisse/illustrasjon av båtrommet. Rommet kan brukes som arbeidssted for restaurering av mindre trebåter Skisse/illustrasjon av den diagonale passasjen, som tar de besøkende gjennom bygningen
 22. 22. Landskap for opplevelse og tilhørighet Eiendommen i Forlandsvågen representerer på mange måter landskapet en ser for seg når en drømmer om naturen på øyene i Vest. På tomten opplever vi et spennende landskap som veksler mellom nakne svaberg, lyngheier, våtmark og myrer. Beiteområder med steingarder og tradisjonelle bygninger knyttet til jord- og sjøbruk er typiske trekk i landskapsbildet, - alt rammet inn av vågen og havet i vest. Kystsonen i Vest-Norge var blant de områder i landet som først ble isfrie etter siste istid. Her finner vi også noen av de eldste sporene etter bosetting i vårt land. Sporene er ca. 10 000 år gamle. For ca. 4 000 år siden var Sund skogkledd. Skogen ble senere ryddet og brent for å gi plass til jordbruk. Etter hvert fikk man et åpent kulturlandskap med lyngheier som ga beite for husdyr. Brake og lyng ligger som et teppe over bergformasjonen ned mot havet, og avbrytes bare av svaberg nederst mot sjøkanten. Lyngen skaper skarp kontrast i årstider med sin karakterisktiske lilla farge på høsten. Det blå havet reflekterer lystet inn mot land og lar himmel flyte sammen med hav i horisonten.
 23. 23. Små volumer spredt utover landskapet Ved å jobbe med mindre arkitektoniske elementer, spredt utover i landskapet, ønsker vi med prosjektet å kunne “vandre i naturen”. De kubeformede husene ”flyter” over landskapet for på den måten å forsterke formasjonene i naturen. Husene er eksakte og grafiske i sitt formspråk. Dette for å skape en kontrast til kulturlandskapet, for på den måten å forsterke opplevelsen av å være i landskapet. De små stiene av lys sand, lager et finmasket stinett som leder de besøkende inn i naturen og ned mot havet. Analyse av område tilsier en spredt utbygging der landskapet mest mulig flyter ”gjennom” husene. Dette øker også tilgjengeligheten for de besøkende og området oppleves på den måten som mindre privat. Målet har vært å skape en universell utforming med små volumer i enkle former. Fokus er å skape mindre stasjoner ute i naturen, som legger til rette for at de besøkende kan leve et aktivt liv ved senteret på dagtid. Om kvelden og natten kan en trekke seg tilbake til sine mer private ”øy” og se utover fjorden og havet i en rolig atmosfære. Husene lyser som fyrlykter på kveldstid og markerer innseilingen til vågen. De små husene inneholder et lite kjøkken, for enkel tilbereding av mat. Toalett med en enkel dusj. Hvis man plasserer inn køysenger kan det bo inntil 6 personer i hvert hus. Utvendig kledning kan varieres, men har treverk som felles material. Illustrasjoner i prosjektet viser ulike materialer. Fra svartbeiset treverk til bruk av hudn eller kraftig ubehandlet uhøvlet bord, som minner om treverket en bruker i eldre trebåt konstruksjoner. Analyse. For struktur og utplassering av hus-volumene på tomten
 24. 24. Fasade Sør. Huset plassert i terrenget Fasade Vest. Huset plassert i terrenget Fasade Nord. Huset plassert i terrenget Fasade Øst. Huset plassert i terrenget.
 25. 25. Snitt BB Snitt AA
 26. 26. Plan med forslag til disponering av areeal Model bilde. Viser huset i landskapet og deler av planløsning
 27. 27. Husenes plassering i landskapet. Bilde viser kledning med grovt ubehandla treverk. Model bilder. Bildet viser alternativ utvendig kledning med stående Etter inspirasjon fra båtbyggertradisjonen hudn og svartbeiset liggende kledning.
 28. 28. Prosjektet ble gjennomført under veiledning fra Arkitektkontoret Fantastic Norway ved Bergen Arkitektskole (BAS) våren 2009. Prosjektet inngår i et masterstudium, og har gitt verdifull erfaring i arbeidet med en virkelighet som ligger utenfor den tradisjonelle skolesituasjon, der arkitekturoppgavene ofte er knyttet opp mot en imaginær virkelighet. Takker med dette for samarbeidet med den interkommunale næringslivsutvikler, Gode Sirkler. Jeg vil rette en stor takk for godt samarbeidet med skipper og eier av Galeasen Loyal, Audun Hausberg. Hausberg er mannen med ideen til et maritimt opplevelsessenter i Sund kommune, knyttet opp til seilskuten Loyal. Audun Hausberg har vært til inspirasjon, og har villig meddelt sine ideer og historien knyttet til Loyal og eiendommen i Forlandsvågen. Jeg takker med dette for samarbeidet og ønsker dere lykke til med videre arbeid og virkeliggjøring av prosjekt. Med vennlig hilsen Gaute Aas Konseptuell illustrasjon/fotorendering av arkitektonisk ideutvikling Alle vil til havet Vi ser mange muligheter for Loyalsenteret i Forlandsvågen. og ser frem mot et mulig fremtidig samarbeid!

×