Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KőRöSi TamáSné MéDia PrezentáCió

487 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

KőRöSi TamáSné MéDia PrezentáCió

 1. 1. Kőrösi Tamásné pedagógiatanár Ma levelező tagozat I. évf. II. félév Elektronikus médiumok és tananyagok Oktató:Dr. Forgó Sándor
 2. 2. Az elektronikus médiumok a napi gyakorlatban - az idegen nyelvtanítás alábbi területein nyújtanak segítséget. <ul><li>Felkészülés a tanórákra – önművelés </li></ul><ul><li>Oktatási – tanítási folyamat </li></ul><ul><li>Tanórán kívüli tevékenységek </li></ul>
 3. 3. Felkészülés a tanórákra <ul><li>Számítógép és </li></ul><ul><li>Multifunkciós nyomtató </li></ul><ul><li>Tankönyv kiválasztás és rendelés </li></ul><ul><li>Tanmenet készítés </li></ul><ul><li>Tesztek, feladatlapok összeállítása </li></ul><ul><li>Tájékozódás, információgyűjtés </li></ul><ul><li>Másoló – nyomtató segítégével a feladatok megjeleníthetők és sokszorosíthatók. </li></ul><ul><li>Szkenerrel a számítógépbe képek és szövegek vihetők be. </li></ul>
 4. 4. További perifériák <ul><li>Mobil drive </li></ul><ul><li>Keresett és elkészített </li></ul><ul><li>anyagok biztonságos </li></ul><ul><li>tárolásában nyújt segítséget. </li></ul><ul><li>Mobilizálható és más PC-hez is </li></ul><ul><li>csatlakoztatható. </li></ul><ul><li>Mobil internet </li></ul><ul><li>Helytől függetlenül gyors </li></ul><ul><li>hálózati hozzáférést </li></ul><ul><li>tesz lehetővé. </li></ul><ul><li>Pendrive </li></ul><ul><li>Használatával bármely </li></ul><ul><li>számítógépről az elkészített </li></ul><ul><li>anyagok, szükséges információk </li></ul><ul><li>gyors lementése és megjelenítése </li></ul><ul><li>valósítható meg. </li></ul><ul><li>Könnyen szállítható. </li></ul><ul><li>Tartalma változtatható, törölhető, </li></ul><ul><li>másolható. Fontos eszközzé vált </li></ul><ul><li>a napi munkámban. </li></ul>
 5. 5. Önművelés <ul><li>&quot;Mindennapi életünkben megnőtt az információ </li></ul><ul><li>társadalmi szerepe, és felértékelődött az </li></ul><ul><li>információszerzés képessége. Az egyén érdeke, </li></ul><ul><li>hogy időben hozzájusson a munkájához, </li></ul><ul><li>életvitelének alakításához szükséges </li></ul><ul><li>információkhoz, képes legyen azokat céljának </li></ul><ul><li>megfelelően feldolgozni és alkalmazni. „ 1 </li></ul><ul><li>Gyakorló tanárként szükséges hogy naprakész </li></ul><ul><li>ismeretek birtokában legyek, a számítógép ehhez </li></ul><ul><li>nyújt segítséget. </li></ul>
 6. 6. Oktatási – tanulási folyamat <ul><li>Hordozható rádiómagnó CD lejátszóval </li></ul><ul><li>A nyelvkönyvekhez kapcsolódó hanganyagok hallgatása a tanítási </li></ul><ul><li>órákon. Felvételeket készíthetünk a kiejtés gyakorlására. </li></ul><ul><li>A motiváció fenntartásához autentikus zenei hanganyagok </li></ul><ul><li>felhasználása. </li></ul><ul><li>A nem szakrendszerű oktatás tananyagának audio részének </li></ul><ul><li>feldolgozása. </li></ul><ul><li>A szinteknek megfelelő könyvekhez – olvasmányokhoz csatolt CD-k </li></ul><ul><li>lejátszása. </li></ul>
 7. 7. DVD lejátszó <ul><li>Sokféle kiegészítő anyag található az országismeret témakör </li></ul><ul><li>feldolgozásához. </li></ul><ul><li>A nyelvi szinteknek megfelelő klasszikus olvasmányok történeteit </li></ul><ul><li>lehet megjeleníteni film formájában. </li></ul><ul><li>Képeket nézhetünk a témakörökhöz kapcsolódva. </li></ul>
 8. 8. Videomagnó – videokamera - televízió <ul><li>A drama pedagógia fontos eszköze. </li></ul><ul><li>Nyelvi labor hiányában a </li></ul><ul><li>kommunikációs készség alakításához, </li></ul><ul><li>gyakorlásához kamera segítségével </li></ul><ul><li>felvételeket készítünk, majd </li></ul><ul><li>visszajátszva a jelenetet </li></ul><ul><li>beszélgetünk. </li></ul>
 9. 9. Számítógép - internet <ul><li>Az internetes hálózaton keresztül virtuális kirándulásra mehetünk. </li></ul><ul><li>Ellátogattunk a lapföldi Santa házához, megtekinthettük a londoni </li></ul><ul><li>Tower Museum-ot , Sherlock Holmes házát. </li></ul><ul><li>Csatlakozhatunk a London Chanel TV csatornához , comedy classics – </li></ul><ul><li>on filmeket nézhetünk. Mind ezen tartalmak a tanulást teszik </li></ul><ul><li>színesebbé, a nyelvhasználat gyakorlati közelségbe kerül a gyerekek </li></ul><ul><li>számára. </li></ul><ul><li>A nyelvi készségek begyakorlásához oktató weboldalak állnak </li></ul><ul><li>rendelkezésünkre. Vannak interaktív DVD-re vagy CD-re írott a </li></ul><ul><li>tanulást segítő csomagok is amelyeket felhasználhatunk a tanításban. </li></ul><ul><li>Gyors és könnyen elérhető szótárhasználatot is tesz lehetővé a </li></ul><ul><li>számítógép. </li></ul>
 10. 10. Tanórán kívüli tevékenységek <ul><li>A tanult ismeretek alkalmazása versenyeken való részvétellel is </li></ul><ul><li>lemérhető. A felkészüléshez, lebonyolításhoz az eddig felsorolt </li></ul><ul><li>médiaeszközök használhatóak. A feladatok összeállítását a szerkesztő </li></ul><ul><li>programok megkönnyítik. </li></ul><ul><li>Az iskolavezetőség valamennyi dokumentumát email- en keresztül </li></ul><ul><li>közli a kollégákkal. A szülők és az érdeklődők számára az iskolánkról </li></ul><ul><li>önálló weboldal készült. </li></ul><ul><li>Az oktatási törvények, rendelkezések, információk az interneten </li></ul><ul><li>keresztül jut el az iskolánkba. </li></ul>
 11. 11. Összefoglalás <ul><li>Az oktatásban résztvevők sikeres munkájához elengedhetetlen az </li></ul><ul><li>elektronikus médiumok használata. Ismeretüket és alkalmazásukat a </li></ul><ul><li>NAT kulcskompetenciaként fogalmazza meg. </li></ul><ul><li>„ A pedagógusok informatikai tudása mellé fel kell zárkóztatni a </li></ul><ul><li>médiaismeret elsajátítását is, azaz a pedagógiai kultúra részévé kell </li></ul><ul><li>tenni a médiakompetenciát, a média megértésének és értelmes </li></ul><ul><li>használatának képességét. Ez olyan ismeretek birtoklását jelenti, </li></ul><ul><li>amelyek képessé tesznek a hatékony és kreatív médiahasználatra. </li></ul><ul><li>A médiakompetencia magában foglalja az információhordozó médiumok által </li></ul><ul><li>közvetített és megformált tartalmak kritikus értelmezésének képességét, </li></ul><ul><li>továbbá az információhordozó médiumok kreatív használatához (fejlesztés és </li></ul><ul><li>prezentáció) szükséges előfeltételek kialakítását is. „ 2 </li></ul>
 12. 12. Felhasznált irodalom <ul><li>Az idézet forrása: </li></ul><ul><li>1 Új pedagógia szemle, 2002. december </li></ul><ul><li>Informatika </li></ul><ul><li>2 Dr. Forgó Sándor: </li></ul><ul><li>A multimédiás oktatóprogramok minőségének szerepe </li></ul><ul><li>médiakompetenciák kialakításában </li></ul><ul><li>Új pedagógia szemle, 2001, 07. </li></ul><ul><li>Mrázik Julianna, Médiumpedagógia –A médiumok alkalmazása az </li></ul><ul><li>oktatásban </li></ul><ul><li>Pécsi Tudományegyetem </li></ul><ul><li>Neveléstudományi Intézet 2006 </li></ul>

×