Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Succesvolle Allochtone Leerlingen

892 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Succesvolle Allochtone Leerlingen

 1. 1. Succesvolle allochtone leerlingen<br />Succesvolle Turkse, Marokkaanse en autochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs<br />
 2. 2. Prestatieniveau<br />Turkse en Marokkaanse leerlingen presteren meestal slechter dan autochtone leerlingen<br />Verschillen in prestatieniveau<br /> Groot in basisonderwijs<br />Minder groot in voortgezet onderwijs<br />
 3. 3. Definitie<br /> Succesvolle leerlingen = leerlingen die vijf jaar na het verlaten van het basisonderwijs vwo of havo volgen<br />
 4. 4. Factoren die een rol spelen <br />Succesvolle leerlingen =&gt; voorbeeldfunctie voor Turken en Marokkanen<br />Bij allochtone en autochtone leerlingen gelden andere factoren die een rol spelen bij een succesvolle schoolloopbaan.<br />
 5. 5. Sociaal-economische status<br />Ouders met laag-economische status =&gt; kinderen meestal ook laaggeschoold<br />Ouders met hoog-economische status =&gt; kinderen volgen meestal hogere opleiding<br />Met het opleidingsniveau worden ook culturele factoren gemeten wanneer ouders uit herkomstlanden komen waar het niet vanzelfsprekend was dat zij naar school gingen<br />
 6. 6. Individuele eigenschappen<br />In de periode na het basisonderwijs ervaren succesvolle allochtone leerlingen problemen bij het zich handhaven op het succesvolle niveau<br />Vooral allochtone meisjes moeten zich inspannen om te slagen<br />Leerlingen met moeilijkheden =&gt; ouders met een laag opleidingsniveau zijn vaak niet in staat hun kinderen goed te ondersteunen in het volgen van hun opleiding<br />
 7. 7. teleurstellingen<br />Niet-succesvolle allochtonen lieten zich ontmoedigen door teleurstellende ervaringen<br />Succesvolle allochtonen hadden juist de wil om na twijfel van anderen aan hun capaciteiten het tegendeel te bewijzen =&gt; zij worden meer gemotiveerd door eventuele teleurstellingen<br />
 8. 8. leeftijdgenoten<br />De leerlingen krijgen in de adolescentiefase meer contact met leeftijdgenoten =&gt; is voor hen van groot belang en oefent een belangrijkere invloed uit op de ontwikkeling van kinderen dan dat de ouders doen<br />Contacten met leeftijdgenoten is voor allochtonen nog belangrijker dan voor autochtonen<br />
 9. 9. Verwachtingen ouders<br />Allochtone ouders willen over het algemeen graag dat hun kinderen een hoog opleidings- en beroepsniveau bereiken =&gt; ze willen dat hun kinderen het beter doen op school dan zij en dat ze kansen krijgen die zij niet hebben gekregen<br />
 10. 10. respondenten<br />Via het onderwijsvoorrangsbeleid probeert de overheid de onderwijsachterstanden te verminderen van leerlingen van wie de ouders een laag opleidings- en beroepsniveau hebben<br />

×