Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 Baswa Calmeyn Eva

562 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

1 Baswa Calmeyn Eva

 1. 1. Evolutie van de huidige zorgsystemen voor de ouderen
 2. 2. INHOUDSTAFEL <ul><li>De geriatrische patiënt </li></ul><ul><li>Eerste ontwikkeling van de geriatrie </li></ul><ul><li>Verder ontwikkeling van de geriatrie </li></ul><ul><li>Ontwikkeling in andere landen </li></ul><ul><li>Ontwikkeling in België en Vlaanderen </li></ul><ul><li>Een vernieuw(en)d ouderenbeleid </li></ul><ul><li>Ontwikkelen van nieuwe ziekenhuis diensten </li></ul><ul><li>Vanaf 1985… </li></ul>
 3. 3. DE GERIATRISCHE PATIENT <ul><li>Aantal specifieke eigenschappen </li></ul><ul><ul><li>Meestal hoogbejaarden </li></ul></ul><ul><ul><li>Verschillende ziektebeelden </li></ul></ul><ul><ul><li>zijn gelijktijdig aanwezig </li></ul></ul><ul><ul><li>(polypathologie) </li></ul></ul><ul><ul><li>Zwakkere homeostase </li></ul></ul><ul><ul><li>Spontane neiging om </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>inactief te zijn en in bed te blijven liggen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Vaak hebben ze psycho-sociale problemen </li></ul></ul>
 4. 4. EERSTE ONTWIKKELINGVANDE GERIATRIE <ul><li>Dr. MARJORIE WARREN </li></ul><ul><ul><li>Verenigd Koninkrijk </li></ul></ul><ul><ul><li>Identificeerde in 1935 de geriatrische patiënten </li></ul></ul><ul><ul><li>Door toeval ontdekt mbv. multidiciplinaire aanpak </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Op korte termijn: Helft van de zieken ontslagen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Andere helft opnieuw uit bed gehaald </li></ul></ul></ul>
 5. 5. <ul><ul><li>Gevolg </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>= pakket aan zorg werd verminderd </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>= patiënten werden opnieuw zelfredzaam </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Grote efficiëntie </li></ul></ul><ul><ul><li>Gaf aanleiding tot het ontwikkelen van Diensten Geriatrie in de Algemene Ziekenhuizen </li></ul></ul>
 6. 6. VERDERE ONTWIKKELING VAN DE GERIATRIE <ul><li>Moderne deskundige aanpak van de geriatrische patiënt is lang beperkt gebleven tot Australië, Zweden en Ierland </li></ul><ul><li>1985 : Geriatrische patiënten worden formeel herkend in de VS. </li></ul><ul><ul><ul><li>Gaf door onderzoek start sein voor de exponentiële ontwikkeling van Diensten Geriatrie in Algemene Ziekenhuizen in de verenigde staten </li></ul></ul></ul>
 7. 7. ONTWIKKELING IN ANDERE LANDEN <ul><li>Toegang tot residentiële zorg en chronische thuiszorg word voorafgegaan door multidisciplinaire evaluatie </li></ul><ul><li> Nutteloze zorgverlening vermijden </li></ul><ul><li>Intussen worden een aantal tussenschakels ontwikkeld </li></ul><ul><li> Toelaten dat een groter aantal geriatrische patiënten langer kunne thuisblijven. </li></ul><ul><li>Voorbeelden: Geriatrische Dagcentra, Kortverblijf, Alarmsystemen, Aanvullende thuisverzorgers </li></ul>
 8. 8. ONTWIKKELING IN BELGIE EN VLAANDEREN <ul><li>1963: Bezorgdheid om ouderenzorg te optimaliseren </li></ul><ul><li> Gevolg: Oprichting Diensten ‘R’ en Diensten ‘V’ </li></ul><ul><ul><ul><li>Diensten ‘R’= Dienst voor geriatrie en revalidatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diensten ‘V’= Dienst voor chronische verzorging </li></ul></ul></ul>
 9. 9. ONTWIKKELING IN BELGIE EN VLAANDEREN <ul><li>1982: Rusthuizen officieel voor valiede bejaarden. In werkelijkheid werden ook chronisch zorgbehoevende patiënten opgenomen </li></ul>
 10. 10. EEN VERNIEUW(EN)D OUDERENBELEID <ul><li>Economische crisis begin jaren 80 </li></ul><ul><li> = Gevolg </li></ul><ul><ul><li>Het ouderen beleid werd zowel op federaal als op gemeenschapsvlak herzien </li></ul></ul><ul><ul><li>Prioriteit word gegeven aan de thuiszorg </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meeste ouderen willen zolang mogelijk thuis blijven in hun eigen omgeving </li></ul></ul></ul>
 11. 11. ONTWIKKELEN VAN NIEUWE ZIEKENHUIS DIENSTEN <ul><ul><li>1982: Oprichten van Rust en Verzorgingstehuis </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ontbrekende schakel tussen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>rusthuis en ziekenhuis </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>1984: De Dienst ‘G’ = Geriatrie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Staan in voor een goede behandeling bij ziekte en eventueel aangepaste revalidatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Doel : Deskundige multidisciplinaire evaluatie doorvoeren en de patiënt zo snel mogelijk weer naar huis </li></ul></ul></ul>
 12. 12. VANAF 1985 <ul><ul><li>Rusthuizen in Vlaanderen richten zich niet meer alleen op valide ouderen maar ook op semivalieden </li></ul></ul><ul><ul><li>Subsidiëring voor het opstarten van serviceflats </li></ul></ul><ul><ul><li>Oprichting Geriatrisch Dagcentrum en kortverblijf </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Als onderdeel van RVT </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Aanbieden van professionele thuiszorg </li></ul></ul>
 13. 14. <ul><li>Bibliografie </li></ul><ul><li>Artikel :Baeyens , J.P. Ouderen in solidariteit. Zaventem, kluwer Editorial, 1993, pp 583-598. </li></ul><ul><li>Afbeeldingen : </li></ul><ul><li>http://www.inmagine.com/ </li></ul>

×