Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sverre Fehn

1,195 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sverre Fehn

  1. 1. FEHN SYMPOSIUM Domkirkeodden 28. August 2009
  2. 2. INNHOLDSLISTE Rapport av Fehn Symposium s.1 Program Fehn Symposium s.2 Sverre Fehn s.3 Hedmarksmuseet, interiør s.4-5 Kilder s.6 Trapp inne i Storhamarlåven
  3. 3. RAPPORT Fra: Kristin og Lena Til: Torild og Inge Dato: 28. august 2009 Sak : Fehn symposium Fredag 28 august var vi med på Fehn symposium på Domkirkeodden, der vi hørte på tre foredrag om Sverre Fenhs arbeid. Vi tok også noen bilder av interiøret til Fehn inne på Storhamarlåven. De tre foredragene var bare en del av et stort dagsprogram på Domkirkeodden, som tok for seg tolkninger av tre enkeltverk av Sverre Fehn. Foredragene Det første foredraget vi hørte på het «Gravhauger- to urealiserte prosjekter av Sverre Fehn» av Mari Lending. Hun snakket om hvordan Fehn ønsket å tilrettelegge vårt blikk til gjenstanden der den er, istedet for å flytte dem inn i et museum. Han ønsket å bygge museet rundt gjenstanden. Med dette viste hun oss planer og skisser av de to mest interessante og urealiserte museene av Sverre Fehn. Det ene museet var av wasaskipet som gikk i grunn i Stockholms havn, hans planer for dette skipet var å la det bli liggende der det var og bygge en gang ned til det, slik at folk kunne gå ned og se på skipet. Andre foredraget het «Skådalen skole- en ny fotgrafisk lesning» av Arkitekt fotografen Ivan Brody. Han fortalte kort om skolen som ble tegnet av Sverre Fenh for 40 år siden, og viste bildene han hadde tatt av bygget. Vi fikk se mye av runde former og buer, og materialer som mur, betong og tre. Han var selv veldig fascinert av dette verket og hvordan Fehn hadde klart å knytte sammen alle de forskjellige bygningene til en helhet. Det siste foredraget vi hørte på het «Skådalen skole- materialitet og abstraksjon» av Neven Fuchs- Mïkac, som har vært student hos Sverre Fehn. Han fortalte om sin tolkning av Sverre Fehns verk, Skådalen skole. Han viste bilder og planer av skolen og snakket om oppdeling av rom. Han snakket mye om former og fasonger som ble brukt og om materialbruken til Sverre Fehn. Vurdering Det var en interessant dag på Domkirkeodden og det var spennende å høre andres tolkninger av Fehns verk. Ikke alt ble formidlet tydelig, men følte likevel at vi fikk med oss mye. Inntrykket av Fehns gode verk ble forsterket når vi i tillegg fikk studere og ta bilder av hans arkitektur og interiør på Domkirkeodden. Vi syns vi er heldige som har verk av en internasjonal anerkjent, norsk arkitekt så nær oss, som vi kan bli inspirert av. s.1
  4. 4. PROGRAMET FOR FEHN SYMPOSIUM FREDAG 28. AUGUST Introduksjon Kl. 10.00-10.15 Introduksjon til Fehn-symposiet 2009 - Dag 2 Steinar Bjerkestrand, Karl Otto Ellefsen og Ulf Grønvold Del 1 To "key-note" forelesninger om Sverre Fehn og hans arbeider Kl. 10.15-11.00 Per Olaf Fjeld Impulse and the Accuracy of Choice Kl. 11.00-11.45 David Leatherbarrow The Architect and His Shadow Lunsj Del 2 Tolkninger av enkeltverk Kl. 13.00-13.20 Mari Lending Gravhauger - to urealiserte prosjekter av Sverre Fehn Kl. 13.20-13.30 Ivan Brody Skådalen skole - en nyfotografisk lesning Kl. 13.30-13.50 Neven Fuchs-Mikac Skådalen skole - materialitet og abstraksjon Pause Kl. 14.00-14.20 Tom Wike Middelalderutstillingen på Domkirkeodden - en arbeidsprosess Kl. 14.20-14.40 Martin Dietrichson De siste verkene - samarbeidet med Fehn Kl. 14.40-15.00 Einar Dahle To kirker på tegnebrettet - potensielle mesterverk Kaffepause Del 3 Fehns betydning for norsk arkitektur. Finnes det en Oslo-skole? Kl. 15.15-15.35 Karl Otto Ellefsen Oslo-skolen i norsk arkitektur Kl. 15.35-17.00 Paneldiskusjon Einar Jarmund Marianne Skjulhaug Børre Skodvin Sixten Rahlff Mari Hvattum s. 2
  5. 5. SVERRE FEHN Sverre Fehn ble født 14. August 1924 på Kongsberg og han døde 23. Februar 2009, 84 år gammel. Han ble utdannet arkitekt ved statens arkitektkurs i 1949, og senere studerte han et år hos arkitekten Jean Prouvè i Paris. Der fikk han et insyn i Le Corbusiers arbeid. Sverre Fehn var tidligere inspirert av sin gamle lærer ved statens arkitektkurs, Arne Korsmo. Korsmo og Fehn gikk sammen med syv andre unge arkitekter og dannet i 1952 PAGON(Progressive Architects Group Oslo Norway). PAGON satset på ny og modernistisk arkitektur. Gjennombruddet fikk Fehn sammen med PAGON arkitekt Geir Grung med det modernistiske økern aldershjem i 1955. Fra 1971 til han gikk av med pensjon i 1995 drev han arkitektpraksis i Oslo og var professor ved Arkitekthøyskolen. Stilen til Sverre Fehn kan vi si står for nordisk modernisme. Han var opptatt av å finne en harmoni mellom naturen og arkitekturen og ta vare på naturen. Han brukte mye ubehandlet betong, tre og tegl. Siden han var sterkt påvirket av modernisme brukte rene former og enkle løsninger. Fehn rakk å bli kjent internasjonalt og fikk mange utmerkelser for sitt arbeid. Han fikk Pritzker Architecture Prize i 1997, som er kanskje verdens viktigste arkitektpris. Han var den første fikk Grosch- medaljen 2001, som var en pris til minne om Norges første betydningsfulle arkitekt. Og i tillegg har han fått Heinrich Tessenow-gullmedaljen, samt forskjellige kulturpriser, i alt 9 priser. Ruinene ved Storhamarlåven: her ser vi hvordan Fehn tilrettelegger ny arkitektur med det som var der ta før. Noen av hans mest kjente verk er: Villa Busk som er en privatbolig i Telemark og er spesielt kjent for samspillet mellom bygning og natur. Dette bygget og naturen rundt ble fredet like etter det ble satt opp. Norsk Bremuseum i Sogndal kommune, som også er veldig tilrettelagt i naturomgivelsene. Hedmarksmuseet på Domkirkeodden i Hamar, der Fehn har tatt ansvaret for både eksteriør og interiør og utstilling. Andre verk av Fehn er: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Aukrustsenteret og Colosseum kino i Oslo (ombygging). s. 3
  6. 6. HEDMARKSMUSEET På Hedmarksmuseet har Fehn klart å fremstille ruiner og gamle gjenstander på en respektiv måte. Dette har han gjort med å modernisere og samtidig få det til å harmonisere med de gamle ruinene. Sverre Fehns interiører Fehn også stått for interiøret og utstillingene i Hedmarksmuseet. Her har han brukt mye ubehandlet betong, teglsten, jern og tre. Runde former og enkle linjer er brukt i hele museet. Selve utstillingene er for det meste bygd opp av glass og jern. Han ønsket at gjenstandene skulle fortelle sin egen historie uten at de besøkende skulle bli fortalt eller lese om dem. Fehn ville ha belysningen mest mulig lik dagslyset og at det skulle komme ovenfra. Derfor brukte han glasstaksten innimellom vanlig taksten, som skapte et godt lyst til Storhamarlåven innvendig. Eller brukte han spotlights og downlights for å fremheve gjenstandene. s.4
  7. 7. s. 5
  8. 8. KILDER http://www.aftenposten.no/kul_und/article2945356.ece http://no.wikipedia.org/wiki/Sverre_Fehn http://no.wikipedia.org/wiki/PAGON http://no.wikipedia.org/wiki/Villa_Busk s.6

×