Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dones

962 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

Dones

 1. 1. LA CONQUESTA DELS DRETS DE LA DONA
 2. 2. El sexisme El feminisme La igualtat Els estereotips
 3. 3. SEXISME Inferioritat de les dones · El masclisme : en tots els àmbits i, les activitats socials. · En l’àmbit domèstic : la feina i la cura dels fills casi sempre recau a la dona. · En l’àmbit polític : els homes ocupen la major part de càrrecs de poder.
 4. 4. En el món religiós : les dones també tenen un paper secundari i un poder molt reduït En termes econòmics : el sexisme provoca que les dones guanyin menys que els homes per fer la mateixa feina i que càrrecs directius sigui gairebé inexistent . http://es.youtube.com/watch?v=dpe2yS4ACrY
 5. 5. · Les actituds sexistes i discriminatòries contra la dona provenen de les civilitzacions gregues i romanes. · La situació va començar a canviar a partir de la Revolució francesa. · Al segle XIX es va començar a lluitar per la igualtat. FEMINISME
 6. 6. Es van aconseguir diferents avenços en l’àmbit laboral i polític. · Al segle XX els drets es van consolidar i ampliar. · El feminisme ha posat en marxa campanyes reivindicatives.
 7. 7. LA IGUALTAT <ul><li>· El sexisme comporta defensar un valor ètic bàsic: la igualtat entre persones, entesa com una igualtat de dret, de respecte i de no –discriminació . </li></ul><ul><li>. Els homes i les dones som diferents.... Però hem de gaudir d’iguals drets. </li></ul><ul><li>En definitiva, la igualtat és un valor ètic que també es basa en el respecte a la diferència, entès com un enriquiment social </li></ul>http://es.youtube.com/watch?v=3q9pJ5xnzT0&feature=related
 8. 8. · La violència de gènere es: “ Tot acte de violència basat en la pertinença al sexe femení que causa, o és susceptible de causar a les dones, dany o patiment físic, psicológic i sexual, i inclou les amenaces d'aquests actes i la restricció o privació arbitrària de la llibertat, tant en la vida pública com la privada. http://es.youtube.com/watch?v=wpgV53UpJSY&NR=1
 9. 9. ELS ESTEREOTIPS <ul><li>· Són creences que comparteix una majoria i que defineixen globalment el comportament d’un grup social. </li></ul><ul><li>· El cos de la dona en la historia: </li></ul><ul><li>PREHISTORIA : Les dones eren caracteritzades per uns prominents pits, ventre i malucs. </li></ul><ul><li>ART CLASSIC : Eren representades primes, cànons allargats, colls bastant llargs i rostres freds i estereotipats. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>EDAT MITJANA : Apareixien imatges al·lusives a la dona, aquestes vénen a identificar-se “la verge”, la mare de Déu; per tant, per a ells l'única funció de la dona és donar vida. </li></ul><ul><li>EDAT MODERNA :Els cossos s’idealitzen. En els treballs sobre nus és fa una exaltació de les proporcions humanes, els rostres són idíl·lics, buscant la perfecció i l'ocultació dels sentiments. </li></ul><ul><li>ACTUALITAT : Ara la imatge física de la dona és la d’un cos prim, esculpit i congelat en la eterna joventut. </li></ul>
 11. 11. Ara ens toca a nosaltres... Recolzem a les dones, no les jutgem inferiors, donem-les-hi un tracte just, és a dir, com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres. NOMS: Noelia Rull i Bravo Xènia Sellarés i Giralt Alba García i Travé Júlia González i Alsinet CURS: 2008/09 GRUP: 3r ESO C

×