Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Extreme Cars Racing Case Study

507 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Extreme Cars Racing Case Study

 1. 1. c EXTREME CARS RACING – CASE STUDY GRA REKLAMOWA
 2. 2. AGENDA I. Cele Klienta w ramach projektu promocyjnego II. Założenia projektu promocyjnego III. Opis gry reklamowej IV. Dystrybucja gry reklamowej V. Statystyki grywalności gry reklamowej w serwisach z grami VI. Statystyki grywalności gry reklamowej w serwisie Klienta VII. Najczęstsze serwisy z grami odsyłające do serwisu Klienta © Copyright nobagames
 3. 3. I. CELE KLIENTA W RAMACH PROJEKTU PROMOCYJNEGO Cel 1: Promocja wśród Internautów serwisu www.extremecars.pl . Strona główna serwisu extremecars.pl Sekcja rozrywkowa z grami serwisu extremecars.pl © Copyright nobagames
 4. 4. I. CELE KLIENTA W RAMACH PROJEKTU PROMOCYJNEGO Cel 2: Promocja konkursu „Tuning marzeo” realizowanego w serwisie www.extremecars.pl . Strona główna sekcji konkursowej w serwisie extremecars.pl. Konkurs „Tuning marzeo” polegał na przesłaniu przez użytkowników nagrania wideo, w którym naśladowali oni odgłosy samochodów. Nagroda w konkursie - 20 000 zł na tuning samochodu w warsztacie VTG. © Copyright nobagames
 5. 5. I. CELE KLIENTA W RAMACH PROJEKTU PROMOCYJNEGO Cel 3: Promocja wśród graczy wybranych produktów marek Castrol Edge i BP ultimate oraz promowanie sekcji internetowych tych produktów. Strona produktowa Castrol Edge Strona produktowa BP Ultimate © Copyright nobagames
 6. 6. II. ZAŁOŻENIA PROJEKTU PROMOCYJNEGO  Na potrzeby kampanii reklamowej Klienta stworzona została gra reklamowa pt. „Extreme Cars Racing” - przygotowana w dwóch wersjach:  Pierwsza wersja została opracowana pod kątem osadzenia gry w serwisie internetowym Klienta. W tej wersji gra posiadała dedykowaną tablicę wyników oraz kooczyła się krótkim quizem motoryzacyjnym, w którym poprawna odpowiedź umożliwiała zdobycie dodatkowych punktów.  Druga wersja została opracowana pod kątem osadzenia gry w wybranych polskich i zagranicznych serwisach z grami online. W tej wersji gra posiadała globalną tablicę wyników oraz zawierała dodatkowo link reklamujący konkurs klienta pt. „Tuning marzeo”, wyświetlany w menu głównym gry (w okresie trwania konkursu, po tym okresie link został automatycznie dezaktywowany).  Gra była elementem wspierającym komunikację reklamową Klienta, nie jej główną osią. Klient do komunikacji serwisu internetowego www.extremecars.pl oraz konkursu „Tuning marzeo” wykorzystał różne kanały reklamowe, w tym m.in. marketing szeptany oraz kampanię zasięgową.  Gra została opublikowana w sierpniu, jest wciąż aktywna w Internecie. © Copyright nobagames
 7. 7. III. OPIS GRY REKLAMOWEJ Mechanizm gry: Zadaniem gracza jest pokonywanie kolejnych odcinków trasy w ramach wyznaczonego limitu czasu. Przeszkodami na trasie są inne samochody, które gracz omija bądź przeskakuje. Gracz zdobywa punkty za czas pokonania kolejnych odcinków trasy, za ilośd przejechanych odcinków trasy oraz za skutecznośd w pokonywaniu przeszkód na drodze. Gra wykonana w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. ZAGRAJ  © Copyright nobagames
 8. 8. III. OPIS GRY REKLAMOWEJ Elementy reklamowe w grze: 2 4 3 1 1. Pasek reklamowy widoczny w trakcie gry oraz po jej zakooczeniu zawierający logotypy: Extremecars, Castrol Edge, BP Ultimate. Wszystkie logotypy posiadały odnośniki– po kliknięciu w nie przenoszą użytkownika do sekcji produktowych w serwisach internetowych Klienta. 2. Billboardy reklamowe widoczne w trakcie gry na trasie przejazdu. 3. Logo Extremecars widoczne z tyłu pojazdu, którym w grze porusza się Internauta. 4. Specjalny link reklamowy promujący konkurs „Tuning marzeo” widoczny w oknie powitalnym gry (w okresie trwania konkursu Klienta). © Copyright nobagames
 9. 9. IV. DYSTRYBUCJA GRY REKLAMOWEJ  Gra reklamowa Klienta została zamieszczona w serwisie internetowym www.extremecars.pl.  Gra została rozdystrybuowana wśród Internautów poprzez osadzanie jej w polskich i zagranicznych serwisach z grami online.  Gra pojawiła się także w wybranych serwisach społecznościowych, m.in. na poszkole.pl, facebook.com. myspace.com, hi5.com.  Po zaistnieniu gry reklamowej Klienta w serwisach z grami online zaczęła się ona rozprzestrzeniad drogą wirusową, częśd serwisów z grami umożliwia pobranie gry ze swojego serwisu i zamieszczenie jej w innej lokalizacji. © Copyright nobagames
 10. 10. V. STATYSTYKI GRYWALNOŚCI GRY REKLAMOWEJ W SERWISACH Z GRAMI  Łączna ilośd zagrao w grę (Internautów z całego świata): 7 428 624  Łączna unikalna ilośd zagrao w grę (Internautów z całego świata): 3 648 220  Ilośd paostw, z których pochodzą gracze: 215  Zagraniczne regiony o największej grywalności: Chiny, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Indie, Brazylia:  ilośd zagrao w tych regionach to 2 393 000 (ok. 32 %).  Łączna ilośd zagrao grę w Polsce: 42 575  Polskie serwisy z grami o największej grywalności gry reklamowej Klienta: poszkole.pl, pykam.pl, gameboard.pl, wygramy.pl. © Copyright nobagames
 11. 11. VI. STATYSTYKI GRYWALNOŚCI GRY REKLAMOWEJ W SERWISIE KLIENTA Gra w serwisie klienta:  Łączna ilośd unikalnych użytkowników, którzy odwiedzili grę reklamową w serwisie www.extremecars.pl stanowiło 20,9% całkowitego ruchu w serwisie.  Średni czas który Internauci poświęcili na kontakt z grą: 3 min 38 sekund. Porównanie z sekcją konkursową:  Łączna ilośd unikalnych użytkowników, którzy w okresie pojawienia się gry reklamowej w serwisie www.extremecars.pl odwiedzili sekcję konkursową tego serwisu, stanowiła 27% całkowitego ruchu w serwisie.  Średni czas spędzony na stronie sekcji konkursowej: 3 min 27 sek © Copyright nobagames
 12. 12. VII. NAJCZĘSTSZE SERWISY Z GRAMI ODSYŁAJĄCE DO SERWISU KLIENTA Polskie:  poszkole.pl – serwis dominujący w ilości zagrao,  gameboard.pl  pykam.pl  wygramy.pl Zagraniczne:  myspace.com  facebook.com  gojogos.com  jogos10.com  playgamesnet.com  gameslist.com © Copyright nobagames
 13. 13. Dziękujemy za uwagę Kontakt: Jacek Jankowski jacek.jankowski@nobagames.com nobagames mobile: +48 728 390 189 ul. Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa Tel. +48 (22) 611 71 48 Agnieszka Podgorodecka Fax. +48 (22) 611 71 01 agnieszka.podgorodecka@nobagames.com www.nobagames.com mobile: + 48 883 341 298 © Copyright nobagames

×