Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eolaíocht Sonraí: céard é agus cén tairbhe atá le baint as d’innealtóireacht?

54 views

Published on

Is réimse réasúnta nua é an Eolaíocht Sonraí a bhfuil an iomarca fuilibiliú faoi de réir an méid ráth a bhí ag na comhlachtaí idirlíon-bhunaithe a bhaineann úsáid as. Achcéard is Eolaíocht Sonraí i ndáiríre? An 'Big Data' é nó an rud eile é? An ath-bhrandáil é de na staitisticí agus barrfheabhsú próisis a bhí á úsáid ag innealtóirí le dhá scór bliain anuas? Dá mba rud eile é an Eolaíocht Sonraí, cén chaoi ar féidir le h-innealtóirí tairbhe a bhaint as?

Pléann an léacht seo céard is brí le h-Eolaíocht Sonraí agus cén chaoi é a chur I bhfeidhm le h-aghaidh táirgí, córais agus próiseais a thuiscint agus a fheabhsú chomh maith le tairbhe a bhaint as deiseanna.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eolaíocht Sonraí: céard é agus cén tairbhe atá le baint as d’innealtóireacht?

 1. 1. Eolaíocht Sonraí Céard í agus cén tairbhe atá le baint aisti don innealtóireacht? ÉANNA MAC CON IOMAIRE, PHD HTTP://GUERRILLA-ANALYTICS.NET http://guerrilla-analytics.net Enda Ridge @enda_ridge
 2. 2. Achoimre 1. Cás-staidéar ar fhadhb tradisiúnta innealtóirachta 2. Céard is Eolaíocht Sonraí ann? 3. Cén chaoi ar féidir le h-innealtóirí tairbhe a bhaint aisti?  Cén chaoi a chabhróidh an léacht seo libh?  A shoiléiriú céard is Eolaíocht Sonraí ann  Tuiscint a thabhairt nach le Google agus na comhlachtaí idirlín amháin a bhaineann sí  A léiriú cathain a bhéadh Eolaíocht Sonraí úsáideach i bhur gcomhlachtaí féin Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net
 3. 3. Beagán fúmsa Innealtóir Meicniúil PhD ‘Design of Experiments for Tuning Algorithms’ Sain chomhairleóir i mBoutique Sain chomhairleóir Fóiréinsic Ceannasaí Algartam Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net 2004 2008 2010 2015 Níl eagraíochtaí ach ag tosnú leas a bhaint as sonraí 2000 HVAC Ionsamhlúcháin Feidhmíocht Algartaim Líonra Sóisialta Caimiléireachta Droch díoladh Táirgí Earnáil an Airgeadais
 4. 4. Cás staidéar http://www.fastcompany.com/3031272/can-jeff-immelt- really-make-the-world-1-better Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net
 5. 5. Innill traenacha sna S.A.  73 slat ar fhad  436,000 punt mheáchan  5,300-galún díosail  200,000 páirt Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net  Costasach iad a oibriú  Costasach cúram a thabhairt dóibh  Brú iad a oibriú go héifeachtúil ar na línte traenacha
 6. 6. Thosaigh siad ag bailiú sonraí  250 braiteoirí a bhailíonn 9 milliún pointe sonraí san uair  Teocht ola  Ábhair truaillithe san inneall  Luas agus suíomh  Innealtóirí ag obair le Eolaithe Sonraí  Ag lorg patrún agus comharthaí Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net
 7. 7. Tháinig siad ar fheidhmeanna eile  Feabhsú i bpleanáil agus úsáid na línte traenacha  Laghdú ar an am a chaitheann innill sa gharáiste  Laghdú in ídiú breosla Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net
 8. 8. Cur chuige céanna i dtionscail eile Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net Eitlíocht Mianadóireacht Cumhacht
 9. 9. An t-Idirlíon Tionsclaíoch Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net
 10. 10. Céard is Eolaíocht Sonraí ann? Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net
 11. 11. Dul i ngleic le dúsláin innealtóireachta Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net Staidéar go córasach a dhéanamh ar phróiseas nó táirge Athrú a dhéanamh
 12. 12. Dul i ngleic le dúsláin innealtóireachta Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net Staidéar go córasach a dhéanamh ar phróiseas nó táirge Athrú a dhéanamh Eolaíochta Sonraí Innealtóireacht
 13. 13. Céard is Eolaíochta Sonraí ann? Úsáid a bhaint as sonraí le h-aghaidh staidéar a dhéanamh ar táirgí, próiseais agus córais d’fhonn iad a fheabhsú Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net “ ”
 14. 14. Nach staitistic í sin?  Scáth téarma nua Eolaíocht Sonraí Staitistic Ríomheolaío cht Maisíocht físe Foghlaim mheaisín Ollstóir Sonraí Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net
 15. 15. Nach Big Data í sin?  Úsáidtear Big Data ó am go h-am  Is bealach í dul i ngleic le dúshláin ina bhfuil sonraí Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net
 16. 16. Ceannródaí Fadhb a shainmhíniú Sonraí a bhailiú Anailís a dhéanamh Turgnamh a chur i gcrích Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net Athrú i gcóras nó próiseas nó táirge
 17. 17. Céard is Sonraí ann? Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net
 18. 18. Cuma sonraí Bailiúchán athróg Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net Páirt Ainm Tomhas Ábhar 340 Bearing BE5x2 10mm Br 341 Bearing BE5x2 10mm Br 342 Bearing BE5x4 12mm St 343 … … …
 19. 19. Cuma sonraí Bailiúchán athróg Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net Páirt Ainm Tomhas Ábhar Uair Seirbhís Meán Teocht 340 Bearing BE5x2 10mm Br 100 75 341 Bearing BE5x2 10mm Br 3000 70 342 Bearing BE5x4 12mm St 4500 71 343 … … …
 20. 20. Sonraí san Ollstór Sonraí Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net
 21. 21. Sonraí ó ghléasanna Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net
 22. 22. Sonraí ó bhogearraí 123.123.123.123 - - [26/Apr/2000:00:23:48 -0400] "GET /pics/wpaper.gif HTTP/1.0" 200 6248 "http://www.jafsoft.com/asctortf/" "Mozilla/4.05 (Macintosh; I; PPC)" 123.123.123.123 - - [26/Apr/2000:00:23:47 -0400] "GET /asctortf/ HTTP/1.0" 200 8130 "http://search.netscape.com/Computers/Data_Formats/Document/Text/RTF" "Mozilla/4.05 (Macintosh; I; PPC)" 123.123.123.123 - - [26/Apr/2000:00:23:48 -0400] "GET /pics/5star2000.gif HTTP/1.0" 200 4005 "http://www.jafsoft.com/asctortf/" "Mozilla/4.05 (Macintosh; I; PPC)" Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net
 23. 23. Sonraí ó bhogearraí 123.123.123.123 - - [26/Apr/2000:00:23:48 -0400] "GET /pics/wpaper.gif HTTP/1.0" 200 6248 "http://www.jafsoft.com/asctortf/" "Mozilla/4.05 (Macintosh; I; PPC)" 123.123.123.123 - - [26/Apr/2000:00:23:47 -0400] "GET /asctortf/ HTTP/1.0" 200 8130 "http://search.netscape.com/Computers/Data_Formats/Document/Text/RTF" "Mozilla/4.05 (Macintosh; I; PPC)" 123.123.123.123 - - [26/Apr/2000:00:23:48 -0400] "GET /pics/5star2000.gif HTTP/1.0" 200 4005 "http://www.jafsoft.com/asctortf/" "Mozilla/4.05 (Macintosh; I; PPC)" Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net ID IP Dáta Cineál Seoladh 1 123.123.123.123 26/Apr/2000:00:23:48 - 0400 GET /pics/wpaper.gif HTTP/1.0" 200 6248 "http://www.jafsoft.com/asctortf/ 2 123.123.123.123 26/Apr/2000:00:23:48 - 0400 GET /asctortf/ HTTP/1.0" 200 8130 "http://search.netscape.com/Computers/Dat a_Formats/Document/Text/RTF 3 123.123.123.123 26/Apr/2000:00:23:48 - 0400 GET /pics/5star2000.gif HTTP/1.0
 24. 24. Sonraí ó Innill Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net
 25. 25. Sonraí ón Eangach Fuinnimh Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net
 26. 26. Fiú anseo! Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net
 27. 27. Dul i ngleic le dúsláin innealtóireachta Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net Staidéar go córasach a dhéanamh ar phróiseas nó táirge nó córas Athrú a dhéanamh Eolaíochta Sonraí Innealtóireacht
 28. 28. Úsáid a bhaint as Eolaíocht Sonraí 1. GAISTÍ 2. RÉITEACHA Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net
 29. 29. Gaiste #1: Piléir Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net
 30. 30. Gaiste #2: Comhghaol Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net http://www.tylervigen.com/spurious-correlations
 31. 31. Gaiste #2: Comhghaol Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net http://www.tylervigen.com/spurious-correlations Méid daoine ag ól uisce sa chathair comhghaolach le Laighdú chaighdeán an uisce ón lár cóireáil
 32. 32. Úsáid a bhaint as Eolaíocht Sonraí 1. GAISTÍ 2. RÉITEACHA Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net
 33. 33. Sonraí a Shimpliú le hAlgartaim Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net 1. Tuair 2. Cur i ngrúpaí 3. Rangaigh 4. Nascanna 5. Leagaint amach turgnaimh Staidéar go córasach a dhéanamh Athrú a dhéanamh
 34. 34. #1 Tuair a dhéanamh Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net  Nuair a bhraithníonn muid ar an athróg seo, céard atá muid ag súil le feiceáil maidir leis an athróg eile seo? Ais X Ais Y
 35. 35. #1 Tuair a dhéanamh Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net  Nuair a bhraithníonn muid ar an athróg seo, céard atá muid ag súil le feiceáil maidir leis an athróg eile seo?  Nuair a fhéacheann muid ar mheán teocht agus meán bhrú san inneal seo, céard é ráta caite an innill? Ais Y Ais X
 36. 36. #2 Rudaí a chur i ngrúpaí Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net  Céard iad na páirt mheaisín atá cosúil le chéile?  Céard iad na h-innill atá cosúil le chéile?  An bhfuil 3 chineál innill again maidir le h-obair dheisiúcháin? Nó an bhfuil deich gcinn?
 37. 37. #2 Rudaí a chur i ngrúpaí Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net  Céard iad na páirt mheaisín atá cosúil le chéile?  Céard iad na h-innill atá cosúil le chéile?  An bhfuil 3 chineál innill again maidir le h-obair dheisiúcháin? Nó an bhfuil deich gcinn?
 38. 38. #3 Rangaigh  Tá roinnt eolas stairiúil again  Aois an innill  Meán teocht páirte  Déantusóirí na bpairteanna  Tá ranganna again:  Troiblóideach nó deamhúinte? Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net
 39. 39. #3 Rangaigh  Tá roinnt eolas stairiúil again  Aois an innill  Meán teocht páirte  Déantusóirí na bpairteanna  Tá ranganna again:  Troiblóideach nó deamhúinte?  Cén rang ina bhfuil sampla nua? Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net
 40. 40. #4 Nascanna a fháil Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net  Eachtraí a tharlaíonn le chéile nuair atá fadhb ag inneall
 41. 41. #4 Ceangail a fháil Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net  Eachtraí a tharlaíonn le chéile nuair atá fadhb ag inneall  Aimsir fhuar  Turas fada  > 6 mí ón cothabháil chosanta dheireannach
 42. 42. #5 Leagaint amach turgnaimh  Plean a dhéanamh roimh ré  Roinnt cheart sonraí a bhailiú  Mionsamhail feidhmíochta  M.sh. Tá próiseas nua again maidir le cothabháil inneall Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net
 43. 43. #5 Leagaint amach turgnaimh  Plean a dhéanamh roimh ré  Roinnt cheart sonraí a bhailiú  Mionsamhail a thógáil  M.sh. Tá próiseas nua again maidir le cothabháil inneall Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net
 44. 44. Sonraí a hSimpliú le hAlgartaim Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net 1. Tuair 2. Chur i ngrúpaí 3. Rangaigh 4. Nascanna 5. Leagaint amach turgnaimh Staidéar go córasach a dhéanamh ar phróiseas Athrú a dhéanamh
 45. 45. Dúshlán daoibh!  Cá bhfuil an luach?  Cá bhfuil an neamhéifeachtúlacht?  Dá mbéadh mé in ann X a thomhais…  B’fhéidir go bhfuil Éolaíocht Sonraí uaibh! Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net
 46. 46. Achoimre  Cás-staidéar ar fhadhb tradisiúnta innealtóirachta  Céard is Eolaíocht Sonraí ann?  Cén chaoi ar féidir le h-innealtóirí tairbhe a bhaint aisti?  5 Cineál réiteacha  Gaistí  Chathain a bhéadh Eolaíocht Sonraí úsáideach daoibh Enda Ridge @enda_ridgehttp://guerrilla-analytics.net

×