Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sintesi 2

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sintesi 2

 1. 1. Síntesi Sessió 2 01/07/2008 Fundació Martí l'Humà. Estiu-2008. Gerard, Antoni i Imma
 2. 2. Què fem i com ho fem? <ul><li>Presentació del power per a la recerca d’informació i l’elaboració de treballs. </li></ul><ul><li>Quan plategem un treball hem de preveure que el treball doni resposta veritablement al que nosaltres pretenem. </li></ul><ul><li>Analitzem el full on tenim escrites les preguntes inicials que ens hauríem de qüestionar el professorat a l’hora de plantejar el treball. </li></ul>Fundació Martí l'Humà. Estiu-2008. Gerard, Antoni i Imma
 3. 3. Que fem i com ho fem? <ul><li>Observem les fases en la gestió de la informació. </li></ul><ul><li>Cas pràctic: construir una maqueta del molí de vent: </li></ul><ul><li>Què vull saber? </li></ul><ul><li>Què necessito? </li></ul><ul><li>D’on vull la informació? </li></ul><ul><li>… </li></ul>Fundació Martí l'Humà. Estiu-2008. Gerard, Antoni i Imma
 4. 4. Què fem i com ho fem? <ul><li>Intercanvi d’experiències : que hem fet a l’aula amb les dificultats que ens hem trobat. </li></ul><ul><li>Nosaltres hem d’ajudar a l’alumnat a no fer còpiar i enganxar, sinó a gestionar la informació: paraules clau… </li></ul>Fundació Martí l'Humà. Estiu-2008. Gerard, Antoni i Imma
 5. 5. Què fem i com ho fem? <ul><li>Estratègia : donar pautes ben acotades: si volem treballar els ovípers ( molt general) convé demanar un animal concret. </li></ul><ul><li>Àrea d’informàtica: observar diferents propagandes d’ordinadors i treballar i analitzar les diferents característiques : Conèixer les diferents característiques dels ordinadors, relació preu- qualitat, quin seria </li></ul>Fundació Martí l'Humà. Estiu-2008. Gerard, Antoni i Imma
 6. 6. Què fem i com ho fem? <ul><li>l’ordinador més adequat en funció de les necessitats del comprador. </li></ul><ul><li>Les TIC no han de ser un element segregador sinó que ha de permetre que tothom tingui accés al coneixement. Donar eines als alumnes. </li></ul>Fundació Martí l'Humà. Estiu-2008. Gerard, Antoni i Imma
 7. 7. Què fem i com ho fem? <ul><li>L’elaboració de treball amb la recerca d’informació és una activitat competencial. </li></ul><ul><li>El nou currículum exigeix la pràctica d’activitats competencials tant d’aprenentatge com d’avalaució. </li></ul><ul><li>L’activitat competencial requereix utilitzar els coneixements, destreses i habilitats apreses per resoldre una situació nova. </li></ul>Fundació Martí l'Humà. Estiu-2008. Gerard, Antoni i Imma
 8. 8. Què fem i com ho fem? <ul><li>Exemples d’activitats competencials: </li></ul><ul><li>La que hem presentat en l’elaboració del treball. </li></ul><ul><li>L’anàlisi de diferents cartells publicitaris per a la compra d’un ordinador. </li></ul><ul><li>… </li></ul>Fundació Martí l'Humà. Estiu-2008. Gerard, Antoni i Imma
 9. 9. Què fem i com ho fem? <ul><li>Es presenta el portal : </li></ul><ul><li>http :// www.webquestcat.cat </li></ul><ul><li>Es poden trobar diferents webquest i el tutorial per elaborar-ne. </li></ul>Fundació Martí l'Humà. Estiu-2008. Gerard, Antoni i Imma
 10. 10. Per anar-hi pensant… <ul><li>“ Fa més soroll un arbre que cau , que mil que creixen cada dia” ( Proverbi) </li></ul>Fundació Martí l'Humà. Estiu-2008. Gerard, Antoni i Imma

×