Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Gymnasiearbetet
YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM
RAMAR
"Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för
det yrkesområde som gäller den valda yrkesutgången"
Källa:Skolverket...
Gymnasieexamen
Diplomas awaiting to be presented to graduates av USAID Guatemala CC (BY-NC-ND)
Omfattning
100 poäng = 100 timmar
Clocks Ticks On av cat-o’ CC BY-NC-ND
Vad?
Planera
Genomföra
Utvärdera
Vanligt förekommande arbetsuppgift
Hygiene Road av Bryce Bradford CC BY-NC-ND
Vem?
Individuellt eller i grupp
You can see the Death Star there on the right av Kristina Alexanderson CC BY-NC-ND
Yrkesmässighet
lagar och regler
säkerhet
kvalitet
etiskt förhållningssät
kundbemötande
hantverk
Var?
På skolan
På arbetsplats
I UF-företag
Tourists av Franckfbe CC BY-NC
Vanligt förekommande arbetsuppgift
Service på bil
Vegetarisk gourmetmiddag
Äldreboende - ordna aktivitet
Sköta administrat...
Planering
Arbetsplan
Vad ska göras?
När ska det göras?
Hur ska det göras?
Körschema Checklist av Oliver Tacke CC BY
Planering
Lagar, regler och rutiner
Metoder, material, verktyg
Tools av j CC BY
Genomförande
Arbetsuppgiften
Dokumentera
Redovisa - skriftlig rapport,
muntlig presentation
Typing av Kiran Foster CC BY
Utvärdering
Arbetsprocessen
Resultatet
Tape measure av William Warby CC BY
MÅL OCH KUNSKAPSKRAV
On target av viZZual.com CC BY
Mål
"Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den
valda yrkesutgången. Det ska ...
Bedömningsgrunder
Fakta och förståelse
Färdigheter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Lista innan arbetet genomförs
Fakta och förståelse
I sitt gymnasiearbete ska eleven visa
• kunskaper om de material, metoder, verktyg och maskiner som a...
Färdigheter
I sitt gymnasiearbete ska eleven visa
• färdigheter i att hantera fordon, maskiner och utrustning på ett yrkes...
Värderingsförmåga och förhållningssätt
I sitt gymnasiearbete ska eleven visa
• förmåga att värdera kvaliteten på det egna ...
Betyg
E eller F
E krävs för gymnasieexamen
Gymnasieexamen krävs för högskolebehörighet
Betyg inte i meritvärdet
Göra om en...
Bedömare
Lärare
Medbedömare
Judge 71000 Lego Minifigures Series 9
av brickdisplaycase.com CC BY-NC-ND
STÖD
Always with you ! (Explored) av Craig Sunter CC BY-SA
Handledare
Lärare
Handledare på arbetsplats
Stöd och kontroll
New best friends av stavos CC BY-NC-ND
Bibliotek
Material, informationssökning
Rapportskrivning, källhantering
Librarian 71001 Lego Minifigures Series 10 av
bric...
Lathund, mallar
Lathund för gymnasiearbetet - orange häfte
Mallar etc på programmet
Mallar på bibliotekets hemsida
Skolver...
Dagbok, loggbok
Under arbetet - följa arbetsplanen, idéer, problem
Efter arbetet -underlag för rapport och utvärdering
Studiegrupp
7dd_b240959-lego-figures av Wolfgang Lonien CC BY-SA
Sammanfattning
Välj arbetsuppgift
Samla material och
idéer
Planera
genomförandet av
arbetsuppgiften
Utvärdera
gymnasiearbe...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gymnasiearbetet yrkesförberedande

5,912 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Gymnasiearbetet yrkesförberedande

 1. 1. Gymnasiearbetet YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM
 2. 2. RAMAR
 3. 3. "Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller den valda yrkesutgången" Källa:Skolverket Working av clement127 CC BY-NC-ND
 4. 4. Gymnasieexamen Diplomas awaiting to be presented to graduates av USAID Guatemala CC (BY-NC-ND)
 5. 5. Omfattning 100 poäng = 100 timmar Clocks Ticks On av cat-o’ CC BY-NC-ND
 6. 6. Vad? Planera Genomföra Utvärdera Vanligt förekommande arbetsuppgift Hygiene Road av Bryce Bradford CC BY-NC-ND
 7. 7. Vem? Individuellt eller i grupp You can see the Death Star there on the right av Kristina Alexanderson CC BY-NC-ND
 8. 8. Yrkesmässighet lagar och regler säkerhet kvalitet etiskt förhållningssät kundbemötande hantverk
 9. 9. Var? På skolan På arbetsplats I UF-företag Tourists av Franckfbe CC BY-NC
 10. 10. Vanligt förekommande arbetsuppgift Service på bil Vegetarisk gourmetmiddag Äldreboende - ordna aktivitet Sköta administration i företag Gallra skog
 11. 11. Planering Arbetsplan Vad ska göras? När ska det göras? Hur ska det göras? Körschema Checklist av Oliver Tacke CC BY
 12. 12. Planering Lagar, regler och rutiner Metoder, material, verktyg Tools av j CC BY
 13. 13. Genomförande Arbetsuppgiften Dokumentera Redovisa - skriftlig rapport, muntlig presentation Typing av Kiran Foster CC BY
 14. 14. Utvärdering Arbetsprocessen Resultatet Tape measure av William Warby CC BY
 15. 15. MÅL OCH KUNSKAPSKRAV On target av viZZual.com CC BY
 16. 16. Mål "Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer." Knutet till yrkesämnet/utbildningen
 17. 17. Bedömningsgrunder Fakta och förståelse Färdigheter Värderingsförmåga och förhållningssätt Lista innan arbetet genomförs
 18. 18. Fakta och förståelse I sitt gymnasiearbete ska eleven visa • kunskaper om de material, metoder, verktyg och maskiner som används för uppgiften, • förståelse av faktorer som påverkar hälsa och säkerhet i yrkeslivet, samt • kunskaper om lagar, andra bestämmelser och utförandekrav som är relevanta för uppgiften. Bygg- och anläggningsprogrammet
 19. 19. Färdigheter I sitt gymnasiearbete ska eleven visa • färdigheter i att hantera fordon, maskiner och utrustning på ett yrkesmässigt sätt utifrån vad arbetsuppgiften kräver, • färdigheter i att ta fram den nödvändiga information som arbetsuppgiften kräver, • färdigheter i att arbeta yrkesmässigt utifrån de lagar och andra bestämmelser som gäller för arbetsuppgiften, samt • färdigheter i att dokumentera information som är viktig för arbetsuppgiften. Fordons- och transportprogrammet
 20. 20. Värderingsförmåga och förhållningssätt I sitt gymnasiearbete ska eleven visa • förmåga att värdera kvaliteten på det egna arbetet, • förmåga att arbeta med ett etiskt förhållningssätt, • förmåga att bemöta, kommunicera och samarbeta med patienter och brukare med respekt för den enskilda individens förutsättningar och behov, • förmåga att analysera och lösa problem som uppkommer under arbetets gång, med omdöme och med fokus på patientens och brukarens bästa, samt • förmåga att på ett relevant sätt samarbeta med annan personal och ta ansvar för arbetsuppgifterna. Vård- och omsorgsprogrammet
 21. 21. Betyg E eller F E krävs för gymnasieexamen Gymnasieexamen krävs för högskolebehörighet Betyg inte i meritvärdet Göra om en gång
 22. 22. Bedömare Lärare Medbedömare Judge 71000 Lego Minifigures Series 9 av brickdisplaycase.com CC BY-NC-ND
 23. 23. STÖD Always with you ! (Explored) av Craig Sunter CC BY-SA
 24. 24. Handledare Lärare Handledare på arbetsplats Stöd och kontroll New best friends av stavos CC BY-NC-ND
 25. 25. Bibliotek Material, informationssökning Rapportskrivning, källhantering Librarian 71001 Lego Minifigures Series 10 av brickdisplaycase.com CC BY-NC-ND
 26. 26. Lathund, mallar Lathund för gymnasiearbetet - orange häfte Mallar etc på programmet Mallar på bibliotekets hemsida Skolverkets material (länkar på bibliotekets hemsida)
 27. 27. Dagbok, loggbok Under arbetet - följa arbetsplanen, idéer, problem Efter arbetet -underlag för rapport och utvärdering
 28. 28. Studiegrupp 7dd_b240959-lego-figures av Wolfgang Lonien CC BY-SA
 29. 29. Sammanfattning Välj arbetsuppgift Samla material och idéer Planera genomförandet av arbetsuppgiften Utvärdera gymnasiearbetet Skriv rapport, muntlig redovisning Genomför arbetsuppgiften

×