Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

özgür beyin

4,782 views

Published on

beyine göre özgür irademiz yok bizler neyiz, nasıl karar veriyoruz, nasıl düşünüyoruz?

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

özgür beyin

 1. 1. özgür beyin dr güçlü ıldız
 2. 2. karaciğerinizin çalışmasını kontrol edemezsinizkalbinizi de öylebeyninizin çalışmasını da kontrol edemiyorsunuz
 3. 3. kontrolleri elimizde olsaydı eğerhasta olmazdık
 4. 4. düşünceler sıklıkla kendiliğinden gelişiverirbeyninizdesize ne yiyelim diye sormaz
 5. 5. ‘tatlı ye’ derbizde ‘canım tatlı istiyor’ derizcan saydığımız kimlerin kontrolünde?
 6. 6. gerçekten biz mi istedik o tatlıyı yemeyiyoksa beynimizin alışkanlıkları mı?
 7. 7. bilimsel gerçekler der ki;bir konu hakkında karar vermeden 6 saniye oncebeyin zaten almıştır o kararı
 8. 8. bize aldığı kararı bildirirbizde ‘canım tatlı istiyor’ derizgüya kararı ‘özgür irademizle’ almışçasına
 9. 9. benzer diğer bir bilimsel bulgu;beyinde önce fiil oluşur, sonra kararlar
 10. 10. buna beyin otomasyon sistemi (BOS) denir
 11. 11. bu gerçeği idrak ettikten sonra‘özgür irade’ yerine‘özgür beyin’ demeyi öneriyorum
 12. 12. çoğu beyin kendiliğinden gelişen düşünce üretirkaynağı, beynin harddiskidirharddiskte kayıtlar çocukken başlar, ölünceye kadardevam eder
 13. 13. harddiske veriler 5 duyu ile gelir (görme, işitme,koklama, tatma ve dokunma)siz farkında olmadan ‘her şey’ kaydedilir
 14. 14. yeni-sonradan gelen veriler, eski-kalıcı kayıtlarlakarşılaştırılırsonuç olarak değer yargıları ve duygular belirlenir
 15. 15. asıl sorun kayıtlarda değil, bu kayıtlarınsahiplenilmesindedirçocuk, sahip olma derecesini yetiştiği toplumdanöğrenir
 16. 16. sahiplenilmiş eski ve kalıcı kayıtlar ‘kimlik ve ego’olarak ifade edilireski kayıtlara ‘sahip çıkılması’ nedeniyle sıklıklayeni gelen verilere karşı direnç oluşur
 17. 17. ego bir konu hakkında kararını vermiştiro konuyu yeniden gözden geçirilmesine izin vermez
 18. 18. örneğin, sarmısağın bir beyin düşmanı olduğunahastane aşçısını ve meslektaşlarımıinandıramıyorum
 19. 19. sorgulamadan kabul ettiğiniz ‘doğrularınızı’ bir gözdengeçirin lütfenyaşam hedeflerinizin bile size ait olmadığınıfarkedersenizşaşırmayın
 20. 20. kalıcı harddisk kayıtları, değer yargılarını tetiklerklasik değer yargıları; iyi-kötü güzel-çirkin doğru-yanlış günah-sevap vb
 21. 21. değer yargıları ise duyguları oluştururoluşan duygular tüm bedeninizi ve benliğinizisarar
 22. 22. bellek kayıtları değer yargıları Duygular acıma · aldırmazlık · alınganlık arzu · aşk · başkasının zararına sevinme · bıkkınlık · boşluk · böbürlenme · coşkunluk · dehşet · duyarsızlık · düşmanlık · gıpta · gurur · gücenme · halinden memnunluk · hayal kırıklığı · hayret · heves · hışım · hoşnutluk ·hoşnutsuzluk · huzur · istırap · içerleme · iğrenme · kaygı · kendine acıma · kınama · kıskançlık · kızgınlık · korku · küçümseme ·mahcubiyet · melankoli · merhamet · minnet · mutluluk · nezaket · nefret · özlem · panik · pişmanlık · rahatlık · rahatsızlık · sahiplenme · sempati · sevinç · sıkıntı · suçluluk . şaşkınlık · şehvet · şefkat · şiddet · şüphe · umut · umutsuzluk · utanç · utangaçlık · üzüntü · vahşet · vicdan azabı · yalnızlık
 23. 23. örnek:çocukken size bir ülkenin düşman olduğu söylenmiştirböylece harddiske kayıt: "düşman ülke" olarakyazılmıştır
 24. 24. ’düşman ülke’ isimli eski kayıt, değer yargılarınıbelirlerdüşman ülkenin değer yargısı "kötü" olacaktır
 25. 25. aradan yıllar geçer ve TVde bir haber duyarsınızo ülkede ekonomik kriz çıkmıştırsiz o an farkında olmazsanız bile bellekçalışmaktadır
 26. 26. birden kendinizi mutlu hissedersinizharddisk "düşmanın" düştüğü kötü durumamutluluk yanıtını vermiştir
 27. 27. bir yıl sonra o ülkenin olimpiyatlarda bir dalda 4altın madalya kazandığını duyan harddiskinizsize kısa süreli mutsuzluk yaşatabilir
 28. 28. bu örnek ‘farkında olmadan’ oluşan duygular için verildifarkında olduğunuz duygulu anlarda bile durum aynıdırçoğu insan bu şekilde ‘farkında olmadan’ yaşar
 29. 29. kısaca, harddiskte kayıtlı bilgiler ışığındabeyniniz sizi yönetir (beyin otomasyon sistemi-BOS)
 30. 30. ya da harddisk kayıtlarının oluşturduğu bakışaçısıyla hayat otomatik olarak değerlendirilir
 31. 31. her gördüğünüz ve her işittiğiniz bir bilgidirbilgi harddiske işlenirken siz neredesiniz?uyanık, dikkatli ve farkında mısınız?
 32. 32. yanıt evet ise süper (cem yılmaz, hakkında yapılan birbelgeselde söyleşiye şöyle başlıyor; ‘ben hepfarkındaydım olan bitenin’)yanıt hayır ise ‘geçmiş olsun’yanıtların %99.9’u hayırdır
 33. 33. hardiskin kendiliğinden oluşturduğu düşünceleriniçeriği: geçmişin deneyimleri ve bu deneyimlerışığında gelecekle ilgili öngörüleridir
 34. 34. yani düşünceler sizi ya geçmişte tutar ya dagelecektean’ı yaşatmazçünkü an henüz kayıtlı değildir
 35. 35. an’ı sadece farkında olan insanlar yaşarfarkındalık, ilk uygulandığı durumlarda, harddiskkayıtlarının ortaya çıkışını kısmen kontrol altınaalabilir
 36. 36. asıl olay, farkında olarak duygusallığınyaşanmasıdırfarkındalık ile yapılan yeni kayıtlar, eski kayıtlarınduygusal etkinliğini zayıflatırve harddisk verileri ‘sizin’ kontrolünüze girmeyebaşlar
 37. 37. böylece BOS’un üretimi değer yargıları veduygulardan arınmış olacaktırbu durum insanın başına gelebilecek en güzelşeydirçünkü 1.;
 38. 38. sinirlilik, mutsuzluk, kaygı gibi istenmeyenduygulardan kurtulmak isteyen insan zevk verenmadde, durum ya da olaya yönelir
 39. 39. • sigara • alışveriş• alkol • yemek• şeker • seks• sosyal başarı • esrar, kokain vb.• çay-kahve • para• uyku • heyecan verici her şey
 40. 40. çoğu insanın yaşamı, ‘farkında’ olmadan, duygusallıkile zevk arayışı arasında gider, gelir
 41. 41. farkındalık, duygusallığı ve dolayısıyla zevkarayışını gereksiz kılarzevk arayışın ilk durağı alışkanlık, acı sonubağımlılıktır
 42. 42. çünkü 2.; duygular, beden kontrol sistemini1 tetikler1hipotalamus
 43. 43. bu durum çoğu insanın kontrolü dışında, gün içindeduygusallığın yaşandığı her durumda gelişen birotomasyondur
 44. 44. duygusallık gelişimi,hayata gösterilen tepkinin ve direncin belirtisioluphastalıkları başlatan ya da gelişmesine ortamhazırlayan-kolaylaştıran temel nedendir
 45. 45. duygusallık ile etkinleşen beden kontrolsistemiyleciddi oranda potansiyel enerji artışı olur;kan şeker artarkan basıncı-tansiyon-artar
 46. 46. kolesterol ve yağ asitleri artarkemikten kalsiyum kana salınırtiroid hormonları artar
 47. 47. stres hormonları, adrenalin ve kortizol, artariç organların damarları kasılırkaslara giden damarlar gevşer
 48. 48. oluşan bu potansiyel enerji kinetik enerjiye yeterikadar çevrilmediğinde dokular tahrip olur
 49. 49. gün içinde defalarca, yıllar boyunca onbinlercekez tekrarlanan bu durum hücre çekirdeğindebulunan genetik yapıyıda etkiler
 50. 50. hastalıkların tedavisi, gelişimin önlenmesi vesağlıklı durumun korunması için; duygusallığınönlenmesi gerekir
 51. 51. veri tabanı-sabit bilgiler-harddisk limbik sistem değer yargıları duygular amigdala vücut kontrol sistemi hipotalamus anormal çalışma düzeni allostaz doku yıkımı patofizyoloji hastalık
 52. 52. harddisk kayıtları sabit ise değer yargıları veduygular BOS nedeniyle kendiliğindengelişecektirbunu önlemeniz olanaksızdırtek yapabileceğimiz şey sabit ibaresinideğişebilir hale getirmektir
 53. 53. harddiskin dayatması olan sabit spontandüşüncelerden ve dolayısıyla egodan kurtulmaköncelikli hedefimiz olmalıdırnot1: egonun türkçeye benlik olarak çevrilmesinidoğru bulmuyorum
 54. 54. not2: manifestomdur;bir zamanlar kontrolüm dışında ‘farkındaolmadan’ kaydedilen harddisk verileridoğrultusunda oluşan çıktıları, ‘ben’lik olarakkabul etmiyorum
 55. 55. ne yapmak gerek?an’da kalarak harddisk’e ‘uymamak’her an uyanık-farkında olmak
 56. 56. anne, baba, karı, koca, kardeş dahil olmak üzereher gördüğünüz insanı, ilk kezgörüyormuşçasına-geçmiş deneyimlerdenbağımsız bir biçimde, karşılayın
 57. 57. her gelen bilgiyi sanki ilk kez dinliyormuş vebilginiz yokmuş gibi okuyun ya da dinleyin,geçmiş deneyimlerden bağımsız bir biçimdekonu sizin uzmanlık dalınız olsa bile
 58. 58. ve böylece her an yaşama yeniden doğunher an yeni ve ilk hissedişi yaşamınızın doğal bir seyriolarak görün, zorlamayın
 59. 59. farkında olduğunuz an düşünceler kaybolurdüşünüyorsanız, an’da değilsiniz demektir
 60. 60. an’da kalma alıştırmalarına kendinizi takibealarak başlayınşu an ne düşünüyorum dediğiniz anda, andasınızdemektir‘şu an ne düşünüyorum’ yazısını ev ve işyerinizin her yerine yazabilirsiniz
 61. 61. an’da olamayan kişi; harddisk verileri etkisialtında her durum, olay ya da insanı, geçmişdeneyimlere bağımlı bir biçimde, değeryargılarıyla etiketlendirir-yaftalarve duygular aktiflenir
 62. 62. duyguları açığa çıkartan harddisk yapısının adıamigdala(A)’dır günün ilk değer yargısı oluşumuyla aktif halegeçen A sanki fişi pirize takılmış cihazın ‘stand by’konumuna geçmesine benzer biçimde icraatınabaşlar
 63. 63. stand by’daki A, ‘on’ konumuna geçmek içinfırsatını beklersıklıkla kızgınlık, alınganlık, suçluluk duygusu ilebirden çoşar
 64. 64. bu durum kişiyi ‘zevk’ arayışına iteraradığını bulan kişi A’nın kısa ya da uzun bir süretekrar stand by’a geçmesini sağlar
 65. 65. ancak sıklıkla A tekrar bir fırsatı o gün içindeyakalayacak ve on konumunda yine çoşacaktıruyku, bazen A’yı ‘off’ konumuna getirebilirbir kez on konumuna geçen A, o gün için işinibaşarmış demektir
 66. 66. her sabah uyanır uyanmaz ‘an’da yaşambaşlamalı ve olabildiğince anda kalınmalıdırduygusallık devreye girerse, ilk fırsatta nasılduygusallığın oluştuğu fark edilmelidir
 67. 67. ‘tüh anda kalamadık, duygusallığa düştük’düşüncesi; adı üstünde düşüncedir ve tüh ifadesizaten duygusallıktırhaliyle olay bir savaş haline getirilmemeli,kalındığı yerden, bozmadan-bozulmadan devamedilmelidir
 68. 68. zaman geçtikçe beyin, anda kalma ve farkındalıkegzersizlerini öğrenecektiregzersizlerin ne kadar zaman süreceği tamamensizinle ilgili bir konudurkısaca ömür boyu diyelim ya da yeni yaşamtarzınız
 69. 69. amaç harddisk kayıtlarından kurtulmak değildiramaç kayıtlı konu ile ilgili yeni verilerinkayıtlanmasıyla sadece bir yönde değil bir çokyönde bakış açısı oluşturarak tek yönlü gelişendeğer yargı oluşumunun önüne geçmektir
 70. 70. yeni veri girişinin en hızlı şekli;eksik olduğumuzu idrak etmemerak etmesorgulama-araştırmaidrak açılımı yaşamak
 71. 71. böylece yeni bilgi ile oluşan idrak düzeyi sizdehiç bir dış uyaranın veremeyeceği olağanüstü birzevk hali yaratırbu, yükselen bilincin göstergesidir
 72. 72. asıl zevk alınması gerekenasıl alışkanlık oluşturulması gereken durumbuduryeniye, sorguya, öğrenmeye bağlanmak
 73. 73. 30 yıl önce ona 3 yıl ömür biçmişlerdigenlerinin ona değer gördüğü hastalığa duygusaltepki göstermek yerine ‘bilme’nin olağanüstügetirisini tercih etti
 74. 74. şimdi sadece gözlerini hareket ettirebiliyorbir de bilincinibedeni olmasa da beyni özgüryüksek bilinci insanlığı aydınlatıyor
 75. 75. insan, sadece 5 duyu ile kısıtlı bir biçimde varlığıdeğerlendirebiliro halde 5 duyu verilerini değerlendiren harddisk nekadar ‘sorgulanmış bilgi ’ içeriyor ise değerlendirme oölçüde kaliteli olacaktır
 76. 76. ‘fazla bilgi ile dahaaz ego,azalan bilgi ile dahafazla ego’
 77. 77. sorgulama, ayrıntılı düşünme ile harddiske gelen‘idraklı’ bilgibilinci yükselten önemli bir değerdir
 78. 78. bilinç, varlığın özüdürinsanda bilinç yükselebilirbilinç yükseldikçe beyin özgürleşirbağımlı yaşayanlarda bilinç stabildir
 79. 79. insan, bilinç düzeyi kadar sorgularidrak oluşturan bilgi, bilinci yükseltirbilinç yükseldikçe varlığı yorumlama kapasitesiartar
 80. 80. gerçek bilim, yüksek bilinç eseridirgerçek bilim insanları, yükselen bilincin eseridirstephen hawking, bilinçten başka nedir?
 81. 81. hasta olan bedendirinsan hasta olmazinsan muhteşem bir bilinçtiriş ki yükseltebilene
 82. 82. her insan ‘kozalı’ muhteşem bir bilinç sahibidirkoza olmaz ise içinde gelişemezvakit geldiğinde kozasını delemez ise bilinçyükselemez
 83. 83. o halde koza olarak adlandırılabilen ego, kimlikgibi oluşumlar gereklidir ve vakti geldiğindeterkedilmelidirya da duygusallık-zevk kısır döngüsü içindesağlık kaybedilecektir
 84. 84. sabit bilgi, değer yargıları ve duygular devre dışıkalırsa hayata karşı direnç gelişmeziyi-kötü, doğru-yanlış ortaya çıkmazfarkedilen; her şey olması gerektiği gibidir
 85. 85. egonun hükmü kalktığında sen-ben, onlar-bizleryokturinsanlar eşittirsorun, beynin özgür olup olmadığıdır
 86. 86. yaşamda sorun yoktur, sorun yaratan hayatabakış açısıdırdeğiştirin, güzelleşinböylece güzelleştirirsinizhayat sizin eseriniz
 87. 87. solda ‘boş’ bir kafatası, sağda normal ‘dolu’ bir kafatası
 88. 88. soldaki kafatası sahibi 42 yaşında bir adam, 2çocuğu ve bir işi varayak ağrısı nedeniyle gittiği doktordan boş beyintanısıyla evine dönüyor
 89. 89. tıbba göre bu olamazancak gerçek ve oluyornedençünkü tıp bildiği kadarıyla değerlendiriyorçünkü tıbbi harddiskte böyle bir bilgi yok
 90. 90. tıp, böyle bir bilgiyi sorgulamıyorçünkü sahip olduğu anlayışı kaybetmektenkorkuyortesbit bu
 91. 91. boş kafatası görüntüsüyle daha öncedekarşılaşmıştım20 yaşında bir gencin beyin MR görüntüsündebeynin bir parçası kafatası tavanından aşağıyasallanıyordu15 yıl önceki bu deneyimi yaşarken tıbbişartlanmam gereği bu vakayı ‘göz ardı’ etmiştim
 92. 92. tıp holografik beyin teorisini onaylayamıyordiyor ki hologram: bir yapıda var olan herşey, oyapının en küçük biriminde de vardır
 93. 93. bir beyin hücresi, beynin sahip olduğu bilginintamamına sahiptirtrilyonlarca beyin hücresinin işini bir hücre dahigörebilir
 94. 94. evreninde hologram yapıda olduğu, tüm kainatbilgisinin aynıyla her bir insanda bulunduğuyorumlanıyor
 95. 95. bu düşünceden hareketle tüm varlık bir tekyapının hologram hayali olduğu sonucunavarılıyor
 96. 96. yüksek bilinç eseri, gerçeği bu şekildebetimlerken yeni bilgilere duyarsız kalarakdevekuşu icraatına devam edilebilir mi?
 97. 97. bilgiye kolaylıkla ulaşıldığı günümüzde insan olmanın hakkının ancak bilinç değerlerimizi yükseltmeye gayretgöstermekle verileceğini düşünüyorum dr güçlü ıldız
 98. 98. sorularınızla yeni bir sunum oluşturulacaktır gucluildiz@me.com

×