Advertisement

Taklimat SBPA 7/12/2011- GURU

Teacher at Chegu Abbas : Guru PJ SK Bandar Baru Sungai Buloh
Dec. 7, 2011
Advertisement

More Related Content

More from Chegu Abbas : Guru PJ SK Bandar Baru Sungai Buloh(20)

Advertisement

Taklimat SBPA 7/12/2011- GURU

 1. 1
 2. Skop Taklimat 1 Dasar Baru Perkhidmatan di bawah SBPA 2 Opsyen SBPA 2
 3. Dasar Baru Perkhidmatan di bawah SBPA- Modal Insan Berkualiti 1 Program Transformasi Minda (PTM) 2 Peperiksaan Perkhidmatan 3 Penilaian Prestasi 4 PROSPEK 5 Pingat Perkhidmatan Cemerlang (PPC) 6 Kemajuan Kerjaya 3
 4. Dasar Baru Perkhidmatan di bawah SBPA- Modal Insan Berkualiti 1 Program Transformasi Minda (PTM) 2 Peperiksaan Perkhidmatan 3 Penilaian Prestasi 4 PROSPEK 5 Pingat Perkhidmatan Cemerlang (PPC) 6 Kemajuan Kerjaya 4
 5. 1 Program Transformasi Minda (PTM) Rasional • pendedahan dan persediaan awal • memahami prinsip dan falsafah pembentukan negara, pentadbiran kerajaan dan peraturan asas perkhidmatan awam serta nilai kelas pertama Dasar gantikan kursus induksi (terpakai kepada semua pegawai) syarat baru pengesahan dalam perkhidmatan modul ditambah baik (3 segmen) penilaian sepanjang kursus tanpa ujian akhir 5
 6. 1 Program Transformasi Minda (PTM) • Pegawai lantikan pertama & lantikan terus (P&P) pada atau selepas 1.1.2012; atau • Pegawai dalam tempoh percubaan dan belum menghadiri Kursus Induksi – Modul Umum Tempoh : 5 hari Dilaksanakan oleh Kementerian / Negeri / PANEL SIJIL Agensi di mana pegawai ditempatkan HADIR PENGURUSAN DENGAN PTM JAYA Kaedah Pembelajaran: • Latihan dalam kumpulan (LDK) • Sesi interaktif • Ujian psikometrik • Perbincangan kes • Kuiz • e-pembelajaran 6
 7. Dasar Baru Perkhidmatan di bawah SBPA- Modal Insan Berkualiti 1 Program Transformasi Minda (PTM) 2 Peperiksaan Perkhidmatan 3 Penilaian Prestasi 4 PROSPEK 5 Pingat Perkhidmatan Cemerlang (PPC) 6 Kemajuan Kerjaya 7
 8. 2 Peperiksaan Perkhidmatan SYARAT Pegawai dalam tempoh percubaan, tertakluk kepada syarat skim perkhidmatan Peperiksaan Subjek Umum & Subjek Jabatan dilaksanakan oleh Ketua Perkhidmatan Pelaksanaan > Sukatan dan soalan Peperiksaan Sukatan dan soalan peperiksaan Subjek Umum Perkhidmatan peperiksaan Subjek disediakan oleh JPA (mulai 1 Jan Jabatan dan > 3 Tahap Keperluan 2012) Peperiksaan Khas Penguasaan (TKP) iaitu PSL disediakan oleh Tahap Asas, Ketua Perkhidmatan Pertengahan dan Lanjutan 8
 9. Dasar Baru Perkhidmatan di bawah SBPA- Modal Insan Berkualiti 1 Program Transformasi Minda (PTM) 2 Peperiksaan Perkhidmatan 3 Penilaian Prestasi 4 PROSPEK 5 Pingat Perkhidmatan Cemerlang (PPC) 6 Kemajuan Kerjaya 9
 10. 3 Penilaian Prestasi Penambahbaikan Dimensi Pemantapan Iktiraf Fungsian Multi Rater Skala Penilaian Sumbangan Fleksibel & Kategori Luar Tugas Pencapaian Rasmi 3 Dimensi – Teras, Idea Kreatif/ 6 Jenis Borang Wajaran Markah KPI / SKT Fungsian, Inovatif LNPT Sumbangan 10
 11. 3 Penilaian Prestasi Markah LNPT (%) Kategori Implikasi  Melebihi Sasaran • Melepasi salah satu tapisan awal untuk Secara Signifikan Penilaian Kompetensi dan Potensi 95 – 100 Significantly Exceed  Target (ST) • Diperaku Pergerakan Gaji Tahunan (PGT) • Melepasi salah satu tapisan awal untuk Melebihi Sasaran Penilaian Kompetensi dan Potensi 85 – < 95 Exceed Target (ET) • Diperaku PGT • Melepasi salah satu tapisan awal untuk Menepati Sasaran Penilaian Kompetensi dan Potensi bagi yang  75 – < 85 On Target  berprestasi 80% dan ke atas (OT) • Diperaku PGT • Diberi tempoh selama 6 bulan untuk Tidak Menepati penilaian khas sebelum ditamatkan < 75  Sasaran perkhidmatan bagi yang berprestasi kurang Below Target (BT) daripada 70% 11 • Tidak diberi PGT
 12. Dasar Baru Perkhidmatan di bawah SBPA- Modal Insan Berkualiti 1 Program Transformasi Minda (PTM) 2 Peperiksaan Perkhidmatan 3 Penilaian Prestasi 4 PROSPEK 5 Pingat Perkhidmatan Cemerlang (PPC) 6 Kemajuan Kerjaya 12
 13. 4 PROSPEK Rasional • Menilai kompetensi & mengenal pasti potensi pegawai • Melahirkan pegawai yang kompeten & berprestasi tinggi atas gred yang disandang Dasar • Menggantikan PTK • Pelengkap dasar pembangunan sumber manusia sektor awam • Program menyeluruh bagi menilai dan membangun kompetensi pegawai 13
 14. 4 PROSPEK PROSPEK (Program Pembangunan Kompetensi dan Potensi) Penilaian Kompetensi dan Potensi Pembangunan Kompetensi dan Potensi (PKP) (BKP) 14
 15. SIMULASI PELAKSANAAN PROSPEK KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL JUMLAH KEKOSONGAN JAWATAN GRED J1‐4 (2012) :  Jumlah Layak = 22 Jumlah Layak = 24 24 LEMBAGA Jumlah Layak = 48 Jumlah = 68 BKP Jumlah diperaku= 20 • Program pembangunan GRED  TA P I S A N   PKP 48 AWA L * 2 pegawai tidak Jumlah Lulus = 22 • Borang PKP diperaku oleh Lembaga Merit • 3 panel penilai Kenaikan Pangkat atas •Kekananan *2 pegawai yang sebab-sebab tertentu • LNPT Jumlah Layak = 24 tidak lulus akan seperti Laporan SPRM/ • Tapisan Keutuhan salah laku terkini yang mendapat peluang • Wajaran Latihan dalam proses diterima. • Perakuan Ketua Jabatan • 24 pegawai ranking PROSPEK tertinggi dipilih ke BKP berikutnya. * 4 kekosongan akan Jumlah Layak = 48 berdasarkan jumlah diisi secara tanggung kekosongan jawatan gred kerja sehingga proses GRED  48. PROSPEK berikutnya. 44 Penilaian Kompetensi dan * 24 pegawai yang tidak PKP Potensi layak ke BKP akan melalui program pembangunan Pembangunan Kompetensi BKP dan Potensi sedia ada. LEMBAGA 15 Lembaga Kenaikan Pangkat
 16. Dasar Baru Perkhidmatan di bawah SBPA- Modal Insan Berkualiti 1 Program Transformasi Minda (PTM) 2 Peperiksaan Perkhidmatan 3 Penilaian Prestasi 4 PROSPEK 5 Pingat Perkhidmatan Cemerlang (PPC) 6 Kemajuan Kerjaya 16
 17. 5 Pingat Perkhidmatan Cemerlang (PPC) Rasional • Mengiktiraf pegawai yang cemerlang • Meningkatkan budaya kecemerlangan • Galakan penglibatan dalam aktiviti kesukarelaan, kemasyarakatan, sukan dan kebudayaan Syarat • Telah disahkan dalam perkhidmatan • Berkhidmat sekurang-kurangnya 5 tahun • Diberi kepada Gred 1-6 dan ke bawah • Cemerlang • LNPT ≥ 85 • Lulus tapisan • Bebas tindakan tatatertib • Diperaku PPSM • 3% daripada 8% penerima APC 17
 18. Dasar Baru Perkhidmatan di bawah SBPA- Modal Insan Berkualiti 1 Program Transformasi Minda (PTM) 2 Peperiksaan Perkhidmatan 3 Penilaian Prestasi 4 PROSPEK 5 Pingat Perkhidmatan Cemerlang (PPC) 6 Kemajuan Kerjaya 18
 19. 6 Laluan Kerjaya NAIK PANGKAT ‐ NAIK PANGKAT ‐ TANPA  PENINGKATAN GRED  MENGISI  KEKOSONGAN GAJI KEKOSONGAN Laluan  Istimewa  Laluan  Laluan SME Biasa (fast track) Kecemerlangan Time‐based Peg. Pendidikan Pegawai Semua skim  Semua skim  Semua skim  Pengajian Tinggi Perubatan (UD)  perkhidmatan perkhidmatan  perkhidmatan (DH) (Gred 48 ke atas) Pegawai (P&P / JUSA)  Pensyarah (DS) Pergigian (U) Peg. Penyelidik (Q) Pegawai Farmasi (U) PETUNJUK Sokongan 15  tahun Sedia ada Pegawai Baru Perkhidmatan Pendidikan (DG) 19
 20. 6 Laluan Kerjaya Istimewa Pakar Bidang Khusus (Fast-track) (Subject Matter Expert) Peningkatan ke suatu gred Pegawai yang mempunyai yang lebih tinggi khusus pengetahuan dan kemahiran yang bagi mempertimbangkan tinggi serta pengalaman yang kenaikan pangkat pegawai luas dalam sesuatu bidang cemerlang yang khusus sebagai kepakaran berpotensi tinggi untuk khusus individu yang memenuhi mengisi jawatan strategik kriteria-kriteria yang ditetapkan dan dijadikan sumber rujukan 20
 21. 6 Laluan Kerjaya Kenaikan Pangkat Guru KAEDAH KENAIKAN PANGKAT PENAMBAHBAIKAN KAEDAH PPPS DAN PPPLD DI BAWAH KENAIKAN PANGKAT PPP SSM DI BAWAH SBPA Mengisi kekosongan Pewujudan skim jawatan bersepadu PPP Time-based Pemendekan (10-10) tempoh time-based berdasarkan kriteria kecemerlangan (8-8-6-3) dan (8-8-5) Kecemerlangan 21
 22. Tempoh Perkhidmatan Kenaikan Pangkat Secara Time-based Berasaskan Kecemerlangan Tempoh Kenaikan Pangkat Kategori Perkhidmatan IJAZAH DG1-5 ke DG1-6 Guru Wibawa 3 DG1-4 ke DG1-5 Guru Kanan 6 DG1-2 ke DG1-4 Guru Kanan 8 DG1-1 ke DG1-2 Guru Biasa 8 DIPLOMA DG2-3 ke DG2-5 Guru Kanan 5 DG2-2 ke DG2-3 Guru Kanan 8 DG2-1 ke DG2-2 Guru Biasa 8 22
 23. Kenaikan Pangkat Secara Istimewa PENDETA GURU PPP yang boleh dipertimbangkan kenaikan pangkat ke Pendeta Guru adalah: WIBAWA • Guru Wibawa Gred DG1-6 yang menunjukkan kecemerlangan terkemuka mutunya yang ditetap KANAN berasaskan kriteria yang ditetapkan oleh LKPPP; dan KANAN • Guru Kanan Gred DG1-4 dan DG1-5 yang menunjukkan kecemerlangan sangat BIASA terkemuka mutunya yang ditetap berasaskan kriteria yang ditetapkan oleh LKPPP. PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN 23
 24. Peningkatan Gred Gaji Secara Pakar Bidang Khusus (Subject Matter Expert - SME) PENDETA GURU • PPP di Gred DG1-4 dan DG1-5 WIBAWA yang menunjukkan prestasi yang lebih cemerlang dan layak <3 Tahun untuk diiktiraf sebagai Pakar KANAN Bidang Khusus (Subject < 6 Tahun Matter Expert – SME) berpeluang untuk memperoleh KANAN peningkatan gred gaji ke Gred DG1-5 (Guru Kanan) dan DG1- 6 (Guru Wibawa) dengan lebih BIASA cepat dari tempoh masa yang ditetapkan PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN 24
 25. RINGKASAN LALUAN KERJAYA PPP PENDETA GURU WIBAWA <3 Tahun 3 Tahun (22-25 Tahun) KANAN < 6 Tahun 6 Tahun (17-22 Tahun) KANAN 8 Tahun PETUNJUK : TIME BASED BIASA SME 8 Tahun ISTIMEWA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN 25
 26. Dasar Baru Perkhidmatan di bawah SBPA- Perkhidmatan Fleksibel 1 Tempoh Baru Percubaan 2 Pelepasan Jawatan 3 Peletakan Jawatan 4 Dasar Pemisah 26
 27. Dasar Baru Perkhidmatan di bawah SBPA- Perkhidmatan Fleksibel 1 Tempoh Baru Percubaan 2 Pelepasan Jawatan 3 Peletakan Jawatan 4 Dasar Pemisah 27
 28. 1 Tempoh Baru Percubaan Rasional • Mempercepatkan penilaian Ketua Jabatan untuk mengesah atau tidak mengesahkan pegawai. • Salah satu kaedah pemisah bagi pegawai yang tidak berprestasi atau tidak sesuai. Dasar • Tempoh percubaan daripada 1 – 3 tahun kepada 6 – 24 bulan • Pelanjutan daripada 2 tahun kepada 12 bulan 28
 29. Dasar Baru Perkhidmatan di bawah SBPA- Perkhidmatan Fleksibel 1 Tempoh Baru Percubaan 2 Pelepasan Jawatan 3 Peletakan Jawatan 4 Dasar Pemisah 29
 30. 2 Pelepasan Jawatan Rasional • fleksibiliti pegawai bertukar bidang kerjaya • membuka peluang kepada pegawai untuk mempelbagaikan pengalaman & kepakaran Dasar • memutuskan hubungan perkhidmatan asal pegawai yang dilantik ke perkhidmatan lain dalam perkhidmatan awam • Tempoh perkhidmatan lepas diambil kira untuk faedah persaraan 30
 31. Dasar Baru Perkhidmatan di bawah SBPA- Perkhidmatan Fleksibel 1 Tempoh Baru Percubaan 2 Pelepasan Jawatan 3 Peletakan Jawatan 4 Dasar Pemisah 31
 32. 3 Peletakan Jawatan Rasional • ruang pegawai mencari pengalaman & kepakaran di luar & menyumbang semula kepada perkhidmatan awam Dasar • pelantikan semula tanpa memerlukan kebenaran khas • memutuskan hubungan pegawai yang dilantik ke Negeri, Badan Berkanun & Pihak Berkuasa Tempatan • tempoh notis diseragamkan kepada 30 hari • tempoh perkhidmatan lepas diambil kira untuk faedah persaraan jika dilantik semula selepas 1.1.2012 32
 33. Dasar Baru Perkhidmatan di bawah SBPA- Perkhidmatan Fleksibel 1 Tempoh Baru Percubaan 2 Pelepasan Jawatan 3 Peletakan Jawatan 4 Dasar Pemisah 33
 34. 4 Dasar Pemisah Penamatan Demi Kepentingan Awam (PDKA) Rasional Memisahkan pegawai berprestasi rendah Memastikan perkhidmatan awam dianggotai pegawai berprestasi Dasar • Pegawai berprestasi rendah: kurang 70% • Pelanggaran undang-undang/ peraturan- peraturan/ menjejaskan imej • Masalah mental 34
 35. 4 Dasar Pemisah Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam (PDKPA) Rasional Laluan keluar kepada pegawai yang masih berprestasi tetapi tiada peluang kemajuan kerjaya untuk menceburi bidang lain Pegawai boleh menumpukan perhatian untuk mendapatkan rawatan sebaiknya bagi memulihkan kesihatan Dasar • Tidak melepasi penilaian dalam skim perkhidmatan • Tiada peluang kenaikan pangkat kerana struktur organisasi • Masalah kesihatan 35
 36. Penamatan Demi Kepentingan Awam (PDKA) PENAMATAN DEMI KEPENTINGAN AWAM (PERATURAN 49, P.U.(A)395/1993)  KES TAHUN JUMLAH 2007 2008 2009 2010 2011 Menagih dadah 1 ‐ 1 ‐ 1 3 Masalah kesihatan mental ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1 Berprestasi rendah 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 Tidak tandatangani Surat ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1 Akujanji Tidak hadir bertugas ‐ 1 2 ‐ ‐ 3 Tidak hadir mesyuarat dan ‐ ‐ 1 ‐ ‐ 1 tidak daftar Sistem Perakam Waktu Biometrik Menerima hadiah dengan ‐ ‐ ‐ 1 ‐ 1 niat jenayah Penipuan wang ‐ ‐ ‐ 1 ‐ 1 JUMLAH  12 36
 37. OPSYEN 37
 38. • Tawaran Opsyen – Diberi kepada semua pegawai tetap yang berada dalam perkhidmatan pada 1 Januari 2012 (JKK 1976, SSB, SSM) termasuk: – pegawai dalam tempoh percubaan – pertukaran sementara atau pinjaman – pegawai yang sedang bercuti • Tempoh Opsyen – 15 hari (16 – 30 Disember 2011) – Opsyen adalah muktamad 38
 39. • Tawaran opsyen kepada pegawai berdasarkan kedudukan skim perkhidmatan atau jawatan hakiki pada 1 Januari 2012. – Skim perkhidmatan yang dikekalkan • Dokumen Opsyen G (telah memenuhi syarat) • Dokumen Opsyen H (belum memenuhi syarat) 39
 40. Skim Perkhidmatan Kekal Semasa SBPA SBPA Masuk SBPA PT (P/O) N17 Terima PT (P/O) N4-1 Cukup Syarat G • Kekal N17 dalam skim Tolak perkhidmatan SSM • Terima gaji SSM SKIM • Naik Pangkat dalam skim PERKHIDMATAN perkhidmatan SSM KEKAL SEMASA SBPA • PT(P/O) N4-1 CUKUP SYARAT PT (P/O) N17 (KUP PTR N11) (KUP PTR N11) Terima SBPA • Masuk SBPA • Gaji bayangan • PT(P/O) N4-1 Tidak Cukup H PTR N5-1 SBPA Syarat • Kekal dalam skim • Kekal SSM perkhidmatan Menerima opsyen Tolak SSM • PT(P/O) N17 tukar lantik ke PT(P/O) • Terima gaji SSM Gred N17 pada 2009 • Naik Pangkat dalam skim perkhidmatan SSM 40
 41. Skim perkhidmatan yang dijumudkan melalui penggabungan/ naik taraf/ penarafan semula/ pemansuhan fungsi di bawah SBPA • Dokumen Opsyen J (memenuhi syarat) • Dokumen Opsyen K (belum memenuhi syarat) 41
 42. Skim Perkhidmatan Jumud Semasa SBPA SBPA Pembantu Operasi N5-1 (N11) • Masuk SBPA • Pembantu Operasi Terima N5-1(N11) Cukup Syarat (Memiliki PMR/ J • Kekal dalam SSM ≥9 tahun (PAP N1, N4) Tolak SKIM pengalaman) • Terima gaji SSM PERKHIDMATAN JUMUD • Pembantu CUKUP SYARAT SEMASA SBPA Operasi N5-1 (KUP PAP N1, Pembantu Am Terima N4) SBPA • Masuk SBPA • Pembantu Pejabat N1, N4 Tidak Cukup hingga cukup Operasi N5-1 syarat (Darjah 6) Syarat • Gaji (Tidak bayangan N1, memiliki K N4 SBPA • Kekal SSM PMR/ <9 tahun • Kekal dalam • PAP N1, N4 pengalaman) Tolak SSM • Terima gaji SSM 42
 43. Jawatan jumud sebelum pelaksanaan SBPA • Dokumen Opsyen L (memenuhi syarat) • Dokumen Opsyen M (belum memenuhi syarat) 43
 44. Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA SBPA Pembantu Awam KUP Jaga R1, H5-1 (R4,R1) • Masuk SBPA R4 Terima • Pembantu Cukup Awam H5-1 Syarat L SKIM SRP/PMR Tolak Dibersarakan di PERKHIDMATAN bawah 10(5)(b) JUMUD SEBELUM SBPA • Pembantu CUKUP SYARAT Awam H5- Jaga R1, R4 Terima 1 (KUP • Pembantu Menolak opsyen Tidak Cukup jaga R1, Awam H5-1 tukar lantik ke Syarat R4) Pengawal Tiada M • Gaji Keselamatan Gred PMR/PMR bayangan KP11 pada 2009 jaga R1, R4 SBPA Tolak Dibersarakan di bawah 10(5)(b) 44
 45. • Tawaran opsyen kepada pegawai berdasarkan kedudukan skim perkhidmatan atau jawatan pada 1 Januari 2012. – Skim perkhidmatan yang dijumudkan melalui penggabungan di bawah SBPA • Dokumen Opsyen G 45
 46. Skim Perkhidmatan Jumud Semasa SBPA SBPA PPP DG2-2 (DGA32) • Masuk SBPA • PPP DG2-2 Terima SKIM PERKHIDMATAN PENDIDIKAN G • Kekal dalam (PPPLD DGA32) Tolak SSM (PPPLD, DGA32) • Terima gaji SSM 46
 47. OPSYEN – Jawatan jumud sebelum pelaksanaan SBPA • Dokumen Opsyen H (memenuhi syarat) • Dokumen Opsyen J (belum memenuhi syarat) 47
 48. Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA SBPA PPP DG2-1 (PPPLD KUP PPPBS DGA29) • Masuk SBPA DG27 Terima • PPP DG2-1 Cukup Syarat H SKIM (Pengalaman tiga (3) Tolak Dibersarakan di PERKHIDMATAN tahun) bawah 10(5)(b) JUMUD SEBELUM SBPA • PPP DG2- CUKUP SYARAT 1 (KUP PPPBS DG27 Terima DGA29) • PPP DG2-1 • Gaji Tidak Cukup Syarat J bayangan PPPLD SBPA Tolak Dibersarakan di bawah 10(5)(b) 48
 49. • Syarat-syarat opsyen – dibuat tanpa syarat – dianggap tidak bersetuju jika: • tidak membuat pilihan atau membuat pilihan secara tidak jelas; • bersyarat atau dengan bantahan; • dengan pindaan; dan/ atau • tidak mengembalikan borang opsyen kepada Ketua Jabatan mengikut tempoh ditetapkan tanpa sebab yang munasabah 49
 50. Tawaran Opsyen 1‐1‐12 SEBELUM KUAT  KUASA MELETAK  JAWATAN /  OPSYEN MENINGGAL  DUNIA TERBATAL TERBUKTI  TIDAK  BERI SEMULA TERIMA  BORANG OPSYEN BORANG  OPSYEN 50
 51. Tawaran Opsyen • Implikasi Tidak Bersetuju Menerima SBPA: – bagi skim perkhidmatan yang kekal dan dijumudkan di bawah SBPA, akan kekal atas skim perkhidmatan asal sebelum 1 Januari 2012. – bagi skim perkhidmatan yang dijumudkan sebelum SBPA dan dimansuhkan jawatannya, akan dibersarakan di bawah Seksyen 10(5)(b) Akta Pencen 1980 (Akta 227) atau Seksyen 6A(6) akta yang sama bagi yang memilih KWSP. 51
 52. SEKIAN TERIMA KASIH 52
Advertisement