Intro SBPA

69,958 views

Published on

ilmu untuk semua
Banyak lagi info disini...
http://cheguabbas.blogspot.com/

ada masalah mendownload???

 • Be the first to comment

Intro SBPA

 1. 1. JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA 1
 2. 2. LATAR BELAKANGRAKYAT DIDAHULUKAN PENCAPAIAN DIUTAMAKAN EKSPEKTASI STAKEHOLDER PROGRAM MODEL BARU TRANSFORMASI EKONOMI RMK-10 KERAJAAN 2
 3. 3. SEJARAH & ANALISIS SISTEM SARAANBIL SISTEM TAHUN TEMPOH ANALISIS 1954-1. Benham 12 Tahun British/ Pasca Merdeka 1966 1967-2. Suffian (Awam) 10 Tahun 1975 Jentera kerajaan besar 1971- bagi membangunkan3. Aziz (Pelajaran) 4 Tahun 1975 negara (labour intensive) Azmi 1972- 1967 –4. 3 Tahun RMK-1 hingga RMK-3 (Perundangan) 1975 1975 Sheikh Abdullah 1972-5. 3 Tahun (Tentera) 1975 1973-6. Harun (PBT) 2 Tahun 1975 1976- Beralih kepada7. JKK 1976 15 Tahun 1976 1991 keseragaman 1992- 1992 – 2002 Saraan fleksibel8. SSB 2002 19 Tahun 2002 – 2011 Saraan berteraskan 2002- pekerja berilmu &9. SSM 2011 kompetensi 2012- NKRA, NKEA, RMK-10 &10. SBPA 8 Tahun 2020 Perkhidmatan Awam Kejat 3
 4. 4. PETIKAN UCAPAN PERDANA MENTERI SEMASA MESYUARAT JEMAAH MENTERI“bahawa pelaksanaan SBPA hendaklah dikaitkandengan peningkatan dalam produktiviti & inovasiPerkhidmatan Awam. Ini kerana impak pelaksanaanGTP tidak akan terhasil sekiranya produktiviti daninovasi tidak diberi penekanan. Sehubungan ini,adalah menjadi tanggungjawab setiap KetuaSetiausaha Kementerian & Ketua Perkhidmatan untukmemastikan berlaku lonjakan yang nyata & bukanincremental dalam peningkatan prestasi, produktiviti& inovasi organisasi masing-masing melaluipendekatan secara conscious...” 11 November 2011 4
 5. 5. 5
 6. 6. PERKHIDMATAN AWAM BERPRESTASI TINGGI 5 INISIATIF  1SARAAN YANG  TRANSFORMASI  PERKHIDMATAN  KOMPETITIF PERKHIDMATAN  AWAM KEJAT AWAM 4 2PERKHIDMATAN  KEPIMPINAN  AWAM  DINAMIK FLEKSIBEL 3 MODAL INSAN  BERKUALITI 6
 7. 7. IMPLIKASI KEWANGAN SBPA BIL.BIL PERKARA RM JUTA PEGAWAI TAHUN 20121 Gaji Premier 36 11.62 Gaji JUSA 2,692 187.73 Gaji P&P 137,152 1,172.04 Gaji Pelaksana 656,9675 Gaji Guru 433,713 1,103.06 Gaji ATM, PDRM & Setaraf 241,013 429.0 JUMLAH 1,471,573 2,896.7 14
 8. 8. STRUKTUR Kumpulan Premier PERKHIDMATAN AWAM 36 jawatan utama Kumpulan Pengurusan PREMIER Tertinggi 6 lapisan gred kepada 4 lapisan gred PENGURUSAN Jawatan Strategik, Pakar Dengan Kelayakan, TERTINGGI Pakar Bidang Khusus PENGURUSAN & PROFESIONAL Kumpulan Pengurusan & Profesional PELAKSANA 5 lapisan gred dikekalkan Jawatan Strategik, Pengurusan & Operasi, Pakar Dengan Kelayakan, Pakar BidangKreatif & Inovatif KhususKeberhasilan Berkualiti &Berprestasi Kumpulan PelaksanaKepimpinan Berkualiti & Lapisan gred kelayakan masuk PMR & keBerwawasan atas dikekalkan Kemahiran pelbagai & Kepelbagaian tugas 15
 9. 9. STRUKTUR PERKHIDMATAN DALAM SBPA Lapisan Gred SSM Lapisan Gred SBPA PREMIER JAWATAN JAWATAN JAWATAN JAWATAN UTAMA GRED KHAS UTAMA GRED KHAS TURUS I TURUS I TURUS II TURUS II TURUS TURUS TURUS III TURUS III A A A A B B B B C C C C 16
 10. 10. • kombinasi Kod Kelayakan Masuk Minimum + Kod Gaji Kod Kelayakan Kelayakan SBPA Ijazah 1 Diploma 2 STPM 3 SPM 4 PMR 5 17 17
 11. 11. Kelayakan Gred SSM Gred SBPA Kelayakan Gred SSM Gred SBPA 53/54 1-6 40 3-5 51/52 1-5 37/38 3-4 47/48 1-4 35/36 Ijazah STPM 45/46 1-3* 33/34 3-3 43/44 1-2 31/32 3-2 41/42 1-1 27/28 3-1 40 2-6 25/26 4-5 37/38 2-5 23/24 4-4 35/36 2-4 SPM 21/22 4-3 Diploma 33/34 2-3 19/20 4-2 31/32 2-2 17/18 4-1 29/30 2-1 16 5-3 PMR 13/14 5-2 11/12 5-1*  skim perkhidmatan Pensyarah Universiti 18 18
 12. 12. RUMUSANMencorak struktur Perkhidmatan Awam yangdiperlukan dalam melaksana agendapembangunan negara dari segi kepimpinan &modal insanMelaksanakan budaya berprestasi tinggi melaluipay for performance untuk Kumpulan Premier &Kumpulan Pengurusan Tertinggi yang manaprestasi diukur mengikut Petunjuk PrestasiUtama yang ditetapkanMenyediakan landasan kepada PISA yangmensasarkan pendapatan per kapita USD15,000pada tahun 2020 19
 13. 13. RUMUSANMengiktiraf subject matter expert bagiKumpulan Pengurusan dan Profesional sebagaimekanisme mengekalkan bakat-bakat terbaikdalam Perkhidmatan AwamMewujudkan fungsi multi tasking &berkemahiran bagi Kumpulan Pelaksana ke arahPerkhidmatan Awam kejatMengatasi isu-isu gaji yang dibangkitkan olehCUEPACS, kesatuan & individu 20
 14. 14. 21

×