Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 - prezentacja

5,400 views

Published on

Z prezentacji dowiesz się jak w Polsce nadawać kody kreskowe np. na nabiał, warzywa, czy na inne produkty "na wagę".

Published in: Retail
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 - prezentacja

 1. 1. GS1 Globalny Język Biznesu Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Izabela Okulewicz
 2. 2. © GS1 2016Globalny Język Biznesu • mięso i wędliny • ryby i owoce morza • nabiał • wyroby garmażeryjne • owoce i warzywa • ciasta Towary o zmiennej ilości to rodzaj produktów wytwarzanych w takiej samej predefiniowanej wersji (typ, wzór, opakowanie, itd.), sprzedawane lub zamawiane w dowolnym punkcie łańcucha dostaw, z których każda sztuka może różnić się masą/ilością lub ceną. Zmienna ilość
 3. 3. © GS1 2016Globalny Język Biznesu Kodowanie towarów o zmiennej ilości - detal • Opakowania detaliczne oznaczane są numerami z krajowego katalogu towarów o zmiennej ilości prowadzonego przez GS1 Polska • Dane o produkcie przedstawiane są w kodzie EAN-13 • Znakowanie towarów na eksport powinno być uzgadniane indywidualnie z odbiorcą
 4. 4. © GS1 2016Globalny Język Biznesu W Polsce w celu znakowania jednostek handlowych o zmiennej ilości dla detalu GS1 Polska przeznaczył: • prefiksy 23, 26 (kod z ceną) i 27, 25, 21 (kod z ilością) do towarów z krajowym numerem katalogowym, stosowane przez producentów w obrocie ogólnokrajowym • prefiksy 24 (kod z ceną) i 29 (kod z ilością) do towarów z numerem wewnętrznym, stosowane przez detalistę w danej placówce lub sieci handlowej, przeznaczone wyłącznie do zastosowań wewnętrznych • Prefiksy 22 i 28 nie mogą być obecnie stosowane - zarezerwowane są do przyszłych potrzeb Kodowanie towarów o zmiennej ilości - detal
 5. 5. © GS1 2016Globalny Język Biznesu • Oznaczenia kodowe tworzone przez producenta według krajowego systemu z numerami katalogowymi Prefiks GS1 Nr krajowy towaru Cyfra kontrolna Cena w złotych lub ilość ceny lub ilości 23, 26 Tk Tk Tk Tk V C C C , C C K 27, 25, 21 Tk Tk Tk Tk V W W , W W W K • Oznaczenia kodowe tworzone u detalisty według numerów wewnętrzneych Prefiks GS1 Nr wewnętrzny towaru Cyfra kontrolna Cena w złotych lub ilość ceny lub ilości 24 Tw Tw Tw Tw V C C C , C C K 29 Tw Tw Tw Tw V W W , W W W K Struktura numerów Cyfra kontrolna Cyfra kontrolna
 6. 6. © GS1 2016Globalny Język Biznesu Przykład zastosowania • WG MASY - cytryny określonej odmiany o masie 1,52 kg oznaczone numerem 2700013015203, gdzie numer 0001 jest numerem tej konkretnej odmiany cytryn w krajowym katalogu towarów o zmiennej ilości • WG CENY (ustalonej przez detalistę): - opakowanie zawierające 6 sztuk kiwi w cenie 1,20 zł za sztukę zostało oznaczone numerem: 2301116007203, gdzie numer 0111 – numer kiwi z katalogu krajowego towarów o zmiennej ilości, 00720 – informacja o cenie: 7 zł 20 gr
 7. 7. © GS1 2016Globalny Język Biznesu Rejestracja w GS1 Polska • platforma www.epoka.gs1.pl • Złożenie wniosku – uzyskanie prawa do używania krajowych numerów katalogowych towarów o zmiennej ilości • Przegląd dostępnych katalogów • Zgłoszenie nowego towaru
 8. 8. © GS1 2016Globalny Język Biznesu Agenda szkolenia
 9. 9. © GS1 2016Globalny Język Biznesu
 10. 10. © GS1 2016Globalny Język Biznesu
 11. 11. © GS1 2016Globalny Język Biznesu
 12. 12. © GS1 2016Globalny Język Biznesu Kodowanie towarów o zmiennej ilości - hurt • Opakowania hurtowe oznaczane są numerem GTIN-14 zaczynającym się od cyfry „9” • Dane o produkcie przedstawiane są w kodzie GS1-128 z wykorzystaniem odpowiednich Identyfikatorów Zastosowania GS1, np.: • IZ (01) numer GTIN • IZ (310n) masa netto z „n” miejsc po przecinku • IZ (10) numer serii lub partii produkcyjnej • IZ (15) data „Najlepsze do”
 13. 13. © GS1 2016Globalny Język Biznesu Przykład zastosowania Pojemnik zawiera polędwicę sopocką w kawałkach o numerze GTIN- 14 „95900000123458” i masie rzeczywistej, łącznej, netto 2,345kg, to w kodzie GS1-128 będą występowały następujące dane: (01)95900000123458(3103)002345
 14. 14. © GS1 2016Globalny Język Biznesu GS1 DataBar – rozwiązanie globalne dla detalu GTIN-14 z „9”+ masa netto zamiast krajowego numeru katalogowego
 15. 15. © GS1 2016Globalny Język Biznesu GS1 DataBar – „strażnik” przy kasie Inne ważne informacje: data przydatności, numer partii produkcyjnej z wykorzystaniem Identyfikatorów Zastosowania GS1
 16. 16. © GS1 2016Globalny Język Biznesu Urządzenia obsługujące systemy znakowania towarów o zmiennej ilości Katalog Dostawców Rozwiązań: www.gs1pl.org/katalog-dostawcow-rozwiazan Przy zakupie urządzenia należy zwrócić uwagę na: • Jakie symboliki kodów mogą być wydrukowane za jego pomocą? EAN-13, GS1-128, GS1 DataBar • Czy oprogramowanie obsługuje algorytm obliczenia cyfr kontrolnych „V” i „K”? • Czy urządzenie posiada funkcję sumowania mas produktów dla opakowań zbiorczych?
 17. 17. © GS1 2016Globalny Język Biznesu 17 Dziękuję za uwagę Izabela Okulewicz Izabela.Okulewicz@gs1pl.org Tel. + 48 61 666 48 38

×