Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Szoftver önkéntes műnyilv.

638 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Szoftver önkéntes műnyilv.

 1. 1. Szellemitulajdon – védelmi és vállalkozásismereti fórum Progress Vállalkozásfejlesztő Alapítvány 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 63. 2011. szeptember 21.
 2. 2. Szellemitulajdon – védelmi és vállalkozásismereti fórum Program 9.30 - 10.00 Regisztráció 10.00 - 11.30 Szerzői jog – a szoftverek szerzői jogi védelme Önkéntes műnyilvántartás A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala oktatási tevékenysége vállalkozók számára 11.30 - 12.00 Szünet 12.00 - 13.00 Szerzői jogi jogérvényesítés Árva művek felhasználása
 3. 3. Szerzői jog – a szoftverek szerzői jogi védelme <ul><li>előadó: dr. Veréb Viola </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Szellemi alkotások joga - gazdasági jelentőség és jogi védelem </li></ul>szabadalom használati minta formatervezési minta földrajzi árujelző védjegy Szerzői és szomszédos jogok iparjogvédelmi oltalmi formák
 5. 5. 2. Szerzői jog keletkezése <ul><li>szerzői jogi védelem </li></ul>szerzői mű létrejötte automatikus <ul><li>nincs semmilyen formális követelmény </li></ul><ul><li>nincs szó „levédetésről”, nyilvántartásba vételről </li></ul><ul><li>De! mikor jön létre szerzői mű? </li></ul>
 6. 6. 3. Mit nevezünk szerzői műnek ? <ul><li>Két feltétel: </li></ul><ul><li>Irodalom/tudomány/művészet területén létrehozott alkotás </li></ul><ul><li>Egyéni, eredeti jelleg </li></ul><ul><li>Törvényi felsorolás – nem kimerítő a lista </li></ul><ul><li>Szoftver nevesítve: számítógépi programalkotás + hozzá tartozó dokumentáció </li></ul><ul><li>Forráskódban vagy tárgykódban rögzítve </li></ul><ul><li>(felhasználói program és operációs rendszer is) </li></ul><ul><li>ötlet,elv, eljárás, működési módszer nem </li></ul>
 7. 7. 4. Ki a szerző? Szerző: aki a művet megalkotta -> kizárólagos joga van, a védelmi időn belül csak ő jogosult felhasználni a művet és másnak felhasználási engedélyt adni Szerzői jogi jogosult : jogosult a művet felhasználni Törvény erejénél fogva átszállnak vagy átruházhatók a jogok Példák: öröklés, együttesen létrehozott mű szoftver – jogátruházó szerződés munkaviszonyban szerzett jogok
 8. 8. 5. Jog-tár – milyen jogokkal rendelkezik a szerző? I. <ul><li>Szerző személyéhez fűződő jogosultságok: </li></ul><ul><li>(szerző személyéhez kapcsolódó érdekeit védi) </li></ul><ul><li>nyilvánosságra hozatalhoz való jog </li></ul><ul><li>névjog – név/szerzői minőség feltüntetése </li></ul><ul><li>mű integritásához való jog </li></ul><ul><li>Forgalomképtelenek </li></ul><ul><li>Személyhez kötöttek </li></ul><ul><li>Nem szállhatnak át </li></ul><ul><li>Személyesen lehet érvényesíteni őket </li></ul>
 9. 9. 5. Jog–tár – milyen jogokkal rendelkezik a szerző? II. <ul><li>A szerző vagyoni jogai: </li></ul><ul><li>Kizárólagos rendelkezési jog </li></ul>joga van felhasználni felhasználást más személynek engedélyezni Mi minősül f elhasználás nak ? - mű anyagi/nem anyagi formában történő hasznosítása t öbbszörözés nyilvánossághoz (tovább)közvetítés terjesztés átdolgozás nyilvános előadás kiállítás
 10. 10. 6. Vagyoni jogok hasznosítása <ul><li>Főszabály szerint ezek a jogok sem ruházhatók át/nem szállhatnak át -> felhasználási szerződésben lehet mást (is) jogosítani a felhasználásra </li></ul><ul><li>Kivételek egyike: szoftver -> vagyoni jogok átszállhatnak </li></ul><ul><li>Tulajdonjog megszerzése ≠ felhasználási jogok megszerzése </li></ul><ul><li>Elválik a műérzékelés - műfelhasználás </li></ul><ul><li>Szoftver esetében ez összemosódik! </li></ul>
 11. 11. 7. Felhasználási szerződés <ul><li>Főszabály szerint: írásban – szoftver esetében ráutaló magatartással is (szoftvertermék telepítőcsomagját tartalmazó doboz felnyitása, click-on licencing) </li></ul><ul><li>Felhasználót megillető jogosultságok: főszabály szerint a szerződés tartalmazza </li></ul><ul><li>Szoftver esetében: törvény garantál minimumjogokat </li></ul>
 12. 12. 8. A felhasználót megillető jogosultságok <ul><li>Szoftver használata során végzett: </li></ul><ul><li>Többszörözés </li></ul><ul><li>Átdolgozás </li></ul><ul><li>Feldolgozás </li></ul><ul><li>Fordítás </li></ul><ul><li>Egyéb módosítás (hiba kijavítása is) </li></ul><ul><li>Ezen cselekmények eredményének többszörözése </li></ul><ul><li>Bizonsági másolat </li></ul><ul><li>Elemző programteszt, visszafejtés </li></ul>
 13. 13. 9. Szoftver-fajták felhasználás szerint <ul><li>Public domain (közkincset képező) szoftverek: szerző lemond minden engedélyezési jogáról és jogdíjat sem kell fizetni </li></ul><ul><li>Open source (nyílt forráskódú) szoftver: forráskód megismerése, átdolgozása </li></ul><ul><li>Freeware program : jogfenntartó nyilatkozat </li></ul><ul><li>Shareware program: osztott használat </li></ul><ul><li>Abandonware :eredeti jogosult nem ismert </li></ul>
 14. 14. Önkéntes műnyilvántartás
 15. 15. 1. Az önkéntes műnyilvántartás részletes szabályai <ul><li>Kérelem formájában a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál nyújtható be </li></ul><ul><li>Bármilyen szerzői jogi mű </li></ul><ul><li>Formanyomtatvány kitöltése és 5000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése </li></ul><ul><li>A kérelemhez mellékelni kell a mű eredeti vagy másolati példányát (A/4 borítékba be kell férnie) </li></ul>
 16. 16. 2. Az önkéntes műnyilvántartás célja <ul><li>a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal lezárt, lepecsételt borítékban adja vissza a művet és tanúsítványt fűz hozzá </li></ul><ul><li>az okiratban az SZTNH azt igazolja, hogy a szerzőként megnevezett kérelmező a tanúsítványhoz hozzáfűzött műpéldány szerinti művet vagy más teljesítményt sajátjaként ismerte el </li></ul><ul><li>szerzőségi vélelmet megalapozó igazoláshoz felhasználható </li></ul><ul><li>bizonyíték </li></ul>

×