A MÁV Start Zrt megfelelési törekvései az 1133/2009 sz. Korm. Határozat figyelembevételével

929 views

Published on

A MÁV Start Zrt megfelelési törekvései az 1133/2009 sz. Korm.
Határozat figyelembevételével
Kozák Tamás, elnök-vezérigazgató, MÁV Start Zrt.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A MÁV Start Zrt megfelelési törekvései az 1133/2009 sz. Korm. Határozat figyelembevételével

 1. 1. <ul><li>A MÁV-START Zrt. megfelelési törekvései az 1133/2009. sz. Korm. Határozat figyelembe vételével </li></ul>Kozák Tamás MÁV-START Zrt.
 2. 2. 1133/2009. Kormány határozat <ul><li>Ki kell alakítani a távolsági és Budapest elővárosi közlekedés, valamint a regionális integrált közlekedés 2009/2010. évi menetrendjének koncepcióját. </li></ul><ul><li>Ki kell dolgozni a jelenleg is létező intézményrendszer bázisán a regionális megrendelői funkcióra alkalmas szervezet szervezeti és működési kereteit. </li></ul><ul><li>Javaslatot kell tenni a személyszállítási tevékenység szervezeti átalakítására annak érdekében, hogy fenntartható módon finanszírozható legyen. </li></ul><ul><li>Biztosítani kell annak feltételeit, hogy a személyszállítási tevékenység a szervezeti átalakítás végrehajtásáig is átlátható módon, kizárólag e tevékenység érdekében történő felelős gazdálkodással működjön. </li></ul><ul><li>Javaslatot kell tenni a közösségi közlekedés hosszú távú fenntartható finanszírozására . </li></ul>
 3. 3. 2009/2010. évi menetrendi koncepció <ul><li>Prioritások: </li></ul><ul><li>a költségvetési források leghatékonyabb felhasználása </li></ul><ul><li>szolgáltatók közötti hatékony együttműködés </li></ul><ul><li>szolgáltatási színvonal növelése </li></ul><ul><li>az egyéni közlekedéssel szemben versenyképes közösségi közlekedés erősítése </li></ul>
 4. 4. 2009/2010. évi menetrendi koncepció <ul><li>A 1133/2009. (VIII. 7.) Korm. határozat végrehajtása során elkészített 2009/2010. évi menetrendi koncepcióval összhangban az országos és a regionális vasúti szolgáltatások definíciója: </li></ul><ul><li>Országos vasúti közlekedés: </li></ul><ul><ul><li>• Távolsági vasúti közösségi közlekedés, </li></ul></ul><ul><ul><li>• Budapest elővárosi kötöttpályás közösségi közlekedés. </li></ul></ul><ul><li>Regionális vasúti közlekedés: </li></ul><ul><li> • Valamennyi, az országos közlekedésbe nem tartozó helyközi vasúti közösségi közlekedés, különös tekintettel az interregionális és a határon átnyúló nemzetközi regionális kapcsolatokat biztosító szolgáltatásokra. </li></ul>
 5. 5. 2009/2010. évi menetrendi koncepció
 6. 6. Regionális működés <ul><li>Szabályozási háttér - tervezet </li></ul><ul><li>Az országos törzshálózati, regionális vasúti pálya, - külön jogszabály </li></ul><ul><li>Regionális Közlekedési Szakbizottság, menetrend összehangolási eljárás </li></ul><ul><li>Vasúti személyszállítási közszolgáltatás: országos jelentőségű, regionális jelentőségű megrendelés </li></ul><ul><li>Közforgalmú szolgáltatás: országos, térségi, elővárosi, helyi </li></ul>
 7. 7. Vonalkategóriák <ul><li>országos fenntartású és országos megrendelésű vasútvonal </li></ul><ul><li>országos fenntartású de regionális megrendelésű vasútvonal </li></ul><ul><li>regionális fenntartású és megrendelésű vasútvonal </li></ul><ul><li>szolgáltató-váltásra javasolt vonal </li></ul><ul><li>a szolgáltató-váltás már megtörtént </li></ul><ul><li>vasúti személyszállítás nélküli vonal </li></ul>
 8. 8. Regionális működés <ul><li>Területi központok önálló elszámoló egységek (személyszállítás, pálya) </li></ul><ul><li>Erőforrás allokálás a régió központokhoz </li></ul><ul><li>Eszköz merge (pálya infrastruktúra, gördülő állomány) - integrált infrastruktúra </li></ul><ul><li>MÁV portfólióként pályázik a regionális megrendelésért - integrált operátor </li></ul>
 9. 9. Regionális működés <ul><li>Területi központok önálló elszámoló egységek (személyszállítás, pálya) </li></ul><ul><li>Erőforrás allokálás a régió központokhoz </li></ul><ul><li>Eszköz merge (pálya infrastruktúra, gördülő állomány) - integrált infrastruktúra </li></ul><ul><li>Pályázat a regionális megrendelésért - integrált operátor </li></ul>
 10. 10. Régióknak megfelelő szervezet
 11. 11. Felelős gazdálkodás <ul><li>Alapelvek </li></ul><ul><li>A szükséges kompetenciákat a vasúti személyszállító társaság szervezetében kell biztosítani. </li></ul><ul><li>A szolgáltatások egy részét országosan, más részét regionálisan szervezik meg. </li></ul><ul><li>Legalább 3 éves közszolgáltatási szerződés </li></ul><ul><li>Fenntartható adósságfinanszírozás. </li></ul><ul><li>MÁV-csoport szintű hatékonyság javulás </li></ul>
 12. 12. Szervezeti átalakítás <ul><li>Alapelvek </li></ul><ul><li>Divízionális működés keretei : regionális és országos működés elkülönítése. </li></ul><ul><li>Leányvállalat: GÉPÉSZET és a TRAKCIÓ (ESA!). </li></ul><ul><li>Regionális divíziók működéséhez szükséges eszközök hozzárendelése. </li></ul><ul><li>Személyszállítási értékláncot támogató tevékeny-ségek rendszere. </li></ul><ul><li>A MÁV-START Zrt. támogató tevékenységeinek egy jelentős részét maga végzi . </li></ul>
 13. 13. Finanszírozás 0,1 ELSŐDLEGES ÜZLETI EREDMÉNY     5,8 Értékcsökkenési leírás 25,6 Személyi jellegű ráfordítások 196,6 Anyagjellegű ráfordítások   Költségek     164,6 Költségtérítés 68,4 Üzleti bevételek összesen költségtérítés nélkül mrd FT Bevételek     84859507 vonat km (összesen, szerelvénymenettel) 140328 Utasfő (ezer) - mindösszesen   Teljesítmény premisszák   Megnevezés Éves várható      
 14. 14. Finanszírozás, 2008-as vasúti személyszállítási teljesítmények
 15. 15. <ul><li>Köszönöm a figyelmet! </li></ul>
 16. 16. Nemzetközi benchmark
 17. 17. Az országos fenntartású és megrendelésű vonalak

×