Noc kultury 2012_ua

1,959 views

Published on

Люблін – Брама Сходу

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,959
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Noc kultury 2012_ua

 1. 1. Люблін – Брама Сходу 2/3 червня 2012
 2. 2. Warsztaty Kultury w Lublinie ul. Popiełuszki 5 tel.: +48 81 533 08 18 www.warsztatykultury.pl
 3. 3. НІЧ КУЛЬТУРИЛюблін – Брама Сходу2/3 червня 2012270подій3000співтворців70000глядачів250українських митців50унікальних польсько-українських проектів
 4. 4. Люблін – Брама Сходу | Ніч Культури 2012 У НАПРЯМКУ МІСТА МРІЇ… Ніч Культури Це найважливіша ніч у житті нашого міста, неповторна спадщини Богданом Здроєвським. Це польсько-укра- маніфестація його культури і мистецтва. Цей суспільно їнська програма культурної та суспільної співпраці, яка новаторський проект дає усім культурним установам, реалізовується з нагоди «Євро 2012» і має на меті пре- об’єднанням, фундаціям, професійним митцям і ама- зентацію культурно-суспільного потенціалу Польщі та торам можливість представити свою діяльність кіль- України, що вирізняє наші країни на європейському тлі. ком десяткам тисяч глядачів. Упродовж цієї особливої Ночі всі заходи можна відвідати безкоштовно, а просто- «Європейський стадіон культури ром мистецької активності стає все місто, разом із його 2012» – Люблін і Ряшів установами, вулицями, площами, парками і скверами. Люблін і Ряшів, міста, розташовані недалеко Організована від 2007 року Ніч Культури, хоч і була від кордону, спільно реалізовують програму, яка заснована під впливом подібних європейських по- відсилає і до спортивних змагань, що саме про- дій, віднайшла свій неповторний характер у зіткнен- водяться, і до культурної співпраці Польщі та ні з люблінським культурним «генієм місця». Вона є України. Урочистим відкриттям Фіналу «Євро- тим більш незвичайною подією з огляду на те, що пейського стадіону культури» стане 2 червня Ніч мешканці, які прийняли її з величезним ентузіазмом Культури в Любліні, а завершиться він захода- і заангажуванням як глядачі, з плином часу стали ми, що відбуватимуться від 29 червня до 1 лип- співтворцями її програми. ня у Ряшеві. Проект здійснюють Національний центр культури, Місто Ряшів, Ряшівська Естра- Цьогорічну Ніч Культури ми проводимо під гаслом да, Місто Люблін і Мастерня культури у Люблі- «Люблін – Брама Сходу», запросивши до її співтво- ні. Ця співпраця є відповіддю на порозуміння між рення митців з України. Ми хочемо показати Польщі та польським і українським урядами, в якому сторо- Європі багату і захоплюючу культуру Любліна і наших ни задекларували підтримку культурних і мис- сусідів, а також користь, яка випливає з міжнародної тецьких заходів за участю представників обох мистецької співпраці. Складаючи програму, ми зроби- держав у рамках підготовки до «Євро­-2012». ли особливий наголос на спільні проекти, які презен- тують сучасне мистецтво, хоч у програмі знайшлося також місце для представлення культурної спадщини Люблін – Брама Сходу і традиційної культури обох країн. Люблін багато років є місцем діалогу Заходу і Сходу Єв- ропи; своєрідним простором взаємопроникнення схід- Європейський стадіон культури ноєвропейської і західноєвропейської культур. Особливо міцно пов’язане наше місто з Україною, з якою динаміч- Цього року люблінська Ніч Культури є частиною шир- но розвивається співпраця в галузях економіки, само- шого проекту – «Європейського стадіону культури», врядування, науки і вищої освіти. Близькість кордону і заініційованого Міністром культури і національної добрі мистецькі контакти з найближчим сусідом багато2
 5. 5. Люблін – Брама Сходу | Ніч Культури 2012років дозволяли нам розвивати співпрацю і взаєморо- Майже всі заходи Ночі Культури буде проведено у спе-зуміння. Люблінсько-українська Ніч Культури послідов- ціально достосованому до цього центрі Любліна. Нано реалізовує східну місію нашого міста, яке функціонує вулицях, які становлять головну вісь міста, буде пере-на карті Європи як Центр східних компетенцій. крито автомобільний рух, завдяки чому утвориться кількакілометровий пасаж – Алея Культур. Вона по- Центр східних компетенцій єднає два ключові для Любліна місця: знамениту сво- їми візантійсько-руськими фресками Каплицю Святої Це «мозковий центр», який активно підтримує Трійці на Замку, що символізує історичну спадщину, із розвиток Східної Європи і працює на благо буду- розташованим на другому її полюсі Академмістечком, вання довіри між Європейським Союзом та його простором молодості й новаторства. Завдяки винятко- східними сусідами. Центр був створений Прези- вій сценографії, а також зосередженню найважливіших дентом Любліна, Маршалком Люблінського воє- мистецьких подій, Алея Культур стане унікальним і жи- водства та Проектним бюро ПРООН у Польщі з вим простором експресії мистецтва і суспільної актив- метою інтеграції міжнародної співпраці люблін- ності. Неподалік від головного тракту Ночі Культури ських органів місцевого самоврядування, органі- розташовані також інші центри культурної активності: зацій, фірм та вищих навчальних закладів. Його філармонія, музеї, театри, галереї та художні майстерні. завданням є підтримка співпраці з партнерами з Західної і Східної Європи та Азії, а його діяльність буде вестися у рамках 7 головних програм: «Гро- Організація Ночі Культури мадянське суспільство», «Ефективне управління в адміністрації», «Культура на благо розвитку», Координатором і режисером драматургії Ночі Куль- «Наука і освіта», «Стосунки в бізнесі», «Суспільні тури є Майстерня культури. Програма, яка включає іновації» та «Врівноважений розвиток». кілька сотень мистецьких заходів, була складена у рам- ках відкритого набору на основі пропозицій, поданих культурними установами, громадськими організація-Програма Ночі Культури 2012 ми та незалежними митцями. Саме ці суб’єкти є рівно- правними творцями Ночі Культури, будучи водночасНіч твориться завдяки співпраці між українськими парт- її режисерами й акторами.нерами, люблінськими міськими культурними устано-вами, кількома десятками громадських організацій, а Організаційний успіх такої масштабної мистецької по-також неформальними групами, які були на постійно дії вимагає ретельно вивіреної співпраці між співтвор-або спонтанно створені митцями, менеджерами, ані- цями програми, органами самоврядування, а такожматорами культури та академічними середовищами. службою охорони здоров’я, поліцією, міською охоро- ною та комунальними службами. Суттєвою є також під-Програма цієї виняткової Ночі включає кількасот за- тримка цілої маси волонтерів. Ефективна організаціяходів: концертів, театральних, танцювальних і цирко- не була б можливою, якби не місцевий патріотизм усіхвих вистав, гумористичного кабаре, перформенсів, суб’єктів, що працювали на благо Ночі.гепенінгів, виставок у галереях і в міському просто-рі, кінопоказів, літературних зустрічей, дискусій. Не Магічний клімат Ночі Культури допомагає бути кра-забракло також екскурсій культурними пам’ятками, щим і щасливішим. Це спільнота мешканців, які пря-спеціальних програм для дітей, а також інших, спон- мують у напрямку Міста – Мрії.танних, імпровізованих мистецьких і суспільних акцій. 3
 6. 6. Люблін – Брама Сходу | Ніч Культури 2012 Прелюдія Ночі Культури Хоч Ніч Культури офіційно розпочнеться 2 червня, Майстрування Ночі уже від п’ятниці 1 червня можна буде заглянути до Фестивального клубу, розташованого в комп- Ніч розпочалася за кілька днів до її офіційного від- лексі «Алхімія» по вул. Олійній 2, а програма Ночі криття. Багато мистецьких заходів вимагало ранішої включає також події, що відбуваються… уранці. спеціальної підготовки, репетицій і майстер-класів. Танцівники, а також паркуристи, акробати, брейкдан- У переддень Ночі Культури свою діяльність розпочне сери чи навіть любителі скелелазіння мали нагоду взя- Фестивальний клуб. Для тих, хто хоче розпочати свят- ти участь у майстер-класах, у рамках яких готувався кування раніше, організатори підготували спеціальну проект «Тілом мальоване місто», реалізований спільно музичну програму. Люблінським театром танцю і хореографом Віллі До- рнером (28 травня – 1 червня). Результати їхньої робо- Фестивальний клуб Ночі Культури ти можна буде побачити під час Ночі Культури. Комплекс «Алхімія», вул. Олійна 2 (ul. Olejna 2) У той же час свій майстер-клас, також присвячений мистецтву в відкритому просторі, провів Януш Бал- 1.06 (п’ятниця): диґа. Його метою була спроба розробки стратегії ді- 18:00 Джазуюча грамофонія яльності, ключову роль у якій відіграє динамічне 21:00 Tatvamasi повідомлення, що спирається на ідею номадичної 22:30 Анжела Ґабер Тріо подорожі. Ключовим пунктом майстер-класу був міф 0:00-1:30 Скайп джем-сейшн дороги і стратегія переміщення, «перекочування» тво- Виставка Люблінської школи фотографії реної учасниками майстер-класу виразної візуальної структури. Результати можна буде побачити 2 черв- Також у суботу 2 червня найактивніші не мусять чека- ня на Литовській площі (Placu Litewski) під час проекту ти до вечора. О 9 годині ранку в Палаці Потоцьких по «Performance Art Meeting». вул. Сташіца 3 (ul. Staszica 3) розпочнеться перша по- дія Ночі: «Марафон фото», організована Кафедрою за- своєння і навчання мов Інституту романської філології Люблінського католицького університету Івана Павла ІІ та Посольством Франції у Польщі. Фінал марафону заплановано на 18 годину. Натомість районний буди- нок культури «Венґлін» по вул. Юдима 2а (ul. Judyma 2a) від 11:30 до 15:00 запрошує на інаугурацію проекту «Кіоск із мистецтвом», виставку «Колекція метеликів» Якуба Пєлєшка, презентації, підготовані учасниками художніх занять у будинку культури, а також на куль- турні розваги і конкурси.18
 7. 7. Люблін – Брама Сходу | Ніч Культури 2012 ПРОГРАМА НОЧІ КУЛЬТУРИ Номери пунктів програми подано згідно з нумерацією в таблиці й на карті АКАДЕММІСТЕЧКО існує реально і фізично. Однак чим же воно є? Чи можна говорити, що існує якась її визна- 1 Зелена галявина біля Центру фізичної чальна риса? Чи це локальна виокремленість, культури Університету Марії Кюрі-Скло- зумовлена «генієм місця», чи мікросвіт мисте- довської, вул. Чвартаків (ul. Czwartaków) цтва, який є відбиттям макросвіту, що відзна- чається глобальною розповсюдженістю? Чи 18:30-22:00 йдеться більше про ментальну, ніж фізичну за- Проект «Попри бар’єри» – Паркур Люблін- плямованість даним місцем, яка притаманна Україна / Unlimited Runners митцеві незалежно від його просторового роз- Спільний спортивно-мистецький проект поль- ташування? На ці та інші запитання намагаєть- ських і українських паркуристів, майстрів графіті ся відповісти виставка «Ars loci», відкрита від 2 та музикантів на благо міжкультурного і міжпо- червня до 12 серпня 2012 р. коліннєвого діалогу. Учасники: Томаш Бєляк, Маґдалена Варшава, Люціян Демідовський, Маріуш Джевінський, Ка- тажина Голда, Еліза Ґалей, Лукаш Ґловацький, 2 Академічний центр культури Університе- Томаш Завадський, Ева Зажицька, Єжи Зисько, ту Марії Кюрі-Склодовської «Хатка Жака», Kilku.com (Ака Велаліас, Лукаш Ґладиш, Роберт вул. Радзішевського 16 (ul. Radziszewskiego Зайонц, Ґжеґож Соловєй, Павел Шажинський, 16), концертний зал Александер Янас), Здзіслав Квятковський, Пйотр Кмєць, Томаш Козак, Ярослав Козяра, 19:00-2:00 Даріуш Король, Анджей Кот, Артур Кот, Дарі- Майстерня образотворчних дій представ- уш Коцінський, Лукаш Кранкєвич, Аліція Ку- ляє: Дарина Яреско «Містика місць», Едита пець, Роберт Кусьміровський, Данута Куцяк, Лісек «Літній Львів» Конрад Мацеєвич, Славомір Мажец, Томаш Ма- Індивідуальні виставки графіки. лєц, Ірена Наврот, Косма Островський, Уршуля Переґоньчук, Міхал Пікуля, Славомір Плєвко, Іренеуш Пухач, Пауліна Садовська, Марцін Су- СЕРЕДМІСТЯ дзінський, Маріуш Таркавіан, Вальдемар Та- тарчук, Славомір Томан, Ґжеґож Томчик, Якуб 3 Майстерня культури, вул. Попєлушко 5 Цєнжкий, Ґжеґож Чарнота, Катажина Щипйор. (ul. Popiełuszki 5) – Великий павільйон, Концертний зал 19:00-20:00 Спектакль «Червоний Елвіс» театру 18:00-2:00 «Арабески Виставка сучасного мистецтва «Ars loci» Театр «Арабески» був заснований 1993 року Ars loci – це мистецтво місця, мистецтво, яке студентами театрального факультету Харків- можна віднести до даного культурного ареа- ського інституту мистецтв. У перші роки свого лу, пов’язаного з окресленою територією, що існування театр зосереджувався передовсім на 19
 8. 8. Люблін – Брама Сходу | Ніч Культури 2012 лабораторній роботі, рідко представляючи ре- Кожна з частин спектаклю поставлена іншим ре- зультати своїх експериментів ширшій глядацькій жисером, у результаті цілість вистави народила- аудиторії. Сьогодні, крім лабораторної роботи, ся завдяки співпраці Лукаша Вітт-Міхаловського, колектив театру виставляє свої спектаклі в Теа- Павла Пассіні і Пйотра Ратайчака. Таким чи- трі сорока дев’яти у Харкові, є також частим гос- ном, відбувається зіткнення сцен зізнання тем міжнародних фестивалів, як в Україні, так і свідків келецького погрому з розповідями ко- в Західній Європі. Спектакль «Червоний Елвіс» лишніх в’язнів концтабору Аушвіц-Біркенау, а − це проект молодого подружжя – Валентина також фрагментами книжки Яна Томаша Ґросса Панюти та Тетяни Міхіної. Чекаючи на дитину, «Страх». Спектакль отримав колективну відзна- вони документували процес вагітності Тетяни. ку, а також відзнаку за музичне оформлення на На підставі цієї документації у співпраці з Сер- XIV Загальнопольському конкурсі на постанов- гієм Жаданом з’явилася п’єса «Червоний Елвіс». ку польської сучасної п’єси. Це гострий, іронічний, актуальний текст, який складається з шести новел. «Як схуднути без ді- «Ніч медитації» Буддійського центру Діа- єти», «Як влаштувати незабутню корпоративну мантового шляху в Любліні вечірку», «Як зберегти родинний затишок», «Як 19:00 лекція учителя буддизму про медитацію; відмовити рекламному агенту», «Як харчуватися 21:00 панельна дискусія про медитацію у буд- в супермаркетах», «Як убити всіх». Це своєрідний дизмі та роз’яснення до медитації; 22:00 сеанс підручник для самотніх вагітних домогоспода- медитації; 22:30 показ фільму на буддійську те- рок, які мають не просто вижити в сучасно- матику; 0:00 роз’яснення до медитації і сеанс му споживацькому суспільстві, але й зберегти медитації свободу своєї ще ненародженої дитини. Виста- Презентація Буддизму Діамантового шляху, цен- ва йде польською мовою. три якого містяться у багатьох містах Європи, зо- крема у Любліні та Львові. Представлено буде 21:30-23:00 також Проект «East Side Mandala», який має на Спектакль «Ніщо людське» Сцени меті централізацію в Любліні центрів буддизму, першопрем’єр «Ін Вітро» розташованих у Східній Польщі. Програма міс- Сцена першопрем’єр «Ін Вітро» – це пер- тить також виставку, що розповідає про тибет- ший у Польщі театр, усі спектаклі якого мають ський буддизм на Заході, та виставку книжок, першопрем’єрний характер. Реалізовані Сценою присвячених тибетському буддизму. п’єси вперше виставляються у Польщі, а найчас- тіше завдяки люблінському театру мають світо- ву першопрем’єру. Театр заснований у 2007 році 4 Галерея «1» ім. Б. Сломки, Люблінський ка- режисером Лукашем Вітт-Міхаловським − його толицький університет, Ал. Рацлавіцькі 14 директором. Сцена діє в рамках структури Цен- (Al. Racławickie 14) тру Культури в Любліні і є важливим партнером театральної сцени Центру – Центрального те- 18:00-2:00 атру. Діяльність «Ін Вітро» має продюсерський Виставка «Сакрокіч» ­– Інститут історії характер. Спектаклі ставляться різними режи- мистецтва ЛКУ серами, акторами і сценографами. Спектакль Виставка представляє зіткнення кічу і релігії та «Ніщо людське» складається із трьох незалеж- двох мистецьких шляхів, молодшого і старшо- них частин, які пов’язані спільною тематикою. го покоління.20
 9. 9. Люблін – Брама Сходу | Ніч Культури 2012 5 Польське радіо «Люблін», вул. Оброньцув свідками одноразової «реконструкції» просто- Покою 2 (ul. Obrońców Pokoju 2), Студія ім. ру, який, наповнений людським елементом, на З. Степка хвилину «оживає» і стає ближчим, більш доступ- ним на щодень. Важливим елементем проекту є 19:00-20:30 співпраця між танцюристами, які представляють Майстер-клас радіорепортера різноманітні танцювальні й рухові жанри та різні Презентація – як виглядає на щодень робота рівні досвіду. Серед виконавців є також танцю- радіорепортера? ристи з київської формації «Black/Orange» і тан- цівники-волонтери з Польщі. 21:00-21:30 Радіовистава Марії Бжезінської «Репети- ція читання» 7 Філармонія ім. Г. Вєнявського, вул. М. Кюрі- Радіовистава Марії Бжезінської, що висувалася Склодовської 5 (ul. M. Curie-Skłodowskiej 5) на здобуття премії «Prix Italia». 19:00-20:30 Симфонічний концерт Симфонічного орке- 6 Площа перед Філармонією ім. Г. Вєняв- стру Люблінської філармонії та її гостей ського, ul. Skłodowskiej 5 У концерті візьмуть участь польські та україн- ські віртуози: Шанель Беднарчик – скрипка, 19:00-20:00 Йожеф Ермінь – фортепіано, Ірина Котлиць- Перформативна акція Люблінського теа- ка – бандура, Роман Ревакович – диригент. У тру танцю «Тілом мальоване місто» програмі: В. Кіляр – «Кшесани»; Г. Вєнявський Перформенс, підготований під керівництвом – «Фантазія на теми з опери „Фауст” Ш. Гуно; Віллі Дорнера (Австрія), який полягає у танцю- В. Лютославський – «Варіації на тему Паганіні вальному і (без)руховому втручанні у фізичну для фортепіано й оркестру»; А. Бородін – «По- структуру міста і розміщення будинків. Актори, ловецькі танці з опери „Князь Ігор”». переміщуючись із місця на місце і «обігруючи» вибрані елементи архітектури міста (фрагмен- ти будинків, вулиць, стовпів, сходів та ін.), ство- 8 Музичний театр, вул. М. Кюрі-Склодов- рюватимуть несподівані структури, змінюючи і ської 5 (ul. M. Curie-Skłodowskiej 5) відчаровуючи у такий спосіб добре відомі міс- ця Любліна. Таким оригінальним чином митці 18:00-18:40 показують мешканцям міста, як архітектура і Балет «Кармен-сюїта» урбаністика обмежує простір, у якому вони жи- Музика: Р. Щедрін за Ж. Бізе; у виконанні артис- вуть. Їхні дії не залишають тривалих змін у місті, тів балету Львівської опери та оркестру Музич- вони тимчасові, швидкоплинні, а їхньою метою ного театру. є залишитися в пам’яті глядачів і спровокува- Унікальний проект полягає у співпраці україн- ти їх подивитися на своє місто інакше, ніж досі. ських танцівників із Львівської опери з Музич- Увесь проект запрошує глядачів до постійної ним театром у Любліні. Він стане платформою участі, слідкування за групою танцюристів, які для обміну досвідом та порівняння не лише ви- своїми тілами змінюють публічний простір. Та- конавської якості , але й стилю роботи та тех- ким чином, глядачі стають водночас наочними нічної майстерності. Танок – це одна з тих сфер, 21
 10. 10. Люблін – Брама Сходу | Ніч Культури 2012 які лежать на перехресті музики і спорту, тому готелем «Unia Mercure» та Алеями Рацлавіць- цінністю самою в собі буде презентація доско- кими стане центром важкого електронного налості й гармонії тіла та руху за допомогою звучання. Назва «Альтернативна сцена» не ви- одного з найкращих балетних творів ув істо- падкова – таких звуків у інших просторах Ночі рії музики – «Кармен-сюїти» Родіона Щедріна. Культури почути не вдасться. Ця подія, без сум- Вистава покаже результати тяжкої праці над ніву, прикує увагу всіх любителів клубної музики собою, що вилилися у граційність, легкість, су- у стилі дабстеп, даб дарк техно, трайбл чи есід. гестивність руху і комунікацію за допомогою До люблінських ді-джеїв, добре знаних публіці жестів. Хоч балет створено через багато років з виступів у клубі «Опіум», «Тектурі» та вже неіс- після написання «Кармен», його з успіхом було нуючому клубі «Централя», приєднається LEHU включено до цієї опери, забарвлюючи цей ве- з міста Кельце. Артисти будуть виступати цілу ликий твір прекрасною хореографією, яка доо- ніч, багаторазово стаючи за пульт, граючи са- креслює і коментує долі героїв. мостійно або у стилі «back-to-back» (своєрідний музичний діалог двох ді-джеїв, які грають одно- 20:00 часно, іноді ведучи звуковий поєдинок, а іно- «Best of Dance» Театру танцю «Es» і Балет- ді обмінюючись звуками). Простір скверу буде ної групи «Фатум» зааранжовано спеціально на потреби Альтер- Показ танців, нагороджених у воєводських і за- нативної сцени шляхом використання сценіч- гальнопольських конкурсах (сучасний, балет- ного освітлення і візуалізації, яка відсилає до ний, народно-стилізований танок) у виконанні праслов’янської символіки. ансамблів Районного будинку культури Житло- вого кооперативу «Чехув». 10 Галерея Люблінського товариства заохо- 23:00-23:40 чення образотворчого мистецтва, вул. Ли- Концерт хітів Музичного театру пова 13 (ul. Lipowa 13) Видовище розважального характеру, яке пред- ставляє всі мистецькі формації, що їх творить 18:00 - 23:00 колектив Музичного театру. Виставка «Мета-мистецтво – концептуалізації» Друга виставка із реалізованого «Захентою» ци- 9 Альтернативна сцена, площа на місці схо- клу «Лекції з колекції». Презентація зібраних у дження Алей Рацлавіцьких (Al. Racławickie) люблінських колекціях робіт митців, творчість та вул. Радзішевського (ul. Radziszewskiego) яких увійшла до спадщини концептуалізму, що набрав сили у світовому мистецтві, а згодом і 21:00-4:30 у Польщі, наприкінці 1960-х – у 1970-х роках. Ніч Культу Виступлять: LEHU Live Act (HCC SC/Кель- це), Rekin (Holera FS/Люблін), r33lc4sh (Ре- 11 Алея Культур: вул. Краківське Передмістя деконструкції/Люблін), desper Acid Live Act (ul. Krakowskie Przedmieście) – площа Ло- (Редеконструкції/Люблін) кетка (plac Łokietka) – вул. Брамова Простір зеленого, засадженого деревами скверу (ul. Bramowa) – Ринок – вул. Гродська між Театром у будові, вулицею Радзішевського, (ul. Grodzka) – вул. Замкова (ul. Zamkowa)22
 11. 11. Люблін – Брама Сходу | Ніч Культури 2012 19:00-5:00 відчаровуючи у такий спосіб добре відомі місця Інсталяція Ярослава Козяри «Тотеми» Любліна. Таким оригінальним чином митці пока- Алею Культур буде прикрашено магічними зують мешканцям міста, як архітектура і урбаніс- тотемами. тика обмежує простір, у якому вони живуть. Їхні дії не залишають тривалих змін у місті, вони тим- 19:00-5:00 часові, швидкоплинні, а їхньою метою є залишити- «Арт-проект 5x5» ся в пам’яті глядачів і спровокувати їх подивитися У публічному просторі, уздовж тракту, який на своє місто інакше, ніж досі. Увесь проект за- об’єднує найважливіші події Ночі Культури, буде прошує глядачів до постійної участі, слідкування представлена пленерна виставка 100 робіт фо- за групою танцюристів, які своїми тілами змі- тографів зі Львова. У цю виняткову ніч Люблін нюють публічний простір. Таким чином, глядачі буде пишатися найдовшою галереєю у Польщі. стають водночас наочними свідками одноразо- вої «реконструкції» простору, який, наповнений 21:00-2:00 людським елементом, на хвилину «оживає» і стає Перформативна акція «Ніч особистої куль- ближчим, більш доступним на щодень. Важливим тури − savoir vivre» – Івен Тектура елементем проекту є співпраця між танцюриста- Цією акцією ми ставимо питання: чи особиста куль- ми, які представляють різноманітні танцювальні тура потрібна в житті, чи допомагає у житті, чи пе- й рухові жанри та різні рівні досвіду. Серед вико- решкоджає? Хто і як формує цю культуру? Якою є навців є також танцюристи з київської формації сьогодні культура, яку ми виносимо з дому? Чого «Black/Orange» і танцівники-волонтери з Польщі. навчаємося у школі і що нам пропонують ЗМІ? 19:00-5:00 22:00-3:00 Інсталяція Катажини Щипйор «Зелене Відеоінсталяція Михайла Барабаша світло» «Догори ногами» Тимчасова інсталяція у міському просторі. Не- Людина є істотою розумною, але весь час робить буденна зелена форма у щоденних асфальтових щось не так, береться за справу ніби не з того міських декораціях. Це буде так зване рослин- боку, з якого слід. Її діяльність не завжди прино- не втручання, метою якого є звернути увагу на сить очікуваний результат; здається, що все веде проблему зникання зелені в містах, особливо в радше до знищення, ніж до розвитку... їх центральних частинах. 20:30-21:30 Перформативна акція Люблінського теа- 12 Сцена «Люб-реґґі», вул. Краківське Перед- тру танцю «Тілом мальоване місто» містя 76 (ul. Krakowskie Przedmieście 76) Перформенс, підготовлений під керівництвом Віллі Дорнера (Австрія), який полягає у танцю- Виступлять: 19:00 «Positive Message» (Польща); вальному і (без)руховому втручанні у фізичну 20:00 «Natty B & D’Roots Brothers» (Польща), 21:00 структуру міста і розміщення будинків. Актори, «Herba Micze» (Польща); 22:00 «Paraliż Band» (Поль- переміщуючись із місця на місце і «обігруючи» ща); 23:30 «Dubska» (Польща); 1:00 «Перкалаба» вибрані елементи архітектури міста (фрагмен- (Україна); 2:30 «DubRaphaEL» (Польща) ти будинків, вулиць, стовпів, сходів та ін.), ство- «Positive Message» − це гурт, який був створений рюватимуть несподівані структури, змінюючи і 2008 року в Новому Сянчі. Він грає рутс, реґґі та 23
 12. 12. Люблін – Брама Сходу | Ніч Культури 2012 ска, виконуючи на концертах як кавер-версії, так і 13 Стенд по вул. Короткій (ul. Krótka) власні композиції. «Natty B» (багатолітній учасник діяльності саунд-системи «Love Sen C Music», відо- 18:00-5:00 мий також своєю участю в групі «Gettho Blasta») Кулінарний сад – польські й українські закус- виступить спільно зі складом «D’Roots Brothers». ки та напої «Herba Micze» – це досвідчені музиканти з усієї Польщі, які зустрілися у Любліні в 2008 році. Їхні концерти залишаються у пам’яті завдяки неба- 14 Повітове староство, вул. Спокійна 9 нальним текстам і енергії, якою вони вибухають (ul. Spokojna 9) – конференц-зал під час концертів. У музичному плані вони звер- таються до таких стилів, як рутс, реґґі, даб і на- 18:00-22:30 віть дансхол. Заснований у 90-х роках групою «Шахова ніч» Молодіжного будинку культу- заприязнених учнів ліцею «Paraliż Band» пред- ри «Під акацією» ставляє торунську сцену музики реґґі. І хоч склад Любительський шаховий турнір, проводиться за групи змінювався, до сьогодні вона залишається швейцарською системою, 7 турів, по 15 хвилин вірною музиці, яку надихають ямайські мотиви. на партію. Троє найкращих учасників отрима- «Dubska» − це заснований у Бидґощі 1999 року ють пам’ятні кубки. Запрошуємо дітей, молодь колектив, який добре відомий на польській сце- і дорослих! Зголошення приймаються до 17:45. ні реґґі. Вже на першому офіційному диску вони показали свою оригінальність у підході до цьо- го жанру, завдяки чому їхня музика припадає 15 Бістро «Веселий Ромек», вул. Ясна 7 до смаку любителям багатьох музичних жанрів. (ul. Jasna 7) У пізніших записах «Dubska» шукає натхнення також у таких стилях, як ска, соул або латиноа- 19:00-23:00 мериканська музика. Гурт «Перкалаба» був за- Інтерактивна гра «Хто вбивця?» снований у 1998 році в Івано-Франківську. Його Без удаваної скромності можемо ствердити, що назва відсилає до українського села, в якому ще наш молодий, динамічний, а при цьому досвідче- до середини 1980-их років діяла величезна пси- ний колектив може подолати будь-який виклик. хіатрична лікарня – місце примусового лікування тих, хто пробував жити згідно з іншими цінностя- ми, ніж ті, які визначала комуністична влада. Гру- 16 Кав’ярня «Кавка», вул. Окопова 9 і 1/2 па майстерно поєднує різні музичні жанри (фолк, (ul. Okopowa 9 i 1/2) панк, ска, реґґі) в один відважний колаж, у якому гучним відлунням дають про себе знати гуцуль- 19:00-22:00 ські традиції, просторовість гір і самогонка ба- Майстер-клас Маґдалени Краєвської бусь. Діяльність Сцени «Люб-реґґі» завершить «Пташарня» колектив «Dub RaphaEl» – перший у Польщі му- Власноручне виготовлення біжутерії з викорис- зичний проект, який використовує техніку лу- танням мотивів народного мистецтва з Польщі пінгу в музиці реґґі й даб. Завдяки застосуванню та України. розбудованого лупера і гітарного синтезатора Бронювання: 10 місць у період 15-31 V шляхом напи- інструментальні й вокальні партії і дабмастерінг сання коментаря на сторінці події, створеній на творяться вживу одним виконавцем. «Фейсбуці» або мейлом: magika.bizuteria@gmail.com.24
 13. 13. Люблін – Брама Сходу | Ніч Культури 2012 20:00-0:00 20:30-2:00 Кінопокази: «Українські анімації» Товари- Кінопокази кінотеатру «Проект» ства «Homo Faber» Ретроспективний показ фільмів із фестивалів Презентація доробку українських аніматорів. «Добре закручені фільми» та «Золоті мурахо- їди». «Добре закручені фільми» − це люблін- ський фестиваль короткометражних фільмів 17 Ігровий бар, вул. Євангеліцька 6 (до 20 хвилин), виконаних у довільній конвен- (ul. Ewangelicka 6) ції і довільним чином (це можуть бути аніма- ційні фільми, фільми, зняті кінокамерою або 19:00-5:00 навіть мобільним телефоном). Під час Ночі Покази ігор «Україна у віртуальній Культури будуть показані пропозиції, надісла- реальності» ні на фестиваль у попередніх роках. У рамках Презентація комп’ютерних ігор, дія яких розгор- ретроспективного показу можна буде також тається в Україні. побачити вибрані фільми, подані до люблин- ського фіналу конкурсу незалежного кіно «Зо- лоті мурахоїди». 18 Перехрестя вулиць Євангеліцької (Ewangielicka) і Краківське Передмістя (Krakowskie Przedmieście) 21 Вітрина по вул. Огродовій 7 (ul. Ogrodowa 7) 19:00-5:00 19:00-0:00 Стінопис «Великий формат Ночі Культури» Виставка «Сліди» Маґдалени Франчак Європейської фундації міської культури «Сліди» – це проект, присвячений пам’яті й по- Унікальний стінопис, спільно виконаний запро- дорожам, переміщенню – цикл малярських ро- шеними митцями з України і Польщі. Кількасотме- біт, базованих на картографічних символах. О трова композиція, що покриває стіну будинку в 19:00 відбудеться вернісаж виставки. центральній частині міста, дозволить значно збага- тити візуальний ростір Любліна і увіковічнити «поль- сько-українську» Ніч Культури. 22 II Загальноосвітній ліцей ім. Гетьмана Яна Замойського, вул. Огродова 16 (ul. Ogrodowa 16) 19 Лютеранська кірха Святої Трійці, вул. Євангеліцька 1 (ul. Ewangelicka 1) 21:30-22:00 Балетна вистава «Скарб» 19:00-0:00 Вистава розповідає історію групи друзів, які ді- Екскурсія кірхою із гідом знаються про існування скарбу. Вони вирушають Вхід: 19:00, 21:00, 23:00. у мандри, знайомляться з різними частинами світу. Віднайдення заголовного скарбу цілком змінює стосунки між ними. Вистава була пред- 20 Зелена галявина біля Лютеранської ставлена на Огляді шкільних театрів «Дзерка- кірхи Святої Трійці, вул. Євангеліцька 1 ла 2012». (ul. Ewangelicka 1) 25
 14. 14. Люблін – Брама Сходу | Ніч Культури 2012 22:30-23:00 до неї. Доповненням ді-джейської сцени будуть Спектакль «Моя Дон-Кіхотерія» групи найбільші в Любліні проекції візуалізацій, автора- «Красні дзьоби» ми яких будуть, зокрема, ві-джеї з України: Анна Вистава розповідає про конфронтацію двох від- Нароніна & TenPoint. мінних постатей: романтичної й раціоналістич- ної. Яка життєва ідеологія переможе? Чи можна до кінця довіряти власній уяві? «Красні дзьоби» 24 Центр популяризації Люблінського воє- – це групка п’ятьох учнів «Замоя». Вони заде- водства, ul. Krakowskie Przedmieście 41 бютували на під час огляду «Дзеркала 2012», де отримали відзнаку за виставу «Паршиві часи». 18:00-20:00 Кулінарний показ «Organic food by lubelskie» До Центру популяризації Люблінщини запрошу- 23 Ді-джейська і ві-джейська сцена вул. Кра- ємо, щоб посмакувати життя з майстром кухні, ківське Передмістя 62 (ul. Krakowskie який представить багатство регіональних сма- Przedmieście 62) ків просто з природи. Добра, а отже, здорова кухня використовує природні ресурси фауни і 19:00 Love Sen C Music (Польща); 23:00 Гуцуль- флори, прості, не оброблені багаторазово про- ська саундсистема «Банда Аркан» (Україна), дукти. Це альтернатива для регіональної кухні 0:30–3:00 Roots Defender (Польща) у традиційному розумінні. «Love Sen C Music» уже з 80-х років наближує лю- блінцям музику реґґі. Серед любителів звучання 20:00 родом із Ямайки концерти «LSM Sound system» «Сила картону» Лукаша Серея стали вже легендарними. Це один із найважли- Вернісаж виставки меблів та малярських віших гуртів не лише в нашому місті, але й у всій об’єктів. Експозиція – до 28 червня. країні. Їхня багаторічна діяльність зробила ве- личезний вплив на польську сцену реґґі у такій мірі, що можна спокуситися на твердження, що 25 Ресторан «Кардамон», вул. Краківське Пе- люблінським ді-джеям вдалося «виховати» кіль- редмістя 41 (ul. Krakowskie Przedmieście 41) ка поколінь своїх послідовників. Саундсистема «Банда Аркан» своєю музикою і виступами до- У програмі: 19:00 «Кухня не знає кордонів» Га- водить, що гуцульська музика, хоч і осучаснена й строномічно-готельного технікуму Комплексу виконувана на електронних інструментах, може шкіл №5; 20:00 по-справжньому освіжити музику. Їхні виступи Виставка малярства Івони Дуди; 22:00 Виступи – це зустріч із живою, захоплючою і танцюваль- музикантів з України; 23:00 Дегустація україн- ною музикою, яка поєднує минуле з сучасністю. ських страв; 0:00 Виступ музикантів з України. Якби гуцули хотіли перенести своє виконання з гірських полонин до міст, «Саундсистема Бан- да Аркан» уже вторувала для них дорогу. «Roots 26 Сад Ресторану Кардамон, Defender» (також із Любліна) – це колектив, за- ul. Krakowskie Przedmieście 41 снований ентузіастами вінілового звучання, бас- гітарної культури і творчості піонерів жанрів, які 23:00 беруть свої початки з музики реґґі й відсилають Дегустація українських страв26
 15. 15. Люблін – Брама Сходу | Ніч Культури 2012 27 Литовська площа (Plac Litewski) Звукотека пропагує забаву зі звуком і дає при- ємність від гри «ad hoc». Це можливість заграти 19:00 «Виліз котик на плотик» на поліхлорвінілових Старт велосипедної екскурсії «За рогатка- трубах! Це пропозиція організації вільного часу ми старовинного Любліна» Товариства «Ве- для родин, аби вони спільно переживали музи- лосипедний Люблін» ку й почуття успіху, що виникає з розвитку но- Велосипедна екскурсія, під час якої познайоми- вих умінь. Для дітей любов- це присвячений їм мося з історією старовинних маєтків, розташо- час – це може бути саме такий час... ваних в околицях міста. Гарантуємо прекрасну атмосферу і велику дозу знань. Темп прогулян- 19:00-21:00 ковий, аби в екскурсії могли взяти участь також «Східна зона танцю – street dance contest» літні люди і наймолодші. Для участі достатньо Академії танцю Й. Мілошевич лише справного і повністю оснащеного (освіт- Танцювальний проект, що робить можливим лення) велосипеда. Дітей і молодь до 18 років обмін досвідом між танцівниками з Любліна запрошуємо з опікунами. та Луцька. Захід популяризує культуру гіп-хоп, Траса – біля 12 км. Старт – Литовська площа (pl. трактуючи танок як універсальну мову. Змаган- Litewski), фінішуємо на Старому Місті на Бистши- ня за кубковою системою в категоріях: oldschool ці, вул. Замойська (ul. Zamojska). hip hop 2 vs 2, top rock 2 vs 2, locking 1 vs 1. Співп- раця – група «TheMontaŻ». 19:00-22:00 Вхід і участь танцюристів – безкоштовно. Слуховище «Піднесися до рівня дитини» Пав- ла Фортуни 21:00-22:00 В освітленому просторі ігрового майданчи- Танцювальний перформенс «Мистецтво ка звучатимуть думки Януша Корчака, чита- плавання» Юстини Ясловської ні дітьми. Разом зі спеціально скомпонованою Перформенс створено в оперті на раніший музикою ці звуки створять контекст до спонтан- спектакль сучасного танцю. Мисткиня ініці- них розваг. На очах дорослих діти творитимуть ює у ньому гру (з) контекстами. Рух плавця − свій світ, використовуючи для цього неочікува- марґінальний відносно процесу плавання, але ні реквізити. Можна буде дивитися, слухати і... надзвичайно пластичний і цікавий – відокрем- навчатися. люється від природного водного середовища і піддається аналізу. Перенесене до фонтану на 17:00-19:00 Литовській площі, плавання стає відправною Майстер-клас акробатики Фундації «Цирка- точкою для хореографічних пошуків і естетики. чі» (Sztukmistrze) Зокрема: навчання жонглювання, їзди на мо- 19:00-21:00 ноциклі, ходіння на ходулях та по стропі (slack), Міська гра «Товариство померлих літерато- основи художньої акробатики та вогняного шоу. рів» Товариства «Криниця пам’яті» Майстер-клас адресований усім віковим групам. Фабула гри стосується відомих творців літера- тури, пов’язаних із Любліном. Гравці, поділені 19:00-20:30 на 5-особові команди, повинні будуть викона- Майстер-клас «Звукотека» Польського то- ти завдання, які допоможуть їм віднайти утра- вариства педагогів і аніматорів «KLANZA» чені фрагменти рукописів. 27
 16. 16. Люблін – Брама Сходу | Ніч Культури 2012 Командам, готовим до участі, пропонуємо від- можуть очікувати яскравого видовища із чис- біркову вікторину. Від 14 травня на порталі ленними незвичайними, фантастично одягне- www.olublinie.pl ми будемо публікувати загадки, ними постатями на ходулях. пов’язані з люблінськими письменниками! Деталь- ніша інформація за адресами: stowarzyszenie@ 19:00-20:30 studnia.pamieci.org, redakcja@olublinie.pl. «Performance Art Meeting» Галереї «Лабіринт» 22:30-23:30 Від 2006 року Центр мистецтва перформенсу, Спектакль «Глорія» Львівського театру а нині Галерея «Лабіринт», співорганізує у Ки- «Воскресіння» єві та Львові «Дні мистецтва перформенсу», в Театр «Воскресіння» був створений у Львові в рамках яких відбуваються майстер-класи пер- 1990 році на хвилі суспільних трансформацій форменсу для молоді. Щороку в заняттях бере після здобуття Україною незалежності. Молоді учать кількадесят осіб. У кінці травня – на по- актори з різних міст України розпочали співп- чатку червня майстер-класи, які проведуть рацю з Ярославом Федоришиним, випускником Януш Балдиґа і Вальдемар Татарчук, уперше режисури Харківського театрального інститу- відбудуться в Любліні. У них візьме участь 20 ту і Російської академії театрального мистецтва молодих митців із Польщі й України. Під час у Москві. Театр випрацював власну сценічну Ночі Культури відбудеться фінальна презента- формулу, що спирається на традиційне психо- ція результатів праці учасників майстер-класів логічне акторське виконання, поєднане з роз- – перформенси, підготовані спеціально на цю будованою пластичною формулою, а з часом ніч. Окрім молодих адептів мистецтва перфор- почав спеціалізуватися в реалізації спектаклів у менсу – учасників майстер-класів − виступлять пленері. Спектакль «Глорія» у постановці Ярос- також визнані українські митці Влодко Кауфман, лава Федоришина, відкликаючись до естетики Василь Бажай і Володимир Топій. українського фольклору, розповідає про риту- али і звичаї, які супроводжують людину від по- чатку історії. Особлива увага відводиться ролі, 28 Міська публічна бібліотека, Філіал № 2, яку виконує в них вогонь. Під звуки живої музи- вул. Гемпля 5 (ul. Hempla 5) ки актори втіляться у весільну процесію, трупу веселих танцюристів і жонглерів, щоб раптово 19:00-21:00 перетворитися на лицарів Апокаліпсису. Концерт української музики; мультимедій- ний показ; виставка «Українські мотиви в 0:00-1:30 польській літературі» Спектакль «Вишневий сад» Львівського те- Під час концерту буде представлено скрипкові, атру «Воскресіння» фортепіанні та вокальні твори давніх і сучасних «Вишневий сад» у постановці Ярослава Федо- українських композиторів, у тому числі натхнен- ришина – це спроба театральної адаптації най- ні характерним фольклором України. Виконають відомішої драми Антона Чехова, яка заторкує їх учні Музичної школи ім. Т. Шеліговського у Лю- тему проминання, невідворотної втрати любові, бліні. Концерт збагатить доповідь про музичну прив’язаності і туги. У львівській адаптації дра- (і не тільки) культуру Україниj, мультимедійний ма переноситься на пленерну сцену, глядачі показ та літературна виставка.28
 17. 17. Люблін – Брама Сходу | Ніч Культури 2012 29 Фотогалерея «Просперо», вул. Краківське 31 Ресторан «Інкогніто», вул. Пеов’яків 3 Передмістя 52 (ul. Krakowskie Przedmieście 52) (ul. Peowiaków 3) 19:00-23:00 19:00-0:00 «Open i open stage» Фундації «Sempre a Виставка фотографій Мартіна Ставарса Frente» «Метрополії» Музично-інформаційний захід, що має на меті Представлені фото створені у 2009-2012 роках представлення молодих талантів та презента- на території трьох континентів. Проект охоплює цію молодіжної діяльності. роботи із серій «Мегаполіс» та «Nightscapes», запис життя 14 метрополій і все ще триває (на- ступні місця: Бангкок, Куала Лумпур і Сідней). Це 32 Факультет педагогіки і психології УМКС, перша у Польщі презентація цієї виставки. вул. Нарутовича (ul. Narutowicza 12) – актовий зал 21:00-0:00 Мультимедійний путівник Каплицею Свя- 21:00-22:00 тої Трійці Спектакль «Бути зіркою» Театрально-во- Віртуальна прогулянка всередині Каплиці, з під- кальної академії ім. Є. Туровича писами і репродукціями найважливіших сцен, Музичну виставу поставлено в рамках занять текстом лектора і музичним тлом. Вона пока- першого семестру в Театрально-вокальній ака- зує, як найновіші технології можуть досконало демії ім. Єжи Туровича. Вистава є прекрасним служити популяризації старовинних пам’яток поєднанням живого співу, акторської гри, сце- мистецтва. нічного руху і танцю. 30 Кав’ярня-книгарня «Спулдзєльня», вул. Пеов’яків 11 (ul. Peowiaków 11) 33 Галерея «Біла», вул. Нарутовича 32 (ul. Narutowicza 32) 19:00-20:30 Майстер-клас «Добре і здорове життя. 19:00-22:00 Як досягнути його за аюрведою – традицій- Виставка «Аура» ною індійською медициною» Презентація трьох митців: Мілени Корольчук, Аюрведа – це знання про (добре) життя: індій- Марти Мар’янської та Павла Матишевського. Усі ська медична традиція, що нерозривно розви- народжені 1984 року в Білостоці, випускники По- вається від стародавніх часів і сьогодні набуває знанської академії мистецтв. популярності також поза Індією. На зустрічі буде представлено основні принципи аюрведи, її ме- 19:00-22:00 тоди, а також здійснено показ масажу. Мистецьке подвір’я Художні реалізації Міхала Стахири, Кшиштофа Брили, Рафала Чемпінського, Каміля Станьчака, Групи «Твоживо», Ярослава Козяри, Яна Ґрики, Ядвіґи Савіцької, Томаша Бєляка та інших. 29
 18. 18. Люблін – Брама Сходу | Ніч Культури 2012 34 Початкова школа № 24, вул. Нєцала 1 опікою режисерів, запрошених до участі у про- (ul. Niecała 1) екті та акторів Театру ім. Ю. Остерви: «Самогуб- ство самотності» Неди Неждани та «Станція» 20:00-20:30 Олександра Вітра. Обоє авторів є вже визна- Спектакль «Зову Тебе» Театру «Скарпа» ними творцями, їхні п’єси багатократно вистав- Пов’язаний понад 20 років із Пластичною сце- лялися, нагороджувалися і публікувалися не ною ЛКУ Ярослав Фігура підготував виставу про тільки в Україні, але й у всьому світі. «Самогуб- самотність, яка настигає нас найчастіше знена- ство самотності» Неди Неждани представляє іс- цька, викликана різноманітними причинами. Що торію двох людей – вона вийшла на дах, щоби зробити, аби визволитися з її тенет? Про це час- скоїти самогубство, а він – щоб полагодити ан- то вирішує випадок – хоч би прочитаний на ходу тену, вистежувати НЛО, а може з іншою метою. уривок афіші, який призводить до зустрічі з ін- Ці двоє самотніх людей, замкнуті «поміж небом і шою людиною. землею» ведуть між собою гру під пильним оком пари котів, які за ними спостерігають, але також іще когось – хто чекає, чи жінка стрибне чи ні? У 35 Площа перед ТД «Sezam», вул. Кра- «Станції» три жінки чекають на заголовній стан- ківське Передмістя 40 (ul. Krakowskie ції, загубленій серед лісів, яка є водночас і пор- Przedmieście 40) том, і аеродромом, на потяг, літак чи корабель, який їх звідти забере. І коли починають думати 21:00-23:00 про те, що нічого так у світі не прагнуть, як вирва- Гепенінг і фільм «Шість постатей» тися звідти, то виявляється, що в цьому забутому – Фундація «Люблінська театротерапія» Богом і людьми місці сповнюються навіть найди- Демонстрація фільму Наташі Зьолковської-Кур- вовижніші їхні мрії – принаймні, так їм здається. чук, вступом до якого стане театральний гепенінг Бронювання контрамарок у період 21.05 – 25.05, під тією ж назвою. Це ще один спосіб ІНШИХ ар- тел.: 81 532 44 36 (у год. 8:00–16:00) або 81 532 42 46 тистів задати (не)випадковому глядачеві провока- у год. 12:00–19:00. Контармарки можна отрима- ційне запитання про сенс і сутність міжлюдських ти у квитковій касі у період 28.05–30.05. стосунків і право на існування у кожному суспіль- стві соціально виключених людей, про суть то- леранції, про суть життя... у театрі – і театром... 37 Ресторан «Dolce Vita», вул. Краківське Пе- редмістя 36 (ul. Krakowskie Przedmieście 36) 36 Театр ім. Ю. Остерви, вул. Нарутовича 17 21:00-0:00 (ul. Narutowicza 17) Кулінарія і літнє кіно «Святкуй ці миті» Запрошуємо гостей до літнього кінозалу, в яко- 20:00-21:00; 22:30-23:30 му зможемо насолоджуватися сценами з філь- Перформативне читання українських му «Солодке життя». Після сеансу пропонуємо драматичних творів «Велике князівство провести час, бавлячись під звуки відомих іта- драми» лійських мелодій. Прем’єрне читання найновіших українських Резервація 50 місць до 1 червня: по телефону (662 драматичних творів у Театрі ім. Ю. Остерви. Два 114 125), мейлом: restauracja@dolcevita.lublin.pl або тексти українських драматургів, підготовані під особисто у ресторані.30
 19. 19. Люблін – Брама Сходу | Ніч Культури 2012 38 Площа перед кам’яницею по вул. Кра- «Депеш Мод» і «Anarchy in the UKR», книжка про- ківське Передмістя 21 (ul. Krakowskie зи «Гімн демократичної молоді» та поетична збір- Przedmieście 21) ка «Історія культури початку століття». 18:30-2:00 «Кімната Політики» Культурного 40 Воєводська публічна бібліотека ім. об’єднання «Група Проект» І. Лопацінського, вул. Нарутовіча 4 Місце для читання, наповнене змістом. Зааран- (ul. Narutowicza 4) жований громадський простір буде перетворе- но у приватний простір домашнього газетного 19:00-1:00 салону. У салоні можна буде посидіти в оточенні Ніч у Пана Ієроніма знайомих облич, не знаних нам особисто героїв Бібліотека відчиняє свої двері й запрошує до обкладинок десятиліття тижневика «Політика». нічного користання з книжкових фондів, від- відування галереї, участі у конкурсах, зустрічах із митцями та концертах, а також до Кав’ярні 39 Сцена слова при Воєводській публічній бі- «Однієї ночі». Спеціальна музично-літературна бліотеці ім. І. Лопацінського, вул. Нарутові- програма, в рамках якої на Сцені слова при Бі- ча 4 (ul. Narutowicza 4) бліотеці ім. І. Лопацінського виступлять артис- ти з Польщі та України, зокрема Сергій Жадан із Виступлять: 19:00–19:30 «Ars Libero» та Ігор гуртом «Собаки в космосі». Повна програма Ночі Михайлов; 19:30–21:00 «Караоке в Ієроніма»; у Пана Ієроніма: www.wbp.lublin.pl. 21:00–23:00 «Folk Ever»; 23:30–1:00 «Собаки в космосі» (Харків / Україна). 18:30-19:00 «Folk Forever» - це Олександр Андрієвський, Ва- Відкриття виставки «Україна щодо Євро- лентин Дубровський, Гія Бежуашвілі – народна пи: між традицією і авангардом» музика з України і Грузії, у традиційній та сучас- ній аранжації; інструменти: акордеон, флейта, 19:00-20:30 перкусія, клавішні. Гурт «Собаки в космосі» ство- Польсько-український поетичний салон рено 2000 року. Визнані найбільш виразним гур- Богдана Задури том ска в рідному Харкові, вони завоювали всю У зустрічі візьмуть участь молоді українські по- Україну. Мають багатий досвід живого виконання. ети, прозаїки і перекладачі: Лесь Белей, Андрій У 2003 році записали свій перший альбом «Ваф- Бондар, Галина Крук, Андрій Любка, Ілля Строн- лі», нещодавно з’явився їхній новий диск «Группа ґовський. У програмі: гучне читання віршів, роз- ищет продюсера». У Любліні «Собаки» виступлять мови про творчість і мистецтво перекладу. із Сергієм Жаданом – поетом, прозаїеом, перфор- мером, режисером, який поєднує традицію укра- 21:00-22:00 їнської поезії (особливо футуризму) і елементи Концерт «Хоровод талантів» Об’єднання культури панку з символічним індустріальним «У бік мистецтва» простором міського пейзажу. Жадан є лауреа- Концерт молодої українки Власти Карпенко, том численних премій, зокрема Премії Бу-Ба-Бу надзвичайно обдарованої піаністки і компо- за найкращий вірш 1988 року. Польським чита- зитора. У програмі пісні лірично-джазового чам знані його прозова збірка «Біґ Мак», романи характеру на слова українських поеток у ви- конанні Каї Мянованої . 31

×