LOKAL FAGPLAN FRANSK 8.-10. TRINNGrunnleggende ferdigheterGrunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de...
Hovedområder for faget fremmedspråk (fransk)SpråklæringHovedområdet språklæring omfatter innsikt i egen språklæring og spr...
8. TRINN        9. TRINN         10. TRINN   Kompetansemål           Lokale læringsmål    ...
og forstå hovedinnholdet i     muntlige tekster                   en tekst        detaljene i...
noen grad til ulike        (du) og Vous (dere/De)     ordene          betydningen av     du og De...
språkområdet                       Frankrike og fransk           fransk og god   medlems...
Kompetansemål                                 Lokale mål                 ...
Me-mes                                                          ...
ordforråd som dekker     dagligdagse situasjoner                  aktiv bruk         og mest...
2. Sammenligne noen sider   Kjenne til tradisjoner,   Kan i liten grad       Kan sammenligne deler    Kan sa...
3. Bruke digitale verktøy   Kunne beherske mange     Bruker i liten grad     Er kreative i bruk av    Viser ...
dagligdagse situasjoner                                               bruk a...
Norge2. Sammenligne noen sider   Kjenne til tradisjoner,   Kan i liten grad      Kan sammenligne deler    Ka...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lokal læreplan fransk 8 10 halsen ungdomsskole stjørdal kommune

1,925 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,925
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lokal læreplan fransk 8 10 halsen ungdomsskole stjørdal kommune

 1. 1. LOKAL FAGPLAN FRANSK 8.-10. TRINNGrunnleggende ferdigheterGrunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I fremmedspråkforstås grunnleggende ferdigheter slik:Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i fremmedspråk er sentralt i utviklingen av kompetanse i fremmedspråket og går igjen ikompetansemålene for begge trinn. Disse ferdighetene er viktige redskaper i arbeidet med å forstå og ta i bruk det nye språket i stadig mervarierte og krevende sammenhenger på tvers av kulturer og fagfelt. Muntlige ferdigheter innebærer både å kunne lytte og å kunne tale.Å kunne lese i fremmedspråk er en del av den praktiske språkkompetansen og innebærer å forstå, utforske og reflektere over stadig merkrevende tekster, og slik skaffe seg innsikt på tvers av kulturer og fagfelt. Å utvikle leseferdighet i det nye språket vil også bidra til å styrkeleseferdigheten generelt.Å kunne regne i fremmedspråk er en forutsetning for å forstå og bruke fremmedspråket i forbindelse med kvantifisering, beregninger, målingerog grafiske framstillinger i hverdagslige sammenhenger.Å kunne bruke digitale verktøy i fremmedspråk bidrar til å utvide læringsarenaen for faget og tilfører læringsprosessen verdifulle dimensjonergjennom muligheter for møte med autentisk språk og anvendelse av språket i autentiske kommunikasjonssituasjoner. Kildekritikk, opphavsrettog personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i fremmedspråk.
 2. 2. Hovedområder for faget fremmedspråk (fransk)SpråklæringHovedområdet språklæring omfatter innsikt i egen språklæring og språkbruk. Å utvikle evnen til å bruke hensiktsmessige læringsstrategier, somå definere egne læringsbehov, formulere mål, velge arbeidsmåter, bruke hjelpemidler og vurdere arbeidsprosess og måloppnåelse individueltog i samarbeid med andre, vil kunne øke læringsutbyttet i faget.KommunikasjonHovedområdet kommunikasjon dreier seg om formidling av mening gjennom fremmedspråket. Det omfatter lytting, lesing, skriving, muntligproduksjon og spontan samhandling knyttet til ulike kommunikasjonssituasjoner, medier, sjangere og språkfunksjoner. Det omfatter ogsåspråklig repertoar – ordforråd, setningsbygning og tekstsammenheng – og spesifikke språklige ferdigheter som er nødvendig for å mestre ulikekommunikasjonssituasjoner. Nye medier og bruk av språket på tvers av fag og emner inngår også i dette hovedområdet.Språk, kultur og samfunnHovedområdet språk, kultur og samfunn dreier seg om kulturforståelse i vid forstand. Det dekker sentrale emner knyttet til ulike sider vedmålspråklandenes samfunnsliv og kultur. Arbeid med ulike typer tekster og møte med kulturelle uttrykksformer fra målspråklandet kan utvikleinteresse, forståelse og toleranse og fremme innsikt i ens egne livsvilkår og identitet. Det kan også bidra til leseglede, opplevelse og personligutvikling.
 3. 3. 8. TRINN 9. TRINN 10. TRINN Kompetansemål Lokale læringsmål Vurderingskriterier Idébanken 8. TRINN Kjennetegn på måloppnåelse:Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Språklæring1. Utnytte egne erfaringer med Dra nytte av transparente Har få eller ingen Har strategier og Kan nyttiggjøre seg 3-trinnsraketten ord fra engelsk og norsk, strategier og kunnskap fra annen strategier og Transparente språklæring i læring av det ord nye språket og kjenne egne nyttige kunnskap fra annen språklæring kunnskap fra annen arbeidsstrategier. språklæring språklæring2. Undersøke likheter og Få kjennskap til ordbok Kan i liten grad Kan slå opp og finne Kunne nyttiggjøre ulikheter mellom morsmålet nyttiggjøre seg en skrivemåte på seg en ordbok i stor og det nye språket og ordbok substantiv grad – i søk på utnytte dette i egen substantiv og kjønn språklæring3. Bruke digitale verktøy og Kunne opprette og bruke Bruker i liten grad Bruker bloggen og Har god kontroll på Blog francais andre hjelpemidler blogg og finne enkle fakta bloggen, og kan i finner enkle fakta bruk av blogg og om en region på internett liten grad nyttiggjøre om en region på innhenting av fakta seg informasjon på internett fra internett internett4. Beskrive og vurdere eget Lære å vurdere sitt eget Viser liten innsikt i Viser god innsikt i Mestrer arbeid med å lære det nye arbeid ved bruk av logg og egen læringsprosess egen læringsprosess egenvurdering språket vurderingsskjema Kommunikasjon1. Bruke språkets alfabet og tegn Lære alfabetet Kan bokstavene på Kan stave enkle Mestrer bruk og Noen uttaleregler fransk franske ord uttale av alfabetet2. Finne relevante opplysninger Forstå enkle, korte og Forstår deler av en Forstå Skjønner i stor grad Le Tour de delvis kjente skriftlige og tekst hovedinnholdet av innholdet og France
 4. 4. og forstå hovedinnholdet i muntlige tekster en tekst detaljene i teksten Sebastian Loeb skriftlige og muntlige Nettsider tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere3. Delta i enkle, spontane Lære ord og uttrykk for å Liten grad av Variert grad av Stor grad av Hilse samtalesituasjoner føre enkle dialoger som ordforråd og ordforråd og noe ordforråd og Fortelle om seg f.eks hilsninger og spontanitet spontanitet spontanitet selv og familien presentasjon av seg selv Kjæledyr Sport Yrker Hus og hjem Skole4. Presentere ulike emner Kunne lage eller gjengi Leser Presentere delvis Presenterer uten muntlig muntlig presentasjonen uten manus manus5. Gi uttrykk for egne meninger Lære noen utrykk for Kjenner delvis Kjenner betydningen Kjenner betydningen Aimer følelser og meninger betydningen av av uttrykkene og kan og behersker bruk av Detester og følelser uttrykkene men kan bruke noen av de i disse i ulike Adorer Preferer ikke bruke de selv språksituasjoner språksituasjoner6. Forstå og bruke tall i praktiske Kunne tallord og Kan til en viss grad Kan telle til 100 Viser en god og situasjoner ordenstall telle til 100 systematisk bruk av tallene til 1007. Kommuniserer med forståelig Lese og snakke med Lite forståelig uttale Forståelig uttale God uttale uttale forståelig uttale8. Forstå og bruke et ordforråd Lære grunnleggende Lite og passivt Bedre ordforråd og Godt og aktivt som dekker dagligdagse ordforråd i enkle ordforråd noe aktiv bruk ordforråd og mestrer situasjoner dagligdagse situasjoner bruk av dette i enkle dagligdagse situasjoner9. Bruke grunnleggende Lære konstruksjon av Kunne formulere få Kunne formulere et Kunne formulere språklige strukturer og former enkle setninger enkle setninger utvalg av enkle enkle setninger om for tekstbinding setninger gitte tema10. Tilpasse språkbruken i Vite når man bruker Tu Kan ikke bruken av Kjenner til Mestrer bruken av
 5. 5. noen grad til ulike (du) og Vous (dere/De) ordene betydningen av du og De i ulike kommunikasjonssituasjoner ordene – men ikke situasjoner konsekvent i bruken av disse11. Skrive tekster som forteller, Skrive små, enkle Kan i liten grad Kan sette sammen Kan lage små menbeskriver eller informerer tekster som forteller, produsere egne ord og uttrykk til sammenhengende beskriver eller tekster meningsbærende tekster som har en informerer om seg selv setninger utvikling.12. Bruke lytte, tale, lese og Bevisstgjøring i forhold til Har vanskeligheter Kjenner til noen av Vet i stor grad hvilke 3-trinnsrakettenskrivestrategier tilpasset de ulike personlige med å finne nyttige strategiene som er strategier man drarformålet strategiene strategier nyttige nytte av13. Bruke Kjennskap til noen få Kan i liten grad Kan hente Kan nyttiggjøre segkommunikasjonsteknologi til enkle nettsider hente språkgevinster språkgevinster fra å informasjon frasamarbeid og møte med fra enkle nettsteder besøke enkle enkle nettstederautentisk språk nettsteder Kultur, samfunn og litteratur1. Samtale om dagligliv, Vite noe om fransk Kan i liten grad delta Kjenner til Har innsikt i Yrker og personer og aktuelle dagligliv, kjente personer i samtaler om dagliglivet, kjente dagliglivet, kjente aktiviteter hendelser i språkområdet og i og aktuelle hendelser i dagliglivet, kjente personer og aktuelle personer og aktuelle Familieforhold i Norge språkområdet og i Norge personer og aktuelle hendelser og kan hendelser i Norge og hendelser samtale rundt dette målområdet og i Frankrike Norge Skolesystemet2. Sammenligne noen sider ved Kjenne til tradisjoner, Kan i liten grad Kan sammenligne Kan sammenligne Jul tradisjoner, skikker og skikker og levemåter i sammenligne deler av tradisjoner flere aspekter ved Fødselsdager levemåter i språkområdet og i språkområdet og i Norge tradisjoner, skikker og skikker og tradisjoner, skikker Lunch Norge og levemåter i levemåter i og levemåter i Siesta språkområdet og i språkområdet og i språkområdet og i Norge Norge Norge3. Samtale om språk og sider ved Kjenne til likheter mellom Kjenner i liten grad Kan gjenkjenne Har innsikt i og Været geografiske forhold i fransk og norsk/engelsk språklige likheter språklige likheter og kjennskap til likheter Kart språk og fransk geografi mellom Norge og geografiske aspekter mellom norsk og EUs
 6. 6. språkområdet Frankrike og fransk fransk og god medlemsland geografi kunnskap rundt fransk geografi4. Gi uttrykk for opplevelser Samtale om opplevelser Kan i liten grad Kan samtale om Kan i stor grad Filmer knyttet til språkområdets rundt film og musikk fra samtale rundt kulturelle samtale om Musikk kultur språkområdet kulturelle opplevelser fra kulturelle opplevelser fra språkområdet opplevelser fra språkområdet språkområdet
 7. 7. Kompetansemål Lokale mål Idébanken 9. TRINN Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Språklæring1. Utnytte egne erfaringer Dra nytte av transparente Har få eller ingen Har strategier og Kan nyttiggjøre seg med språklæring i ord fra engelsk og norsk, strategier og kunnskap fra kunnskap fra annen strategier og kunnskap fra læring av det nye og kjenne egne nyttige annen språklæring språklæring annen språklæring språket arbeidsstrategier. 2. Undersøke likheter og Utvide kunnskap av Kan i liten grad Kan slå opp og finne Kunne nyttiggjøre seg en ulikheter mellom bruken av ordbok nyttiggjøre seg en ordbok skrivemåte på substantiv ordbok i stor grad – hente morsmålet og det nye og kjønn informasjon ang verb språket og utnytte dette i egen språklæring 3. Bruke digitale verktøy Kunne utvikle bloggen sin Bruker i liten grad Bruker bloggen og Er kreative i bruk av nye og andre hjelpemidler fra 8.trinn. Bl.a lege inn bloggen utvikler sin kreativitet på virkemidler på bloggen lydfiler, bruk av bilder og blogginnleggene andre kreative virkemidler på nett4. Beskrive og vurdere Vurdering av eget arbeid Viser liten innsikt i egen Viser god innsikt i egen Mestrer egenvurdering eget arbeid med å lære ved hjelp av ulike læringsprosess læringsprosess det nye språket vurderingsmetoder Kommunikasjon1. Bruke språkets alfabet Lære flere uttaleregler – Kjenner til noen Bruke noen uttaleregler – Mestrer bruken av Oi, au, eau, eu, automatisere alfabet uttaleregler – kan Kan bruke alfabetet. uttaleregler og alfabetet oe, ou, ai og tegn De – des alfabetet Le-les
 8. 8. Me-mes Te-tes Se-ses Stemt/ustemt s Uttale av g og c i kombinasjon med andre vokaler In/im Nasale vokaler -gn -Ille2. Finne relevante Forstå autentiske Forstår deler av Kan gjengi Klarer i stor grad å gjengi opplysninger og forstå skriftlige og muntlige setninger/tekster – også hovedinnholdet i en tekst hovedinnholdet i tekster hovedinnholdet i tekster deler av lyttetekster og forstår hovedinnholdet og uttrykke meninger i skriftlige og muntlige av lyttetekster forhold til dette. Skjønner i stor grad lyttetekster tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere3. Delta i enkle, spontane Kan ord og uttrykk for å Liten grad av ordforråd Variert grad av ordforråd Stor grad av ordforråd og Klær samtalesituasjoner føre dialoger om f.eks og spontanitet og noe spontanitet spontanitet Farger hverdagsrutiner og Restaurant familiestrukturer Familieliv Dagsrutiner4. Presentere ulike emner Kunne lage eller gjengi Leser presentasjonen Presentere delvis uten Presenterer uten manus muntlig muntlig emner fra manus 9.trinns tema5. Gi uttrykk for egne Øke ordforrådet på utrykk Kjenner delvis Kjenner betydningen av Kjenner betydningen og Amour meninger og følelser for følelser og meninger betydningen av uttrykkene og kan bruke behersker bruk av disse i uttrykkene men kan ikke noen av de i ulike språksituasjoner bruke de selv språksituasjoner6. Forstå og bruke tall i Økt ordforråd på tall i Kan til en viss grad klokka Kan klokka og bruk av Har god kunnskap om Priser praktiske situasjoner og bruk av valuta valuta klokka og valuta Klokka praktiske situasjoner7. Kommuniser med Lese og snakke med Lite forståelig uttale Forståelig uttale God uttale forståelig uttale forståelig uttale8. Forstå og bruke et Lære ordforråd i Lite og passivt ordforråd Bedre ordforråd og noe Godt og aktivt ordforråd
 9. 9. ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner aktiv bruk og mestrer dagligdagse situasjoner bruk av dette i dagligdagse situasjoner9. Bruke grunnleggende Lære konstruksjon av Kunne formulere enkle Kunne formulere Kunne formulere språklige strukturer og sammenhengende setninger setninger som til en viss sammenhengende former for tekstbinding setninger grad henger sammen setninger10. Tilpasse språkbruken i 8.+10.trinn noen grad til ulike kommunikasjonssituasj oner11. Skrive tekster som Skrive enkle og små Kan i liten grad produsere Kan sette sammen ord og Viser et stort ordforråd forteller, beskriver eller tekster som forteller, egne tekster uttrykk til som setter sammen til informerer beskriver eller meningsbærende meningsbærende tekst på informerer i setninger en korrekt og variert måte gjennomgåtte emner. F.eks postkort, dikt….12. Bruke lytte, tale, Ta i bruk de ulike Har vanskeligheter med å Bruker noen av Vet i stor grad hvilke lese og skrivestrategier personlige strategiene bruke nyttige strategier strategiene som er strategier man drar nytte tilpasset formålet nyttige av og bruker noen av de13. Bruke Bruke Klarer i liten grad å gi Gir respons som andre Gir veldig god respons Blogg kommunikasjonsteknolo kommunikasjonsteknologi konstruktiv respons til elever kan bruke som andre kan bruke til gi til samarbeid og møte til samarbeid rundt andres språk språklig forbedring med autentisk språk egenprodusert språk Kultur, samfunn og litteratur1. Samtale om dagligliv, Vite noe om fransk Kan i liten grad delta i Kjenner til dagliglivet, Har innsikt i dagliglivet, Mat dagligliv, kjente personer samtaler om dagliglivet, kjente personer og kjente personer og Helsevesenet personer og aktuelle Media hendelser i og aktuelle hendelser i kjente personer og aktuelle hendelser og kan aktuelle hendelser i språkområdet og i språkområdet og i Norge aktuelle hendelser samtale rundt dette målområdet og i Norge Norge
 10. 10. 2. Sammenligne noen sider Kjenne til tradisjoner, Kan i liten grad Kan sammenligne deler Kan sammenligne flere Påske skikker og levemåter i sammenligne tradisjoner, av tradisjoner og skikker aspekter ved tradisjoner, Tradisjoner ved tradisjoner, skikker språkområdet og i Norge skikker og levemåter i og levemåter i skikker og levemåter i Musikkfestival og levemåter i språkområdet og i Norge språkområdet og i Norge språkområdet og i Norge språkområdet og i Norge3. Samtale om språk og Kjenne til likheter mellom Kjenner i liten grad Kan gjenkjenne språklige Har innsikt i og kjennskap Frankrikekunnskap sider ved geografiske fransk og norsk/engelsk språklige likheter mellom likheter og geografiske til likheter mellom norsk Belgia forhold i språkområdet språk og fransk geografi Norge og Frankrike og aspekter og fransk og god fransk geografi kunnskap rundt fransk geografi4. Gi uttrykk for Samtale om opplevelser Kan i liten grad samtale Kan samtale om kulturelle Kan i stor grad samtale Norske artister i opplevelser knyttet til rundt film, kunst og rundt kulturelle opplevelser fra om kulturelle opplevelser Frankrike og språkområdets kultur musikk fra språkområdet opplevelser fra språkområdet fra språkområdet franske artister i språkområdet Norge Kompetansemål Lokale mål Idébanken 10. TRINN Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Språklæring1. Utnytte egne erfaringer Dra nytte av transparente Har få eller ingen Har strategier og Kan nyttiggjøre seg med språklæring i ord fra engelsk og norsk, strategier og kunnskap fra kunnskap fra annen strategier og kunnskap fra læring av det nye og kjenne egne nyttige annen språklæring språklæring annen språklæring språket arbeidsstrategier. 2. Undersøke likheter og Vite hvordan en ordbok Kan til en viss grad slå opp Kan bruke en ordbok Bruker ordboken ulikheter mellom er bygd opp og kunne i en ordbok systematisk og morsmålet og det nye bruke den hensiktsmessig språket og utnytte dette i egen språklæring
 11. 11. 3. Bruke digitale verktøy Kunne beherske mange Bruker i liten grad Er kreative i bruk av Viser god kontroll på bruk og andre hjelpemidler virkemidler i bruk av bloggen og andre digitale bloggen og andre digitale av bloggen og andre bloggen og andre digitale verktøy verktøy digitale verktøy verktøy4. Beskrive og vurdere Dra nytte av Viser liten innsikt i egen Viser god innsikt i egen Mestrer egenvurdering eget arbeid med å lære egenvurdering i læringsprosess læringsprosess det nye språket språkopplæringen Kommunikasjon1. Bruke språkets alfabet Mestre uttalereglene og og tegn alfabetet2. Finne relevante Forstå mer avanserte Forstår deler av mer Kan gjengi Kan i stor grad gjengi opplysninger og forstå autentiske skriftlige og avanserte hovedinnholdet i en hovedinnholdet i en hovedinnholdet i muntlige tekster setninger/tekster – også avansert tekst og forstår avansert tekst og forstår skriftlige og muntlige deler av lyttetekster hovedinnholdet av lyttetekster lyttetekster tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere3. Delta i enkle, spontane samtalesituasjoner4. Presentere ulike emner muntlig5. Gi uttrykk for egne Mestrer et variert og Kjenner delvis Kjenner betydningen av Kjenner betydningen og meninger og følelser spesifikt ordforråd for å betydningen av uttrykkene og kan bruke behersker bruk av disse i kunne uttrykke følelser og uttrykkene men kan ikke noen av de i ulike språksituasjoner meninger bruke de slev språksituasjoner6. Forstå og bruke tall i praktiske situasjoner7. Kommuniser med Lese og snakke med Lite forståelig uttale Forståelig uttale God uttale forståelig uttale forståelig uttale8. Forstå og bruke et Lære variert ordforråd i Lite og passivt ordforråd Bedre ordforråd og noe Godt og aktivt ordforråd ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner aktiv bruk og mestrer
 12. 12. dagligdagse situasjoner bruk av dette i dagligdagse situasjoner9. Bruke grunnleggende Lære konstruksjon av Kunne formulere enkle Kunne formulere Kunne formulere språklige strukturer og sammenhengende setninger setninger med enkel bruk sammenhengende former for tekstbinding setninger med bruk av av tekstbinding setninger med variert tekstbinding bruk av tekstbinding10. Tilpasse språkbruken i Behersker tilpasset Klarer ikke å tilpasse Behersker språkbruken i Behersker språkbruken i Dikt språkbruk i ulike sjangre språket til sjanger noen sjangre ulike sjangre Postkort noen grad til ulike Mail kommunikasjonssituasj Formelle brev oner11. Skrive tekster som Skrive tekster som Kan i liten grad produsere Kan sette sammen ord og Viser et stort ordforråd forteller, beskriver eller forteller, beskriver eller egne tekster uttrykk til som setter sammen til informerer informerer i meningsbærende meningsbærende tekst på gjennomgåtte emner setninger en korrekt og variert måte12. Bruke lytte, tale, lese og Automatiserer de ulike Har vanskeligheter med å Noen av strategiene er Vet i stor grad hvilke skrivestrategier personlige strategiene bruke nyttige strategier automatisert strategier man drar nytte tilpasset formålet av og bruker de automatisk13. Bruke Bruke Klarer i liten grad og Nyttiggjør seg Er bevisst på tilgjengelige kommunikasjonsteknol kommunikasjonsteknologi nyttiggjøre seg kommunikasjonsteknologi kommunikasjonsteknologi ogi til samarbeid og i møte med autentisk tilgjengelig for språklæring og nyttiggjør seg disse for møte med autentisk språk som f.eks kontakt kommunikasjonsteknologi å skape kontakt og møte med fransk ungdom for språklæring med autentisk språk språk Kultur, samfunn og litteratur1. Samtale om dagligliv, Vite noe om fransk Kan i liten grad delta i Kjenner til dagliglivet, Har innsikt i dagliglivet, personer og aktuelle dagligliv, kjente personer samtaler om dagliglivet, kjente personer og kjente personer og hendelser i og aktuelle hendelser i kjente personer og aktuelle hendelser og kan aktuelle hendelser i språkområdet og i språkområdet og i Norge aktuelle hendelser samtale rundt dette målområdet og i Norge
 13. 13. Norge2. Sammenligne noen sider Kjenne til tradisjoner, Kan i liten grad Kan sammenligne deler Kan sammenligne flere ved tradisjoner, skikker skikker og levemåter i sammenligne tradisjoner, av tradisjoner og skikker aspekter ved tradisjoner, og levemåter i språkområdet og i Norge skikker og levemåter i og levemåter i skikker og levemåter i språkområdet og i Norge språkområdet og i Norge språkområdet og i Norge språkområdet og i Norge3. Samtale om språk og Kjenne til likheter mellom Kjenner i liten grad Kan gjenkjenne språklige Har innsikt i og kjennskap Fransktalende sider ved geografiske fransk og norsk/engelsk språklige likheter mellom likheter og geografiske til likheter mellom norsk verden forhold i språkområdet språk og fransk geografi Norge og Frankrike og aspekter og fransk og god fransk geografi kunnskap rundt fransk geografi4. Gi uttrykk for Samtale om opplevelser Kan i liten grad samtale Kan samtale om kulturelle Kan i stor grad samtale Eventyr opplevelser knyttet til rundt film, kunst, rundt kulturelle opplevelser fra om kulturelle opplevelser språkområdets kultur litteratur og musikk fra opplevelser fra språkområdet fra språkområdet språkområdet språkområdet

×