Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La primera comunió

126 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

La primera comunió

 1. 1. La primera comunióLa primera comunióFet Per: Judith Estaran,Fet Per: Judith Estaran,Marina Borau, Sofia Arcas iMarina Borau, Sofia Arcas iLaura Valentina.Laura Valentina.Professora: Anna FuentesProfessora: Anna FuentesCurs:6èCurs:6è
 2. 2. Índex:Índex: Diapositiva1: Que és la comunióDiapositiva1: Que és la comunió Diapositiva2: Pas1Diapositiva2: Pas1 Diapositiva2.1: Pas 2Diapositiva2.1: Pas 2 Diapositiva2.2: Pas 3Diapositiva2.2: Pas 3 Diapositiva2.3: Pas 4Diapositiva2.3: Pas 4 Diapositiva3: VídeoDiapositiva3: Vídeo Diapositiva4: Opinió PersonalDiapositiva4: Opinió Personal Diapositiva5: FiDiapositiva5: Fi
 3. 3. La comunió…La comunió… La comunió és un dels sagraments de Déu i unaLa comunió és un dels sagraments de Déu i unavegada feta la comunió ja entres a la família devegada feta la comunió ja entres a la família deDéu.Déu. Al fer la comunió, se segueixen uns passos enAl fer la comunió, se segueixen uns passos enconcret que després us els mostrarem.concret que després us els mostrarem.
 4. 4. Primer pas…Primer pas…Normalment els nens i nenes que fan laNormalment els nens i nenes que fan lacomunió tenen entre 7 i 15 anys sempre icomunió tenen entre 7 i 15 anys sempre iquant hagin rebut el baptismequant hagin rebut el baptisme
 5. 5. Segon pas...Segon pas...Abans de fer la comunió els nens i nenesAbans de fer la comunió els nens i nenespassen per un curs de catequesis quepassen per un curs de catequesis queaproximadament dura un any.aproximadament dura un any.
 6. 6. Tercer pas…Tercer pas… Al acabar el curset, han de rebre elAl acabar el curset, han de rebre elsagrament de la confessió.sagrament de la confessió.
 7. 7. Quart pas…Quart pas… Una vegada acabts tots aquests passos,Una vegada acabts tots aquests passos,la comunió es celebra en una esglèsia onla comunió es celebra en una esglèsia onreben el pa (el cos de Déu) i el vi (la sangreben el pa (el cos de Déu) i el vi (la sangde Déu).de Déu).
 8. 8. vídeovídeo http://www.youtube.com/watch?v=EDcz1Kch9http://www.youtube.com/watch?v=EDcz1Kch9
 9. 9. Opinió personalOpinió personalEns ha agradat moltfer aquest treball jaque la Laura i la Judithja l’havíen fet però laSofia i la Marina no.
 10. 10. FÍFÍ

×