Raport de activitate AVAS 2006Venituri de peste 8,5 miliarde RON în primele 11 luni ale anului 2006   În primele 11 lun...
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI                 PE PERIOADA 01.01.2006 - 30.11.20...
În vederea îndeplinirii atribuţiilor de valorificare în anul 2006, structura despecialitate din cadrul AVAS a întreprins a...
Printre debitorii asupra cărora au fost aplicate proceduri de executare silitămenţionăm: CHIMCOMPLEX SA Borzeşti (încasări...
În urma analizei, a fost selectat, în prima fază, un număr de 44 de societăţicomerciale pentru care a fost propusă măsura ...
divizate din NITRAMONIA S.A. Făgăraş, INAR S.A. Braşov, ITEC S.A. Brazi,   CEPIEM S.A. Bucureşti) sau nu a fost demarat...
Pe piaţa de capital au fost privatizate 25 de companii    În anul 2006 s-a acordat o atenţie deosebită vânzării pe piaţ...
6.619 notificări la Directia pentru aplicarea Legii 10/2001• Aplicarea Legii nr. 10/2001 – soluţionarea, pe cale administr...
Anul      TOTAL2      contracte       contracte      contracte      privatizării1   din care...
Nr.          Nr.   Anul           contracte         contracte privatizării        a...
• urmărirea modului de îndeplinire a clauzelor specifice (asigurarea protecţiei sociale, păstrarea obiectului principal d...
Urmare a notificărilor depuse de AVAS la Consiliul Concurentei au fost emise, încursul anului 2006, un număr de 33 de deci...
Peste 15.000 de litigii  AVAS este parte în peste 15.000 de litigii în care reprezentarea şi susţinerea intereselorinstit...
există pe rolul instanţelor de judecată un număr însemnat de cauze având ca obiect acţiuni în pretenţii împotriva AVAS re...
Activitatea de control    Începând cu anul 2006, activitatea de control s-a abordat într-o nouăconcepţie în ceea ce pri...
modificarile si completarile ulterioare (ex. ARO Campulung Muscel, SC INDUSTRIA LANII SA Timisoara).• SC SINCAR SA Braila...
Au fost transmise date, informaţii şi puncte de vedere, la solicitareainstituţiilor abilitate ale statului, după cum urmea...
Loan (PAL 2) şi Memorandumul suplimentar de politici economice şi financiare  convenit cu FMI, pentru perioada 2005 – 200...
11.000 în presa centrală (ziare, agenţii de presă, posturi radoi, posturi TV), restulîn presa locală.    Datele central...
pentru achiziţie de fluxuri de ştiri, achiziţie  şi încheieri             de presă, achiziţie de servicii de...
• uniformizarea practicii judiciare în cauzele în care AVAS este parte, permiţând astfel ca Autoritatea să abordeze o pra...
al cărei acţionar nu este interesat în astfel de majorări de capital social, în interesul statului. Pentru reglementarea ...
o Procedura AVAS de raportare a tranzactiilor suspecte de spalare a       banilor sau de finantare a actelor de tero...
• se va continua acţiunea de lichidare a societăţilor comerciale din portofoliul AVAS,   mari  generatoare   de  p...
sa fie ofertate la privatizare un numar mai mare de societati comerciale  listate, iar pana la finele anului 2007 sa se u...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Raport de activitate 2006 AVAS

1,660 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,660
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Raport de activitate 2006 AVAS

 1. 1. Raport de activitate AVAS 2006Venituri de peste 8,5 miliarde RON în primele 11 luni ale anului 2006 În primele 11 luni ale anului 2006, AVAS a realizat venituri totale în sumă de8.504.915 mii RON (echivalentul a 2.482.389.597,5 EURO), reprezentând 100,79% faţăde prevederile bugetare pe anul 2006, respectiv 101,41% faţă de prevederile bugetare peperioada 01.01.2006 – 30.11.2006 (conform HG 54/2006, rectificat prin HG 1477/2006) . Veniturile AVAS provin din două activităţi de bază, după cum urmează: • 460.440 mii RON venituri din activitatea de valorificare a activelor statului, reprezentând 136,00% faţă de prevederile bugetare pe anul 2006, respectiv 139,32% faţă de prevederile bugetare pe perioada 01.01.2006 – 30.11.2006. • 8.044.475 mii RON venituri din activitatea de privatizare şi administrare a participaţiilor statului, reprezentând 99,32 % din prevederile bugetare pe anul 2006, respectiv 99,85 % din prevederile bugetare pe perioada 01.01.2006 – 30.11.2006. Veniturile din privatizare includ şi sumele obţinute din privatizarea BCR (2, 235 mld. EURO).Costurile activităţii AVAS (valorificare, privatizare, administrare, postprivatizare) aureprezentat 2,37% din totalul veniturilor obţinute de Autoritate.Astfel, AVAS a transferat către bugetele statului 97,6% din totalul veniturilorobţinute. 1
 2. 2. CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE PERIOADA 01.01.2006 - 30.11.2006 MII RON Realizat la Nr. 30 Denumirea indicatorilor Cod crt. Prevederi BVC noiembrie HG.1477/2006 2006 A B 1 2 3I. VENITURI TOTALE, din care: 8,386,828 8,504,915 Venituri din activitatea de valorificare a activelor statului,1. 330,500 460,440 din care:1.1. Incasari din valorificarea activelor bancare; 39.10.05 150,000 221,2261.2. Incasari din valorificarea creantelor comerciale; 39.10.50 50,000 85,494 Incasari din valorificarea creantelor preluate de la Ministerul1.3. 39.10.06 Finantelor Publice; 55,500 53,1871.4. Incasari din valorificarea creantelor preluate de la CNAS; 20.10.03 75,000 100,533 Venituri din activitatea de privatizare si administrare a2. 8,056,328 8,044,475 participatiilor statului, din care:2.1. Venituri curente, din care: 144,328 146,0512.1.1. Venituri din dividende; 30.10.08 137,000 138,8682.1.2. Dobanzi la disponibilul in conturi; 31.10.03 300 2522.1.3. Venituri din alte surse; 36.10.50 7,028 6,9312.2. Venituri din capital, din care; 39.10 7,912,000 7,898,4242.2.1. Venituri din privatizare 39.10.04 7,892,000 7,874,9282.2.2. Venituri din operatiuni de capital 39.10.04 20,000 23,496II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 87.10.50 8,386,828 8,504,9151. Cheltuieli curente, din care: 01 8,384,328 8,504,4211.1. Cheltuieli de personal 02 58,000 57,106 Cheltuieli materiale, servicii, administrare, privatizare si1.2. 20 valorificarea activelor statului 199,500 144,1011.3. TRANSFERURI, total, din care: 8,126,828 8,303,214 Varsaminte la trezoreria statului din valorificarea activelor1.3.1. 55.01.20 statului, creantelor comerciale si privatizare; 8,005,528 8,159,281 Varsaminte la fondul de risc din valorificarea creantelor1.3.2. 55.01.19 preluate de la Ministerul Finantelor Publice; 47,000 47,465 Varsaminte la fondul national unic de asigurari sociale de1.3.3. 51.01.23 sanatate; 63,000 88,812 Transferuri către societăţile comerciale privatizate, lăsate cu1.3.4. titlu gratuit conform art. 36, alin. (2) din Ordonanţa de 55.01.18 Urgenţă nr. 88/1997; 3,600 1,4301.3.5. Vărsăminte către bugetele locale; 51.01.27 3,000 1,7431.3.6. Alte transferuri conform Legii nr. 570/2004. 55.01.18 4,700 4,4832. CHELTUIELI DE CAPITAL 71 2,500 494 2
 3. 3. În vederea îndeplinirii atribuţiilor de valorificare în anul 2006, structura despecialitate din cadrul AVAS a întreprins acţiuni specifice privind: • Activitatea de preluare – de la Ministerul Finanţelor Publice şi de la Banca Comercială Română SA a creanţelor suplimentare aferente debitorilor preluaţi în baza actelor normative în vigoare, precum şi încheierea actelor adiţionale rectificative la Contractele de cesiune de creanţă încheiate cu BCR SA, Raiffeisen Bank SA şi la Protocoalele încheiate cu CNAS şi furnizorii de utilităţi, situaţia preluărilor prezentându-se astfel: Total Casa Raiffeisen Banca Ministerul Distrigaz preluări Naţională Bank SA Comercială Finanţelor Electrica Societatea 2006 de Română Publice cedentă Asigurări SA de Sănătate Nr. acte 169 111 30 9 14 5 adiţionale/ protocoale rectificative • Activitatea de analiză valorificare - în anul 2006, metodele de restructurare aplicate debitelor prin rescadenţarea termenelor de plată, monitorizarea programului de restructurare financiară a creanţelor bancare, monitorizarea graficelor de plată ce urmează a se concretiza în convenţii de eşalonare, au avut ca efect realizarea unui grad consistent de încasare a creanţelor bancare, fiscale şi comerciale deţinute. • Activitatea privind monitorizarea societăţilor aflate în lichidare voluntară57.525 debitori şi garanţi ai acestora - în executare silită În anul 2006 activitatea instituţiei în domeniul executărilor silite a vizat realizareacreanţelor deţinute de AVAS asupra unui număr de 57.525 debitori şi garanţi ai acestora,aflaţi în procedura de valorificare prin executare silită. 3
 4. 4. Printre debitorii asupra cărora au fost aplicate proceduri de executare silitămenţionăm: CHIMCOMPLEX SA Borzeşti (încasări de 7,7 milioane lei), LETEA SA Bacău(4,2 mil. lei), CMC INTERNATIONAL SRL Bucureşti (15,8 mil. lei), VIROMET SA Victoria(3,5 mil. lei), PRODAS HOLDING SA Bucureşti (2,9 mil. lei), FORTUS SA Iaşi (14,5 mil.lei), POBAC SA Bacău (18,3 mil. lei), SIDERCA SA Călăraşi (47,8 mil. lei), CEREALCOMSA Galaţi (4,4 mil. lei), TERRA SA Bucureşti (3,7 mil. lei), PROGRESUL SA Ploieşti (3,5mil. lei), COMPRESS ADVERTSING SRL Constanţa (2,3 mil. lei ), CONTRANSIMEX SA(3,8 mil. lei).AVAS mai are în portofoliu 447 societăţi comerciale privatizabile • Managementul informaţiilor privind societăţile comerciale La 01.12.2006, portofoliul de societăţi comerciale privatizabile al AVAS era de 447societăţi, cu un capital social de 4.454.600 mii RON, din care statul deţine 594.900 miiRON. Dintre acestea, la 62 statul este actionar majoritar. • Administrarea participaţiilor statului În conformitate cu prevederile Legii nr. 137/2002, cu modificările şi completărileulterioare, privind instituirea administrării speciale, s-au derulat procedurile specifice pentru286 societăţi. • Monitorizarea managementului societăţilor comerciale Pentru întărirea disciplinei economico-financiare, la societăţile comerciale la carestatul este acţionar majoritar, în sensul OUG 79/2001, completată şi aprobată prin Legeanr. 154/2002, conducerea societăţilor comerciale este asigurată în baza unui contract deperformanţă. Acolo unde este cazul, contractul cuprinde în mod obligatoriu obiective şicriterii cuantificate privind reducerea creanţelor şi plăţilor restante, a pierderilor înregistrate,precum şi creşterea productivităţii muncii. • Restructurarea societăţilor comerciale la care AVAS este acţionar majoritar Activitatea s-a concretizat prin analizarea a peste 150 societăţi comerciale, care suntîntr-o situaţie financiară critică, pe baza datelor de bilanţ depuse de acestea la MinisterulFinanţelor Publice. Au fost selectaţi agenţii economici care înregistrează pierderi, un volummare de plăţi restante şi lipsa lichidităţilor. 4
 5. 5. În urma analizei, a fost selectat, în prima fază, un număr de 44 de societăţicomerciale pentru care a fost propusă măsura de restructurare/lichidare: o 5 societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, la care se aplică măsuri de restructurare (vânzări de active, disponibilizări de personal, reorganizarea unor activităţi): SC Abrom Bârlad, SC Famos Suceava, SC Menarom Galaţi, SC Nicolina Iaşi, SC Terom SA Iaşi); o 23 societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, la care urmează a fi argumentată şi aplicată măsura de lichidare; o 16 societăţi comeciale cu capital minoritar de stat care urmează a fi lichidate cu sprijinul ANAF. În afara celor 150 de societăţi analizate, au mai fost iniţiate proceduri de lichidare înconformitate cu Legea nr. 85/2006, pentru alte 21 societăţi comerciale: Angred Baia Mare,Agromec Moara Grecilor, Bachus Buzau, Fetrans Bucureşti, Fortop Topliţa, IUG Reşiţa,Conforest Braşov, Agromec Siret, BAT Buzău, Agroserv Universal Grădinari, AgromecCăteasca, Turol Olteniţa, Transtera Botoşani, Luca Suinprod Braşov, Flora Bistriţa,Vagmar Craiova, Altec Tecuci, Oltplast Drăgăşani, Somvetra Gherla, Colorom Codlea,Prodplant Bucureşti.Au fost semnate 46 de contracte de vânzare cumpărare de acţiuni prin negociere saulicitaţie• Stadiul privatizării celor 54 de societăţi comerciale incluse în Priorităţile ce cuprind pachetele majoritare şi companii cu profil de cercetare-dezvoltare, din Planul de privatizare pentru anul 2006 se prezintă astfel: o la 12 societăţi comerciale s-au încheiat contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni; o 5 societăţi comerciale sunt în curs de negociere, dintre care 4 sunt în faza de negociere a clauzelor contractuale; o pentru 37 de societăţi comerciale nu s-a finalizat procedura prin încheierea contractului de vânzare - cumpărare de acţiuni (TRACTORUL S.A. Braşov, RULMENTUL S.A. Braşov, ELECTROPUTERE S.A. Craiova, cele 5 societăţi 5
 6. 6. divizate din NITRAMONIA S.A. Făgăraş, INAR S.A. Braşov, ITEC S.A. Brazi, CEPIEM S.A. Bucureşti) sau nu a fost demarat din diverse motive;• În ceea ce priveşte pachetele cu drept de preferinţă provenind din teren sau caracterul închis al societăţii au fost incluse 21 de companii care se află în următoarele faze: o pentru 16 societăţi comerciale au fost încheiate contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni; o 2 societăţi sunt în faza de negociere a clauzelor contractuale; o la 3 societăţi comerciale, procesul de privatizare nu a fost demarat din diverse motive. o Până la jumătatea lunii decembrie, au fost înaintate spre publicare 44 anunţuri de vânzare, dintre care: o 16 anunţuri pentru vânzare de pachete majoritare de acţiuni; o 28 anunţuri pentru vânzare de pachete minoritare de acţiuni.• În 2006, au fost încheiate 36 contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni prin negociere şi licitaţie, dintre care: o 12 contracte pentru vânzare-cumpărare pachete majoritare de acţiuni; o 24 contracte pentru vânzare-cumpărare de pachete minoritare de acţiuni (pentru o astfel de societate comercială, privatizarea s-a realizat în etape care s-au finalizat prin mai multe contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni).• În urma exprimării unor intenţii de cumpărare ferme şi a documentelor complete necesare, AVAS a privatizat şi unele societăţi comerciale care erau planificate pentru anul 2007. Au fost publicate 26 de anunţuri de vânzare de acţiuni, dintre care un anunţ pentru o societate la care AVAS deţine pachet majoritar (FAMOS S.A. Suceava). S-au încheiat 10 contracte de vânzare-cumpărare de pachete minoritare de acţiuni, iar pentru vânzarea pachetelor minoritare deţinute la 3 companii se negociază clauzele contractuale.• Tot în cursul anului 2006 s-a finalizat privatizarea BCR. 6
 7. 7. Pe piaţa de capital au fost privatizate 25 de companii În anul 2006 s-a acordat o atenţie deosebită vânzării pe piaţa de capital apachetelor minoritare de acţiuni. Metodele specificate în legislaţia de privatizare pentru vânzarea acţiunilor pe piaţade capital sunt următoarele: oferta publică secundară de vânzare, metode de vânzarespecifice pieţei de capital, vânzarea la ordin, vânzarea ca răspuns la o ofertă decumpărare/ preluare, licitaţia electronică pe BVB, orice combinaţii ale metodelor prevăzuteanterior. Pe parcursul anului 2006, pentru 49 de societati comerciale, au fost parcurseetapele cuprinse în procedurile de privatizare, inclusiv anunţurile primare privind selecţiaintermediarilor pentru vânzarea acestor pachete, astfel încât, în funcţie de interesulmanifestat de investitori şi de atractivitatea societăţilor, au fost privatizate 25 de companii. Din practica vânzării prin metode specifice pieţei de capital au rezultat următoareleavantaje:• s-a asigurat transparenţa absolută în procesul de privatizare;• s-a asigurat decontarea imediată a sumelor rezultate din vânzari prin sistemele specifice pieţei de capital;• s-a asigurat participarea la procesul de privatizare a unui număr cât mai mare de investitori;• având în vedere că societăţile prevăzute a fi vândute prin metode specifice pieţei de capital au fost listate pe BVB, accesul investitorilor la informaţiile despre societăţile emitente s-a realizat relativ uşor, întrucât acestea au avut obligaţia să respecte regulile de transparenţă emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. Procesul de privatizare şi administrare a societăţilor comerciale din portofoliul AVASa fost sprijinit de către compartimentul juridic de specialitate. 7
 8. 8. 6.619 notificări la Directia pentru aplicarea Legii 10/2001• Aplicarea Legii nr. 10/2001 – soluţionarea, pe cale administrativă, a notificărilor formulate de petenţi. La jumătatea lunii decembrie, AVAS a înregistrat 6.619 notificări, dintre care : o 636 notificări soluţionate, o 386 notificări soluţionate prin decizii motivate, după cum urmează : 43 decizii motivate ce au ca obiect propunerea de acordare de măsuri reparatorii prin echivalent, în conformitate cu prevederile art. 31 din Lg. 10/2001 republicată, în valoare totală de 1.211.701.497,9 RON; 310 decizii motivate de propunere de măsuri reparatorii, emise în conformitate cu prevederile art. 29 din Lg. 10/2001 republicată; 32 decizii motivate de respingere a notificărilor; 1 decizie motivată de declinare a competenţei de soluţionare a notificărilor către alte instituţii. b. 250 notificări a căror competenţă de soluţionare a fost declinată altor instituţii.• Activitatea de instanţă – presupune reprezentarea intereselor A.V.A.S. in litigiile ce au ca obiect Legea 10/2001. Dosarele instrumentate în 2006 se clasifică astfel : 1.717 dosare aflate în instrumentare ; 1.397 dosare în curs de judecată ; 320 dosare suspendate şi perimate ; 720 dosare în care AVAS a avut câştig de cauză ; 300 dosare în care reclamanţii au avut câştig de cauză. • Pentru 2.510 contracte s-a încheiat monitorizarea postprivatizare În perioada 1992-2006, au fost monitorizate 10.899 contracte de vânzare cumpărarede acţiuni pentru un număr de 7.652 de societăţi. Evoluţia intrării în monitorizare a celor10.899 contracte de privatizare este prezentată în tabelul următor: 8
 9. 9. Anul TOTAL2 contracte contracte contracte privatizării1 din care monitorizate3 arhivate4 reziliate5 1992 1 1 0 0 1993 269 25 239 5 1994 615 152 457 6 1995 682 306 359 17 1996 1.641 767 536 338 1997 1.493 862 338 293 1998 1.694 774 653 267 1999 2.045 938 778 329 2000 1.496 847 473 176 2001 203 90 101 12 2002 287 169 96 22 2003 275 181 81 13 2004 110 84 21 5 2005 18 14 4 0 2006 70 66 4 0 TOTAL 10.899 5.276 4.140 1.483 NOTĂ:1. anul semnării contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni.2. numărul contractelor aflate în monitorizare postprivatizare, aferente fiecărui an de privatizare.3. numărul contractelor aferente fiecărui an de privatizare aflate în monitorizare postprivatizare la data prezentei.4. numărul contractelor aferente fiecărui an de privatizare asupra cărora a fost încetată monitorizarea postprivatizare începând cu anul 2001 (analiza contractelor în scopul încetării monitorizării postprivatizăre a început în anul 2001-”arhivare” – în urma îndeplinirii obligaţiilor contractuale).5. numărul contractelor aferente fiecărui an de privatizare, reziliate ulterior intrării în monitorizare postprivatizare. Dinamica numărului de contracte arhivate, în urma îndeplinirii obligaţiilor contractuale este prezentată în tabelul următor: 9
 10. 10. Nr. Nr. Anul contracte contracte privatizării arhivate anul încetării monitorizării postprivatizare încheiate din care 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1992 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1993 269 239 0 0 202 28 8 0 1 1994 615 457 0 0 180 198 47 10 22 1995 682 359 0 1 27 39 126 60 106 1996 1.641 536 0 0 14 41 61 53 367 1997 1.493 338 1 1 10 35 12 14 265 1998 1.694 653 0 0 30 50 30 37 506 1999 2.045 778 0 0 8 39 53 55 623 2000 1.496 473 0 0 5 32 40 28 368 2001 203 101 0 0 0 7 2 4 88 2002 287 96 0 0 0 3 4 14 75 2003 275 81 0 0 0 0 7 5 69 2004 110 21 0 0 0 0 5 4 12 2005 18 4 0 0 0 0 0 0 4 2006 70 4 0 0 0 0 0 0 4 TOTAL 10.899 4.140 1 2 476 472 395 284 2.510 La sfârşitul anului 2006, AVAS avea în monitorizare postprivatizare 5.276 contractede privatizare pentru un număr de 4.476 societăţi privatizate. Activitatea de monitorizare contracte postprivatizare constă în:• urmărirea respectării clauzei privind investiţiile la 1.007 contracte;• urmărirea respectării clauzei privind obiectivele de mediu la 2.687 contracte;• urmărirea modului de îndeplinire a clauzelor privind dobândirea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului la 2.024 contracte;• urmărirea modului de respectare a obligaţiilor privind vânzarea restricţionată a activelor şi terenurilor societăţii la 1.265 contracte;• urmărirea modului de respectare a angajamentului privind imobilizarea (gajarea) acţiunilor cumpărate de la AVAS în favoarea vânzătorului, până la încheierea obligaţiilor contractuale de către cumpărători la 2.121 contracte; 10
 11. 11. • urmărirea modului de îndeplinire a clauzelor specifice (asigurarea protecţiei sociale, păstrarea obiectului principal de activitate, păstrarea numărului de salariaţi, păstrarea arhivei, a emblemei firmei etc.). În baza analizei modului de îndeplinire a angajamentului investiţional asumat decătre cumpărător, în anul 2006 au fost confirmate/notificate următoarele volumeinvestiţionale: Moneda mil. RON mil. USD mil. DM mil. FF mil. EURO Volum investiţii confirmat 2,767 214,755 - - 34,203 în anul 2006 Volum investiţii notificat 0,166 6,865 - - 61,310 în anul 200625 de notificări la Consiliul Concurenţei • În domeniul ajutoarelor de stat În cursul anului 2006, s-a finalizat operaţiunea de notificare la Consiliul Concurenţei aajutoarelor de stat acordate în temeiul Legii nr.137/2002 şi a OUG nr.26/2004, aprobată cumodificări şi completări prin Legea nr. 442/2004. Dinamica întocmirii notificarilor 40 35 30 25 20 40 15 25 10 17 5 1 2 0 2002 2003 2004 2005 2006 11
 12. 12. Urmare a notificărilor depuse de AVAS la Consiliul Concurentei au fost emise, încursul anului 2006, un număr de 33 de decizii de autorizare a ajutoarelor de stat,realizându-se cel mai mare număr de decizii, astfel: Dinamica emiterii deciziilor de autorizare facilitãti 35 30 25 3 20 33 decizii negative 15 22 decizii favorabile 10 18 5 1 1 0 2002 2003 2004 2005 2006 Grad recuperare 100 95 90 85 80 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 AVAS a acordat şi în anul 2006 o atenţie deosebită activităţii de încasare adividendelor ce i se cuvin din calitatea de acţionar la societăţile comerciale, ceea ce sematerializează în gradul de recuperare a dividendelor, care este de 97,71%. 12
 13. 13. Peste 15.000 de litigii AVAS este parte în peste 15.000 de litigii în care reprezentarea şi susţinerea intereselorinstituţiei se realizează de către Departamentul Contencios în următoarele tipuri deprocese aflate pe rolul instanţelor de judecată:• litigii în legătură cu executarea silită efectuată de AVAS pentru recuperarea creanţelor din portofoliu - cca. 3000 de dosare (în general contestaţii la executarea silită propriu- zisă declanşată de AVAS, contestaţii la titlurile executorii ale AVAS, contestaţii cu privire la existenţa sau întinderea creanţelor AVAS, acţiuni în constatarea nulităţii unor contracte de garanţie. În anul 2006, un procent de peste 85% din aceste procese au fost soluţionate în favoarea AVAS, ceea ce a permis menţinerea unui grad ridicat de recuperare a creantelor Autorităţii;• litigii având ca obiect reorganizarea judiciară şi falimentul debitorilor AVAS, inclusiv cele referitoare la instituirea raspunderii patrimoniale a persoanelor din conducerea societăţilor falite în cazul în care au contribuit la intrarea în faliment a acestora. Numai în cursul anului 2006 s-a asigurat reprezentarea intereselor Autorităţii în aproximativ 6000 de proceduri de insolvenţă. De asemenea, s-au depus un număr de 2590 de declaraţii de creanţă faţă de debitorii aflaţi sub incidenţa Legii nr.359/2004 şi s-au instrumentat procesele de lichidare voluntară a unui număr de 9 societăţi comerciale cu capital majoritar de stat. Un exemplu în acest sens a fost situaţia generată la S.C. RAFO S.A. de aprobarea planului de reoganizare a societăţii, prin care s-a hotărât, împotriva vointei creditorilor, conversia creanţelor bugetare în acţiuni. In cursul anului 2006, AVAS a fost parte în mai multe litigii legate de S.C. RAFO S.A., în care, până în prezent, s-au obtinut soluţii favorabile Autorităţii. Acest fapt a creat premisele recuperării integrale a creanţei AVAS, prin încasarea sumei de aproximativ 6 milioane USD;• reprezentarea intereselor AVAS ca efect al preluării calităţii de debitor a Băncii Comerciale Romane şi a Statului Român în toate procesele şi cererile cu care sunt sau vor fi investite instantele judecatoreşti ori arbitrale rezultate din activitatea fostei BANCOREX SA. In contextul procesului de privatizare al Bancii Comerciale Romane, un obiectiv urmarit în anul 2006 a fost protejarea patrimoniului BCR împotriva pretenţiilor izvorâte din activitatea fostei Bancorex (absorbită de BCR în anul 1999). În prezent, 13
 14. 14. există pe rolul instanţelor de judecată un număr însemnat de cauze având ca obiect acţiuni în pretenţii împotriva AVAS rezultate din activitatea Bancorex, al caror cuantum se ridica la suma de aproximativ 50 mil. USD. De la preluarea de catre AVAS a calitatii de debitor şi până în prezent, instanţele au respins pretenţii în sumă de aproximativ 6,5 milioane USD;• în contextul privatizării Casei de Economii şi Consemnaţiuni, AVAS a preluat calitatea de debitor a acestei instituţii în pretenţiile rezultând din contractul fidejusiune/cauţiune încheiat între CEC S.A., SOV INVEST S.A. şi FNI. Astfel, pe rolul instanţelor de judecată se află aproximativ 300 de litigii în care AVAS are calitatea de pârât. AVAS a fost obligat la plata pretenţiilor investitorilor FNI, în sumă de cca. 100 mil. USD;• reprezentarea în cauzele izvorate din procedura de privatizare a societătilor comerciale, referitoare la încheierea şi executarea contractelor de vânzare cumpărare de acţiuni, procese în legătura cu calitatea de acţionar a AVAS privind funcţionarea societăţilor din portofoliu şi cauze având ca obiect recuperarea dividendelor şi daunelor datorate de societăţile comerciale la care suntem/am fost acţionari în numele statului, a creditelor acordate acestora în baza Legii nr.58/1991 şi OG nr.13/1995. Circa 65-70% dintre cele aprox. 3400 de dosare pe acestă temă au fost soluţionate favorabil AVAS, ceea ce a condus la recuperarea unor sume importante pentru bugetul statului de la societăţile comerciale cu capital de stat şi de la partenerii contractuali ai AVAS. Un exemplu în acest sens ar fi litigiul cu S.C. D.M.A.I. UNIREA S.A. Astfel, prin Sentinţa Civilă nr. 7873/02.10.2006, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 34374/3/2005, pârâta SC NOVA TRADE SA a fost obligată la efectuarea investiţiei în sumă de 58.800.000 RON pentru S.C. D.M.A.I. UNIREA S.A., actual S.C. UNIREA SHOPING CENTER S.A. Bucureşti, cât şi la plata penalităţilor de întârziere în sumă de 17.640.000 RON. Un alt exemplu ar fi litigiul cu S.C. UZTEL S.A. unde prin decizia nr. 3730/22.11.2006 instanţa a admis recursul declarat de AVAS împotriva decizie nr. 3/2006 a Curţii de Apel Ploieşti şi a obligat pârâta S.C. UZTEL S.A. la plata sumei de 8.361.655.647 lei cu titlu de dividende aferente anului 2001 şi penalităţi de întârziere. 14
 15. 15. Activitatea de control Începând cu anul 2006, activitatea de control s-a abordat într-o nouăconcepţie în ceea ce priveşte, pe de o parte, creşterea calităţii actului de controlşi, pe de altă parte, relaţia cu terţii, în sensul că s-au aprofundat verificările cuprivire la desfăşurarea proceselor de privatizare, modul de îndeplinire a clauzelorcontractuale de către cumpărător şi modul de administrare a societăţilorcomerciale cu capital majoritar de stat din portofoliu, formulându-se răspunsuridetaliate la petiţii, sesizări şi reclamaţii. Pentru cazurile complexe, în urmaverificărilor, Departamentul Control a întocmit rapoarte cu propuneri de măsuri însarcina structurilor care au făcut obiectul controlului. Aceste rapoarte au fostsupuse aprobării conducerii AVAS. Verificările au avut la baza sesizări ale organelor abilitate, organizaţiineguvernamentale şi/sau persoane fizice sau juridice, şi s-au efectuat la maimulte societăţi comerciale, dintre care se pot evidenţia: SC NITRAMONIA SAFagaras, SC SNTR SA Bucuresti, SC IMUM SA Medgidia, SC FAST SERVICEELECTRONICA SA, SC RAMI DACIA SA Bucuresti, SC MUCART SA Cluj, SCEDITURA ADEVARUL SA, SC COMALEX SA Alexandria, SC AVERSA SABucuresti, SC ITEC SA Brazi, SC ARO SA Campulung Muscel, SC HESPER SABucuresti, SC CHIMPEX SA Constanta, SC TIMPURI NOI SA Bucuresti, s.a. Din verificările şi controalele întreprinse se pot releva, în principal,următoarele aspecte:• administrarea necorespunzatoare a patrimoniului societatilor (ex.: AVERSA Bucuresti, VINALCOOL BIHOR Oradea), incheierea unor contracte de asociere in participatiune fara indeplinirea tuturor formalitatilor legale (aprobari AGA, mandate);• neindeplinirea de catre cumparatori a unor obligatii asumate prin contractele de vanzare-cumparare de actiuni, fapt ce poate constitui in activitatea de monitorizare aspecte de natura a implica unele masuri de notificare a cumparatorilor si percepere de penalitati conform OG nr. 25/2002, cu 15
 16. 16. modificarile si completarile ulterioare (ex. ARO Campulung Muscel, SC INDUSTRIA LANII SA Timisoara).• SC SINCAR SA Braila – nerespectarea in totalitate a prevederilor mandatelor acordate de AVAS, de catre reprezentantul AVAS in AGA si conducerea societatii, la vanzarea de active;• SC ICMUG SA Giurgiu – administrarea necorespunzatoare in perioada in care societatea a fost privatizata si s-au vandut active unor societati in care administratorul societatii era direct interesat. Activitatea AVAS in materia privatizarii a fost verificata in anul 2006 decatre Curtea de Conturi a Romaniei pentru un numar de 4 societati comerciale,respectiv: SC TEROM SA Iasi, SC AVICOLA MINTIA DEVA SA Deva, SC ALROSA Slatina, SC SIDERCA SA Calarasi. În baza Protocolului încheiat cu Ministerul Economiei şi Comerţului, aufost întocmite rapoarte de bonitate pentru un număr de 28 de firme care auparticipat la privatizările derulate de Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării înIndustrie (OPSPI) pentru companiile/societăţile comerciale din portofoliu. AVAS va urmări şi va aplica sarcinilor ce-i revin din derularea “Planului deacţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada2005-2007, aprobat prin HG nr. 231/2005, monitorizat de Consiliul pentrucoordonarea implementării SNA 2005-2007”. AVAS acţionează împreună cu celelalte instituţii abilitate ale statului învederea identificării ilegalităţilor săvârşite în derularea procesului de privatizare,stabilirea persoanelor implicate şi a prejudiciilor produse. Pentru aspectele care depăşesc competenţele autorităţii, au fost sesizateinstituţiile abilitate ale statului pentru efectuarea de verificari specifice (MinisterulAdministraţiei şi Internelor, Directia Nationala Anticoruptie, Ministerul Public,Ministerul Finanţelor Publice, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, OficiulNational de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor) in 16 cazuri. La solicitarileformulate catre organele abilitate s-au primit 10 raspunsuri (7 de la MAI, 1 de laDNA, 1 de la CNVM si 1 de la MFP). 16
 17. 17. Au fost transmise date, informaţii şi puncte de vedere, la solicitareainstituţiilor abilitate ale statului, după cum urmează: Anul Institutia abilitata 2006 Ministerul Administraţiei şi Internelor 108 Directia Naţionala Anticorupţie 75 Autoritatea de Control a Guvernului 3 Curtea de Conturi a României 28 Ministerul Public (Parchete) 35 Ministerul Finanţelor Publice 4 Ministerul Afacerilor Externe 1 TOTAL 254Îndeplinirea acţiunilor şi condiţionalităţilor în sarcina AVAS, dinangajamentele internaţionale Pe parcursul anului 2006, activitatea de Relaţii Internaţionale a AVAS s-aconcentrat pe îndeplinirea celor două mari obiective ale instituţiei:• realizarea acţiunilor ce au revenit AVAS din angajamentele asumate de Guvern în procesul de negociere a aderării României la Uniunea Europeană: o Capitolul 4 - “Libera circulaţie a capitalurilor” (instituţie integratoare Ministerul Finanţelor Publice); o Capitolul 6 - “Politica în domeniul concurenţei” (instituţie integratoare Consiliul Concurenţei); o Capitolul 15 - “Politica industrială” (instituţie integratoare Ministerul Economiei şi Comerţului).• îndeplinirea condiţionalităţilor în sarcina AVAS din programele agreate de Guvern cu organismele financiare internaţionale – Programmatic Adjustment 17
 18. 18. Loan (PAL 2) şi Memorandumul suplimentar de politici economice şi financiare convenit cu FMI, pentru perioada 2005 – 2006: o elaborarea „Planului de acţiune pentru finalizarea Programelor PAL 2 şi PAL 3” care a fost prezentat reprezentanţilor Băncii Mondiale; o raportări privind rezultatele activităţii AVAS pentru informarea reprezentanţei FMI în România, cu referire la Memorandumul suplimentar de politici economice şi financiare pentru perioada 2005 – 2006 (expirat în iunie 2006), precum şi pentru documentarea experţilor FMI în vederea elaborării Raportului Fondului privind Consultările cu România din 2006 pe Articolul IV (februarie 2006). o Activitatea AVAS a fost ilustrata in peste 11.000 de articole în presa centrală Obiectivul principal al structurii de comunicare şi relaţii publice, pentruanul 2006, l-a reprezentat furnizarea promptă, obiectivă şi corectă a informaţiilorpublice gestionate către reprezentanţii mass media, persoane fizice şi juridice,organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, în legătură cu activitateadesfăşurată de AVAS. Întreaga activitate a structurii de comunicare şi relaţii publice a AVAS arela bază prevederile Legii nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interespublic, ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, şi ale H.G. nr.1.723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combatereabirocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul. Una dintre principalele preocupări ale direcţiei a fost de a dezvolta şimenţine o relaţie corectă şi coerentă cu partenerii de comunicare, din care săexiste un singur câştigător: opinia publică, beneficiara informaţiilor prompte şireale puse la dispoziţie. Pe baza materialelor furnizate de direcţia de specialitate, AVAS a fostprezent în atenţia opiniei publice prin peste 20.000 de articole, din care, peste 18
 19. 19. 11.000 în presa centrală (ziare, agenţii de presă, posturi radoi, posturi TV), restulîn presa locală. Datele centralizate cu privire la activitatea structurii de comunicare şirelaţii publice pentru primele 11 luni ale anului 2006 sunt prezentate în cele ceurmează :Nr. Domenii de Tipuri de activităţi Datecrt. competenţă cantitative1. relaţii cu mass - întocmirea de comunicate de presă 210 media - răspunsuri la solicitările scrise ale mass 340 media - redactarea de interviuri, declaraţii, 98 punctaje, documentare, defensive lines pentru conducerea instituţiei - realizarea de transcrieri ale interviurilor şi 104 declaraţiilor preşedintelui - monitorizare presă scrisă centrală, locală, internaţională; - realizarea revistei presei centrale, locale, 519 internaţionale (La prima oră); - realizarea sintezei ştirilor negative difuzate de presa centrală, locală, internaţională (Semnal - selecţie ştiri) - distribuirea presei în instituţie - organizarea de conferinţe de presă 10 - transmiterea de informaţii necesare pentru 46 întocmirea sintezei „7 zile de guvernare” către Departamentul pentru Analiză şi Politici Publice - participarea la şedinţe şi transcrierea 5 discuţiilor din Comisia de Dialog Social3. relaţii cu - răspunsuri la solicitările scrise ale 207 publicul persoanelor fizice şi juridice - răspunsuri la solicitările telefonice ale 594 persoanelor fizice şi juridice - actualizarea punctului de informare- ori de câte documentare a AVAS - Infochioşc ori a fost necesar - gestionarea conturilor de e-mail 31 petiţii petitii@avas.gov.ro şi zilnic propuneri.legislative@avas.gov.ro4. marketing şi - derularea procedurilor de achiziţie publică, publicitate negocierea şi încheierea de contracte 6 negocieri 19
 20. 20. pentru achiziţie de fluxuri de ştiri, achiziţie şi încheieri de presă, achiziţie de servicii de publicitate de contract - machetarea şi publicarea anunţurilor de privatizare şi valorificare, realizarea şi 717 anunţuri transmiterea comenzilor către agenţie; 76 monitorizarea apariţiei, întocmirea ordonanţări ordonanţărilor de plată a acestor servicii; - realizarea de broşuri specializate, fişe pentru societăţile comerciale din portofoliul instituţiei, leaflet-uri, multiplicare CD-uri, 2725 realizare de power point-uri pentru reprezentarea instituţiei la diverse evenimente promoţionale, în mediul economic şi de afaceri, intern şi extern, a activităţii şi ofertei AVAS5. comunicare - distribuirea în instituţie a presei, revistei zilnic internă, presei (format scris, prin e-mail, prin întreţinere baze postarea pe site), analizei politice şi a de date semnalului comunicare, - actualizarea permanentă a bazei de date zilnic întreţinere cu datele de contact ale ziariştilor reţea, arhivare - întreţinerea reţelei DCRP zilnic - arhivarea permanentă, pe suport hârtie şi zilnic CD, a produselor DCRP - întreţinerea registrului de evidenţă a zilnic intrărilor şi ieşirilor de documente6. traducere, - traducerea în limba engleză de documente interpretare, reprezentând corespondenţă, sentinţe răspunsuri în comerciale pentru departamentul juridic, 285 limba engleză comunicate de presă, răspunsuri la solicitările mass-media externe, răspunsuri la diverse invitaţii la conferinţe şi forumuri, punctaje şi interviuri ale oficialilor AVAS pentru publicaţii străine Obiective ale AVAS pentru anul 2007 În materia legislaţiei, AVAS are câteva proiecte de îmbunătăţire acadrului legislativ şi instituţional aferent activităţilor de bază ale Autorităţii.Astfel, se va avea în vedere:• alinierea la dispoziţiile Uniunii Europene în materia ajutoarelor de stat; 20
 21. 21. • uniformizarea practicii judiciare în cauzele în care AVAS este parte, permiţând astfel ca Autoritatea să abordeze o practică unitară în procesele care au ca obiect activitatea de valorificare a activelor statului, proceduri de insolvenţă, administrare, privatizare si postprivatizare.• corelarea şi asanarea dispoziţiilor legale cu incidenţă asupra activităţii A.V.A.S. prin promovarea unui act normativ în acest sens (în curs de realizare);• iniţierea unui proiect de lege pentru rezolvarea problemelor existente în cadrul contractelor de vânzare - cumpărare de acţiuni ce au cumpărători insolvabili de tip P.A.S.;• simplificarea procedurii de elaborare a Notelor de desfiinţare a contractelor de vânzare - cumpărare de acţiuni care îndeplinesc condiţiile legale de desfiinţare (pact comisoriu, pe cale judiciară);• urgentarea reînscrierii A.V.A.S. ca acţionar în cazul contractelor desfiinţate pe baza unor hotărâri judecătoreşti sau ca urmare a acţionării pactului comisoriu;• reglementarea prin Norme Metodologice a aplicării art. 6.4 (modalitatea de stabilire a valorii utilajelor şi instalaţiilor) şi art. 31 (modalitatea de recalculare a valorii acţiunilor în baza activului net din ultimul bilanţ contabil) din Legea 10/2001, republicată, privind regimul juridic al unor imobile prluate în mod abuziv În perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989;• finalizarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 republicata;• Din activitatea de control a rezultat că s-au întâmpinat dificultăţi în aplicarea art. 12 din Legea nr. 137/2002 şi art. 145 din HG nr. 577/2002, AVAS fiind în imposibilitatea de a înregistra majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care s-au obţinut certificatele de atestare a dreptului de proprietate. Motivul rezidă în faptul că Autoritatea nu primeşte toate datele de la instituţiile abilitate să emită aceste certificate, pentru a putea face majorarea de capital social direct la Oficiul Registrului Comerţului, fără aprobarea AGEA de la societatea comerciala, care este, de regulă, cu capital majoritar privat, şi 21
 22. 22. al cărei acţionar nu este interesat în astfel de majorări de capital social, în interesul statului. Pentru reglementarea acestor disfuncţionalităţi, AVAS a făcut propuneri de modificare si/sau completare a cadrului legislativ în domeniu, pentru stabilirea responsabilităţilor fiecărei instituţii implicate în operaţiunea de emitere a certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, majorarea capitalului social cu valoarea acestora şi înregistrarea majorării capitalului social la Oficiul Registrului Comerţului - completarea Normelor metodologice aprobate prin HG nr. 577/2002, a normelor de aplicare a Legii nr. 137, art. 143 si 145 cu precizarea ca entitatile care elibereaza certificate de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor sa fie obligate sa comunice la AVAS o copie a anexelor cu valorile stabilite ale acestor terenuri si, dupa caz, o copie/un duplicat al acestor titluri. Totodată, se va avea în vedere şi revizuirea procedurilor interne:• referitoare la activitatea de administrare şi privatizare şi a contractului cadru de vânzare – cumpărare de acţiuni.• implementarea în cadrul AVAS a noului sistem de control intern managerial prevazut de Legea nr. 84/2003 pentru modificarea si completarea OG nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, în concordanţă cu aquisul comunitar şi angajamentele asumate de România în cadrul capitolului 28 “Control financiar” de negociere cu Uniunea Europeană; În cadrul procedurilor de control, se va urmări:• aprofundarea verificărilor cu privire la desfăşurarea proceselor de privatizare, recuperarea activelor bancare, derularea licitaţiilor pentru vânzarea prin executare a activelor societăţilor comerciale, cu respectarea cadrului legal aplicabil;• reglementarea in cadrul AVAS a obligatiilor legale ce decurg din aplicarea Deciziei nr. 496/2006 a Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, respectiv intocmirea si inaintarea spre aprobare conducerii AVAS a urmatoarelor documente: 22
 23. 23. o Procedura AVAS de raportare a tranzactiilor suspecte de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism; o Programul de cunoastere si monitorizare a clientelei AVAS.În privinţa executărilor silite, AVAS intenţionează să:• se încadreze în nivelul indicatorilor prevăzuţi în BVC;• să organizeze un număr de 600 licitaţii publice;• să diminueze cu 20.000 portofoliul de debitori, prin recuperarea integrală a creanţelor deţinute asupra acestora. Totodată, în vederea creării condiţiilor necesare valorificării eficiente şieficace se va continua procesul profesionist de analiză a creanţelor, petoate palierele, dintre care menţionăm:• monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de OUG nr. 31/2003 de către beneficiarii acestor prevederi: SC Astra Vagoare Călători S.A. Arad şi SC Industrializarea Laptelui Harghita SA Remetea;• reglementarea modului de recuperare a creanţelor fiscale deţinute de către AVAS asupra agenţilor economici din domeniul minier si transporturilor feroviare, în concordanţă cu cele prevăzute de OUG nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie.• punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării SC Oltchim SA, după obţinerea acordului KFW de a nu declara exigibilitatea anticipată a obligaţiilor rămase de achitat, în cadrul împrumuturilor externe contractate de societate, cu garanţia MFP. În privinţa administrării pachetelor de acţiuni deţinute la societăţicomerciale, AVAS se va axa pe:• stabilirea strategiei privind modul în care se va face trecerea unor active sau grupuri de active aparţinând societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat către sectorul privat - efectul fiind păstrarea unor activităţi generatoare de impozite şi taxe şi a unui important număr de locuri de muncă în sectorul privat, în paralel cu recuperarea datoriilor şi obligaţiilor bugetare restante. 23
 24. 24. • se va continua acţiunea de lichidare a societăţilor comerciale din portofoliul AVAS, mari generatoare de pierderi şi plăţi restante, precum şi restructurarea/privatizarea unor societăţi comerciale nou intrate în portofoliul AVAS. Pentru anul 2007, în portofoliul AVAS sunt 63 de societăţi comercialeprivatizabile, la care se vor adăuga 41 de societăţi comerciale care vor fitransferate de la O.P.S.P.I. Lansarea la privatizare a acestor societăţi comerciale se va face după oanaliză detaliată a acestora, pe baza căreia se va stabili o strategie deprivatizare globală, iar acolo unde este cazul, în funcţie de importanţa societăţiicomerciale în contextul economic, se vor stabili strategii punctuale de privatizare. Lansarea la privatizare va avea în vedere parcurgerea unor etape proceduralespecifice pregătirii fiecărei societăţi pentru privatizare, cum ar fi:• realizarea Rapoartelor de evaluare;• angajarea de servicii de consultanţă pentru privatizare în cazul unor societăţi comerciale cu situaţii deosebite (ex: ANTIBIOTICE);• emiterea avizelor de mediu pentru privatizare;• realizarea de către societăţi a dosarelor de privatizare, etc. Pentru 95 de societăţi comerciale la care AVAS deţine pachete minoritare, cudrept de preferinţă provenind din teren sau caracterul închis al societăţii,procesul de privatizare va fi demarat în funcţie de existenţa unor intenţii decumpărare ferme şi a documentelor necesare. Totodată, în ceea ce priveşte privatizarea pe piaţa de capital, în funcţie deamendarea prezentei legislaţii a privatizării, distingem doua programe cutermene clare: • in primul trimestru aferent anului 2007, estimam ofertarea a cca. 20 de pachete minoritare de acţiuni;• daca eforturile AVAS in domeniul legislativ vor fi încununate de succes, atunci programarea privatizării acestor tipuri de pachete de actiuni va imprima un ritm optimist pentru perioada ianuarie-martie 2007, astfel incat se asteapta 24
 25. 25. sa fie ofertate la privatizare un numar mai mare de societati comerciale listate, iar pana la finele anului 2007 sa se urmareasca finalizarea ofertarii intregului portofoliu de pachete minoritare listate. Se prognozeaza finalizarea ofertarii la privatizare a tuturor pachetelor minoritare (pentru 265 de societăţi comerciale) pana la data de 31.12.2007 . Având în vedere dinamica permanentă a portofliului, A.V.A.S. se vede nevoita deseori sa propuna schimbarea metodelor de vanzare specifice pietei de capital, apeland la prevederile O.U.G. nr. 26/2004. AVAS, prin departamentul competent, contribuie la imbunatatirea proiectului propus de S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A., privind noul proiect al Regulamentului privind licitatia electronica prin sistemul informatic al B.V.B., proiect fara de care A.V.A.S. nu poate folosi sistemul special destinat vanzarii pe B.V.B. prin Licitatie Electronica a pachetelor mai mari de 5%. În postprivatizare se va continua monitorizarea contractelor devânzare-cumpărare şi degrevarea portofoliului AVAS de contractele încheiate înperioada 1992-2006 pentru care perioada de derulare este încheiată, preţul esteachitat, nu sunt înregistrate datorii ale cumpărătorilor către Autoritate, obligaţiilede mediu sunt îndeplinite, nu sunt prevăzute sancţiuni pentru nerespectareaobligaţiilor asumate prin contracte. În privinţa facilităţilor, se va continua cu: • analiza societăţilor comerciale care urmează să fie preluate de la OPSPI din punct de vedere al ajutoarelor de stat; • notificarea la Uniunea Europeana a modificarilor la Legea privatizării şi a eventualelor strategii individuale; • implementarea principiilor liberei circulaţii a capitalurilor, prin reducerea numărului de constrângeri existente în contractele de privatizare; • acţiunea de recuperare a creanţelor proprii ale AVAS În planul relaţiilor internaţionale, AVAS va finaliza obiectiveleprogramului PAL 2 cu Banca Mondială şi va aplica prevederile din Tratatulde aderare la UE şi Strategia naţională postaderare. 25

×