Expansiunea islamismului

704 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
704
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Expansiunea islamismului

  1. 1. Una dintre ma rile religii alelumii, islamismul afostriispiindit cu ajutorul forl;eiarmelor din Spania piinii inIndia. intr-un timp mai scurtde un secol a apiirut in urmasa o culturii extraordinarii.A rabia era In mare parte alci{tuita din de~e.rt!n secolul ~l VII~lci .e.n. iar In pustlunle sale Wlau tnbun nomade.Pe tiirmul Marii Ro~ii ~i Oceanului Indian segi{seau zone fertile cu multe a~ezi{ri Inflori-toare. Drumurile acestora duceau In Siria ~iMesopotamia (Irakul de azi). in calea acestordrumuri comerciale se gi{seauoaze care dato-rita comel1ului prosperau, de exemplu Mekka~i Medina, acestea fiind de o importantiifundamentali{ In istoria islamismului. Profetul MahomedProfetul Mahomed s-a n:1scutIn Mekka, tatalsi{u se ocupa cu manatul ci{milelor. Si-apierdut pi{rintii Inci{ de foarte ramr ~i a fostcrescut de un unchi. pam la varsta de 25 deani ci{li{torea ca negustor cu caravanele,pamcand a luat-o de sotie pe stapana sa, ajunsi{deja de doui{ ori vi{duvi{, pe Hadidja. Umbla O Islamismul a inva,at de la alte culturi ~i a creat cultura sa individuala infloritoare. A dat matematicieni. filozofi ~i poe,i. culorile stralucitoare glazurate pastrate pe capodoperele de ceramica au avut o influen,a mare asupra artei ornamentale. O Mohamed s-a nascut probabil in 571. lIustra~ia din secolul a! XIV-Iea vazuta in imaginea alaturata, prezinta acest eveniment. Fiul manatorului de camile a devenit profet ~i intemeietorul religiei islamice. considera punctul de origine al perioadei islamismului. Mahomed $i-a g1{sit ad1{post in ora$ul apro- piat MeQina, unde a devenit un om important, fjind judec1{tor, $i unde $i-a g1{sit noi discipoli. A fost recunoscut drept Profetul lui Allah $imult singur prin munti ~i cu pu1;intimp dupa noi. Adeptii sai erau numitimusulmani, adica conduc1{tor al celor din ora$ in numeroaselecasatoriea avut parte de o intamplare ciudat:l. supu~i, Ingaduitori. campanii militare impotriva celor din Mekka.A avut viziuni in care vorbea cu arhanghelul Mahomed a Infiintat o comunitate reli- cand s-a predat Mekka in anul 630, MahomedGabriel, notind in versuri instruc1;iunile gioasa din putinii discipoli ~i membrii familiei a devenit domnitorul ora$ului unde s-aacestuia.Aceste scrieri constituie prima parte sale, dar aceasta nu a devenit populara In n1{scut, a distrus cei 360 de idoli $i a oferita cal1ii sfinte a islamismului, Coranul. Aceast:l ora~. Bunastarea ora~ului se datora mai ales sanctuarullui Kaba lui Allah.carte cuprinde in final cele 114 de precepte pelerinilor care veneau la piatra Kaba,pe care le-a primit profetul timp de 22 de ani. sanctuar dedicat unui numar de circa 360 de Problema succesiunii intre timp Mahomed a inceput sa predice, zei ~i spirite diferite, sa se Inchine acestora. parul la moartea profetului, survenit;l in 632,propovaduind ca spre mintuire exist:l doar insa noul profet a declarat ca orice zeu sau aproape toata peninsula Arabic1{ se inchinaseun singul drum, supunerea totala spirit este fals, iar situatia a devenit a~a de islamismului. Deoarece Mahomed nu a desem-Durnnezeului atotputemic. periculoasa Incat 1:n622 Mahomed ~i putinii nat un succesor, au ap1{rut conflicte intre rude, Cuvintul "islam" in aC3:ba chiar aceast:l are sai discipoli au trebuit sa paraseascaora~ul. iar izbucnirea revoltelor, rascoalelor $i a raz-sernnifica1;ie, devenind numele acestei religii Aceastaiuga se nume~te Hegina (Hidjra) ~i se boaielor civile au tulburat lini$tea peninsulei. 35
  2. 2. EXPANSIUNEA ISLAMISMULUI ~i ~iitii minoritari. Cu toate ca in anumite perioade din istoria Islamului mai apar din cand in cand anumite secte, contradictia sunnism-~iism este ~i in prezent o ruptura fundamentala. Moartea lui Ali a pus capat perioadei califatului "clasic" sau ortodox. Sub domnia lui Muavia (661-680) califul a devenit un conducator asemanator regelui, care domnea in capitala Siriei, Damasc. Titlul era mo~tenit defiul sau sau d~ o ruda foarte apropiata, iar domnia era exercitata cu ajutorul unei structuri sociale centralizate, aceastanefiind o caracteristicaa statelor araDe. Singurul Stat Muavia a infiintat pana la urm~ prima dinastie a califilor, dar puterea lor s-a cristalizat doar dup~ ce califul Abdal-Malik (685 -705) a ie~it victorios din razboiul intern de 30 de ani. Cu instaurarea ordinii s-a continuat expansiunea islarnismului. Fortele musulmane au p~~ns pan~ in Ta~kent, cucerind Sindul ~i o parte din Pandjab, teritoriul Pakistanului din prezent. in vest au cucerit coasta Africii de Nord ~i prin stramtoarea Gibraltar au p~truns pan~ in O jn sanctuarul de la Piatra Kaba au fost Spania. in 718 au trecut Pireneii ~i au p~truns distru~i idolii. Mohamed a oferit lui Allah pan~ in partea central~ a Frantei. Au fost Piatra Neagra simbolica. opriti de francezi lang~ Tours in 732, ace~tia punand cap~t altor eventuale cuceriri in O Mozaic din sec. al XVIl-Iea reprezentand pla- Europa. nul de baza al moscheii Kaba. in mijlocul templu- Sub domnia dinastiei Omaiad, Imperiul lui se afla o piatra. Fiecare musulman trebuie sa Islamic, care putea face comert nestingherit se indrepte catre aceasta in timp ce se roaga. din Spania pan~ in India, ~i-a trait cea mai m~reat~ perioad~. Contrar altor popoare O Mohamed cu comandantul sau. Abu Bakr cuceritoare, arabii inv~tau cu pl~cere de la trece din Mekka in Medina. Dupa moartea alte natii, adoptand modalitatea de conducere profetului. Abu Bakr a devenit calif. a statului, organizarea armatei ~i navigatia Acestea au luat sfar~it printr-o intelegereintre adeptii profetului. Un ca!if (discipol,adept) a preluat succesiunea ~i arabii auInceput cuceririle. Triburile care se luptau nudemult intre ele, s-au unit acum sub drapelullslamului, dand astfel multa bataie de capcelor doua super-puteri care stapaneauOrientul Mijlociu, lmperiul Bizantin cre~tin culimba de stat greaca ~i Persia, care urma acela~i an, prin cucerirea Alexandriei, s-a rnaritima bizantina ~i persiana. Au preluat ~izoroastrianismul, care se afla pe teritoriul predat ~i Egiptul, acesta fiind rnai departe un din ~tiinta ~i arta adversarilor infclnti.lranului de azi ~i in care domnea dinastia punct de plecare pentrn campaniile duse De obicei musulrnanii au fost toleranti fat:l ~Sasanida. pan~ in Africa de Nard. jn acest timp, in de credincio~ii care nu erau musulmani, rnai ~ Imperiul Islamic, sl~bit de luptele intre triburi, ales cu "Popoarele Cartii" care erau cre~tinii ~i i Rispindirea Islamului care a unit diferite natii ~i regiuni, au ap~rut evreii, cu traditii biblice asemanatoare Din § lor.Primul pas in expansiunea in afara Arabiei a tensiuni. Al treilea calif, Osman (644-656) a punctul de vedere al Islamului, Avram ~i -e.avut loc in timpul domniei Califului Abu Bahr fast ucis, succesarul lui a devenit v~rul ~i Moise au fost profeti adevarati, a caror oper:l .g(632-634), dar adevarata perioada a cuceririlor succesarul lui Mahamed, Ali. .5i sub darnnia a fost dusala capat de Mahomed. Musulmanii ;Eia fost perioada califatului lui Omar (634-644). lui (656-661) s-au cantinuat mi~c~rile reli- erau scutiti de taxe, spre deosebire de cei ne-in anul 635 a fost cucerit Damascul iar in anul giaase ~i tulbur:Irile dintre triburi care au musulmani. Aceast:l dispozitie a constituit ounrultor marele conducator arab Halid ibn-al- candus pan~ la urm~ la r:Izboaie, lupte ~i la motivatie pe o perioada lunga pentru multiValid a nimicit oastea bizantina in lupta de la uciderea lui Ali. Discipalii lui nu au vrut s~ se oameni de a se converti la islamism. Deoa-larmuc ~i a alungat-o din Siria. Au invadat ~i supun~ califului succesar Muavia ~i ~i-au rece traducerea Coranului in alte limbi a fostMesopotamia, care se afla sub dominatia praclamat autanamia. Astfel a avut lac interzisa, noii adepti au invatat repede araba,Persiei, iar din 642 au cotropit ~i Persia. in desp~rtirea definitiv~ dintre sunnitii majaritari astfel ca popoarele cucerite au fost asimilate 36
  3. 3. conducator a fost descendentul profetului puternica inf1uenta personala. in aceasta Abdul-Abbas. in trei ani a spulberat puterea perioada s-a pus accentul pe convertirea la omaidienilor ~i a ~ters fara mila orice urma a islamisin ~i adoptarea limbii arabe, religia lor de pe pamant. Doar o singura persona- islamica devenind mai putemica. pana la litate a familiei a scapat, Abdar-Rahman, care urma doar Ira1)ul a pastrat limba originala, s-a refugiat in Spania ~i a intemeiat o dinastie limba persana, ~i identitatea culturala, de~i autonoma care a dainuit aproape 300 de ani. s-a convertit la islamism. Dinastia Abbasida a privat Damascul de rangul de capitala ~i a ihfiintat o alta capitala Cultura infloritoare in Mesopotamia, Bagdad, care in scurt timp a Islamismul a pa~it 1ntr-o noua etapa, In care devenit un ora~ cu un milion de locuitori. nu doar a preluat din alte culturi, ci ~i-a creat Centrul califatului Abbasida a devenit mareata sa cultura individuala. Califul Al- regiunea estica, mai bogata, unde exista o Mansur a Intemeiat "Palatul Cunoa~terii", unde savantii traduceau operele filozof1lor greci antici, studiau practica medicala antica, Invatau matematica indiana, -o parte a acesteia sunt numerele "arabe" folosite ~i 1n prezent. Ganditorul arab Ibn-Sina a devenit cunoscut 1n Europa sub numele de Avicenna, filozof ~i medic de mare prestigiu. MatematicianulAl-Hvarzimi a fost pionierul algebrei (termen arab), pe cand persanul OmarO lIustra1ie din secolul al XVI-Iea. Mohamed Hajjam a fost In acela~i timp matematician,(fa1a nu i se vede) se afla in compania lui astrolog ~i poet.Moise ~i a arhanghelului Gabriel. Conform Literatura ~i artele i:nfloreau. Din pamanttradi1iei, Gabriel i-a sugerat lui Mahomed ca s-au Inaltat moschee avand cupole straluci-are o chemare "pentru a deveni profet". toare, palate minunate, cu peretii Impodobiti ~ cu materiale ceramice ~olorate. Ol~ritu~~i pr~-O Moscheea de Stanca din lerusalim s-a i lucrarea metalelor au aJunsla un mvellnalt. Inconstruit, conform legendei, pe locul de unde w arabescurile folosite pentru 1:nfrumusetare se ~ Impleteau motivele care reproduceau anumites-a inal1at in rai Mohamed. O ExpansiuneaIslamismului. inaintarea in Europa a fost intrerupta de lupta de la Tours din 732. O Razboinicii musulmani la inceput aveau numai armament u~or. Cheia succesului lor era credin~a, taria ~i perseveren~a. insernna un om aceasta s-a realizat, un arab mai u~or. cand care vorbea aceast:l . marea parte a lumii islamice a ajuns sa: reli~ie, limba: ~i cultura:comuna:. Insa: tocmai aceasta: toleranta: a cauzat ca:derea dinastiei Omaiada. Deoarece dinastia nu s-a ocupat destul de convertirea celor care nu erau musulmani, nemulturnirea cre~teain randurile supu~ilor. Din cauza nemultumirilor religioase ~i a supa:ra:rii arabilor care tra:iau in Iran ~i Mesopotamia, deoarece erau condu~i din Damasc, a izbucnit o revolta: in 747, a! ca:rei O De~i islamismul inflorea. califatul s-a sfaramat sub presiunea turcilor in sec. al XI-Iea. in imagine. sultanul Saladin infrange cavalerii. 37
  4. 4. 13 O Marea moschee r- din Damasc (in Siria DATEIMPORTANTE din prezent) construita in jurul 571 anilor 706. Pe locul ei Na~terea profetului Mahomed ini~ial fusese templul 596 Jupiter, in secolul al Mahomed o ;a de sotie pe Hadidja IV-Iea bazilica Sfantului loan 610 Botezatorul. Turnurile Prima viziune a ui Mahomed patrate inal~ate la 613 cele patru col~uri ale incep profetiile cladirii, sunt primele 624- 630 minarete din istoria islamismului. Luptele desfa~urate ;ntre cei din Mekka ~i Medina. Mahomed se ;ntoarce ;n Mekka 632 Dupa moartea ui Mahomed, Abu Bakr devine Calif 634 -644 Califatului Qmar 636 -641 fonne de plante ~i motive abstcicte cu linia decada, sfar:1m:1ndu-se in bucati. Deoarece in Musulmanii ocupa Siria, Palestina, elegant:l a scrierii cursive arabe. Universul noua capitala, Cairo, dinastia Fatimida (909- Mesopotamia ~i Egiptul poeziei islamice a fost imbogatit ~i de pove~ti 1171), nu putea controla eficient teritoriile 644 -656 populare originare din Asia, colectia clasicade nord africane, le-a pierdut. Califatului Osman renume universal fiind "0 mie ~i una de 656- 661 nopti". ~tiinta ~i cultura islamicl au intrecut in Cuceririle turcesti cateva secole tot ce cunoscuse Europa Califatul era cel mai amenintat de la Est. Ali -ultimul calif ortodox cre~tina. Vestul a preluat m~lte din sursele Puterea politica a Iranului a crescut, ca:lifii 661 -680 arabe in domeniile ~tiintelor, filozofiei, Abbasida au devenit marionetele domnitorilor Muavia se autoproclama calif ~i ;nte- matematicii ~i medicinii. (Chiar ~i metoda de persani. Situatia s-a schimbat ~i mai mult, meiaza dinastia Omaiada fabricafe a hartiei inventat:l de chinezi, a fost c:1nd turcii, proveniti din Asia Centrala, au 693 aflat:l de europeni tot cu ajutorul arabilor). preluat puterea peste o mare parte a lurnii incepe cucerirea Africi de Nord Cultura islamica inflorea, dar dupa nici un islamice, ~i o exercitau in numele califilor secol de dominare a dinastiei Abbasida Abbasida -cel mai mare conducator al lor 711 califatul uria~ ~i greude guvemat a inceput sa fiind devenit sultan (cuv:1ntul sultan Musulmanii ataca Spania. ;n curand cucerind ;ntreaga peninsula O Alhambra din 718 Granada. Cea mai Musulmanii ataca Franta. ;n 732 marea1a capadapera sunt opriti la Tours arhitecturala a 750 Islamului in vest, in Granada in Spania. inceputul domniei dinastiei Abbasida, ;n Dupa 711 apraape 755 Abdar-Rahman intemeiaza un stat taata peninsula autonom, Omaiada, ;n Spania iberica a ajuns sub 798 -809 damina1ia islamica, Califatul ui Harun-ar-Rasid Granada a fast 90q- 1~.1 ultimul stat islamic, care s-a inchinat Dinastia Fatimida ;n Africa de Nord ~i spanialilar cu 700 de Egipt ani in urma. 1055-1157 Sultanatul turcilor 1258 Mongol;; ocupa Bagdadul, caderea dinastiei Abbasida insearima: barbatul detinator de putere). Turcii au fost luptatori talentati, ~i astfel l-au fortat pe imparatul bizantin sa ceara ajutorul cavalerilor din Europa de Vest. Unitatea sub domnia turceasc:l a fost la fel de scurta ca ~i in timpul domnitorilor Abbasida, in secolul al XII-lea. Orientul s-a impartit in sultanate autonome. Istambulul insa s-a dovedit a fi suficient de putemic pentru a rezista ~i a riposta la cruciade. La fel ca ~i mai devreme, noua ~i principala amenintare venea tot de la Rasarit. Hoardele de tatari au pus capat califatului Abbasida prin jefuirea Bagdadului ~i au inceput un nou capitol in istoria islamismului. 38

×