Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

गाई पालन पुस्तिका (Dairy Farming Guide in Nepali)

4,195 views

Published on

गाई पालन पुस्तिका (Dairy Farming Guide in Nepali) नेपालमा व्यवसाहिक रुपमा गाई पालन व्यवसाय सुरुभएको धेरै भएको छैन । अहिले गाउघर देखि शहर वजारमा रहेका वेरोजगार युवाहरुले गाई पालन व्यवसाय गर्नमा रुचि राख्न थालेका छन । तर गाई पाल्नु अगाडी व्यवसायको वारेमा पूर्व अध्यनभने धेरैले गरेको देखिन्न । गाई पालेर डेरी व्यवसाय सन्चालन गर्नेले गाईको लागि आहारा,स्वास्थ्य,गोठ र चरिचरण व्यवस्थापनको बारेमा धेरैकुराको अध्ययन हुनुपर्दछ ।
To know more please visit us www.growelagrovet.com

 • Writing a good research paper isn't easy and it's the fruit of hard work. For help you can check writing expert. Check out, please ⇒ www.WritePaper.info ⇐ I think they are the best
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/hlynj ◀ ◀ ◀ ◀
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/vndpps5 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/vndpps5 } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/vndpps5 } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/vndpps5 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/vndpps5 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/vndpps5 } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

गाई पालन पुस्तिका (Dairy Farming Guide in Nepali)

 1. 1. गाई पालन

×