Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Renaissance

talks about the period of renaissance

 • Login to see the comments

Renaissance

 1. 1. ReNaiSsaNce
 2. 2. <ul><li>Nangangahulugang “muling pagsilang” o “rebirth” </li></ul><ul><li>nOong ika-14 siglo </li></ul><ul><li>Pagbabalik ng kulturang klasikal </li></ul><ul><li>Pagbabalik ng kulturang Greek at Roman </li></ul><ul><li>Ito ay bahagi ng kasaysayan kung saan nagising ang kamalayan na tao sa Europa at naghangad ng mas mataas na antas ng karunungan. </li></ul><ul><li>Ang Renaissance din ang naglapit sa mga tao at sa kanilang pilosopiya at mga kakayanan. </li></ul>ReNaisSance
 3. 3. Pagsisimula ng Renaissance sa Italy
 4. 4. <ul><li>Ang ITALYA, sa pagsisimula ng Renaissance ay walng sentralisadong pamamahala. </li></ul><ul><li>Ito’y pinanamumunuan lamang ng Banal na Lupang Romano o Holy Roman Empire. </li></ul><ul><li>Ang mga siyudad ay pinamumunuan ng mamayaman at malalakas na pamilya tulad ng mga VISCONTI, SFORZA, ESTE, GONZAGA, MONTEFELTRO, at MEDICI na nagtayo ng mag kanya-kanyang pamahalaan. </li></ul><ul><li>Dahil sa estratehikong lokasyon ng Italy at sa paghina ng kapangyarihan ng maga Arabe sa mediterranean Sea, ang mga mangangalakal sa mga siyudad ay nakapagtatag ng ruta ng kalakalan at naging mayabong ang mga pakikipagkalakalan nila sa iba’t-ibang lugar sa Asia Europa at Africa. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Taglay ng yamang dulot nito, sumibol ang panggitnanag antas ng lipunana ang BUORGEOISIE o MIDDLE CLASS. Sila rin ang at ang aristikratang angkan ang naging m,akapangrihan. </li></ul><ul><li>Ang bayan ng Florence ang pinakamauNlad sa lahat. </li></ul>
 6. 6. Humanismo Ugat ng Renaissance
 7. 7. <ul><li>Ang HUMANISMO ay mula sa salitang “humanitas” na nangangahulugang “kultura”. </li></ul><ul><li>Ito at tumutukoy sa pag-aaral ng mag klasikong kultura gaya ng sa mga Griyego. </li></ul><ul><li>NAgsilbi itong tagapagtaguyod ng kultura ng mga tao. </li></ul><ul><li>Binigyang halaga nito ang mga kakayanan at abilidad ng mga tao. </li></ul>Ano ang Humanismo?
 8. 8. humanist Mapanuri at critical thinker Kalayaan ng kaisipan ng hindi lumalabag sa utos ng Diyos Nagpapahala-ga sa kultura ng Greek at Roman Matuto tungkol sa mundo Naniniwala sa sariling kakayanhan Maging m,ahusay sa tulong ng edukasyon Nagpapahalaga sa kultura ng Greek at Roman
 9. 9. <ul><li>Lorenzo Medici </li></ul><ul><li>- kilala bilang “Lorenzo the great”. </li></ul><ul><li>Naging pangunahing tagapgtaguyod ng </li></ul><ul><li>Renaissance sa pamamagitan ng pagtulong sa mga iskolar at sa mga humanista. </li></ul><ul><li>Pinaunlad niya ang Florence at ito ang ginawa niyang sentro ng Renaissance sa itAlya. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Francesco Petrach </li></ul><ul><li>Ama ng Humanismo </li></ul><ul><li>Ama ng Literaturang Renaissance </li></ul><ul><li>Ang Songbook o Sonnets ay isang halimbawa ng kanyang koleksyon ng mga tula. </li></ul>Panitikan <ul><li>Giovanni Boccaccio </li></ul><ul><li>Pinakasikat niyang nagawa ay ang “Decameron” na nangangahulugang “sanpung araw na trabaho” </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Niccolo Machiavelli </li></ul><ul><li>Pinakasikat sa kanyang nalikha ay “The PRince” na tumutukoy sa katangian ng isang magaling na pinuno ng isang bansa. </li></ul><ul><li>Dante Aligheiri </li></ul><ul><li>Ang pinakasikat niyang nagawa ay ang “Divine Comedy” </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Donatello </li></ul><ul><li>gAnyang ginawa ang estatwa ni “david” na yari sa bronze </li></ul>sining <ul><li>Michelangelo Buonarotti </li></ul><ul><li>Isa siyang pintor, arkitekto at manunulat. </li></ul><ul><li>Halimbawa ng kanyang mga obra ay David, Moses at Pieta. Ipininta niya ang kisame ng Sistine Chapel sa Vatican. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Leonardo da Vinci </li></ul><ul><li>Itinuturing na “Universal Man” dahil bukod sa pagiging pintor, siya rin ay isang inhinyero, imbentor, musikero, at dalubhasa sa agham. </li></ul><ul><li>Tanyag ang ginawa niyang Mona Lisa, Last Supper at Virgin of the Rocks of Anatomy. </li></ul>Mona Lisa Last Supper
 14. 14. Renaissance sa Hilagang Europe
 15. 15. <ul><li>Desiderius Erasmus </li></ul><ul><li>isang dakilang iskolar at teologong Olandes. </li></ul><ul><li>Ang pinakatanyag niyang nalikha ay ang “The Praise of Folly” na tumutuligsa sa pag-aayuno at maling pagpapaliwanag sa ilang bahagi ng BIbliya. </li></ul>Panitikan
 16. 16. <ul><li>Miguel de Cervantes </li></ul><ul><li>Isinulat ng Espanyol na ito ang “Don Quixote” na tungkol sa isang nagmamay-ari ng lupang mahilig magbasa ng mga kwento tungkol sa kabalyero noong Middle Ages. </li></ul><ul><li>Geoffrey Chaucer </li></ul><ul><li>Ang kanyang sikat na nagawa ay ang “Cantenburry Tales”. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>William Shakespeare </li></ul><ul><li>Siya ay kilala bilang “PInakdakilang Playwright” </li></ul><ul><li>Siya ay bantog na manunulat ng England nna nakasulat ng mga dulang komedya, trahedya, at pangkasaysayan. </li></ul><ul><li>Siya ang sumulat ng Romeo and Juliet, Hamlet at MAcbeth </li></ul><ul><li>Sir Thomas Moore </li></ul><ul><li>Sumulat ng “Utopia” o “Perfect/Ideal Society” </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Johann Gutenberg </li></ul><ul><li>Printing Press (1950) </li></ul>Science anD Technology <ul><li>Nicolaus Copernicus </li></ul><ul><li>Sun Centered Theory </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Galileo Galilei </li></ul><ul><li>nakatuklas ng “Telescope” </li></ul><ul><li>Anton van Leuuwenhoek </li></ul><ul><li>nakatuklas ng “microscope” </li></ul>
 20. 20. Epekto ng Renaissance
 21. 21. Epekto ng Renaissance Ang Renaissance ang naging daan sa pagpapaunlad ng kulturan ng iba’t-ibang tao sa daigdig lalo na ang mga Europeo. Pinaunlad ng Renaissance ang sining, pilosopiya at ang edukasyon. Patuloy pa ring hinahangaan ang kagandahan at at ang mga likhang sining ng panahong ito. NAgsilbi itong daan tungo sa rebolusyong intelektuwal. BUkod dito, maraming mga bagong konseptoang tuluyang nabuo at napakinabangan ng tao. Naging daan din ang Renaissance upang matuklasan, maunawaan at matutunan ng mga taon na mayroong iba pang lupain na may angking kayamanan tulad ng kanilang mga bansa. Panghuli, ang Renaissance ay nagsilbing salik ng repormasyon o sa rebolusyong panrelihiyon.
 22. 22. Ginawa ni: jEnNelYn Y. dEla CrUz iii-modesty

×