Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tebuiten Arnhem

1,000 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tebuiten Arnhem

 1. 1. TEBUITENARNHEM R E I Z E N D E T U I N W I N K E L
 2. 2. ColofonInitiatief Annemarie van VelzenVisualisatie/lay-out Ed Joosting BunkOntwerp huisstijl Mark HellPrint abt repro VelpDeze uitgave is mogelijk gemaakt dankzij bijdragen vanGroene Steden; Geert Elemans en degemeente ArnhemBij gebruik of openbaar maken van de informatie uit dezeuitgave graag contact opnemen met TebuitenNovember 2012
 3. 3. TEBUITENARNHEM R E I Z E N D E T U I N W I N K E L
 4. 4. Ga je Tebuiten!De reizende tuinwinkel van Tebuiten verrast metmooie en eerlijke producten, heldere informatieen geeft volop inspiratie over kweken, snoeien ofontwerpen.Tebuiten maakt verbindingen tussen tuin en omliggendlandschap, tussen bewoners en groene initiatieven eninspireert Arnhemmers over activiteiten in tuin, parken landschap.Het biedt een etalage voor groene ondernemers enorganisaties waar Arnhemmers ideeën opdoen voorhun kleurrijke, eetbare, natuurlijke tuin of balkon.Op groene plekken in de stad organiseert Tebuitenactiviteiten om te kijken, te proeven, te plukkenen te genieten.
 5. 5. HET PLANTEBUITEN HEEFT DRIE GEREEDSCHAPPEN
 6. 6. 1INSPIRATIE 2 INFORMATIE & EDUCATIE 3 VERKOOP
 7. 7. InspiratieTebuiten is een reizend tuincentrum dat opmeerdere plekken in de stad activiteiten gaatorganiseren over eetbare en natuurlijke tuinen.Acht keer per jaar is er een nieuw aanbod vanproducten en activiteiten. Klanten kunnen erterecht voor advies over ontwerp, inrichting ofonderhoud van hun tuin. Voor kinderen komteen speciaal programma waarbij ze kunnen‘meehelpen’ in de tuin of spelen met natuurlijkematerialen.Voorlopig is Tebuiten nog reizend. Als zich eenvaste locatie aandient dan gaan we zeker wortelschieten met het kweken van kruiden en hetaanbieden van onze producten. 1
 8. 8. Informatie en educatieVia een website en verschillende social mediavan Tebuiten krijgen mensen informatie overwandelingen, fietsroutes, tips voor kinderpartijtjesen educatieve spellen voor kinderen. Ook scholendie ideeën op willen doen over een schooltuinkunnen bij Tebuiten terecht met vragen en tips.Ieder seizoen is er een ruime programmering metcursussen, workshops, films, lezingen, excursies,theater of muziek of verwijzingen naar initiatievenin de stad. Bij Tebuiten is informatie in te winnenover groene daken, verticale tuinen en nieuween verantwoorde materialen voor tuin of balkon.Tebuiten maakt reclame voor bedrijven die meteerlijke en duurzame materialen of methodenwerken. 2
 9. 9. VerkoopTebuiten gaat zich specialiseren in biologische enmilieuvriendelijke producten. Waar mogelijk meteen SKAL keurmerk. De levende materialen zullenzoveel mogelijk van kwekerijen uit de streek komen.Er zijn verschillende gespecialiseerde kwekerijen diebijvoorbeeld eenjarigen, kerstrozen of bollen verkopen.Tebuiten gaat werken volgens het Shop in Shopprincipe. Deze producten worden verkocht onder denaam van de afzender. Tebuiten zorgt voor eenheid ininformatie en communicatie. 3
 10. 10. Een eerste aanzet: - Inheemse planten, struiken en bomen - Basisproducten zoals tuinaarde, compost, potten en gereedschap - Duurzaam en betaalbaar ontworpen producten zoals meubels, verlichting en zonneschermen - Boeken, gidsen en brochures gericht op Arnhem en omgeving - Eetbare streekproducten als fruit, jam, honing, paddenstoelen - Eenvoudige horeca in theetuin - Een pluktuin met zelfgekweekte kruiden, groente en bloemen - Tuinadvies gericht op ‘doe het zelf’ - Hulp bij tuinieren bij iemand thuis - Kinderopvang per uur waarbij kinderen kunnen meehelpen in een tuin op een bijzondere plek. - Korting bij biologische kwekerijen in de omgeving - Producten en informatie van natuurbeschermingsorganisaties
 11. 11. 2 0 1 3PROGRAMMERING TEBUITEN 2013
 12. 12. Een stappenplan voor de tuinTebuiten heeft een stappenplan ontwikkeld waarmee zij twee keerper seizoen activiteiten organiseert op verschillende plekken inde stad. Dit is een mooie manier om iedere zes weken een anderthema extra aandacht te geven met informatie en workshops.6 februari Voorjaar in de natuur: snoeien / voorzaaien / tuinplan21 maart Relatie met streek / streekproducten: eetbare tuin zaaien / eenjarigen / balkon6 mei Wilde planten in de natuur: tuinkruiden / zaaien kan nog 21 juni Water in natuur en landschap: water in de tuin / droogte6 augustus Vlinders en dieren in de tuin: dieren / insekten / zomersnoei21 september Bodem in omgeving / bodemonderzoek: tuinontwerp / bodem / vaste planten6 november Bollen in de natuur / verplanten bomen: bollen / bomen21 december Type kerstbomen / verzorging: kerst / vogels in winter
 13. 13. TEBUITEN STEEKT VOELHORENS UIT
 14. 14. Eetbaar, tijdelijk en natuur dicht bij huisEr zijn meerdere trends waar Tebuiten een rol in kan spelen. De belangrijkste is de trendvan duurzaam, zelfvoorzienend en tijdelijke moestuinen. De andere is de behoefte aannatuur dicht bij huis.Tebuiten brengt stadsmensen in contact met de seizoenen, het omliggende landschapen de natuur. Op eenvoudige, informatieve en inspirerende wijze kan Tebuiten eenprogramma bieden waar mensen, klein en groot, zich even kunnen onderdompelen in eengroene wereld. Tebuiten legt de natuurlijke omgeving onder een vergrootglas. De nadrukligt op beleving. Die beleving krijgt een meerwaarde door het vertellen van een verhaalover de oorsprong, het gebruik of de verzorging.Het leuke van deze tijd is dat steeds meer mensen hun eigen groenten en kruiden gaankweken. Dat kan al in een houten kratje of een bloempot. Er zijn vierkante meter tuinen,kruidentuintjes in een wijnkistje of zelfs hele kwekerijen in fruitkratten. Voor die mensenwil Tebuiten een vraagbaak en inspiratiebron zijn. Op meerdere plaatsen in Nederlandzijn mensen bezig met stadslandbouw. Dat is een mooie manier om groenten dichtbijen verantwoord te kweken. De consument weet waar het vandaan komt en het vraagtweinig transport. Alle initiatieven rondom stadslandbouw zijn een extra impuls voorTebuiten als centrum om te inspireren, te leren en producten aan te schaffen.
 15. 15. DoelgroepOnze doelgroep bestaat uit mensen die een bijdrage willen leveren aan een bewuste manier vanleven waarbij de producten zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest zijn gekweekt en zo veelmogelijk uit de omgeving komen. Zij zijn geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen op het gebiedvan natuur en milieu, houden van tuinieren en naar buiten gaan.Uit onderzoek is gebleken dat 25% van de bevolking van Nederland open staat voor duurzameproducten. Daarvan koopt 4 % voornamelijk biologische en milieuvriendelijke producten.In Arnhem Noord wonen 77.445 mensen en zijn 37.439 woningen met een tuin of balkon (bron:Statistisch Jaarboek 2011, gemeente Arnhem).Tebuiten gaat pakketten aanbieden voor 5, 10 of 15 euro per maand met keuzemogelijkhedenvan bijvoorbeeld: - Korting bij kwekerijen in de streek - Adoptiekerstboom - Tuinadvies light - Tuinaarde / compost - Het basispakket biedt bijvoorbeeld 8x per jaar een nieuwsbrief, een adoptie kerstboom,2 x per jaar een planten- en of bollenpakket, vogelvoer van Vogelbescherming.Dit pakket is uit te breiden met kruiden in pot, zaaipakketten, gereedschap, streekproducten,een dagdeel meehelpen in de tuin en producten aan huis bezorgen etc.
 16. 16. volg ons op facebook
 17. 17. HuisstijlHet begint met een rustige en duidelijke huisstijl die in alle uitingen terug te vinden is. Een huisstijldie een welkom uitstraalt en bezoekers snel wegwijs maakt. Het logo van Tebuiten is in juni 2012ontworpen door Mark Hell voor Roofgarden.PromotieTebuiten geeft bekendheid aan haar producten en activiteiten via een website, digitale nieuwsbrief,social media, persberichten, het aanwezig zijn op de Sonsbeekmarkt (eerste zondag van de maand)en het verspreiden van posters en flyers via groene organisaties (ambassadeurs) en prikborden inde stad.BemensingIn de beginfase werkt Tebuiten met vrijwilligers die tegen een kleine vergoeding meewerken aan deactiviteiten en verkoop van producten. In samenwerking met partijen als het bezoekerscentrumSonsbeek, Natuurcentrum Arnhem, het Watermuseum of Zorgboerderij Mariëndaal vragen we deinzet van de vrijwilligers en medewerkers aldaar.NaamDe naam Tebuiten is vastgelegd als domeinnaam.www.tebuiten.nlwww.tebuitenwinkel.nlwww.tebuiten.nl | www.tebuitenwinkel.nl
 18. 18. TEBUITEN IS AAN HET ONTKIEMENWaarom dit initiatief?Het idee voor Tebuiten is ontstaan vanuit een persoonlijke behoefte aan een prettig en goedtuincentrum met echte aandacht voor het groen en tuinieren. Daarnaast zie ik het als mijn missieom mensen zoveel mogelijk te interesseren voor de rol die natuur en landschap speelt in ons leven.Buiten zijn biedt een prachtig tegenwicht in een druk en stedelijk leven. Kinderen zijn van naturegeïnteresseerd in buiten spelen, beestjes en plantjes. Ook voor volwassenen heeft de natuur veelte bieden. De schoonheid en noodzaak van natuur in onze directe leefomgeving wil ik graag verderbewust maken. Dat kan ik niet alleen. Ik maak een begin en hoop anderen daarin te inspireren eneen podium te bieden.Annemarie van VelzenIk schrijf en organiseer nu ruim vijfentwintig jaar over natuur en landschap. Sinds 1998 ben ikzelfstandig ondernemer en adviseer ik gemeentes, natuurorganisaties en landschapsarchitectenover hun communicatie. Zie www.aplusb.nu Mijn wortels liggen bij de groendienst van de gemeenteDen Haag en de landelijke Vereniging Natuurmonumenten. Ik heb Milieukunde HBO gestudeerden daarvoor de opleiding voor Vakbekwaam Hovenier gedaan. De laatste jaren heb ik naast mijndagelijkse werk de schooltuin van de basisschool van mijn zoon op poten gezet.Er zijn een aantal mensen die ik graag wil bedanken voor hun bijdrage aan het ontwikkelen vanTebuiten. Zij hebben langs de zijlijn meegedacht, kritische vragen gesteld, vormgegeven en mij incontact gebracht met interessante mensen en bedrijven: Carolien Schleper, Sandra Schuit, MarkHell, Gerry Petersen, Jeroen Voskuilen, Karolien Dietz, Ed Joosting Bunk en Bram Breedveld.
 19. 19. D E P R A K T I JK
 20. 20. TEBUITEN SCHIET AL UIT DE GRONDKerstmarkt Sonsbeek 2011Een eerste stap van Tebuiten in Arnhem is in 2011 gezet met het organiseren van een kerstmarktin bezoekerscentrum Sonsbeek met 70 adoptiekerstbomen. Deze bomen gaan na de feestdagenweer terug naar de kwekerij om verder te groeien. Het jaar erop kunnen mensen dezelfde boomweer kopen en zien hoe hij gegroeid is. Kerstmis is een mooi moment voor bewustwording over denatuur, natuurlijke materialen en rituelen.Roofgarden 2012Een tweede stap is gezet tijdens Roofgarden 2012. Op het dak van een parkeergarage in debinnenstad aan de Langstraat is in juni een tijdelijke daktuin als park ingericht. Tebuiten heeftsamen met Duurzaam Bouwen Arnhem met hout van 2Switch een kas gebouwd van gebruiktematerialen zoals ramen en lexaanplaten. In de kas hing een vilten lamp van The Felt Factory die lichtgaf met energie van zonnepanelen. Tebuiten heeft vanuit deze tijdelijke winkel biologische kruidenen lavendel uit Arnhem Zuid verkocht. Deze lavendel was gekweekt door Sociale WerkvoorzieningPresikhaaf uit Bemmel. De voorraad die overbleef is voor de zomer uit logeren gestuurd naarpluktuin Kweekland aan de Dalweg. Roofgarden is gerealiseerd op initiatief van As we Speak enBelhamels en heeft 30 dakmakkers bij elkaar gebracht die allemaal een bijdrage hebben geleverdaan de inrichting van Roofgarden. Tebuiten was een van die dakmakkers. Gedurende drie wekenwas er een programmering van film, muziek, poezië en bijzondere maaltijden van Arnhemse koks.Tebuiten was doordeweek tussen 16.00 en 19.00 uur aanwezig en op zaterdag de hele dag. Hetwas een mooie gelegenheid om bekendheid te geven aan het initiatief en het leggen van nieuwecontacten.
 21. 21. Sonsbeekmarkt najaar 2012In november 2012 stond Tebuiten op deSonsbeekmarkt met milieuvriendelijke bloem-bollen. Zij organiseerde dit in samenwerking metkwekerij de Keltenhof uit Bergharen. Biologischebollen zijn moeilijk te kweken. Daarom is ge-kozen voor mileuvriendelijke bloembollen. Dezezijn gekweekt met mest en zo min mogelijkbestrijdingsmiddelen.
 22. 22. GROEN, GROENER, GROENST # ONTWIKKELINGEN IN ARNHEMGroene agenda ArnhemGemeente. Het groen in de stad is volop in ontwikkeling. Ook in Arnhem. Vanuit deonderscheidingen Groenste stad van NL in 2008 en Groenste stad van Europa in 2009 is deGroene Agenda ontstaan. Hierin staat de toekomstvisie van Arnhem verwoord in negen groenewaardes over het groen in de stad.De tijd is rijp voor initiatieven vanuit de bevolking. De gemeente Arnhem heeft een kaartsamengesteld met 153 voorstellen die afkomstig zijn van ondernemers, bewoners, instellingen enambtenaren. De kern is het groen in de stad verder te ontwikkelen.Urban ForestryDit is een wijze van integraal groenbeheer van de stad. Arnhem werkt volgens de principes vanUrban Forestry. Een van de belangrijkste pijlers is het samenwerken en beheren van de parken ende bossen met bewoners en gebruikers van de stad. Medewerkers van de gemeentedienst Parkenen Bossen leggen contacten en maken het beleid en het beheer van de parken zo transparantmogelijk zodat bewoners ook echt mee kunnen denken.Tijdelijk GroenEen andere trend is het zoeken naar een goede bestemming van braakliggende terreinen. In Arnhemis een Departement Tijdelijke Ordening opgezet om al die gebieden, en gebouwen, in kaart tebrengen. Vanuit de gemeente zijn er reizende tuinen op braakliggende terreinen. Deze terreinen zijnte herkennen aan een grote groene gieter op rupsbanden en worden ingericht als tuin, speelplek ofontmoetingsplaats.
 23. 23. Eetbaar ArnhemAntoine Theunissen, student van Larenstein richtingMens en Natuur heeft een organisatie opgezet waarinhij jongeren leert tuinieren. Vanuit dit project onder denaam Eetbaar Arnhem onderzoekt hij hoe de Arnhemmersenthousiast te krijgen zijn om hun eigen groente en kruidente gaan kweken. Ook legt hij contacten om speelpleineneetbaar te maken met schooltuinen en bijvoorbeeld hetplanten van fruitbomen.Fairtrade gemeenteArnhem is in 2009 uitgeroepen tot Fairtrade gemeente.Initiatieven van ondernemers die gericht zijn op eerlijkeen verantwoorde producten worden aangemoedigd enondersteund. Er is een brochure waar de verkooppuntenvan deze producten te vinden zijn en de stichtingorganiseert activiteiten om inwoners van Arnhem meerbewust te maken over Fair Trade.
 24. 24. ELKAAR VERSTERKENGroene organisaties in ArnhemTebuiten wil groene organisaties in Arnhem meer bij elkaarbrengen. Door samen te werken en duidelijk te zijn waar je voorstaat kan je elkaar versterken. De volgende organisaties wordenuitgenodigd om zich te verbinden aan Tebuiten.Tebuiten werkt samen met het Bezoekerscentrum Sonsbeek.BCS legt vooral de link met de parken en de bossen in de directeomgeving met Sonsbeek als het ‘mooiste park van Nederland’.Tebuiten richt zich vooral op de tuin, daktuin, balkon en zoektinspiratie en informatie in directe natuurlijke omgeving. Watons bindt is het park en het landschap in Arnhem en omgeving.Tebuiten wil mensen via hun tuin weer in contact brengen met denatuur dus ook met het bezoekerscentrum.
 25. 25. In december 2011 hebben we een succesvolle kerstmarktgeorganiseerd rondom adopteer-een-kerstboom.Naast kerstbomen waren er inspirerende workshops ennatuurlijke kerstproducten te koop zoals koekjes vanmeel van de molen, wijn uit een wijngaard uit de streek,houten beelden en kerststallen (maken) met Arnhemsekunstenaars, vilten kerstenengelen en producten van hetCentrum voor Duurzame ontwikkeling Arnhem.In samenwerking met het bezoekerscentrum zijn er ookmogelijkheden om samen met Triple E en het Watermuseumverschillende activiteiten te organiseren waarin we elkaarversterken zoals water in de tuin en water in de stad.Triple E is een kenniscentrum en adviesbureau in Arnhem datzich ontfermt over het ‘groene erfgoed’ zoals de Hortus inWageningen, Wijngaard de Wageningse Berg en de HistorischeTuin in Lent.
 26. 26. Zorgboerderij Klein MariendaalIn de zomer van 2012 is Zorgboerderij Oosterbeek naarMariëndaal in Arnhem verhuisd. Ze zijn neergestreken ineen prachtig verbouwde boerderij met een nieuwe (groene)kapschuur. Hier werken mensen met een beperking op detuinderij en boerderij. Ook bewoners uit Arnhem zijn vanharte welkom om mee te werken, een abonnement op eengroentepakket te nemen of te genieten op het terras vande theeschenkerij. Ze organiseren activiteiten voor kinderenen bieden sinds kort zelfs een mobiele moestuin aan vooromwonenden.Tebuiten en De Groene Vos, Centrum voor Duurzameontwikkeling Arnhem kunnen elkaar goed aanvullen als hetgaat om verkoop van duurzame producten, organiseren vaninteressante workshops en elkaar informeren over actueleontwikkelingen.Tebuiten wil Streekboeren, boomkwekers, plantenkwekersnaar de stad halen. Hier zijn producten te koop die in destreek geteeld worden zoals planten, fruit, groente, jams,sappen etc.
 27. 27. Tebuiten wil graag samenwerken met het NatuurcentrumArnhem. Zij organiseren natuureducatie voor hetbasisonderwijs en begeleiden scholen die een schooltuinhebben. Tebuiten wil de producten van het Natuurcentrum,met name op het gebied van schooltuinen, voor een brederpubliek toegankelijk maken.101 Groene klaslokalen: initiatief van Netwerk GelderseNME Centra om scholen duurzamer en groener te maken.IVN Arnhem is zeer actief met het organiseren vanactiviteiten over de natuur in de stad en omgeving. Tebuitenwil ze graag volop betrekken bij het organiseren vanexcursies, cursussen en kinderactiviteiten.Volkstuinvereniging Arnhem is een actieve groep tuiniersdie aan promotie doen over tuinen en tuinieren en ook alsklant geinteresseerd zullen zijn. Hun uitgave heet ‘In onzeknollentuin’. Voor deze doelgroep wil Tebuiten een vraagbaaken inspriratiebron zijn.
 28. 28. Op den duur wil Tebuiten ook gaan samenwerkenmet natuurbeschermingsorganisaties in de regiozoals het Gelders Landschap, Staatsbosbeheer enNatuurmonumenten. Tebuiten laat zien hoe belangrijk hetwerk is van deze organisaties voor de stad. De omliggendenatuur heeft de stad veel te bieden.Tebuiten ziet ook mogelijkheden om samen te werken metprojecten op het gebied van reïntegratie, zorgboeren enandere vormen van tuintherapie.In overleg met de groene opleidingen Helicon en Larensteinliggen er volop kansen voor onderzoek en stage.CASA, architectuurcentrum, houdt zich de laatste tijd bezigmet de groene architectuur van Arnhem: wat doet groenvoor de stad? Zij organiseert ook lezingen en excursiesonder de naam Proef de Stad. Tebuiten wil hier graageen vervolg aan geven met informatie voor een brederedoelgroep.
 29. 29. Netwerk van mensenTer plekke is te zien hoe wij het doen. Het is interessantom ervaringen van bezoekers te horen en ze te registreren.Dat kan in het gastenboek op de website. Mensen kunnenthuis meepraten maar ook tijdens een activiteit hun vragenen tips melden. Zo groeit een netwerk met mensen eninformatie.Tebuiten ArnhemREIZENDE TUINWINKEL  Annemarie van Velzentebuiten@xs4all.nl06-22805323Herfst 2012www.tebuiten.nl www.tebuitenwinkel.nl volg ons op facebook

×