Groendak als standaardkeus?

251 views

Published on

Neem bij nieuwbouw groene daken als uitgangspunt en kies alleen als het niet anders kan voor verharding. Dat betoogt Oscar Kunst, adviseur stedelijk water bij Royal HaskoningDHV.
Uit gewoonte wordt nog veel van de beschikbare ruimte in de stad verhard. Het grootste potentieel voor vergroenen in de stedelijke omgeving zit op de daken, stelt Kunst in het artikel 'Groen dak als standaardkeuze'. “Het verharden van een dak met dakpannen of dakleer is vrijwel altijd overbodig. De afdichtende functie kan ook met een groen dak worden bereikt.”

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
251
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Groendak als standaardkeus?

  1. 1. Groen dak als standaardkeuze Alleen verharden als de voordelen dat rechtvaardigen Om de stad te vergroenen, benoemen we de nuttige, overdadige en overbodige verhardingen. We kiezen voortaan alleen voor verharding, als de voordelen die keuze rechtvaardigen. Daken bieden een uitgelezen kans om de stad te vergroenen. Auteur: Oscar Kunst In onze steden is veel oppervlak verhard. Het hoe groter de nadelen. Verhardingen spelen een van fijn stof. Uiteraard kunnen we eerst onnodig asfalt en de klinkers van wegen, de tegels van het beperkte rol in het afvangen van vuil uit de lucht. verharden en vervolgens technische hoogstandjes trottoir en de dakpannen of het dakleer op het Groen bevochtigt, verwarmt, verkoelt, zuivert, verzinnen om de gevolgen te verzachten, maar dak. In vijftien jaar als adviseur stedelijk water, absorbeert en transpireert. Eigenschappen die de ik vind dat we ons vernuft beter voor nuttigere heb ik mij regelmatig verbaasd over het gemak stad goed kan gebruiken. doelen kunnen inzetten. waarmee we verhardingen aan de stad toevoe- gen, zowel in de openbare ruimte, in tuinen als in Groen bevochtigt, verwarmt, Verharden is duurder de vorm van niet-groene daken. Verharde opper- Recentelijk heb ik de investeringskosten voor de vlakken in de stedelijke omgeving hebben diverse verkoelt, zuivert, absorbeert verschillende typen oppervlak voor de gemeente nadelige gevolgen vergeleken met onverharde Eindhoven in beeld gebracht. Op basis van de oppervlakken. Intensieve verstedelijking vergroot en transpireert. kentallen van de gemeente voor aanleg, beheer, de negatieve gevolgen van verharding: 1 + 1 = 3. Eigenschappen die de stad onderhoud en vervanging, blijken onverharde Daarbij is verharden ook duurder. oppervlakken goedkoper dan verharde oppervlak- goed kan gebruiken ken. Zo is de nu benodigde investering voor het Veel verharden geeft problemen aanleggen en in stand houden van een vierkante Verharding zorgt ervoor dat veel meer water snel- We willen graag een gezonde, veilige en prettige meter gazon circa € 50, sierbeplanting circa ler tot afstroming komt. Daar waar het valt, komt leefomgeving creëren. De problemen die verhar- € 150 en schraal grasland slechts circa € 10. het niet in de bodem en daar waar het zich ver- dingen opleveren, bestrijden we met technisch Een trottoir kost circa € 100 en een straat in zamelt, zorgt het voor overlast en soms schade. vernuft. We vullen muren met kunststoffen tegen asfalt of klinkers ongeveer € 200. Wanneer een Verharding kent ook grote fluctuaties in tempera- warmteverlies, installeren airconditioners voor ver- gebied opnieuw wordt aangelegd, is een groene tuur. Vooral donkere oppervlakken warmen sterk koeling van de binnenruimte, graven plastic krat- inrichting voordelig. Als de lagere investering op en staan die warmte ook af aan hun omge- ten en betonnen bakken in voor waterberging en opweegt tegen het verwijderen van de bestaande ving. Hoe meer aaneengesloten de verharding, plaatsen begroeide schermen voor het afvangen verharding, is ook het actief vergroenen van de14
  2. 2. ???????AchtergrondEen voorbeeld van een straatbeeld met zowel nuttige, overdadige als overbodige verhardingen.bestaande stad een voordelige keus. De kosten- en bewoners van de stad de beschikbare ruimte het nut van verhardingen zoals ze er nu zijn.verhouding bij daken is complexer. Daarbij komt zo veel mogelijk willen benutten en kosten willen Als hulpmiddel onderscheid ik drie categorieënook de constructie van het gebouw om de hoek beperken. Daaraan koppelen ze de gewoonte om verhardingen: nuttig, overdadig en overbodig.kijken. Het is de vraag of een groen dak qua de ruimte grotendeels te verharden. Dit is mis- De nuttige verhardingen hebben een duidelijkeaanleg, onderhoud en levensduur voordeliger is. schien te verklaren vanuit het ontstaan van ons functie, bijvoorbeeld voor vervoer. Ze zijn niet ofEen groen dak levert echter ook kostenbespa- handelen. Ooit voegden we functionele stukken moeilijk te missen. De overdadige verhardingenringen, zoals minder kosten voor energie voor toe aan een natuurlijke omgeving. Die natuur- zijn weliswaar nuttig, maar zijn groter of meertemperatuurbeheersing, minder kosten voor lijke omgeving nam de negatieve gevolgen weg. verhard dan nodig. De overbodige verhardingengezondheidszorg en minder kosten voor veilig- De omgeving zorgde bijvoorbeeld voor koelte, zouden niet snel gemist worden. Omdat elkeheidsmaatregelen. Wanneer deze besparingen schone lucht en vertraagde de afvoer van water. indeling uitnodigt tot een interessante discussie,worden meegerekend, verwacht ik dat de extra Tegenwoordig zijn er nog slechts natuurachtige geef ik hieronder een paar voorbeelden.investering in constructieve sterkte voordelig reststukjes in de verder verharde stad. In die • Nuttige verharding: snelweg, fietspad, terras inuitpakt. Ik zie dit graag met berekeningen voor omgeving overstemmen de negatieve gevolgen de tuin en winkelstraatdiverse situaties onderbouwd. Een verschuiving van de verharding de positieve effecten van het • Overdadige verharding: trottoir breder danvan een ketengedachte - startend met de win- groen op onze gezondheid, onze veiligheid en twee rolstoelen, meer dan 4,5 m brede rijbaanning van grondstoffen en eindigend bij afval ons welbevinden. in een 30 km/h zone en volledig verharde- naar een kringloopeconomie, zal de voordelen parkeerplaatsvan een groen dak versterken. Naar een groenere stad • Overbodige verharding: grotendeels verharde Hoe gaan we ervoor zorgen dat we de stad tuin, niet-groene daken en tegelstroken rondVerharden uit gewoonte vaker groen laten of zelfs groener maken? Een lichtmasten en bomen.Ik zie dat bestuurders, beleidsmakers, ontwerpers goed begin is het samen ter discussie stellen van 15
  3. 3. AchtergrondEen dak dat zich vrijwel als onverhard oppervlak gedraagt. Copyright: ZinCO. Voor ontwerpers van Om daken zo goed mogelijk bij te laten dragen aan de leefomgeving, geven we ze zo veel moge- gebouwen en hun daken zijn lijk de eigenschappen van onverhard oppervlak. Idealiter ligt er dus een forse laag grond op hetde bijeffecten van verharding dak, alsof je de natuurlijke ondergrond met de hoogte van het gebouw hebt opgetild. Bij voor- een goede aanleiding om te keur heeft het groene dak een relatie met de vergroenen ondergrond. Het zorgt ervoor dat water de grond intrekt en planten en dieren het dak gemakkelijkDoor te praten over welk oppervlak in welke bevolken. We leggen die relatie bij lagere gebou-categorie valt, worden we ons beter bewust van wen door het dak vanaf het maaiveld schuin opde keuzes die we maken. We gaan dan alleen te laten lopen. Zo dragen we bij aan onze doelenverharden als er een goede motivatie voor is, niet voor gezondheid en veiligheid met materialen dielanger uit gewoonte. De combinatie van functies de natuur ons in de schoot werpt. Daar waar een– meervoudig ruimtegebruik – kan een aaneen- dikke grondlaag buiten het bereik ligt, is sedumschakeling van verharding verder beperken. op een dunne substraatlaag een stap in de goede richting.Daken vormen een groot potentieelHet grootste potentieel voor vergroenen in de Voor ontwerpers van gebouwen en hun dakenstedelijke omgeving zie ik op de daken. Het ver- zijn de bijeffecten van verharding een goedeharden van een dak met dakpannen of dakleer aanleiding om te vergroenen. Ik daag hen uitis vrijwel altijd overbodig. De afdichtende functie om in overleg met hun opdrachtgevers steevastkan ook met een groen dak worden bereikt. En te kiezen voor groen, tenzij er een goede redendaken beslaan nogal een groot oppervlak van voor verharding is. Ik ben ervan overtuigd dat deonze steden, zoals op de eerste foto in dit artikel bewoners van de stad een stuk beter af zijn, alste zien is. In de nieuwe benadering is het ‘een we consequent de vraag stellen of verhardinggroen dak, tenzij’ in plaats van ‘een groen dak, nodig is.mits’. De enige reden om een dak niet te ver-groenen is dat het oppervlak naast het afdekken Oscar Kunst is adviseur stedelijk water bijvan ene gebouw een functie heeft die om verhar- Royal HaskoningDHV. Hij adviseert overhedending vraagt. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een en ontwikkelaars over een juist ontwerp vanniet-groen dak voor parkeren of sporten op het oppervlaktewater-, grondwater- endak of vanwege de cultuurhistorische waarde. hemelwatersystemen. oscar.kunst@rhdhv.com 17

×