Van grijs naar groen Wat is wel of niet van belang? Er is geen twijfel meer over nut en noodzaak van vergroening van besta...
Achtergrond                          staat. Sedumvegetatie kan beter te droog dan te  de aanleg...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

"van grijs naar groen"

492 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
492
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

"van grijs naar groen"

 1. 1. Van grijs naar groen Wat is wel of niet van belang? Er is geen twijfel meer over nut en noodzaak van vergroening van bestaande bouw en nieuwbouw door aanleg van dak- en gevelgroen als randvoorwaarden voor duurzaam (ver)bouwen. In Nederland zijn we de achterstand die we hebben ten opzichte van de ons omringende landen aan het inlopen. Bij de aanleg van een groendak komt een groot aantal kennis- en vaardigheidsaspecten bij elkaar die nu nog fragmentarisch zijn georganiseerd en veelal niet integraal toegankelijk zijn: soorten vegetatie voor dakbegroeiing, nieuwe dakbedekking op bestaande daken, constructieve mogelijkheden van woning of gebouw, isolatie, ventilatie, binnenklimaat, waterhuishouding, windbelasting, bouwfysica, omgevingsvergunningen groendak, subsidie- en fiscale mogelijkheden. Wat is wel of niet van belang? Auteur: Geert Elemans Kennisgat Veel voorkomende vragen uit de praktijk: Bij de aanleg van een groendak is er geen Hoeveel extra gewicht mag er op mijn dak? gebrek aan kennis, er is gebrek aan eenvoudige Hoe minder de belasting van het vegetatiedak, toegang tot relevante kennis. Hoe organiseren des te geschikter het is voor het aanbrengen we de kennis en vaardigheden zo dat de op bestaande daken. Voor het vaststellen woonconsument laagdrempelig tot een van maximaal toe te voegen belastingen groendakaanleg kan komen, zonder een groot op een bestaand dak is het van belang de aantal professionals te moeten raadplegen? uitgangspunten in de statische berekeningen, Hoe organiseren we de kennis zo dat de behorende bij het bestaande dak, te controleren. woonconsument zich op heldere en duidelijke Deze statische berekeningen zijn bij Bouw- en wijze kan informeren over de mogelijkheden voor Woningtoezicht van de gemeente in te zien, de aanleg van een groendak? Hoe komen we tot veelal digitaal. Algemeen geldt dat waar een de minimaal noodzakelijke kennis in plaats van grindlaag op het dak ligt of gelegen heeft, een de maximaal mogelijke kennis? extensief groendak mogelijk is. De dakbelastingen blijven dan ongeveer gelijk en zijn uitwisselbaar: De ontbrekende kennis bij de aanleg van een ‘groen voor grind’. groendak ligt meer in de sfeer van bouwfysica (belasting, isolatie en ventilatie) dan op het Is de bestaande daklaag nog goed? gebied van groentechniek. Een groendak gaat een leven lang Geert Elemans20
 2. 2. Achtergrond staat. Sedumvegetatie kan beter te droog dan te de aanleg van een groendak, kan iedereen zelf nat worden aangelegd. controleren bij het Omgevingsloket Online www. omgevingsloket.nl. Werkt een groendak isolerend? Een groendak heeft een warmte-isolerend effect, Kennisbron waardoor het binnenshuis in de zomer koeler en De SBR-richtlijn vegetatiedaken bestaande in de winter warmer blijft. Door de verdamping bouw Ontwerpen, uitvoeren en beheren van hebben groendaken een gunstig effect op de vegetatiedaken geeft een overzicht van de omgevingstemperatuur en in het bijzonder op manieren waarop een vegetatiedak wordt de temperatuur in het gebouw. In de winter gerealiseerd op een bestaand gebouw. hebben deze daken een isolerende werking, met Deze richtlijn is bestemd voor architecten,Aanleg EPDM op plat dak minder stookkosten tot gevolg. In de zomer is bouwtechnisch ontwer­ ers, bestekschrijvers, p het dan weer frisser en aangenamer doordat constructeurs en medewerkers vanmee. Het is dus belangrijk dat de onderliggende de oppervlaktetemperatuur van het dak minder bouwbedrijven, hoveniers en dakdekkerbedrijvendakbedekking een zelfde houdbaarheid heeft. hoog oploopt dan bij een plat dak. Dit effect die betrokken zijn bij de voorbe­eiding en rAls de bestaande dakbedekking is opgebouwd wordt vanzelfsprekend sterker bij toenemende realisatie van vegetatiedaken voor bestaandeop basis van teer, dan dient deze te worden dikte van het groendak. gebouwen. Maar voorbeelden zijn leerzamer danvervangen (teerhoudende dakbedekking Groendaken zorgen voor een tempering van de regels.is chemisch afval), waaraan relatief hoge temperatuurschommelingen op en ook onderverwijderingkosten zijn verbonden. Bitumineuze het dak. Bij daken zonder groendak kunnen die Alle hands on dakdakbedekking, zoals APP en SBS, kan worden sterk oplopen. De hoogste temperaturen op De ontwikkelingen op het dak volgen elkaar snelgehandhaafd. Wel moeten onvolkomenheden daken gemeten in de binnenstad liggen boven op. In de buitenschil van woningen en gebouwenzoals scheuren, blazen of plooien worden de 80 °C. Bovendien heeft het groendak ook - dak, gevel en vloer - geeft het dak degerepareerd. Voor de bestaande dakbedekking een geluiddempende werking. Hierdoor heeft mogelijkheid tot de grootste energiebesparing engeldt dat deze bij de aanleg van een groendak men niet alleen binnenshuis minder last van ook de grootste energiewinning. Zonnepanelenbeschermd moet worden met een water/ verkeers- en andere omgevingsgeluiden, maar geven een beter rendement in een koelerewortelwerende folie. wanneer er veel groendaken zijn, zouden die omgeving van een groendak en zullen inVan belang is dat de dakbedekking wortelvast omgevingsgeluiden gedeeltelijk geabsorbeerd toenemende mate worden gecombineerd. Eris, een levensduur heeft groter dan twintig jaar, worden en zou de globale geluidsbelasting zal meer hemelwateropvang en -berging opvoldoende weerstand heeft tegen stootbelasting ook buitenshuis verminderen. De isolatie tegen het dak gebruikt worden voor hergebruik inen voldoende weerstand heeft tegen statische luchtgeluiden wordt groter bij toenemende de vorm van grijswater (blauwdak). Er komenbelasting. Van belang is dat bij het aanbrengen dikte van het groendak (massawet). Ook de meer witte daken voor het tegengaan vanvan een nieuwe laag de bestaande dakbedekking weerkaatsing van geluiden wordt beperkt. temperatuurverhoging door reflectie (witdak).schoon is, eventueel gerepareerd, vlak, droog en Een energiedak warmt gedurende de dag opgesloten. Is er een bouwvergunning nodig? door zonnestraling en koelt ’s nachts weer af. Vegetatiedaken die niet toegankelijk zijn, zijn Deze warmte-koudewisseling zal gebruikt wordenEPDM-dakbedekking is geschikt als ondergrond in principe vergunningsvrij. Vegetatiedaken voor verwarming en koeling van woningen envoor een vegetatiedak. EPDM kan los worden die wel toegankelijk zijn, zijn in principe gebouwen (energiedak).gelegd; de sedumvegetatie dient dan als bouwvergunningsplichtig. Wanneer het gebruik Deze ontwikkelingen op het dak vragenbevestigingsbelasting. van het dak wijzigt van niet-toegankelijk om een integrale aanpak van duurzame naar wel-toegankelijk, worden andere eisen groenestedenbouw, waarbij de disciplines inMag er water op het dak blijven staan? aan het dak gesteld met een extra toegang de bouwketen rood (onroerend goed), grijsPlatte daken hebben een afschot van minimaal (gevelwijziging) en een extra hekwerk. (infrastructuur), blauw (water) en groen (bomen2% naar de hemelwaterafvoeren nodig. Dit Wanneer een groendak wordt aangelegd en planten) met elkaar kennis, kunde en ervaringgeldt ook voor vegetatiedaken. Van belang is op een pand of in een terrein dat is delen. Kennis delen = kennis vermenigvuldigen,om deze minimale waarde bij bestaande daken aangewezen als beschermd monument, dan bij voorkeur kruislings tussen jong en oud, groente controleren. De hemelwaterafvoeren moeten is een omgevingsvergunning verplicht. Op 1 en grijs.zich op de laagste punten van het dak bevinden. oktober 2010 is de Wet algemene bepalingenZo nodig dient het minimale afschot hersteld omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden.te worden. Ook moet worden gecontroleerd Doel van de Wabo is een eenvoudigere enof de hemelwaterafvoeren zich op de laagste snellere vergunningverlening en een beterepunten in de dakconstructie bevinden. Indien dienstverlening door de overheid op het terreiner water op het dak blijft staan, kunnen hogere van bouwen, ruimte en milieu. De Wabodrainagematten worden gebruikt, waardoor de introduceert hiervoor de omgevingsvergunning.sedumvegetatie niet permanent in het water Of een omgevingsvergunning verplicht is bij 21

×