Folder akkerranden in Groesbeek

794 views

Published on

Akkerranden in Groesbeek voor landbouw, natuur en landschap. Wethouder Theo Giesbers over bloemrijke akkerranden:"Je dient hiermee zoveel doelen: de flora en de fauna en tegelijkertijd het geluksgevoel van onze inwoners en toeristen."

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Folder akkerranden in Groesbeek

  1. 1. Akkerranden in Groesbeek voor landbouw, natuur en landschap RIJKSWEG RIJLAAN SIEP PLAKSEWEG KLEIN AM ERIKA W ALDG RAAF BRUUK ASHORST LAGE HORST KETELSTRAAT NIJM EEGSEBAAN NIJM EEGSEBAAN MALDENSEBAAN HO G EW ALDSEW EG GRAFW EGENER STRASSE W YLERBAAN LAGEW ALD DERDEBAAN DERDEBAAN ZEVENHEUVELENWEG CRANENBURGSESTRAAT M OOKSEBAAN POSTWEG KNAPHEIDEW EG BREEDEWEG KNAPHEIDEWEG ST.ANTONIUSW EG GROESBEEKSEW EG HEUMENSEBAAN BIESSELTSEBAAN ZEVENDALSEWEG HOGE HORST CRANENBURGSESTRAAT MOLENWEG NIEUW EW EG W YLERBAAN ZEVENHEUVELENWEG NIE UW E DRULSE W EG GRAFWEGEN HULSBR O EK DENNENKAMP Groesbeek Leigraaf Wolfsberg Mookerheide St. Jansberg Hooge Hoenderberg Zevendal BOERSTEEG De Bruuk (natuurreservaat) R e i c h s w a l d Breedeweg De Horst Wyler Groesbeek DUITSLAND DUITSLAND Grafwegen 0 500 1000 m kaartgegevens kadaster 2012 bloemrijke akkerranden erosiestroken akkervogelranden Bloemenstroken voor wilde bestuivers en natuurlijke vijanden Bufferstroken langs watergangen Functionele bloemenranden
  2. 2. Wie deze zomer te voet of per fiets het buitengebied van Groesbeek verkent, zal ze zeker tegenkomen: akkerranden. Het zijn lange stroken van bloemen, grassen en kruiden langs akkers en ook wel langs graslanden. Akkerranden kunnen verschillende functies hebben. Voor de landbouw zelf, en voor de omgeving. Ze kunnen bijvoorbeeld bedoeld zijn om erosie in heuvelachtig gebied tegen te gaan. Of om natuurlijke vijanden van plaaginsecten aan te trekken. Bovendien vormen akkerranden een natuurlijk leefgebied voor planten en dieren die thuishoren in het boerenland. In ieder geval ontstaat er meer diversiteit en afwisseling in het agrarisch cultuurlandschap. En dat is altijd goed voor de natuur. Dat de kleurrijke akkerranden ook nog het landschap in Groesbeek verfraaien, is mooi meegenomen. Kijk op de kaart voor de locaties van de akkerranden in 2013 en 2014. ® Erosiestroken Bij zware regenval kan er op akkers in het hellingengebied van Groesbeek gemakkelijk erosie optreden. Er ontstaan dan modder­stromen die geulen in het land uitslijten. Door stroken van gras en kruiden aan te leggen kunnen boeren deze schade voorkomen. De stroken remmen het afstromende regenwater af en nemen het op. Ook de mee­ gevoerde grond blijft achter in de strook. ® Akkervogelranden Het gaat niet zo goed met de akkervogels in Nederland. Dat komt o.a. door gebrek aan voedsel in de winter. In een landelijk onderzoekproject van Alterra wordt uitgezocht hoe akkervogels geholpen kunnen worden. In de rand is een mengsel van gewassen ingezaaid die niet worden geoogst. Onderzoek moet uitwijzen welke gewassen het meest en het langst voedsel bieden. ® Bloemenstroken voor wilde bestuivers en natuurlijke vijanden De Wageningen Universiteit doet onderzoek naar het effect van bloemenranden op de aanwezigheid van wilde bestuivers en natuurlijke vijanden van plaaginsecten. Door het voedselaanbod (nectar van bloemen) te verhogen, hoopt men de achteruitgang van wilde bijen tegen te gaan. Zweefvliegen en sluipwespen leven van schadelijke luizen en rupsen in landbouwgewassen. Onderzocht wordt welk bloemenmengsel het meest gunstig is voor deze natuurlijke plaagbestrijders. ® Bufferstroken langs watergangen Op initiatief van het waterschap leggen boeren buffer­ stroken aan langs watergangen. Deze randen worden niet bemest en bespoten, zodat er minder meststoffen en bestrijdingsmiddelen wegspoelen naar de sloot. Schoner water is goed nieuws voor de dieren en planten die in het water leven. ® Functionele bloemenranden Het waterschap stimuleert de aanleg van bloemenranden die natuurlijke vijanden van plaaginsecten aantrekken. Daardoor hoeft de boer minder bestrijdingsmiddelen in het gewas te gebruiken. Dit is gunstig voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Deze nieuwe benadering van plaag­ bestrijding, die nog in onderzoek is, wordt functionele agrobiodiversiteit (FAB) genoemd. In het buitengebied van Groesbeek vindt u de volgende soorten akkerranden: ® Bloemrijke akkerranden Bloemrijke akkerranden vormen kleurrijke linten langs akkers. Ze worden aangelegd op zichtlocaties om het land­schap te verfraaien. Ook verbeteren ze het leef­gebied van tal van dieren zoals wilde bijen, vlinders, muizen en vogels. De stroken worden ieder jaar in april inge­zaaid met een zaadmengsel van plantensoorten die mooi bloeien. Het gewas blijft het hele jaar op het veld staan en biedt ook in de winter voedsel en enige beschutting. Wethouder Theo Giesbers over bloemrijke akkerranden: ‘Je dient hiermee zoveel doelen: de flora en de fauna en tegelijkertijd het geluksgevoel van onze inwoners en toeristen.’ Uitgave: Gemeente Groesbeek Tekst: Nel van den Bergh en Ineke Wesseling Fotografie: Ferdinand ter Schure, Stijn Schreven, Henny Brinkhof en Nel van den Bergh Cartografie: www.studio-haverstraat.nl Grafische verzorging en druk: Thoben Offset Nijmegen

×