Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zo kan het & zo moet het

681 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zo kan het & zo moet het

  1. 1. !
  2. 2. Zo!kan!het!en!zo!moet!het!!! ! Patiëntgerichte!zelfsturende!teams!effectiever!zonder!managers! ! ! ! Pieter!F.!van!Akkerveeken! ! ! !Inhoud!brochure:!! Colofon! Paperback!&!e?boek!kopen! Omslagtekst!! Voorwoord!! Inhoudsopgave!met!Hoofdstukindeling!! Over!Pieter!van!Akkerveeken!!Colofon!Schrijver:!Pieter!F.!van!Akkerveeken,!www.pietervanakkerveeken.nl!Eindredactie:!Bianca!Kroon,!www.tekstcollege.nl!Opmaak:!Wilma!Geuzenbroek,!The!DocWorkers,!www.thedocworkers.nl!Coverontwerp:!Tjabien!Wissenraet,!Muiden!!ISBN:!978!94!619!3343!0!(papierenversie)ISBN:!978!94!619!3365!2!(digitaal!boek,!ePub)Uitgegeven!via:!mijnbestseller.nl!Print:!Printforce,!Alphen!a/d!Rijn!©!Pieter!F.!van!Akkerveeken!!Paperback.&.e0boek.kopen.‘ZO!KAN!HET!EN!ZO!MOET!HET!’!wordt!als!paperback!(227!pagina’s)!en!als!digitaal!boek!(ePub)!uitgegeven!via!Mijnbestseller.nl!en!is!te!koop!via!de!site!van!de!auteur!www.pietervanakkerveeken.nl.!Papier!!! ISBN!9!78!946!1933!430! €24,50!inclusief!6%!BTW!!Digitaal!boek!! ISBN!9!78!946!1933!652! €14,65!inclusief!19%!BTW!
  3. 3. Omslagtekst. ! Zo!kan!het!en!zo!moet!het!!!Patiëntgerichte!zelfsturende!teams!effectiever!zonder!managers!!Zorg!is!traditioneel!georganiseerd!vanuit!de!discipline!van!de!zorgprofessional!en!niet!vanuit!de!patiënt!met!zijn!probleem.!Door!de!toenemende!complexiteit!van!de!zorg!is!dit!historisch!gegroeide!model!niet!langer!effectief.!Klachten!van!patiënten,!fouten!en!hoge!werkdruk!vragen!om!verandering.!!‘Zo!kan!het!en!zo!moet!het’!beschrijft!een!organisatiemodel!dat!nieuw!is!voor!de!zorg.!Niet!een!theoretisch,!maar!een!praktisch!model!dat!zich!heeft!bewezen!en!door!wetenschappelijk!onderzoek!wordt!onderbouwd.!Een!model!waarbij!de!patiënt!met!zijn!klacht!het!uitgangspunt!is!voor!de!structuur!van!de!organisatie.!!Een!organisatie!waarin:!–!de!patiënt!zich!veilig!voelt!–!de!patiënt!samen!met!de!zorgprofessionals!de!regie!voert!–!onnodige!behandelingen!worden!voorkomen!–!de!zorgprofessional!beter!tot!zijn!recht!komt!–!de!zorgprofessional!in!een!platte!structuur!werkt!en!zijn!eigen!‘winkeltje’!stuurt!–!alles!zonder!noemenswaardig!papierwerk!en!–!alles!efficiënter!en!met!meer!arbeidsvreugde.!Kortom,!een!zelfsturende!teamstructuur!zonder!managers.!Geen!droom,!maar!werkelijkheid!!‘Zo!kan!het!en!zo!moet!het’!beschrijft!in!stappen!de!opzet!van!zo’n!organisatie.!De!informatie!is!direct!en!praktisch!bruikbaar.!Het!bespreekt!ook!hoe!de!teamstructuur!is!in!te!voeren!in!een!bestaande!organisatie!zoals!een!ziekenhuis.!!De!auteur!heeft!met!dit!organisatiemodel!!langdurig!en!succesvol!ervaring.!Hij!heeft!daarbij!steeds!de!patiënt!voor!ogen!gehad.!Die!moet!er!immers!‘beter’!van!worden.!!Pieter!F!van!Akkerveeken!
  4. 4. Voorwoord!!Het!moet!allemaal!anders!in!de!organisatie!en!financiering!van!de!gezondheidszorg.!Daar!is!iedereen!het!zo!ongeveer!wel!over!eens.!Want!als!we!doorgaan!op!de!ingeslagen!weg,!wordt!onze!gezondheidszorg!straks!gewoon!onbetaalbaar.!Dus!wordt!er!links!en!rechts!heftig!nieuw!beleid!gemaakt,!worden!er!tal!van!oude!en!nieuwe!ideeën!gelanceerd!voor!het!verbeteren!van!de!bestaande!situatie!en!gaan!steeds!meer!leken!er!zich!mee!bemoeien.!De!adviesorganen!en!consultants!maken!overuren!en!het!ene!na!het!andere!rapport!wordt!hoog!in!het!vaandel!gehesen.!Toch!verandert!er!op!de!werkvloer!van!het!ziekenhuis!al!een!hele!tijd!bar!weinig.!Dat!komt!vooral!omdat!consultants!en!beleidsontwikkelaars!geen!dokters!zijn!en!omdat!je!van!rapporten!en!vergaderingen!niet!beter!wordt.!Daarom!komt!dit!boek!van!Pieter!van!Akkerveeken!als!geroepen.!Pieter!is!dokter,!ondernemer!en!wetenschapper,!en!gelukkig!merk!je!dat!ook.!Je!hoort!de!orthopedisch!chirurg!als!hij!argumenteert!vanuit!de!wensen!van!de!patiënt.!Je!herkent!de!ondernemer!als!hij!stelt!dat!het!ziekenhuis!fundamenteel!veranderd!dient!te!worden!in!een!organisatie!die!is!opgebouwd!uit!patiëntgerichte,!zelfsturende!teams!zonder!managers.!En!de!wetenschapper!is!aan!het!woord!als!hij!uitlegt!hoe!het!gefaseerde!transformatieproces!dient!te!verlopen!om!tot!zo’n!nieuwe!organisatie!te!komen.!!Het!verfrissende!en!bijzondere!van!dit!boek!is!dat!het!hier!nu!eens!niet!om!mooie!vergezichten!en!wenkende!perspectieven!gaat,!maar!dat!er!heel!praktisch!en!hands6on!wordt!aangegeven!hoe!je!‘morgen’!met!de!bouw!van!zo’n!patiëntgerichte,!zelfsturende!organisatie!kunt!beginnen.!Zo!kan!het,!schrijft!Van!Akkerveeken!in!de!titel!van!zijn!boek.!En!dat!is!waar,!want!dat!heeft!hij!in!zijn!eigen!praktijk!laten!zien:!zie!daarvoor!de!illustratieve!en!heel!concrete!passages!over!het!Rugteam®.!Lezen!dus!dit!boek!!En!ervan!leren.!En!het!geleerde!daarna!sans!gène!toepassen!op!de!eigen!werkvloer.!Als!je!dat!met!hart!en!ziel!doet,!stijgen!de!klant?!en!arbeidstevredenheid,!neemt!de!productiviteit!toe!en!gaat!het!weer!swingen.!Tel!uit!je!materiële!en!immateriële!winst!!Eindhoven,!7!mei!2012!Prof.dr.ir.!Mathieu!Weggeman!Hoogleraar!organisatiekunde!en!innovatiemanagement!Technische!Universiteit!Eindhoven!!!
  5. 5. Inhoudsopgave!Dankwoord! ! !Voorwoord!Prof.!dr.!ir.!M.C.D.P.!Weggeman!.Hoofdstuk.1.Waarom.dit.boek. !...........Patiënt!in!de!huidige!organisatie!Discrepantie!individuele!zorgverlening!en!patiëntenervaring!Patiëntgerichte!organisatie:!focus!op!de!patiënt,!zijn!veiligheid!en!de!effectiviteit!van!de!zorg!Nieuw!soort!denken!!! Belang!van!de!patiënt!! Over!de!kwaliteit!van!de!patiënt6dokterrelatie!! Over!de!kwaliteit!van!de!zorg!!!Verantwoording!en!structuur!van!dit!boek!Doel!van!dit!boek!! Doelgroep!! Toepassingsgebied!! Opmerking!over!kosten!!!Hoofdstuk.2.Kenmerken.van.een.patiëntgerichte.organisatie! !! Effectiviteit!van!de!zorg!De!patiënt!!! Wensen!en!behoeften!! Triageproces!via!internet!!! Zorgteam!samengesteld!vanuit!het!probleem!!! Patiënt!heeft!regie!De!dokter! Omgeving! Verantwoordelijkheden,!bevoegdheden!en!besluitvorming!bij!patiëntenzorg! Verantwoordelijkheden,!bevoegdheden!en!besluitvorming!in!het!zelfsturende!team! Dagelijkse!activiteiten! Carrièreperspectieven!! !De!directeur!! Leiderschap!en!dagelijks!management!! Verantwoordelijkheid!en!beleid!Hoofdstuk.3.Ontwerpen.en.inrichten.van.een.patiëntgerichte.organisatie!!! Doel!van!de!organisatie!! Het!integrale!organisatiemodel!De!initiatiefnemers!en!leiderschap!!! Effectieve!leider!! Voorwaarden!Rugteam®!Het!stappenplan!voor!het!ontwerpen!en!inrichten! Stap!1:!Bepalen!van!type!patiënt,!toegangscriterium!en!formeren!ontwerpteam! Stap!2:!Bepalen!van!missie,!waarden,!visie!en!strategie! !!!!!!!!!!!?!Organisatiecultuur!
  6. 6. !!!!!!!!!!!?!Mission!statement! !!!!!!!!!!!?!Strategie! Rugteam®!! Stap!3:!Ontwerpen!van!het!primaire!proces!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!De!patiënt?professional!relatie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!Het!zorgteam!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!Het!zorgtraject!! Rugteam®!! Stap!4:!Ontwerpen!van!de!structuur!van!organisatie!en!management!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!Zelfsturende!teams!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!Intern!leiderschap!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!Extern!leiderschap!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!Managen!van!kennis!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!Managen!van!voortdurend!vernieuwen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!Managen!van!kwaliteit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!Zelfsturing!aan!de!hand!van!resultaten!!!!!!!!!!!!!!!!Rugteam®!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Stap!5:!Bepalen!van!ondersteunende!processen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!Medewerkerbeleid!!!!!!!!!!!!!!!!Rugteam®!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!Informatiesysteem!!!!!!!!!!!!!!!!Rugteam®!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!Public!relations!en!marketing!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!Facilitaire!processen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!Fysieke!structuur!!!!!!!!!!!!!!!!Rugteam®!!!!!!!!!!!!!!!! Stap!6:!Bepalen!van!de!financiële!en!juridische!structuur!!!!!!!!!!!!!!!!Rugteam®!!!!Hoofdstuk.4.Invoeren.van.het.patiëntgerichte.model.in.een.bestaande.situatie! !Waarom!fundamenteel!veranderen?!!Het!ziekenhuis!opnieuw!uitvinden!Transformatieproces!! Fase!1:!De!initiatief6!en!motivatiefase! Fase!2:!Ontwerpfase! Fase!3:!Plannen!en!implementeren!eerste!deel! Fase!4:!Voorbereiding!van!de!ziekenhuis!brede!uitrol! Fase!5:!Plannen!en!implementeren!in!gehele!ziekenhuis!! Evaluatie!van!vernieuwingsproces! Het!resultaat!op!lange!termijn!En!nu!aan!de!slag!!Bijlagen!! !Referenties! ! !Over!de!auteur! ! !Index!!!..
  7. 7. Over.Pieter.van.Akkerveeken.. . . . .Pieter!van!Akkerveeken!(1942)!zag!al!als!jonge!dokter!dat!de!patiënt!zich!in!de!gezondheidszorg!verloren!voelde!en!vaak!niet!optimaal!werd!behandeld.!Dat!wilde!hij!anders!en!beter!!En!daarom!nam!hij!het!initiatief!voor!een!nieuwe!organisatie!structuur:!patiëntgerichte!zelfsturende!professionele!teams!zonder!managers.!Een!succesvol!model!dat!werkt.!Dat!bleek!in!de!dagelijkse!praktijk!gedurende!meer!dan!10!jaar.!Hoe!u!zo’n!organisatie!moet!opzetten,!leest!u!in!dit!boek!!.Contact.Pieter.van.Akkerveeken.Email:! ! akkerveeken@pienet.nl!Website:! www.pietervanakkerveeken.nl!!!!!!

×