Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Individu, quotes 13 5-2012

567 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Individu, quotes 13 5-2012

 1. 1. GROEI VAN BINNENUIT is voor mij…………
 2. 2. Bob RingelingPartner in Capability Work First
 3. 3. Bob RingelingPartner in Capability Work FirstFrans is een tijdje mijn coach geweest. Hij heeftme op een vriendelijke en doordringendemanier met mijzelf geconfronteerd. Mij op zoeklaten gaan naar mijn wortels in het leven.Consistentie in mijn gedrag laten bereiken envooral meer rust. Een ervaring waar ik elke dagplezier van heb!
 4. 4. Rob KremersManager Information Management Technology and HQ at RWE/Essent
 5. 5. Rob KremersManager Information Management Technology and HQ at RWE/EssentDe coaching van Frans heeft mij hetinzicht gegeven dat je dat wat jesuccesvol heeft gemaakt los zult moetenlaten om verder door te kunnen groeien!
 6. 6. Daphne VrolijkNLP Life Inspirator @ Allegrow Coaching & Training
 7. 7. Daphne Vrolijk 06-58957690NLP Life Inspirator @ Allegrow Coaching & TrainingIn 2007 werd het voor zeer duidelijk dat mijn huidige baan weinigovereenkomsten had met mijn ambities. Het werd tijd dat ik stappenging zetten richting mijn dromen. De eerste stap was hetloopbaantraject bij Frans. Tijdens het traject voelde ik me al snel opmijn gemak door zijn vriendelijkheid, deskundigheid en hetvertrouwen dat hij mij gaf.Frans daagde me uit om te knallen op mijn eigen podium als coach &trainer. Om dat te ondersteunen gaf hij me de mogelijkheid omsamen met hem de Management Trainees van Essent te coachentijdens de 360 graden gesprekken en te trainen in de trainingenSturen op ontwikkeling en Sturen op resultaat.Dit is wat Frans voor mij typeert: in mensen geloven en het bestegunnen. Ik ben hem nog altijd zeer dankbaar voor deze kansen
 8. 8. Emal YarzaiDirecteur EMR Data Facility Services
 9. 9. Emal YarzaiDirecteur EMRDe RealDrives-training, het 5 D-model: Drijfveren, Dromen, Denken,Durven, Doen.Vragen als Wat drijft mij? Waar krijg ik energie van en waar verlies ik hetaan? Wat betekent dat voor mijn ontwikkeling ? Wat zijn deinspiratiebronnen in mijn werk en in mijn leven? hebben mij geholpenom mijn volgende dromen om te zetten in werkelijkheid:Bijdrage leveren aan wederopbouw van Afghanistan, voornamelijk:onderwijs, energievoorziening en werkgelegenheid creëren. Ik heb eenstichting opgericht: www.yari-afg.euEigen onderneming: ik heb mijn eigen onderneminggestart. ICT consultancy: www.emro-dfs.nl
 10. 10. Frits Bijlengamanager Ziggo Billing & Collecting
 11. 11. Frits Bijlengamanager Ziggo CS Live in GroningenFrans, bedankt voor de leuke, gezellige,maar vooral leerzame bijeenkomsten.“Minder doen en meer betekenen”was even wennen, maar uiteindelijk heefthet heel veel opgeleverd.
 12. 12. Jurjen LerouDirector Project & Control
 13. 13. Jurjen Leroudirector Project & Control Ziggo Customer RelationsGedrag in beweging begint bij jezelf.Bewustwording begint bij Frans en Ger.
 14. 14. Jessica LeijenManager Ziggo CS Live in Heerhugowaard
 15. 15. Jessica LeijenManager Ziggo CS Live in Heerhugowaard“Als je het ziet ben je verantwoordelijk”.Frans hartelijk dank voor de wijzeinzichten en adviezen aan mijn team vanZiggo in Heerhugowaard, aan mij alsleidinggevende, maar bovenal aan mij alspersoon.
 16. 16. Bibi KlaassenEssent Management Trainee
 17. 17. Bibi KlaassenEssent Management Trainee“Frans has the amazing ability to listen to your storyand then convert it to something that can bevisualized, a metaphor, or the like. With that he canreally grab the essence in one sentence or image.His hard working and enthusiastic attitude hashelped a lot of people forward and his creativity hassimplified many complex issues.”
 18. 18. Heini KoornbergManager Finance & Control Attero
 19. 19. Heini KoornbergManager Finance & Control Attero“Ik ken Frans Trommelen en Ger Jonkergouw vanhet personal strategy programme van Essent.Samen begeleidden zij dit programma.Het geweldige van dit programma vond ik het bezigzijn met de vraag waar je als mens wil staan in detoekomst. De interactie met de andere deelnemersen de coaches levert iedere deelnemer waardevolleinzichten op. Inzichten die je een stap verderhelpen in je carriere.”
 20. 20. Aaldert BootsmanManagerContractmanagement Essent
 21. 21. Aaldert BootsmanManager Contractmanagement Essent“Frans begeleidde samen met collega Ger Jonkergouwhet Personal Strategy Program waar ik aan deel nam meteen groep collega’s. Naast één-op-één coachingbegeleidde Frans en Ger in dit traject ook subgroepen diegezamenlijk een opdracht deden. Beide heren hebbenmij geholpen aan waardevolle inzichten over mijzelf alsover in het werken in teams. De kracht van hun aanpakzit in hun intense benadering waarbij alles uit de kastwordt gehaald om mensen zichzelf te leren kennen enzichzelf verder te helpen!”
 22. 22. Marc BouwmeesterProcess Technologist Essent
 23. 23. Marc BouwmeesterProcess Technologist Essent“Wat mij tot op de dag van vandaag isbijgebleven is de manier waarop Frans metwoorden kan spelen. Hij observeerde mij,vroeg, doorgrondde en vatte zijnconclusie/samenvatting in eenvoudigealledaagse woorden, maar zodanig dat zediep ingrijpen in mijn “zijn”, in mijn denken.Heel mooi.”
 24. 24. Arrien Termaatprojectmanager Essent Facilities
 25. 25. Arrien TermaatProjectmanager Essent Facilities“Frans heeft een enorme bijdrage geleverd inmijn persoonlijk ontwikkeling vanuit hetmanagement development traject binnen Essent.Door zijn wijze van faciliteren ben ik uiteindelijkprecies op de plek gekomen waar ik mij prettigvoel en het meeste rendement lever naar mijnpersoonlijke en zakelijke omgeving.”
 26. 26. Adrian CanlonManager Testing Essent B2C
 27. 27. Adrian CanlonManager Testing Essent B2CFrans is een inspirerende coach.Ik heb nog dagelijks profijt van deinzichten die ik dankzij hem opgedaanheb.Een life changer.”
 28. 28. Harry MaasakkersManager Project Development Essent
 29. 29. Harry MaasakkersManager Project Development Essent“Frans acted as my coach during theEssent Career Development Program.During the sessions we had, he was ableto give me the necessary wake up call.I truly enjoyed the talks we had and stillbenefit from the insights gained.Thanks!”
 30. 30. Rob van BuitenenInnovator binnen Enexis
 31. 31. Rob van BuitenenInnovator binnen Enexis“De zeer prettige en open gesprekken,die ik samen met Frans gehouden heb,hebben mij inzicht gegeven in wie enwat ik geworden ben en heeft mijaangezet tot ontwikkeling.De kracht en de kwaliteit van diegesprekken waren zeker toe te wijzenaan de kwaliteiten van Frans.”
 32. 32. Arnout GerritsenAssociate Director Assay and BioAnalyticalScience Genmab
 33. 33. Arnout GerritsenAssociate Director Assay and BioAnalyticalScience Genmab“Frans is sterk in het creëren van enpositieve en creatieve omgeving waarinje als individu maar ook als team deruimte krijgt om te ontwikkelen. Fransheeft mij geholpen een veel beterzelfbegrip te krijgen waardoor ik alsprofessional sterk gegroeid ben. Het waseen groot plezier om met Frans temogen werken.”
 34. 34. Arjan van der SteltManager Operations Essent
 35. 35. Arjan van der SteltManager Operations EssentFrans is een echte coach die snel doormensen heen kijkt en goed emotiesweet te benoemen. Hij heeft veelaandacht voor de persoon en zijnbehoeftes en geeft je zijn onafhankelijkekijk op zaken. Ik heb op het gebied vanpersoonlijke ontwikkeling veel aan Fransgehad door zijn persoonlijke manier vancoachen.”
 36. 36. Susan DiepstratenSenior Advisor Mergers & Acquisitions
 37. 37. Susan DiepstratenSenior Advisor Mergers & Acquisitions“Ik heb Frans leren kennen als trainer/ coachtijdens het Career Development Program vanEssent.
Frans is een zeer betrokken en fijnpersoon om mee te werken. Hij weet een openen vertrouwelijk sfeer te creëren waariniedereen zijn of haar kwetsbare kant durft telaten zien.Tijdens de gesprekken dringt hij snel tot de kerndoor en helpt je om zelf je kwaliteiten endrijfveren te ontdekken.”
 38. 38. Victor KasConsultant High Performance Organization Essent
 39. 39. Victor KasConsultant High Performance Organization Essent“Frans straalt onvoorwaardelijk vertrouwen uit naarde mensen met wie hij werkt en weet complexepsychologische processen te vertalen naar concrete,pakkende beelden. Het lukt hem feilloos in zeerkorte tijd de spreekwoordelijke spijker op z’n kop teslaan en krijgt mensen enthousiast in beweging. Hetwas leerzaam en leuk om hem als trainer mee temogen maken tijdens mijn Managementtraineeship.”
 40. 40. Hüseyin MalkoçProduct portfolio Marketeer ENECO Energie
 41. 41. Hüseyin MalkoçProduct portfolio Marketeer ENECO Energie“Frans is in staat om binnen een zeerkort tijdsbestek een omgeving tecreëren waarbij zijn gesprekspartnerzich vanzelf open stelt. Een geweldigcoach op gebied van managementdrives, competenties en carrièreontwikkeling.”
 42. 42. Jeroen Paul NijmeijerAdviseur bij Rijn Consult
 43. 43. Jeroen Paul NijmeijerAdviseur bij Rijn Consult“Frans is in staat om binnen eenzeer kort tijdsbestek een omgevingte creëren waarbij zijngesprekspartner zich vanzelf openstelt. Een geweldig coach opgebied van management drives,competenties en carièreontwikkeling.”
 44. 44. Hendrikje van LeestProject Manager / Adviseur APPM
 45. 45. Hendrikje van LeestProject Manager / Adviseur APPM“Frans knows how to reach andstimulate an individual, how todevelop a team at group level, andhas most interesting knowledge onhow to improve an organization
 46. 46. Anne StruijsProduct manager Essent B2B
 47. 47. Anne StruijsProduct manager Essent B2B“Frans is een zeer aimabel envertrouwenwekkend persoon met veelcoaching en training ervaring. Door zijninteresse in en waardering voor alle typemensen is hij uitstekend in staat met je incontact te komen. Daardoor kan hij op eenprettige manier coachen op zelfinzichten en jemet concrete tips verder helpen met urgenteof langer lopende vraagstukken.”
 48. 48. Jaco KoekAdviseur Regulatory & Public Affairs Essent
 49. 49. Jaco KoekAdviseur Regulatory & Public Affairs EssentFrans is uitermate goed in staat omvanuit een persoonlijke drive mensenzich te laten ontwikkelen en om eenbeter zelfbegrip te krijgen, doorgebruik van persoonlijke enprofessionele ontwikkeling gerichteconcepten.”
 50. 50. Arjen WesterterpProject Engineer at Essent/RWE
 51. 51. Arjen WesterterpProject Engineer at Essent/RWEIn onze coaching heb ik een benaderingervaren die rust en vertrouwen geeft. Uitreflecties op verschillende rollen enprojecten die los van elkaar leken te staan,kwam uiteindelijk een gemeenschappelijkthema. Dit thema geeft me nog steeds eensolide uitgangspunt om op mijn gedrag tereflecteren.

×