Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hans Versnel en Machiel Koppenol

1,086 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hans Versnel en Machiel Koppenol

  1. 1. Jacco%Bosschaert%interviewt%Machiel%Koppenol%en% RealDrives%haalt%voorkeur%en%gedrag%uit%elkaar,%en%Hans%Versnel...%% relateert% dat% aan% de% omgeving% waarin% iemand%% functioneert.%Dat%geeft%vaak%een%beeld%dat%mensen%% eigenlijk%wel%het%ene%willen,%maar%toch%het%andere%De#mensen#kennen#jullie#als#de#mannen#die#aan# doen,%omdat%ze%denken%daarmee%effectiever%te%zijn%de# wieg# stonden# van# Management# Drives.# in% hun% omgeving.% Dat% blijkt% dan% toch% vaak% een%Waarom##komen#jullie#nu#met#iets#nieuws?# echte%eye#opener.%% %Koppenol:% Ach,% het% werd% langzaamaan% wel% tijd% Versnel:%Ja,%zo%van:%“Ik%ben%een%gevoelsmens,%maar%voor% iets% nieuws.% De% huidige% drijfverentests% in%deze%chaos%doe%ik%er%beter%aan%om%heel%rationeel%hebben%allemaal%hun%wortels%in%de%jaren%’80%en%’90% te%doen.”%Of:%“Ik%ben%heel%ongeduldig,%maar%binnen%van%de%vorige%eeuw.%% dit% familiebedrijf% moet% ik% dingen% toch% maar%% diplomatiek%aanpakken.”%Je%ziet%in%de%praktijk%vaak%Is# er# dan# iets# veranderd# aan# de# mens,# in# de# prachtige%beelden%die%mensen%aan%de%ene%kant%heel%afgelopen#decennia?# krachtig%herkennen,%maar%aan%de%andere%kant%ook%% weer% aan% het% denken% zetten:% “Goh,% is% dit% nu% goed,%Versnel:% Aan% de% mens% natuurlijk% niet.% Maar% je% ziet% wat% ik% doe?”% Er% is% trouwens% niets% mis% mee,% als%wel% dat% onze% manier% van% kijken% naar% de% mens% mensen% zich% aanpassen% om% effectief% te% zijn.%verandert,%en%dat%we%steeds%meer%aandacht%krijgen% RealDrives%geeft%geen%norm%wat%goed%of%fout%is.%%voor% de% context% waarin% die% mens% verkeert.% De% #nadruk% verschuift% van% de% ‘individuele% ik’% naar% de% Zitten# er# dan# vaak# grote# verschillen# tussen#‘connected% individual’.% De% gedachte% is% dat% we% voorkeur#en#gedrag?#onszelf% beter% kunnen% begrijpen% door% te% zien% waar% %we%staan%in%de%wereld,%dan%door%naar%onze%navel%te% Koppenol:%Ja,%en%dat%bewijst%weer%hoe%enorm%groot%staren.%Dat%levert%uiteindelijk%toch%niet%zo%veel%op.% de%invloed%van%de%omgeving%op%mensen%is.%Soms%zie%Zelfkennis% is% en% blijft% cruciaal,% maar% zelfkennis% je% ook% hele% groepen% een% soort% groepsgedrag%zonder% context% is% toch% te% mager.% Je% ziet% het% ook% in% vertonen,% terwijl% de% voorkeuren% eigenlijk% heel%de% wetenschap.% % Het% lijkt% wel% eens% alsof% alle% sterk% uiteenlopen.% Het% is% weer% een% heel% nieuwe%inzichten% die% mensen% als% Asch% en% Milgram,% die% in% wereld%waarin%je%terechtkomt,%maar%wel%een%die%je%de% jaren% ’50% al% lieten% zien% hoe% enorm% met% de% bekende% kleurentaal% heel% snel% kunt%beïnvloedbaar% mensen% zijn,% weer% actueel% worden.% doorzien.%%En% als% je% vanuit% die% visie% naar% mensen% kijkt,% zie% je% %plotseling% hoe% iemands% omgeving% veel% meer% Versnel:% Ja,% en% die% verschillen% tussen% voorkeuren%invloed% op% het% gedrag% heeft% dan% zijn% of% haar% en%gedrag%zijn%natuurlijk%zeer%interessant%voor%wie%persoonlijke%voorkeuren.%% verandering% wil,% ze% geven% heel% nieuwe% aanO% grijpingspunten% voor% trainers,% coaches% en%Koppenol:% % En% dat% wordt% met% RealDrives% mooi% managers.%En%het%wordt%nog%interessanter%als%je%de%zichtbaar.% RealDrives% toont% de% driehoeksO groepsuitslagen%ziet!%verhouding%tussen%voorkeur,%gedrag%en%omgeving.% %# Hoe# verlopen# groepssessies# met# dit# product?#Hoe# verhoudt# zo’n# testuitslag# zich# dan# tot# de# Hans,#was#dit#heel#anders#dan#je#gewend#was?#testuitslagen# die# we# zien# bij# de# huidige# %waardenmetingen?# Versnel:% Ja,% het% is% echt% een% andere% ervaring.% Een%% heel% spannende% ook,% vooral% in% de% testfase.% Ik% heb%Koppenol:% Eigenlijk% geven% de% huidige% waardenO natuurlijk%jaren%gewerkt%met%een%goed%product,%en%metingen% allemaal% een% beeld% waarin% voorkeuren% dan% ben% je% bij% de% eerste% testgroepen% behoorlijk%en% gedrag% van% mensen% door% elkaar% heen% zijn% kritisch% –% maar% ook% heel% nerveus!% Maar% bij% het%geklutst.% Goed% herkenbaar,% maar% het% kan% beter.% gebruik%van%RealDrives%vallen%drie%dingen%echt%op.% © www.realdrives.com 2009
  2. 2. Het%eerste%is,%dat%mensen%een%veel%diepere%en%vaak% Dus# dat# betekent# dat# je# je# altijd# zo# goed#ook%veel%emotionelere%herkenning%van%hun%profiel% mogelijk#moet#aanpassen?#hebben.% In% veel% gevallen% beginnen% ze% zelf% uit% te% %leggen% hoe% het% zit.% Dat% is% meteen% het% tweede% ding% Koppenol:% Nee% natuurlijk% niet!% Er% kan% altijd% een%dat% opvalt;% na% een% korte% uitleg% van% de% ‘kleuren’% moment% komen% waarop% iemand% zegt:% ik% heb% er% zo%kunnen%mensen%hun%eigen%profiel%heel%goed%lezen.% geen%zin%meer%in.%Dan%kan%iemand%concluderen%dat%Je%hoeft%ze%niet%meer,%zoals%ik%gewend%was,%‘er%in%te% het%tijd%wordt%voor%een%andere%aanpak,%of%voor%een%praten’,%ze%geven%zelf%de%uitleg!%Daardoor%heeft%een% andere%omgeving.%Maar%die%keuze%kunnen%mensen%eerste%sessie%meteen%veel%meer%impact,%je%ziet%veel% zelf%maken,%ze%voelen%donders%goed%aan%wat%er%aan%meer% authenticiteit.% Het% derde% punt% dat% opvalt% is% de%hand%is%als%de%testuitslag%zien.%%dat% je% je% eigen% manier% van% kijken% moet% herzien.% Ik% Versnel:% Mensen% met% precies% dezelfde% uitslag%was%gewend%direct%bewijzen%van%de%profielen%waar% kunnen%heel%verschillend%in%hun%jasje%zitten.%De%één%te% nemen,% maar% nu% werkt% dat% heel% anders.% Het% kan% zeggen:% ja% dat% klopt,% zo% gedraag% ik% me% en% dat%bijzondere% is,% dat% je% de% voorkeuren% van% mensen% werkt% prima,% terwijl% de% ander% zich% vreselijk%voelt,% terwijl% je% het% gedrag% ziet.% Je% krijgt% een% soort% slachtoffer% van% de% situatie% voelt.% Wezenlijk% is,% dat%dubbele% waarneming,% je% gevoel% en% je% zintuigen% mensen%ervaren%dat%hun%gedrag%effectief%is,%dat%wil%nemen% verschillend% waar,% maar% ze% maken% samen% zeggen% dat% ze% met% hun% gedrag% iets% van% hun%één% plaatje.% Echt% een% eerlijk% plaatje% ook.% Onze% voorkeuren% realiseren.% Je% zou% kunnen% zeggen:%eerste% gebruikers% hebben% grappig% genoeg% precies% voorkeuren%zijn%doelen,%en%gedrag%is%de%manier%om%dezelfde% ervaring:% in% de% testuitslag% zie% je% twee% die% doelen% te% bereiken.% Dan% snap% je% meteen% dat%verschillende% beelden% van% een% mens,% en% die% neem% mensen%energie%verliezen%als%ze%voelen%dat%ze%hun%je% ook% verschillend% waar.% Daardoor% leer% je% ook% doelen%niet%bereiken.%%weer% veel% over% jezelf,% maar% als% je% eenmaal% die% #ervaring% hebt% gehad,% kun% je% niet% meer% terug.% Echt,% Kunnen# mensen# die# ervaring# hebben# met# de#wie% een% keer% het% verschil% tussen% voorkeur% en% huidige# waardenmetingen,# makkelijk# overEgedrag% ervaren% heeft,% wil% ze% altijd% blijven% stappen#op#RealDrives?#onderscheiden.%En%die%context%erbij,%die%maakt%het% %plaatje% helemaal% compleet,% omdat% die% de% Versnel:% Ja,% dat% is% niet% moeilijk.% Je% kunt% het% in% een%verschillen%tussen%voorkeur%en%gedrag%begrijpelijk% dagje% leren.% Het% zou% toch% raar% zijn% als% je% de%en%menselijk%maakt.% bestaande%kennis%niet%meer%zou%kunnen%toepassen,%% want% daar% zitten% natuurlijk% heel% waardevolle%Maar# zit# er# toch# niet# een# soort# norm# in# dingen% in.% Je% moet% alleen% even% wennen% aan% deze%RealDrives# verborgen,# ik# bedoel# de# norm# dat# nieuwe% benadering,% en% sommige% regeltjes% van% de%mensen#dicht#bij#zichzelf#moeten#blijven?# eerste% generatie% meetinstrumenten% zijn% onnodig%% geworden.%Het%mag%wel%weer%wat%speelser,%vind%ik%Koppenol:% Nee,% dat% zou% onzin% zijn.% Je% kunt% net% zo% persoonlijk,% en% dat% kan% ook% makkelijk% met%goed% zeggen% dat% mensen% zich% aan% hun% omgeving% RealDrives.% Het% lezen% van% een% profiel% is% eigenlijk%moeten%aanpassen%of%dat%ze%een%omgeving%moeten% veel% makkelijker.% Door% de% scheiding% van% voorkeur%zoeken% die% bij% ze% past.% Je% moet% je% bovendien% en% gedrag% zie% je% een% grotere% flexibiliteit% en%realiseren% dat% dingen% voortdurend% veranderen.% Jij% daardoor%vallen%al%die%volgorderegeltjes%weg.%Ik%zei%verandert,% je% omgeving% verandert% en% je% gedrag% al,% ook% de% testkandidaat% heeft% veel% minder% hulp%verandert.% Theoretisch% is% er% een% moment% dat% alles% nodig%om%het%eigen%testresultaat%te%lezen.%Met%een%met%elkaar%klopt,%maar%dat%moment%kan%nooit%lang% eenvoudig% tabelletje% komen% de% meeste% mensen%duren.% Een% mens% moet% bijna% altijd% schipperen,% en% binnen%een%paar%minuten%tot%heel%goed%inzicht.%RealDrives%laat%zien%hoe%hij%dat%doet.%Je%kunt%er%ook% %nooit% een% norm% op% loslaten,% omdat% sommige% Koppenol:% Overigens% is% de% test% ook% te% doen% voor%omgevingen% heel% erg% dwingend% zijn,% ze% laten% mensen%die%geen%certificaat%hebben,%maar%dan%krijg%gewoon%geen%individuele%afwijkingen%toe.%Nee,%dat% je% er% altijd% een% uitgeschreven% testuitslag% bij.%is%niet%erg,%in%een%kerncentrale%mág%er%geen%ruimte% daardoor% is% een% goede% uitleg% gegarandeerd.% Dat%voor%persoonlijke%voorkeuren%zijn.%% doen%we%ook%omdat%we%willen%dat%geïnteresseerde%% individuen% de% test% ook% kunnen% doen% zonder% er%Versnel:% Begrijp% ook% dat% aanpassing% een% heel% meteen% een% deskundige% voor% nodig% te% hebben.%fundamentele% sociale% vaardigheid% is.% Het% idee% van% Voor% gecertificeerde% trainers% is% een% scherper%‘dicht% bij% jezelf% blijven’% is% echt% zo’n% egoOtijdperk% geprijsde% versie% beschikbaar,% en% bij% groepen% is% er%idee.%Alsof%jouw%unieke%ik%een%veel%grotere%waarde% natuurlijk% ook% een% groepsuitslag.% % Overigens% is% er%heeft% dan% het% sociale% netwerk% waarvan% je% deel% software%op%drie%niveaus%beschikbaar,%om%tests%uit%uitmaakt!% te%zetten%en%te%lezen%en%te%presenteren.%% %Koppenol:%En%trouwens,%die%unieke%ik%is%meestal%zo% %flexibel%dat%het%wel%eens%heel%moeilijk%kon%zijn%om%te%definiëren%wie%het%dan%is%waar%je%zo%dicht%bij%wilt%blijven.%%#### © www.realdrives.com 2009

×