Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Frans Trommelen, persoonlijk statuut

3,211 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Frans Trommelen, persoonlijk statuut

 1. 1. OPENBARING       VAN  EEN  WENKEND TOEKOMSTPERSPECTIEF  
 2. 2. THEORY  U  ALS  INSPIRATIEBRON  
 3. 3. MIJN EIGEN U - PROCES Downloading    vanuit  belemmerende  overtuigingen   Survival-­‐   Modus   LUISTEREN  1:    vanuit  gewoontes   SelecBef  luisteren   vanuit  eigen  EGO   Open     Mind   LUISTEREN  2:      ra#o  -­‐  inhoud   Open     Empathisch  luisteren         Hart   vanuit  gevoelens  en  belangen                                                                     LUISTEREN  3:    rela#e  -­‐  gevoel   GeneraBef  luisteren   vanuit  toekomstperspecBef     Open     Will    paradigm  shi;   ‘breakthrough  denken  &  doen’         Bestemming   shi;  van  EGO  naar  ECO     Wederkerigheid       gemeenschappelijke  belangen   EssenBe           zien  zoals  het  zou  kunnen  zijn   LUISTEREN  4:  proces  –  intui#e   ZIEN  zoals  het  zou  kunnen  ZIJN  als…..ik  mijn  boodschap  BEN  i.p.v.  mijn  EGO  DOE  
 4. 4. WHY  BEZIELING   IK  WIL  VANUIT  VERBINDING,  VRIJHEID  EN  RUST  EEN   KANTELING  TOT  STAND  BRENGEN  IN  MEZELF,  MIJN   (BELEVINGS)  WERELD,  PERSOONLIJKE,  PRIVÉ-­‐  EN   PROFESSIONELE  LEVEN  EN  VAN  DAARUIT  IN  DE   SAMENLEVING.     EEN  KANTELING  ....        VAN:        NAAR:        EGO        ECO      WELVAART      WELZIJN      OVERLEVEN    SAMENLEVEN      LINEAIR      CIRCULAIR      HIERARCHIE  NETWERKEN        
 5. 5. WHY  IDENTITEIT   IK  BEN  EEN  PRISMA,  DIE  MENSEN  INDIVIDUEEL  EN  IN  TEAM-­‐  ,   ORGANISATIE-­‐  EN  SAMENWERKINGSVERBAND  HUN  LICHT  LAAT   SCHIJNEN  OP  HOE  HET  ZOU  KUNNEN  ZIJN  ALS  ENERGIE   TRANSFORMEERT  TOT  SYNERGIE.       IK  WIL  VANUIT  TRANSPARANTIE  EN  AUTHENTICITEIT     VERBINDING  TOT  STAND  BRENGEN;  IN  MEZELF,  MET  EN  TUSSEN   ANDER(EN).     IK  FACILITEER  EEN  PROCES  VAN  CO-­‐CREATIE,  -­‐  INNOVATIE,  -­‐   TRANSITIE  EN  –EXPLOITATIE  WAARIN  HEERSENDE  PARADIGMA’S   ALS  VAN  –  ZELF  KANTELEN  VANUIT  EEN  WENKEND   TOEKOMSTPERSPECTIEF.  DOOR  MIDDEL  VAN  ACTION  LEARNING   REALISEREN  WE  EEN  EMERGENTE  STRATEGIE  GERICHT  OP   WEL–  ZIJN,  WAAR  IEDEREEN  WEL  BIJ  VAART.  
 6. 6. HOW  KENMERKEN   P   ASSIE,  PLEZIER,  PRESTATIES,  PROFIT  &  PLANET     R   ESULTAATGERICHT  EN  REFLECTIEF     I   NITIEREND  EN  VERBINDEND     S    ENSITIEF  OP  DE  ONDERSTROOM  IN  MENSEN,  TEAMS,    ORGANISATIES  EN  ECO-­‐SYSTEMEN       M  ETEN  EN  MONITOREN  VAN  WAT  WEL  I.P.V.  WAT  NIET     A     UTHENTHIEK,  ENTHOUSIAST  EN  ENERGIEK  
 7. 7. HOW       WAARDEN AUTHENTICITEIT     MIJN  BINNEN-­‐  EN  BUITENWERELD  ZIJN  VOLLEDIG  MET  ELKAAR  VERBONDEN         ZINGEVING   IK  DROOM  MIJN  LEVEN  EN  LEEF  MIJN  DROMEN  DOORDAT  IK  ELKE  DAG  LEER  EN  KAN   LATEN  LEREN     VRIJHEID   IK  VOEL  EN  BENUT  IN  HET  MOMENT  DE  VRIJHEID  OM  TE  ZIEN  WAT  IK  ZIE,  TE  DENKEN  WAT   IK  DENK,  TE  VOELEN  WAT  IK  VOEL  EN  TE  WILLEN  WAT  IK  WIL     WEL-­‐ZIJN   IK  BEN  MIJN  EIGEN  ENERGIE-­‐  EN  INSPIRATIEBRON.  I.P.V.  TE  ZOEKEN  BIJ  ANDEREN  WIL  IK   RUIMTE,  VRIJHEID  EN  VERTROUWEN  EERST  EN  VOORAL  IN  MEZELF  VINDEN,  ALVORENS  DIE   VANUIT  WEDERZIJDSE  AFHANKELIJKHEID  TE  KUNNEN  DELEN  EN  VERMENIGVULDIGEN     PASSIE  EN  PLEZIER   IK  BESCHOUW  HET  LEVEN  ALS  MEERVOUD  VAN  LEF.  HET  VRAAGT  OM  VOOR  DE  VOLLE   100%  TE  WORDEN  GELEEFD.  IK  WIL  VOORAL  MOOIE,  DIERBARE  EN  BETEKENISVOLLE   HERINNERINGEN  NALATEN     WILS-­‐KRACHT  =  IQ  *  EQ  *  FQ  *  SQ   IK  KOESTER  EEN  GEZOND  LIJF  ALS  WARME  THUIS  VOOR  MIJN  HOOFD,  HART  EN  ZIEL  
 8. 8. HOW  VERMOGENS   EMPATHIE   IK  BEN  SENSITIEF  NAAR  .........MEZELF,  ANDEREN,  OMGEVING,  TIJDSGEEST  EN  DE   ONDERSTROOM  IN  RELATIES  EN  SITUATIES.   L.S.D.   IK  KAN  GOED  LUISTEREN,  SAMENVATTEN  EN  DOORVRAGEN  VANUIT  POSITIE    1  (ZELF),  2   (ANDEREN),  3  (SITUATIE)  EN  4  POSITIE  (SYSTEEM).   EXPLICIET   IK  DURF  EXPLICIET  TE  ZIJN  OVER  WAT  IK  ZIE,  DENK,  VOEL  EN  (WEL  OF  NIET)  WIL  EN   ANDEREN  INSPIREREN,  STIMULEREN    EN  FACILITEREN  HETZELFDE  TE  DOEN  TENEINDE   INNERLIJKE  EN  ONDERLINGE  CONFLICTEN  TE  BENUTTEN.   VISIE   IK  ONTWIKKEL  VANUIT  BEELDEN  EN  VOORBEELDEN  EEN  GEMEENSCHAPPELIJKE  VISIE  DIE   MENSEN  OP  INDIVIDUEEL,  TEAM  EN  (NETWERK)ORGANISATIE  NIVEAU  STIMULEERT  HUN   COMFORT  ZONE  TE  VERLATEN  EN  DE  ZONE  VAN  DE  NAASTE  ONTWIKKELING  TE  BETREDEN.   LEERVERMOGEN   IK  WIL  ELKE  DAG  LEREN  EN  LATEN  LEREN.  PRESTEREN,  REFLECTEREN  EN  GROEIEN  VAN   BEWUSTWORDING  INZAKE  OORZAKEN  EN  IN  STAND  HOUDENDE  FACTOREN.  IK  FOCUS  OP   HET  PROCES  VAN  DUURZAME  EN  CONTINUE  VERBETERING.   DOEL-­‐  EN  RESULTAATGERIICHT   IK  STUUR  OP  RELATIES  EN  PROCESSEN  OPDAT  PLEZIER,  PASSIE,  PRESTATIES,  PROFIJT  EN   DE  PLANEET  HAND  IN  HAND  GAAN.    
 9. 9. WHAT  GEDRAG   STOPPEN  MET     1.  ZORGEN  I.P.V.   2.  ONMACHT  &  FRUSTRATIE  I.P.V   3.  DOORGAAN  OP  KRACHT  I.P.V.   4.  AFHANKELIJKHEID  I.P.V.   5.  HERHALEN,  REPETEREN  I.P.V.   6.  DRUK  ZETTEN  EN  DOEN  I.P.V.   7.  ZENDEN  EN  PREKEN  I.P.V   8.  CONFLICTVERMIJDING  I.P.V.   9.  MIJN  EIGEN  BRON  VERGIFTIGEN   VANUIT  NEGATIVITEIT  I.P.V.   10. KORTE  TERMIJN  FOCUS  OP   WELVAART  I.P.V.   STARTEN  /  DOORGAAN       1.  RUST,  VERTROUWEN  EN  VRIJHEID   2.  EIGEN  KRACHT  &  PASSIE   3.  LOSLATEN  EN  GENIETEN   4.  WEDERZIJDSE  AFHANKELIJKHEID   5.  CO-­‐INNOVEREN  EN  -­‐CREËREN   6.  AANSLUITEN  VIA  VRAGEN  STELLEN   7.  MIJN  MISSIE  VOORLEVEN   8.  CONFLICTBENUTTING   9.  MIJN  IQ,  EQ,  FQ  EN  SQ   KOESTEREN  ALS  INSPIRATIEBRON   10. LANGE  TERMIJN  FOCUS  OP  WEL-­‐ ZIJN    
 10. 10. WHAT  OMGEVING   IK  WIL  DAAR  ZIJN  WAAR  IK.....     •  ENERGIE  ERVAAR   •  SYNERGIE  MEE  KAN  CREËREN   •  PRESTEREN  EN  LEREN  HAND  IN  HAND  GAAN   •  CO-­‐CREATIE,  CO-­‐INNOVATIE  EN  CO-­‐ MAKERSHIP  MEE  KAN  VORMGEVEN   •  TRANSFORMATIE  VAN  A  NAAR  BETER  WORDT   VERVANGEN  DOOR  VAN  TRANSFORMATIE   VAN     –  A  NAAR  ECO     –  A  NAAR  DUURZAAM   •  IK  BIJ  KAN  DRAGEN  AAN  DE  TRANSITIE  VAN   HET  EGO-­‐  NAAR  HET  ECO-­‐TIJDPERK  
 11. 11. GROEI  VAN  BINNENUIT  TRANSFORMATIEPROCESSEN   Denken     Dromen       Verhoogd     Drijfveren     en  Verruimd       Bewust  Zijn     Bewust  Worden                     1   Transformeer         Uitstellen  en   3   4   de  PercepTe     Uitstallen     Loslaten   Toelaten       2       Opnieuw  Richten          Transformeer   bezieling  &    bestemming  en       passie  &  energie       tot  synergie         Durven       Doen                    Bewust  Doen     7       Transformeer   InsTtuTo-­‐       de  Uitvoering   naliseren       5     6     Kristalliseren   Protyperen                     Het  OOG….van  de  orkaan,  van  de  naald…op  een  wenkend  toekomstperspecTef  

×