Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Artikel brabants dagblad over into d'mentia 23okt2012

569 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Artikel brabants dagblad over into d'mentia 23okt2012

  1. 1. ★ dinsdag 23 oktober 2012 brabantsdagblad.nl Alles over uitgaan in de Tilburgse binnenstad: bd.nl/tilburg regio | 27DEMENTIE Dementie-simulator begint volgende week in Tilburg aan (inter)nationale tournee‘Jaa, hou nu alsjeblief even die snáter!’Ervaren hoe het is om de-ment te zijn. Dat is het ideevan de Tilburgse simulatorInto D’Mentia. VerslaggeverStephan Jongerius nam vastde proef op de som. door Stephan Jongerius........................................................Reageren?s.jongerius@bd.nlD e boosheid stijgt even naar de strot. Verdóm- me. Denk je soms dat ík het niet vervelend vinddat dat kloteding zo hard staat!?Maar ik heb geen idee hoe ‘ie zach-ter moet, of úit. Jaa, hou nu alsjebliefeven die snáter.Zo is het gevoel, maar ik zeg niks,kijk slechts wezenloos naar mijn‘dochter’ Suzan die net de kameris binnengestormd en doorratelten -gebaart over die herrie.Verwarring, frustratie, wantrou-wen, eenzaamheid. Het komt alle-maal even boven in acht minutenInto D’Mentia, de ‘dementie-simu- Koelkast gevonden - ‘Hè, nóg meer melk en gelderse worst?’ - nu even een muziekje aan. Een verwarrende zoektocht in de dementie-simulator.lator’ die volgende week in Tilburg foto Marie-Thérèse Kierkels/PVEofficieel wordt gedoopt. Van bui-ten lijkt het een bouwkeet, binnen van de - vooral Tilburgse - initia- Into D’Mentia zich gaandeweg moeten bewijzen.is het de huiskamer waar je bin- tiefnemers van de innovatieve er- De kosten bedragen 200 euro pernenkomt ‘nadat je een boodschap varingstraining Into D’Mentia. De deelnemende bezoeker. De zorg-hebt gedaan’. ontwikkeling heeft een bom geld ⅷ Into D’Mentia wordt volgende november) zekere haltes. verzekeraars zullen die grotendeelsJe krijgt een polsbandje om met gekost - zo’n 900.000 euro. De be- week woensdag officieel geopend ⅷ Het project kostte 900.000 euro moeten dragen. „De gesprekkennoodknop - voor als het even te doeling is om er op termijn zelfs op het Willemsplein in Tilburg. en is deels gesubsidieerd door on- daarover zijn gaande.”spannend of emotioneel wordt; internationaal mee aan de weg te ⅷ De simulator is ontwikkeld door der meer de provincie. Into D’Mentia richt zich op man-het maakt je in ieder geval alert - timmeren. het Tilburgse bedrijf Minase, De ⅷ De oorspronkelijke naam was De- telzorgers, beroepskrachten en stu-en om je schouders een tuigje met De simulator is nadrukkelijk Wever, Zorggroep Elde, VU Me- mentie Experience, maar die is aan- denten, met als doel het begrip‘je innerlijke stem’. Die begeleidt ‘slechts’ onderdeel van een erva- disch Centrum, Tilburg University, gepast omdat een bedrijf al de zo- voor en de zorg voor dementeren-je op de verwarrende zoektocht in ring. Vooraf gaat een korte intake, Ideon en Gleijm en van der Waart. geheten Alzheimer Experience op den te verbeteren. Bedoeling is omeigen woning. Waar staat nu ook standaard is er een nagesprek om ⅷ Doel is de zorg voor mensen met de markt heeft gebracht; die werkt ertoe bij te dragen dat zij langerweer die koelkast? Hè, al boorde- losgemaakte gevoelens te duiden. dementie te verbeteren en minder met louter filmbeelden. thuis verzorgd kunnen worden envol melk en gelderse worst? Nu „Mensen worden geraakt, de één belastend te maken. ⅷ Into D’Mentia wordt wel onder- later - of niet - naar een verpleeg-éven een muziekje. sterker dan de ander”, zegt Ben ⅷ Into D’Mentia kan worden bezocht steund door Alzheimer Nederland. huis hoeven.Suzan, de dochter die levensecht Janssen, programmamanager de- door mantelzorgers, zorgprofessio- ⅷ Minase en De Wever hebben een Is dat niet erg hoog gegrepen? Jans-binnenkomt op een scherm tegen mentie bij De Wever en manager nals en leerlingen. Na een periode gezamenlijke bv opgericht om Into sen twijfelt even. „We zitten sim-de achterwand, is best lief, maar trainingen van Into D’Mentia na in Tilburg zijn Den Bosch (12-16 D’Mentia te exploiteren. pelweg met een opdracht: heterg gehaast. Er is iets met Jonathan de eerste bezoekerservaringen. Hij november) en Rotterdam (29-30 ⅷ intodementia.nl móet. Nederland telt zo’n 270.000gebeurd, oh ja, je kleinzoon van heeft sommigen verdrietig naar mensen met dementie, tot 2050het fotoalbum; maar terwijl jij je buiten zien komen. „Even voelden loopt dat op tot ruim een half mil-afvraagt wat er nu ook weer zo erg ze moeders eenzaamheid of snap- complexe handelingen uit te voe- een dementerende te kruipen, er- joen. Het aantal verpleeghuisplaat-was, heeft Suzan er overheen ge- ten ineens hoe ze haar door eigen ren. kent Janssen. „We hebben abso- sen wordt afgebouwd, familie enpraat en spreekt ze - ietwat afge- gedrag hadden buitengesloten.” De simulator bevat op papier 58 luut niet de pretentie hiermee te vrienden zullen langer de zorgwend - in de telefoon. „Nou, het Die emotie vormt een krachtige elementen van dementie. Naast laten zien wat dementie is. Al was voor hun naasten op zich moetengaat nu echt hard achteruit met basis, is de gedachte, voor een aan- het programma van acht minuten het maar omdat je hier even later nemen. In dat geheel kan dit een‘m. Maar wacht, ik loop even naar sluitende training van een halve is er een tweede van 24. Toch blijft weer naar buiten stapt en het voor schakel zijn. Dementie wordtbuiten.” Tja, daar zit je dan. dag. Fragmenten worden herhaald het - net als eerder vergelijkbare mensen met dementie hun wereld steeds meer onderdeel van het le-Ervaren hoe het is om dement te en ondersteund met theorie over opstellingen voor schizofrenie of is.” ven van heel veel mensen. Latenzijn en ‘compassie tot leven bren- desoriëntatie, geheugenverlies of autisme - een onbeholpen, onvol- Hoe hoog de initiatiefnemers de we proberen dat zo veel mogelijkgen’. Dat is het niet geringe doel apraxie: niet meer in staat zijn komen poging om in de huid van lat ook leggen, Into D’Mentia zal kwaliteit te geven.” Minder transporten naar centrum van Tilburg met het bedrijf GreenCityDistribu- bezorgen in Tilburg. Volgens de ge- gens de wethouder zijn er in de tion (GCD) aan een actie om ‘on- meente is het najaar een geschikt Tilburgse binnenstad wekelijks dui- nodige vervoersbewegingen’ naar moment voor de actie, omdat dat zenden transportbewegingen. On- door de binnenstad te voorkomen. traditioneel de drukste maanden derzoek toont aan dat 80 procent Wouter Vervoerders die regelmatig Tilburg zijn voor vervoerders. daarvan komt van vervoerders die ter Haar aandoen kunnen bij P&M Ex- Gemeente en GCD hopen met de gemiddeld 1,2 adressen aandoen. ........................................................ press, franchisenemer van GCD, actie minimaal tien vervoerders te Lauwerier: „Dat betekent dat er Reageren? w.terhaar@bd.nl hun pakketten aanbieden. P&M stimuleren structureel hun goede- twintig keer meer voertuigen in Express op bedrijventerrein Loven ren aan P&M Express aan te bie- de stad rijden dan noodzakelijk.” Het BD zal dan de zogeheten ‘last mile-be- den. „Hiermee werken we aan een De verwachting is dat er een dage- TILBURG – Het aantal transportbe- zorging’ gaan verzorgen. efficiëntere bevoorrading en beter lijkse vermindering van vervuilen- Ja! op je iPad? wegingen naar de binnenstad van GCD benadert vanaf deze week bereikbare binnenstad”, aldus wet- de uitstoot plaatsvindt van vijf Tilburg moet fors omlaag. Daarom 350 vervoerders in heel Nederland houder Roel Lauwerier (VVD, in- vrachtwagens oftewel van zo’n vijf- Nu in de app-store! werkt de gemeente Tilburg samen die op regelmatige basis goederen frastructuur & mobiliteit). Vol- honderd personenauto’s.

×