Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gidsen brugge 2012

450 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gidsen brugge 2012

 1. 1. Duurzaam toerismevan theorie tot praktijkGriet GeudensCVO Spermalie opleiding gids Mei 2012
 2. 2. 05-06-13 Duurzaam toerismeInhoud Toerisme anno 2010 Dualiteit van toerisme Economische impact van toerisme Ecologische impact van toerisme Sociaal-culturele impact van toerisme Ontstaan duurzaam toerisme Voorbeelden initiatieven in Vlaanderen internationaal
 3. 3. 05-06-13 Duurzaam toerismeToerisme anno 2010 op wereldvlak Toerisme is de bedrijfstak met de grootste omzet en het grootste aantalbanen. Toerisme is één van de snelst groeiende industrieën In 2010 telde de UNWTO 940 miljoen toeristen UNWTO voorspelt 1.6 miljard toeristen in 2020 (verdubbeling) Internationaal toerisme genereerde in 2010 693 miljard euro aaninkomsten Bijna 200 miljoen mensen werken wereldwijd in toerisme (8% vanglobale werkgelegenheid) Toeristische toppers: Frankrijk, China In Nederland gaat men gemiddeld 3 x per jaar op reis In USA plant men een extra 720.000 kamers voor de volgende 10 jaar In Azië plant men een extra 732.000 kamers
 4. 4. Internationale aankomsten (UNWTO)Bron:UNWTO+6%-4%
 5. 5. Internationale aankomsten (UNWTO)Bron:UNWTO
 6. 6. Belangrijkste bestemmingen in de wereldBron:UNWTO
 7. 7. 05-06-13 Duurzaam toerisme88
 8. 8. 05-06-13 Duurzaam toerisme
 9. 9. 05-06-13 Duurzaam toerisme11
 10. 10. 05-06-13 Duurzaam toerismeInvloed van macrotrends op toerisme Wereldwijde maatschappelijke ontwikkelingen hebben hun impact optoerisme. Evoluties in de communicatietechnologie, een verouderende bevolking, deeconomische ontwikkeling van nieuwe markten, … bepalen mee hetdynamische karakter van de toeristische sector. Heel wat trends zijn globaal waarneembaar Toerisme is heel gevoelig aan globale verschuivingen Wat maakt een toeristische bestemming?◦ Bereikbaarheid (directe luchtverbinding, low cost destinations)◦ Attracties (natuurlijk of gecreëerd vb Bilbao)◦ Klimaat (overwinteren, temperatuur, natuurrampen)◦ Prijs (hoge wisselkoersen, langdurige verblijf in landen lage kosten)◦ Politieke stabiliteit (Afghanistan, Egypte, Kroatië)◦ Infrastructuur (Centre parcs Limburg, Peer en Lommel, Maasmechelen village)◦ Marketing (niet gekend, niet bezocht) en trends
 11. 11. 2008Economische impact Genereert inkomsten, investeringen, Overheidsinkomsten door taxen Genereert buitenlandse valuta - hardcurrency - Bijdrage tot BNP Creeëert tewerkstelling, formeel,informeel,verhoogt koopkracht localebevolking Stimuleert kleine ondernemerschap Draagt bij tot consumptie van localegoederen Diversifieert globale economie Teruglekeffect; geld stroomt terug naarland van toeristen Negatieve effecten op prijzen, inflatie,verhoging landprijzen, tekort aangoederen Hoge infrastructuurkosten, may reducegovernment investment in other criticalareas such as education & health Slechte tewerkstellingscondities; slechtbetaald, slechte contracten Gevoelige economische sector Gevaar indien volledige afhankelijk vantoerisme Seizoensgevoelige sector Ontstaan zwarte markt Verlies buitenlandse valuta door allinclusive cruises…+ -
 12. 12. 05-06-13 Duurzaam toerismeSTPD&I course South Africa March201114
 13. 13. 05-06-13 Duurzaam toerismeSTPD&I course South Africa March201115
 14. 14. 05-06-13 Duurzaam toerisme16
 15. 15. 05-06-13 Duurzaam toerisme20The top 10 ranking by internationaltourism spenders Germany United States United Kingdom China France Italy Japan Canada Russian federation Netherlands
 16. 16. 05-06-13 Duurzaam toerismeEcologische impact van toerismeToerisme heeft impact op milieu en natuur door het toeristische verblijf, hettransport en de natuurgerichte activiteiten.
 17. 17. 05-06-13 Duurzaam toerismeMilieudruk door logies Hotels, pensions, bungalowparken, appartementcomplexen en campingsoefenen druk uit op milieu door: het ruimtebeslag, het energiegebruik, het waterverbruik, de afvalproductie, de hinder (lawaai, licht)
 18. 18. 05-06-13 Duurzaam toerisme
 19. 19. 05-06-13 Duurzaam toerisme
 20. 20. 05-06-13 Duurzaam toerisme
 21. 21. 05-06-13 Duurzaam toerismeSTPD&I course South Africa March201129Ecolabels in Europe
 22. 22. 05-06-13 Duurzaam toerismeVervoer naar en op de bestemming Vervoer: onmisbaar onderdeel van reis Transport naar en op de bestemming belast het milieu Meest gebruikte vervoermiddel is de auto Meest vervuilende vervoermiddel is het vliegtuig Grootste milieubelasting door: gebruik van fossiele brandstof produceren van kooldioxide (CO2)
 23. 23. Air transport worldwide
 24. 24. Foto shinkansen en eurostar
 25. 25. My car, my freedom33
 26. 26. 34
 27. 27. 35
 28. 28. 36
 29. 29. 05-06-13 Duurzaam toerismeActiviteiten in de natuur Natuur als belangrijkste aantrekking Fragiele ecosytemen - Natuurbelasting Natuurbehoud (natuur is economische waarde) Problemen i.v.m. natuurrecreatie: Uitgraven en plukken van planten, vangen van dieren Betreding Verstoring Effecten van recreatie op de natuur zijn afhankelijk van: Oppervlakte, aantal bezoekers Aard van het bezoek Terreingesteldheid Types van natuurrecreanten: Natuurvorsers Natuur- en landschapsschoongenieters Natuurvermaakzoekers Samenwerking beleid Toerisme en Natuur
 30. 30. 05-06-13 Duurzaam toerismeSTPD&I course South Africa March201138
 31. 31. 05-06-13 Duurzaam toerisme39v.z.w.
 32. 32. 05-06-13 Duurzaam toerismeSTPD&I course South Africa March201140
 33. 33. 05-06-13 Duurzaam toerisme41©LivingStoneDialoogv.z.w.
 34. 34. 05-06-13 Duurzaam toerisme42
 35. 35. 05-06-13 Duurzaam toerismeSTPD&I course South Africa March201145
 36. 36. 05-06-13 Duurzaam toerismeWaarde van natuur erfgoed enlandschap Het economisch spel van vraag en aanbod Als mensen behoefte hebben aan natuur en die is schaarsdan ontstaat er een waarde Die waarde is voor iedereen anders Niet verstandig deze waarde enkel om te zetten in geld,ook emotionele waarde is belangrijk Welvaartsbegrip ruim interpreteren: “alles wat mensennodig hebben om zich prettig te voelen, niet alleenmateriële spullen maar ook cultuur, natuur, landschap…zijn economische factoren die meespelen Natuurbehoud is resultaat van het besef dat natuur eeneconomische waarde heeft Belangrijk voor toerisme: grootste motivatie om opvakantie te gaan is natuurbeleving!
 37. 37. 05-06-13 Duurzaam toerismeSociaal-culturele impact van toerisme Wederzijds begrip Sociaal en culturele draagkracht Behoud tradities - vercommercialiseringtradities Gewoonten en gebruiken Beeldvorming Toerisme en globalisering
 38. 38. 05-06-13 Duurzaam toerisme48
 39. 39. 05-06-13 Duurzaam toerismeCan I please you, sir ?
 40. 40. 05-06-13 Duurzaam toerisme50
 41. 41. 05-06-13 Duurzaam toerismeSTPD&I course South Africa March201151
 42. 42. 05-06-13 Duurzaam toerisme
 43. 43. 05-06-13 Duurzaam toerismeBeeldvorming
 44. 44. 05-06-13 Duurzaam toerisme54
 45. 45. 05-06-13 Duurzaam toerisme
 46. 46. 05-06-13 Duurzaam toerisme56
 47. 47. 05-06-13 Duurzaam toerismeDualiteit van toerisme Meer vrije tijd, meer tijd voor recreatie, ontspanning & beleving Basiskapitaal van toerisme is een aantrekkelijke bestemming: Aantrekkelijke bestemming = kwaliteit vannatuur + cultuur + mensen + dienstverlening +… Positieve en negatieve effecten van toerisme en recreatie• Op ecologisch vlak• Op sociaal-cultureel vlak• Op economisch vlak Klimaatverandering, stijging olieprijzen, verlies natuurlijkegrondstoffen• Belangrijke ontwikkelingen waarmee toerisme rekening moet houden Ongecontroleerde groei kan leiden tot kwaliteitsverlies op allevlakken en voor iedereen. Basiskapitaal onder druk door exponentiële groei vantoerisme: Teveel mensen op dezelfde plaats, op hetzelfde tijdstip, consumeren hetzelfdeproduct
 48. 48. 05-06-13 Duurzaam toerismeOntstaan van duurzaam toerisme 1995: UNWTO Wereldcongres in LanzaroteCharter voor duurzaam toerisme 1996: Agenda 21 voor internationaal toerisme 2002: Jaar van het Ecotoerisme 2002: Cape Town Declaration: responsible tourism in destinations 2003: Ontwerp van Agenda 21 voor Europees toerisme 2004: UNWTO: definitie duurzaam toerisme 2007: EU Agenda for a sustainable and competitive European Tourism +Tourism Sustainable group
 49. 49. 05-06-13 Duurzaam toerismeDuurzaam toerisme: definitieEen duurzame ontwikkeling van toerisme in een land, regio ofeen toeristische bestemming streeft naar een evenwicht in derelatie tussen economische, ecologische en socio-cultureleaspecten. Het is een participatieproces dat leidt totkwaliteitsverbetering waar alle betrokken partijen nu en in detoekomst baat bij hebben.World Tourism Organisation 2004
 50. 50. 05-06-13 Duurzaam toerisme60Sustainable tourism is tourismwhich is economically viablebut does not destroy thephysical environment, thesocial fabric of the hostcommunity or the touristexperience(Swarbrooke 1999; Thibal 1997)
 51. 51. 05-06-13 Duurzaam toerisme61Community-basedtourismFair-tradetourismConscientious tourismEco-tourismRealitytourismGeo-tourismPro-poortourismVolunteertourismResponsibleTourismWat is…
 52. 52. 05-06-13 Duurzaam toerisme62Waarom duurzaam toerisme? Duurzaam, ethisch, verantwoord toerisme is een trend Draagt bij tot het behouden van natuurlijke en culturele bronnen De bestemming blijft aantrekkelijk Alle toeristen appreciëren het
 53. 53. 05-06-13 Duurzaam toerismeSustainability is no longer ‘nice to have’ but‘need to have’
 54. 54. 05-06-13 Duurzaam toerismeLokale bevolkingToeristenVrijwilligerssector,N.G.O.’sExperten, consultants,onderwijsOverheidMediaInternationale instellingenPrivé-sectorStakeholdersGoede voorbeelden van betrokken actoren
 55. 55. 05-06-13 Duurzaam toerisme
 56. 56. 05-06-13 Duurzaam toerisme
 57. 57. 05-06-13 Duurzaam toerisme
 58. 58. 05-06-13 Duurzaam toerisme
 59. 59. 05-06-13 Duurzaam toerisme
 60. 60. 05-06-13 Duurzaam toerisme
 61. 61. 05-06-13 Duurzaam toerisme
 62. 62. 05-06-13 Duurzaam toerisme
 63. 63. 05-06-13 Duurzaam toerisme
 64. 64. 05-06-13 Duurzaam toerismeVoorbeelden initiatieven duurzaamtoerisme beleid in Vlaanderen Promoten binnenlands toerisme Seizoenspreiding Visitor management Toegankelijkheidslabel Mondiaal ethische code voor toerisme Digitale cursus duurzaam toerisme voor reisorganisatoren Award voor duurzame touroperator Integreren criteria over duurzaamheid in subsidieregeling Operationaliseren van de Groene Sleutel voor logies en attracties Integratie van de principes van duurzame ontwikkeling binnen Hoger onderwijs Toerisme enopleidingen gids en reisbegeleiders Onderzoek naar draagkracht van toerisme in niet - en stedelijke gebieden Een duurzamebereikbaarheid voor Vlaamse toeristische attracties Radiocampagne voor de toerist Ontwikkelen educatief materiaal Leed-checklist voor duurzaam bouwen voor eigendommen van Toerisme Vlaanderen Promoten lokale productenwww.toerismevlaanderen.be/duurzaam
 65. 65. 05-06-13 Duurzaam toerismeKrisKras geeft educatief spel uit
 66. 66. 05-06-13 Duurzaam toerisme
 67. 67. Thomas Cook Airlines Publicatie van code of conduct voorverantwoordelijk gedrag in bestemmingen voorzowel leveranciers als klanten Permanente revaluatie van het gewicht van delading van de vliegtuigen van Thomas CookAirlines + streven hoge bezetting Overwegend gebruik van lokale gidsen enchauffeurs voor excursies en lokaletoeleveranciers voor hotels Herbruik brochures Informeren klanten in brochure, website, inflightmagazine
 68. 68. 05-06-13 Duurzaam toerismeKaravaan/Joker & the Dut family: pins
 69. 69. 05-06-13 Duurzaam toerisme79Awards & infobronnen voor de toeristTourism for Tomorrow Awards www.tourismfortomorrow.comWorld Legacy Awards (www.wlaward.org) : wedstrijd georganiseerddoor Conservation International en National Geographic TravellerResponsible Tourism Awards www.responsibletravelawards.comResponisble tourism holdiyaswww.responsibletravel.com
 70. 70. 05-06-13 Duurzaam toerismeSTPD course Malawi November 2010
 71. 71. 05-06-13 Duurzaam toerismeHeen-en-weer-weekvan 3 tot 9 mei 2010 Jaarlijks weerkerendecampagne voor duurzamemobiliteit begin mei Tot 2007 onder de noemerWeek van de ZachteWeggebruiker 2010 = 15deeditie Volgende jaren: focus opmilieuvriendelijk recreatiefverkeer
 72. 72. 05-06-13 Duurzaam toerismeIDUT Nieuwsbrief maart 2011 Nieuwe index klimaatprestatiesluchtvaartmaatschappijenwww.atmosfair.de/en/air-travel-climate/airline-index TUI Nederland brengt duurzaam toerismejaarverslagwww.tui.nl/duurzaamtoerisme TUI Nederland stopt met Ofilantonvriendelijkeexcursies Sawadee geeft navulbare waterfles aan klanten
 73. 73. Wat kan gids/reisleider doen? Op de hoogte zijn van de impact van toerismeop de bestemming Goede voorbeelden kennen van inspanningengeleverd voor een duurzame ontwikkeling vantoerisme Deze kennis doorgeven aan de toeristen Toeristen tips geven om duurzamer te reizen Toeristen te wijzen op hunverantwoordelijkheden en aanzetten om respectte tonen voor milieu en cultuur
 74. 74. Contact en infoGriet GeudensToerisme VlaanderenGriet.geudens@toerismevlaanderen.be02 5040329www.toerismevlaanderen.be/duurzaamwww.groenesleutel.bewww.ikkenmijnwereld.be

×