Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 121

UiB Instituttet for design, visuell kommunikasjon 2017

0

Share

Download to read offline

Forelesningsdag august 2017
Forholdet mellom design og mennesker

UiB Instituttet for design, visuell kommunikasjon 2017

 1. 1. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 1 Forholdet mellom design og mennesker" - og hvordan vi forstår ting"
 2. 2. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 2 Design har ingen egenverdi ESTETIKK FUNKSJON FØLELSER INTELLIGENS
 3. 3. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 3 Design har ingen egenverdi
 4. 4. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 4 Følelsesmessige behov Funksjonelle behov Sosiale behov Transformasjonsbehov Design har ingen egenverdi
 5. 5. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 5 Design har ingen egenverdi
 6. 6. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 6 Design begynner med mennesker
 7. 7. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 7 Innhold §  Kort om Grid design 1.  Forholdet mellom design og mennesker §  Evolusjonsteori §  4 ord: Estetikk. Sanseinntrykk. Følelser. Intelligens §  2 tankesystemer, 3 typer hukommelse og 4 typer behov 2.  Merkestrategi og designstrategi §  Noen modeller og verktøy §  To caser og workshops a 20 min i tre grupper §  Oppsummering og deling i plenum 3.  Kjennetegn, verbal og visuell identitet (grafisk design, kommunikasjonsdesign, identitetsdesign) §  Merkeelementene §  Navnet – navet i merkevaren og designstrategien §  Prosessen §  Kategorier, kvaliteter og suksesskriteriet §  Metode og case ”frokost on-the-go” §  Oppsummering merkeelementer, mental og juridisk registrering 4.  Verden vil ikonifiseres – Idoler og ikoner §  Eksempler og suksesshistorier §  Eventuelt / oppsummering
 8. 8. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 8 Identitet og retail Identitet og pakning Identitet og virksomhet
 9. 9. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 9 Service og tjenester Transport- Design Knutepunkt- utvikling
 10. 10. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 10 www.grid.no/blogg
 11. 11. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 11 Innhold §  Kort om Grid design 1.  Forholdet mellom design og mennesker §  Evolusjonsteori §  4 ord: Estetikk. Sanseinntrykk. Følelser. Intelligens §  2 tankesystemer, 3 typer hukommelse og 4 typer behov 2.  Merkestrategi og designstrategi §  Noen modeller og verktøy §  To caser og workshops a 20 min i tre grupper §  Oppsummering og deling i plenum 3.  Kjennetegn, verbal og visuell identitet (grafisk design, kommunikasjonsdesign, identitetsdesign) §  Merkeelementene §  Navnet – navet i merkevaren og designstrategien §  Prosessen §  Kategorier, kvaliteter og suksesskriterier §  Metode og Case ”frokost on-the-go” §  Oppsummering merkeelementer, mental og juridisk registrering 4.  Verden vil ikonifiseres – Idoler og ikoner §  Eksempler og suksesshistorier §  Eventuelt og oppsummering
 12. 12. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 12
 13. 13. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 13 Vi er ikke skapt for å lese
 14. 14. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 14 60% 70% 80% 90% 95%
 15. 15. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 15 60% 70% 80% 90% 95%
 16. 16. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 16
 17. 17. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 17
 18. 18. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 18 Eple
 19. 19. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 19 25 KG
 20. 20. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 20 25 kg
 21. 21. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 21 1. Estetikk / SANSEOPPLEVELSER: Læren om kunnskap som kommer til oss gjennom sansene Dagens ord
 22. 22. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 22 1. Estetikk / SANSEOPPLEVELSER: Læren om kunnskap som kommer til oss gjennom sansene Estetikk kan også defineres som menneskets bruk og opplevelse av omgivelser. Sanseopplevelser har alltid vært viktig for våre valg, og ytre form og tiltalende estetikk har hatt betydning både i hverdagsliv og i kunst, fra design og arkitektur til musikk og litteratur. Estetikk (fra gresk aisthesis, αἴσθησις, «sansekunnskap» eller «oppfatning») er den delen av filosofien som omhandler «læren om det vakre og skjønne i kunsten». Dagens ord
 23. 23. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 23 2. Følelser / SANSEFØLELSER / EMOSJONELLE Dagens ord
 24. 24. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 24 1. Emosjonelt: Sinnstilstand / sinnsbevegelse. Psykologisk (ubevisst) reaksjon på et sanseinntrykk. Følelser er altså en konsekvens av sanseinntrykk / ytre stimuli, og underbevisst motiverer handling og valg 2. Sansefølelser: Fysisk / funksjonell / bevisst reaksjon (handling) som en konsekvens av en sanseopplevelse.
 25. 25. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 25 1. Emosjonelt: Sinnstilstand / sinnsbevegelse. Psykologisk (ubevisst) reaksjon på et sanseinntrykk. Følelser er altså en konsekvens av sanseinntrykk / ytre stimuli, og underbevisst motiverer handling og valg 2. Sansefølelser: Fysisk / funksjonell / bevisst reaksjon (handling) som en konsekvens av en sanseopplevelse.
 26. 26. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 26 3. Intelligens / FORNUFT. Evne til logisk tenkning. Rasjonalitet TANKEKRAFT. Løse nye problemer basert på tidligere erfaringer Dagens ord
 27. 27. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 27 Daniel Kahneman psykolog og nobelprisvinner i økonomi. Han er særlig kjent for sin forskning på beslutningspsykologi, atferdsøkonomi og lykkeforskning. To tankesystemer (tenke, fort og langsomt)
 28. 28. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 28 System 1 Virker automatisk og hurtig, med liten eller ingen anstrengelse og ingen opplevelse av viljekontroll. To tankesystemer (tenke, fort og langsomt) Daniel Kahneman psykolog og nobelprisvinner i økonomi. Han er særlig kjent for sin forskning på beslutningspsykologi, atferdsøkonomi og lykkeforskning.
 29. 29. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 29 System 1 Virker automatisk og hurtig, med liten eller ingen anstrengelse og ingen opplevelse av viljekontroll. System 2 Tildeler oppmerksomhet til de anstrengende mentale aktivitetene som krever det, inkludert komplekse utregninger. Aktiviteten assosieres ofte med en subjektiv opplevelse av evner, valg og konsentrasjon. Daniel Kahneman psykolog og nobelprisvinner i økonomi. Han er særlig kjent for sin forskning på beslutningspsykologi, atferdsøkonomi og lykkeforskning. To tankesystemer (tenke, fort og langsomt) 17 x 24
 30. 30. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 30 System 1 Virker automatisk og hurtig, med liten eller ingen anstrengelse og ingen opplevelse av viljekontroll. System 2 Tildeler oppmerksomhet til de anstrengende mentale aktivitetene som krever det, inkludert komplekse utregninger. Aktiviteten assosieres ofte med en subjektiv opplevelse av evner, valg og konsentrasjon. To tankesystemer (tenke, fort og langsomt) Funksjonelt Emosjonelt Sosialt KALDPRESSET Daniel Kahneman psykolog og nobelprisvinner i økonomi. Han er særlig kjent for sin forskning på beslutningspsykologi, atferdsøkonomi og lykkeforskning.
 31. 31. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 31 System 1 Virker automatisk og hurtig, med liten eller ingen anstrengelse og ingen opplevelse av viljekontroll. System 2 Tildeler oppmerksomhet til de anstrengende mentale aktivitetene som krever det, inkludert komplekse utregninger. Aktiviteten assosieres ofte med en subjektiv opplevelse av evner, valg og konsentrasjon. To tankesystemer (tenke, fort og langsomt) Funksjonelt Emosjonelt Sosialt Levende organismer som tjener som næringsgrunnlag for hverandre Daniel Kahneman psykolog og nobelprisvinner i økonomi. Han er særlig kjent for sin forskning på beslutningspsykologi, atferdsøkonomi og lykkeforskning.
 32. 32. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 32 BLÅ GRØNN RØD GRØNN BLÅ 
 RØD GRØNN BLÅ 
 BLÅ GRØNN RØD
 33. 33. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 33 BLÅ GRØNN RØD GRØNN BLÅ 
 RØD GRØNN BLÅ 
 BLÅ GRØNN RØD
 34. 34. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 34 Episodehukommelse (the remembering self) Vanehukommelse (system 1) Arbeidshukommelse (system 2)
 35. 35. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 35 Estetikk trumfer intelligensen
 36. 36. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 36
 37. 37. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 37 Vane, episode, arbeid … vi har alltid vært analfabeter
 38. 38. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 38 Vane, episode, arbeid … vi har alltid vært analfabeter
 39. 39. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 39 Hva er identitet?
 40. 40. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 40
 41. 41. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 41
 42. 42. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 42
 43. 43. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 43 Vi forstår ting ut i fra en sammenheng
 44. 44. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 44
 45. 45. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 45 Send meg saltet er du snill
 46. 46. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 46 Jeg har tatoveringer nedover hele ryggen
 47. 47. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 47 Vi kan tenke oss en kvinne som går raskt gjennom byen på vei til et møte. På veien møter hun en mann som sitter bøyd i smerte og ber om hjelp. Vil hun hjelpe ham? Blogg: Sanseinntrykkene styrer dine valg (referanser)
 48. 48. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 48 Hva er troverdighet?
 49. 49. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 49 IllustrasjonBjørnRybakken
 50. 50. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 50 IllustrasjonBjørnRybakken
 51. 51. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 51 IllustrasjonBjørnRybakken D E T T E V A R E N T E S T Unødvendig?
 52. 52. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 52
 53. 53. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 53
 54. 54. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 54
 55. 55. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 55
 56. 56. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 56 Design begynner med mennesker ? Undersøke ! Forstå
 57. 57. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 57 Følelsesmessige behov Funksjonelle behov Selvekspressive behov Meningsbehov Transformasjon: Lappland center of expertice
 58. 58. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 58 Kartlegge Analysere Undersøke Utforske Idegenerere Konseptualisere Eksperimentere Utvikle Teste Evaluere Justere Levere Også er det på igjen. Alle designprosesser er iterative – i større eller mindre grad, men er det alltid nødvendig?
 59. 59. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 59 Kartlegge Analysere Undersøke Utforske Idegenerere Konseptualisere Eksperimentere Utvikle Teste Evaluere Justere Levere Også er det på igjen. T E N K E L A G E L Æ R E Alle designprosesser er iterative – i større eller mindre grad, men er det alltid nødvendig?
 60. 60. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 60 Innhold §  Kort om Grid design 1.  Forholdet mellom design og mennesker §  Evolusjonsteori §  4 ord: Estetikk. Sanseinntrykk. Følelser. Intelligens §  2 tankesystemer, 3 typer hukommelse og 4 typer behov 2.  Merkestrategi og designstrategi §  Noen modeller og verktøy §  To caser og workshops a 20 min i tre grupper §  Oppsummering og deling i plenum 3.  Kjennetegn, verbal og visuell identitet (grafisk design, kommunikasjonsdesign, identitetsdesign) §  Merkeelementene §  Navnet – navet i merkevaren og designstrategien §  Prosessen §  Kategorier, kvaliteter og suksesskriterier §  Metode og case ”frokost on-the-go” §  Oppsummering merkeelementer, mental og juridisk registrering 4.  Verden vil ikonifiseres – Idoler og ikoner §  Eksempler og suksesshistorier §  Oppsummering
 61. 61. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 61 Merkestrategi – fire nyttige verktøy Posisjonering; konkurransetriangelet Plattform; Kellers pyramide Arkitektur; W. Olins tre nivåer
 62. 62. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 62 Fra merkeplattform til designstrategi Merkeplattform; Keller Designgrep; GROW
 63. 63. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 63 Forretningsmål Merkemål Designmål Estetisk Funksjonelt Emosjonelt Designstrategi – hvilke designgrep vil gi optimal løsning, styrke merkevaren og bidra til måloppnåelse? Emosjonelt = Følelser (og selvbilde) som underbevisst motiverer handling og valg. Følelser er en konsekvens av sanseinntrykk (estetisk) / ytre stimuli Design- kvalitet For høy Riktig For lav
 64. 64. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 64 Forretningsmål Designstrategi – hvilke designgrep vil gi optimal løsning, styrke merkevaren og bidra til måloppnåelse? Merkemål Designmål Design- kvalitet For høy Riktig For lav Emosjonelt = Følelser (og selvbilde) som underbevisst motiverer handling og valg. Følelser er en konsekvens av sanseinntrykk (estetisk) / ytre stimuli Estetisk Funksjonelt Emosjonelt
 65. 65. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 65 Case 1 Grolsch redesign http://www.packagingoftheworld.com/ 2016/02/grolsch-redesigned.html http://www.thedieline.com/blog/ 2012/2/24/grolsch-redesign.html
 66. 66. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 66 Forretningsmål Diskuter hvilket designmål dere tror var mest relevant for for Grolsch sitt redesign – og eventuelt hvilke designgrep som var ønskelig. Merkemål Designmål? Design- kvalitet For høy Riktig For lav Emosjonelt = Følelser (og selvbilde) som underbevisst motiverer handling og valg. Følelser er en konsekvens av sanseinntrykk (estetisk) / ytre stimuli Visuelt Funksjonelt Emosjonelt
 67. 67. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 67 Case 1 http://www.packagingoftheworld.com/ 2016/02/grolsch-redesigned.html http://www.thedieline.com/blog/ 2012/2/24/grolsch-redesign.html
 68. 68. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 68 Høyere marginer Dersom forretningsmålet er høyere marginer hva blir da merkemål og designmål? Merkemål? Designmål? Design- kvalitet For høy Riktig For lav Emosjonelt = Følelser (og selvbilde) som underbevisst motiverer handling og valg. Følelser er en konsekvens av sanseinntrykk (estetisk) / ytre stimuli Visuelt Funksjonelt Emosjonelt
 69. 69. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 69 Høyere marginer Posisjoneres som mer eksklusivt Designmål? Design- kvalitet For høy Riktig For lav Emosjonelt = Følelser (og selvbilde) som underbevisst motiverer handling og valg. Følelser er en konsekvens av sanseinntrykk (estetisk) / ytre stimuli Visuelt Funksjonelt Emosjonelt Dersom forretningsmålet er høyere marginer hva blir da merkemål og designmål?
 70. 70. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 70 Høyere marginer Posisjoneres som mer eksklusivt Premium look and feel Design- kvalitet For høy Riktig For lav Emosjonelt = Følelser (og selvbilde) som underbevisst motiverer handling og valg. Følelser er en konsekvens av sanseinntrykk (estetisk) / ytre stimuli Visuelt Funksjonelt Emosjonelt Dersom forretningsmålet er høyere marginer hva blir da merkemål og designmål?
 71. 71. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 71 Høyere marginer Posisjoneres som mer eksklusivt Premium look and feel Design- kvalitet For høy Riktig For lav Emosjonelt = Følelser (og selvbilde) som underbevisst motiverer handling og valg. Følelser er en konsekvens av sanseinntrykk (estetisk) / ytre stimuli Visuelt Funksjonelt Emosjonelt Dersom designmålet er ”premium look and feel” vil da gi riktig designkvalitet?
 72. 72. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 72 Case 2 – redesign av Gresk yoghurt
 73. 73. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 73 Case 2
 74. 74. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 74
 75. 75. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 75 Case 2 – redesign av Gresk yoghurt Posisjonering; konkurransetriangelet Plattform; Kellers pyramide Arkitektur; W. Olins tre nivåer
 76. 76. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 76 Merkeplattform* CBBE- modellen i praksis ® Gjenklang Rasjonelt Emosjonelt Verdier og personlighet Ytelse: Hva vi faktisk leverer Grunnegenskaper (attributter): Hva bidrar du med du? Hvem er du? Publikums holdninger, inntrykk, bilder, omdømme? Publikums følelser og event. Sosiale verdier? Hvilken relasjon skal forbruker/publikum ha til merket? Hva er du? Sammen med navn og visuelle kjennetegn er disse egenskapene og fordelene merkets identitet Aktiviteter og ressursbruk utløser posisjon, relasjon, image, omdømme og merkestyrke på publikums premisser *Customer based brand equity – David Lane Keller
 77. 77. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 77 Merkeplattform* Synnøve gresk yoghurt ® Gresk (helse, smak). Spesialist Sunt, mettende, godt og lettvint til hjemmebruk og som lite måltid Hva bidrar du med du? Ytelsen – hva vi faktisk leverer! Hvem er du? Verdier og personlighet Hva er du? Grunnleggende egenskaper *Customer based brand equity – David Lane Keller Gresk yoghurt fra Hellas Ekte vare Kvalitets- bevisst, tilfreds og kresen Rasjonelt: Publikums holdninger, inntrykk, bilder? Emosjonelt: Publikums følelser og sosiale verdier? Gjenklang: Hvilken relasjon skal forbruker/ publikum ha til merket? Proteinrik, fyldig yoghurt med lite fett. Basis-sortementet GY kommer i 750g, 350g, 150g og i ulike smaksvarianter. I tillegg kommer GY i varianter med granola og nøtter hvorav den siste i duobeger med honning. Synnøve gresk yoghurt produseres i Thessaloniki i Hellas
 78. 78. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 78 20% markedsandel av totalt yoghurtmarked (opp fra 14%) Befeste posisjonen som eneste greskproduserte yoghurt Designmål? Visuelle designgrep Funksjonelle designgrep Emosjonell påvirkning Emosjonelt = Følelser (og selvbilde) som underbevisst motiverer handling og valg. Følelser er en konsekvens av sanseinntrykk (estetisk) / ytre stimuli Design- kvalitet For høy Riktig For lav Diskuter hvilket designmål dere tror var/er mest relevant for Gresk yoghurt - og hvilke designgrep som gir riktig kvalitet.
 79. 79. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 79 Case 2 – redesign Gresk yoghurt og tester
 80. 80. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 80 Case 2 – redesign Gresk yoghurt
 81. 81. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 81 Case 2
 82. 82. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 82
 83. 83. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 83 G J E N K J E N N E L I G O G U F O R G L E M M E L I G www.grid.no
 84. 84. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 84 Innhold §  Kort om Grid design 1.  Forholdet mellom design og mennesker §  Evolusjonsteori §  4 ord: Estetikk. Sanseinntrykk. Følelser. Intelligens §  2 tankesystemer, 3 typer hukommelse og 4 typer behov 2.  Merkestrategi og designstrategi §  Noen modeller og verktøy §  To caser og workshops a 20 min i tre grupper §  Oppsummering og deling i plenum 3.  Kjennetegn, verbal og visuell identitet (grafisk design, kommunikasjonsdesign, identitetsdesign) §  Merkeelementene §  Navnet – navet i merkevaren og designstrategien §  Prosessen §  Kategorier, kvaliteter og suksesskriterier §  Metode og case ”frokost on-the-go” §  Oppsummering merkeelementer, mental og juridisk registrering 4.  Verden vil ikonifiseres – Idoler og ikoner §  Eksempler og suksesshistorier §  Eventuelt / oppsummering
 85. 85. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 85
 86. 86. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 86 ® 4 Fargene 1 Merkenavn 6 Typografi 5 Strukturelt element 2 Logotypen 3 Symbolet 7 Regien Egenart: Syv identitetselementer. Navnet er ofte merkets viktigste kjennetegn
 87. 87. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 87 Positioning – The Battle for your mind: Al Ries og Jack Trout
 88. 88. Grid design / Sidsel Lie / Design Prosess Side 90 Phase 2 Brand Platform, Brand Identity and Design Quality Phase 1 Research / Insight Design Process Brand Identity Phase 3 Research (Ideation / concepts), Prototyping Project team (incl client) Reference group (users) Innovation board Board meeting Kick off visual identity design process Strategy Spot on Intuition and Emotion Learning Phase 0 Mobilize UnderstandingInspiration Board meeting Naming Visual Identity, Packaging Testing / aligning V V Project evaluation BRAND NAME ® ®
 89. 89. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 91 KONSTRUERTE ASSOSIATIVE FORKORK/AKRONYMER BESKRIVENDE Stressless Telenor Statoil / Røde Kors Rottefella Apple / USA NRK RBUP UNE BI / Språkrådet Mattilsynet Barnevernet Hovedkategorier og eksempler Identitetselementene gir retning og beskjeler merket. Navnet er ofte det viktigste elementet Navnet er ofte navet i porteføljen av identitetselementer (kjennetegn/ merkeelementer) Viktige kvaliteter LETT Å HUSKE GODT Å SI APPELL RELEVANS ALLE SPRÅK BREDDE DYBDE MERKEFLEKSIBELT MERKEFUTURISTISK Merkeplattformen avgjør valg av kategori og prioritering av kvaliteter. Identitetsanalyse og designstrategi inneholder de viktigste prinsippene for utvikling av navn og visuelle elementer
 90. 90. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 92 Navneforslag VURDERINGSKRITERIER Lett å uttale Klinger bra Lett å huske Appell i bransjen Relevant Dybde og bredde TOT Alternativ 1               Alternativ 2               Alternativ 3                                           Vurder kriteriene. Gjør et utvalg. Gi skår fra en til
 91. 91. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 93 Metode og case ”frokost on-the-go”
 92. 92. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 94 Identitetsanalyse: On-The-Go frokost fra Synnøve P2 Interesse: Løsningen er smakfull, sunn og smart og byr på en god start på dagen. Motivet, driveren er altså noe mer enn selve konsumet. Produktet er relativt interessant. Navnet må levere på forventningen. P3 Sensorisk: Estetisk (sanseopplevelse) bør pakningen fremstå sprek, energisk, fremoverlent og nyskapende P4 Intellektuelt: Bircher er mest sannsynlig ukjent, men signaliserer allikevel sunnhet / og særlig ekspertise. Kun Go morgen posisjonerer seg på brukssituasjonen frokost, men også 14 posisjonerer seg tydelig som mellommåltid P5 Flater: Viktigste flate er emballasjen og plassering i butikk – yoghurthylla (neste side) P6 Støy: Relativt høy visuell støyfaktorfaktor i yoghurtskapet P7: Registrering av egenart. Juridisk og mentalt P1 Objektet
 93. 93. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 95 P5 Kommunikasjonsflater – viktigste er emballasjen og plassering i butikk Rema 1000
 94. 94. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 96 P5 Kommunikasjonsflater – viktigste er emballasjen og plassering i butikk
 95. 95. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 97 P7 Juridisk og mental registrering – hva skal registreres? 1.  Juridisk Brønnøysundregisteret 1.  Virksomhetsnavn 2.  Juridisk Patentstyret 1.  Ordmerke 2.  Figurmerke 3.  Kombinertmerke 4.  Vareutstyr 5.  Slagord, lukt, lyd 3.  Domene 1.  www 2.  Sosiale medier 4.  Mentalt registrering 1.  Identitet: Muesli, frukt og yoghurt 2.  Posisjon: God og effektiv start på dagen
 96. 96. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 98 Viktige begrep 1.  Korn + frukt + yoghurt 2.  Bircher Muesli 3.  Frokost 4.  Sunn 5.  Enkel 6.  Smakfull 7.  Mettende 8.  Effektiv 9.  Start 10.  Dagen
 97. 97. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 99 Relevante assosiasjoner, synonymer, metaforer 1.  Korn + frukt + yoghurt kombo kombinasjon komponent del faktor fullverdig fullkommen total absolutt 2.  Bircher Muesli helse sunnhet sanatorium helsefarm spa kurbad kur morgenkur morgenstund gull i munn morgenfryd morgendyd 3.  Frokost frokos Brekkie kraftkost matbit bit bite bitelitt først frisk naturlig naturligvis soleklart soloppgang solstart daggry dagning sats 4.  Sunn frisk flink real solid massiv kompakt fast energisk ivrig livlig livne living travel rask kvikk fiks kvikkas 5.  Enkel lett praktisk hendig gangbar gå rask fast smart skarp 6.  Smakfull go gogo heia heia elegant flott smart 7.  Mettende mett full fyldig rik kostbar barkost kraftig kraft resultat fasit sum respons kick back utbytte avanse bonus overskudd gevinst 8.  Effektiv energisk 9.  Start pangstart startgrop startstrek startskudd startsignal avspark oppstart take off start up start starten starter 10.  Dagen grip dagen start dagen dagslys daggry ready klar våken kvikk skarp skodd
 98. 98. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 100 Inspirasjon Bircher Muesli i yoghurt
 99. 99. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 101 Inspirasjon Bircher Muesli i yoghurt Early Bird
 100. 100. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 102 Early Bird Bircher Muesli i yoghurt
 101. 101. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 103 Navneforslag VURDERINGSKRITERIER Lett å uttale Klinger bra Lett å huske Appell i segmentet Relevant Dybde og bredde TOT Primer               Proaktiv               Early Bird                                           Vurder kriteriene. Gjør et utvalg. Gi skår fra en til
 102. 102. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 104 Posisjonering – Frokost on-the-go Annerledes Helsebevisste ambisiøse folk på farta
 103. 103. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 106
 104. 104. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 108
 105. 105. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 109 https://youtu.be/D8vSCYGZgIo
 106. 106. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 110 Navn og visuell identitet
 107. 107. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 111 Pakningsdesign og touch points
 108. 108. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 113 Utfordrer Oppsummering identitetselementer Markedsleder
 109. 109. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 114 International Business Machines Apple Navn Logotype Symbol Farge Designelement Slogan Think Different (1984)Think (1920s) No No No No Utfordrer Markedsleder
 110. 110. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 115 Different idea Different philosophy Different Brand Story Different Communication Different Brand relation Different marketing Different, different International Business Machines Apple Think Different (1984)Think (1920s) Utfordrer Markedsleder
 111. 111. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 116 P7 Juridisk og mental registrering – hva skal registreres? 1.  Juridisk Brønnøysundregisteret §  Virksomheten AS 2.  Juridisk Patentstyret §  Ordmerke §  Figurmerke §  Kombinertmerke §  Vareutstyr §  Slagord, lukt, lyd 3.  Domene §  www.domene.no §  Sosiale medier 4.  Mental registrering §  Identitet §  Posisjon
 112. 112. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 117 Dagligvarens røde garde
 113. 113. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 118
 114. 114. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 119
 115. 115. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 120
 116. 116. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 121
 117. 117. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 122
 118. 118. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 123 Innhold §  Kort om Grid design 1.  Forholdet mellom design og mennesker §  Evolusjonsteori §  4 ord: Estetikk. Sanseinntrykk. Følelser. Intelligens §  2 tankesystemer, 3 typer hukommelse og 4 typer behov 2.  Merkestrategi og designstrategi §  Noen modeller og verktøy §  To caser og workshops a 20 min i tre grupper §  Oppsummering og deling i plenum 3.  Kjennetegn, verbal og visuell identitet (grafisk design, kommunikasjonsdesign, identitetsdesign) §  Merkeelementene §  Navnet – navet i merkevaren §  Kategorier, kvaliteter og suksesskriterier §  Metode og Case §  Oppsummering merkeelementer, mental og juridisk registrering 4.  Verden vil ikonifiseres – Idoler og ikoner (eget dokument) §  Eksempler og suksesshistorier §  Eventuelt / oppsummering
 119. 119. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 125 Merkevaren som inngangsbillett IDENTITET IDENTITETKONSUM Forbruker De andre Signal Identifikasjon SYMBOLUNIVERS Attraktiv merkevare KlubbInngangsbillett Fra suksesskriterier for merkevarebygging | Morten William Knudsen | Lederens verktøykasse
 120. 120. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 126 Funksjonelle-, følelsesmessige-, selvekspressive behov Funksjonelle-, følelsesmessige-, selvekspressive behov, transformasjon
 121. 121. Uib / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / august 2017 / Side 127 Det sillper inegn rlole hva som såtr srevket. Du ser hva det er, evnteuelt hva det ikke er. Tkak for meg! Det var hgygelig å vræe her!

×