Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Disrupsjon og kreativitet
Disrupsjon og kreativitet
Loading in …3
×
1 of 3

Havnepromenaden og tjenestedesign

0

Share

Download to read offline

– Det handler om å bruke designmetodikk for å gi brukere av tjenester gode opplevelser, sier Judith Gloppen, ansvarlig for området tjenestedesign i Norsk design- og arkitektursenter, DOGA.
Havnepromenaden er laget på dugnad av gode design- og arkitektur- miljøer. Den er lagt til rette for å gi oss, brukerne av byen, gode opp- levelser langs vannkanten mellom øst og vest. Nærheten til marka og nærheten til fjorden blir o e holdt frem som byens viktigste kvaliteter. Gradvis er fjorden kommet nærmere og fjordbyen får mening.
Oslo kommunes brief til det kreative teamet, var at den nye Havnepromenaden skulle være kostnadse ektiv og midlertidig.
MMW arkitekter, GRID, Halogen og Bjørbekk & Lindheim fikk oppdraget om å lage den nye «veiviseren» som skal binde sammen det historiske havneområdet og den nye Fjordbyen i tid. Den skal
– Kravet til synlighet var en utfordring, forteller Thomas Higgins i GRID. Traseen går gjennom områder med forskjellig karakteristikk.
På Frognerstranda skjer det lite, der er det stille rolig, andre steder
er det mer støy, både visuelt og på andre måter.
– Derfor har vi måttet ty til ganske prangende virkemidler. Og lite
er mer synlig enn oransje containere, gjerne på høykant!
Men, som Higgings sier;
« her er det virkelig tid for å realisere designslagordet; form følger funksjon». Synlighet er nødvendig for å guide de besøkende gjennom den nye landskapet i fjordbyen vår.
Og synlig har denne ni kilometer lange traseen blitt! Besøkende som starter fra «ytterkantene», det vil si fra Frognerkilen i vest eller Sørenga i øst, guides gjennom fjorten informasjonspunkter i form av oransje containere, som fremstår som installasjonsobjekter i varierende størrelse – så selvfølgelig, kvikt og ikke minst smart tenkt!

Hver container er utstyrt med elementer som forteller historien om området rundt den. Illustratørene Bjarte Agdestein, Endre Skandfer
og Ronald Kabíček har tegnet historiene. På hvert infopunkt gir de
et humoristisk innblikk i områdets nære historie. Noen vil muligens forundre seg over at karakterer fra tegneserien om agentene Jacob Krüger og Otto Krogh i AFMA (Avsnitt for mellom liggende anliggender) fra serien «Brennpunkt Oslo» har fått en rolle historiene. Serien foregår
i 1964 og er omtrent tidskoloritten på de detaljerte tegningene som dekker hele den ene siden på hvert infopunkt. Den mer edruelige historien leser man på motsatt side av containeren, den dekker et lengre tidsspenn og gjengir interessante «funfacts» fra hvert stopp og i en tekst som er akkurat så lang at man gidder å lese hele. Gode fotografier fra den gang da, gjør hvert enkelt container til et underholdende stoppested. Ved hvert stopp får man dessuten med seg en sang, med eller uten særlig Oslo-tilknytning...

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Havnepromenaden og tjenestedesign

  1. 1. – Det handler om å bruke designmetodikk for å gi brukere av tjenester gode opplevelser, sier Judith Gloppen, ansvarlig for området tjeneste- design i DOGA – Design og Arkitektursenter. Havnepromenaden er laget på dugnad av gode design- og arkitektur- miljøer. Den er lagt til rette for å gi oss, brukerne av byen, gode opp- levelser langs vannkanten mellom øst og vest. Nærheten til marka og nærheten til fjorden blir ofte holdt frem som byens viktigste kvaliteter. Gradvis er fjorden kommet nærmere og fjordbyen får mening. Oslo kommunes brief til det kreative teamet, var at den nye Havnepromenaden skulle være kostnadseffektiv og midlertidig. MMW arkitekter, GRID, Halogen og Bjørbekk & Lindheim fikk oppdraget om å lage den nye «veiviseren» som skal binde sammen det historiske havneområdet og den nye Fjordbyen i tid. Den skal – Kravet til synlighet var en utfordring, forteller Thomas Higgins i GRID. Traseen går gjennom områder med forskjellig karakteristikk. På Frognerstranda skjer det lite, der er det stille rolig, andre steder er det mer støy, både visuelt og på andre måter. – Derfor har vi måttet ty til ganske prangende virkemidler. Og lite er mer synlig enn oransje containere, gjerne på høykant! Men, som Higgings sier; « her er det virkelig tid for å realisere designslagordet; form følger funksjon». Synlighet er nødvendig for å guide de besøkende gjennom den nye landskapet i fjordbyen vår. Og synlig har denne ni kilometer lange traseen blitt! Besøkende som starter fra «ytterkantene», det vil si fra Frognerkilen i vest eller Sørenga i øst, guides gjennom fjorten informasjonspunkter i form av oransje containere, som fremstår som installasjonsobjekter i varierende størrelse – så selvfølgelig, kvikt og ikke minst smart tenkt! Hver container er utstyrt med elementer som forteller historien om området rundt den. Illustratørene Bjarte Agdestein, Endre Skandfer og Ronald Kabíček har tegnet historiene. På hvert infopunkt gir de et humoristisk innblikk i områdets nære historie. Noen vil muligens forundre seg over at karakterer fra tegneserien om agentene Jacob Krüger og Otto Krogh i AFMA (Avsnitt for mellom liggende anliggender) fra serien «Brennpunkt Oslo» har fått en rolle historiene. Serien foregår i 1964 og er omtrent tidskoloritten på de detaljerte tegningene som dekker hele den ene siden på hvert infopunkt. Den mer edruelige historien leser man på motsatt side av containeren, den dekker et lengre tidsspenn og gjengir interessante «funfacts» fra hvert stopp og i en tekst som er akkurat så lang at man gidder å lese hele. Gode fotografier fra den gang da, gjør hvert enkelt container til et underholdende stoppested. Ved hvert stopp får man dessuten med seg en sang, med eller uten særlig Oslo-tilknytning. Ofte med. Havnepromenaden er som nevnt midlertidig. Traseen er i varierende grad ferdig opparbeidet. Tjuvholmen, Langkaia og vestre del av Sørengautstikkeren, er ferdig utviklet og opparbeidet. Frognerstranda og et par andre steder har behov for oppgradering og modernisering. Rådhusplassen er det er lite å gjøre med, mens det for eksempel på Filipstad og i deler av Bjørvika, vil være behov for en midlertidig trasé, før promenaden etableres permanent i takt med utbyggingsområdene. På Grønlia og Vippetangen gjenstår det å regulere akkurat hvor traseen vil gå. Havnepromenaden vil derfor bli opparbeidet etappevis, men det er mer enn nok å oppleve allerede nå. Vi startet vandringen fra Frognerkilen til Sørenga i øst og gjenopplever havneområdene slik de har vært og ser konturene av slik de kan bli. Undertegnede havnetraver er akkurat så lokal og gammel at spaserturen langs ruten blir en sann svir av nostalgi. Men, historiene er spennende også for besøkende uten tidligere erfaring fra området. Infopunkt 01 står innerst i Frognerkilen og angir starten. Derfra går det i informasjonsfattig fra område til overgangen til restaurant Kongen. Heretter blir etappene kortere og informasjon og dramatisering fyldigere og spennende. Ved Filipstad er den tidligere så kjente bananen til Banan-Matthiessen modell for symbolet for stoppet. Hvert stopp har sitt symbol, som et konsentrat av viktig historie fra stedet – bananen fra Filipstad, en propell der Akers Mek. lå osv. Viktige deler av Oslos historie formidles gjennom de knappe tekstene. Verftene, Havnelageret, Amerikabåtene, sjauingen av gods fra handelsskipene og mørkere deler av historien; sabotasjer og jødetransport. Ettersom fjorden er blitt gradvis mer tilgjengelig og den egentlige havnevirksomheten er flyttet, blir den ni kilometer lange stripen mer historiefattig i fremtiden. Spenningen fra å snike seg under gjerdet ved Akers Mek er en saga blott. Å spionere på sterke rygger som sjauet gods fra båter fra fjerne land eller å la seg skremme av samfunnets utstøtte som hadde funnet et leie og en flaske i Bjørvika, forblir barndomsminner generasjonene etter ikke kan få. Kreative dugnader har vært i gang for å gjøre skiftet fra den gang til nå. Byggherrer, entreprenører og arkitekter har skapt en «waterfront» som er unik for Fjordbyen. Operabygget ligger som en hvit gjedde i sivet og har skapt piruetter inne, konsertamfi ute og turister på taket. Sammen har Operaen, nye Bjørvika og Barcode bidratt til å slå sprekker i den bastante muren mellom øst og vest, som er så veletablert i landets hovedstad. Selv de som ikke fikk lov av mamma å gå lengre øst enn til Ferner Jacobsen i Stortingsgaten, flytter nå til Bjørvika! Byen er i definitivt i endring! Havnepromenaden er en forpostfektning for hva som vil komme i arbeidet for å realisere Fjordbyen Oslo, et arbeid som startet i 2000 og nok ikke sluttføres før i 2030. «Det som gjør Oslos havnepromenade unik i forhold til andre promenader er det varierte landskapet med nes, dype viker og bukter. Her ligger også mulighetene til å skape noe ekstraordinært», skriver kommunen i planverket. Havnepromenaden fører en besøkende gjennom viker og bukter og er ført slik, unnskyld; er designet slik at den som bruker den kjenner seg på historisk grunn. Men, man kjenner seg også midt i en forandring, at det kommer noe etter. Det er mye som bidrar til følelsen av noe midlertidig. Kraner og byggevirksomhet, provisoriske gjerder og betongklosser er god scenografi i så måte! Men, den som følger den oransje sti gjennom det tidsvise kaoset på kaia kjenner seg godt ivaretatt. Det må vel være veldesignet brukeropplevelse, for å bruke fagsjargongen. Ellers; God Tur! HAVNEPROMENADEN – DEN ORANSJE STRIPA Designbegrepet trekkes stadig lenger – også til hvordan man skaper opplevelse og forteller et steds historie. Tjenestedesign er en ny fagretning. Havnepromenaden i Oslo er ett slikt eksempel. TEKST KNUT SKOE • FOTO GRID DESIGN/NILS PETTER DALE ◀ Oppfinnesen av containeren gis skylden for at havnene ikke lenger drives som før. Langs Havnepromenaden danner de informasjonspunkter underveis. designdesign 5352
  2. 2. Agentene Krüger og Krooght fra «Brennpunkt Oslo» tar oss med inn i stedets nære historie. ▼ ▶ Skulle man ikke forstå hvor man er ved infopunkt kan muligens kronen gi en indikasjon? Her ved Kongen restaurant. design design 5554
  3. 3. FAKTA 9 kilometer – fra Frognerkilen til Grønlia 14 informasjonspunkter Design; I 2014 vant GRID design, Bjørbekk&Lindheim, MMW og Halogen konkurransen om prosjektledelsen og koordineringsansvaret for en totalleveranse som omfatter planlegging, prosjektering, produksjon, levering og utplassering Tegnere: Bjarte Agdestein, Endre Skandfer og Ronald Kabíček Åpnet juni 2015 byplanoslo.no/havnepromenaden facebook.com/HavnepromenadenOslo Instagram: #havnepromenaden havnepromenaden@oslo.kommune.no Plan- og bygningsetaten er prosjektledende etat ◀ ▲ Lett å orientere seg. Ikke til å misforstå hvor Havnepromenaden går. I bakgrunnen Magne Wiggens containerhus – informasjonssenter. Hvert infopunkt inneholder både kart og highlights fra stedlig historie. ▲ ▶Containere fra 10 til 40 fot design design 5756

×