Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Fra fire logoer til en merkevare

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 23 Ad

Fra fire logoer til en merkevare

Download to read offline

Merkevarebygging
Selve prosessen startet med at ledelsen i OCEM og Overhalla Industrier deltok på et inspirerende arrangement om merkevarebygging hos Innovasjon Norge, som igjen resulterte i ny merkevarestrategi og identitet.

Strategi; merkeplattform, posisjonering, navn og merkearkitektur. Visuell identitet, design manual, website, brosjyre, interiør og diverse applikasjoner.

Overhalla (norrønt æfri halfa ”øvre halvdel”) er fire kompetansevirksomheter, innen bygg og anlegg, har blitt ett brand. Dette bidrar til betydelig effektivisering i merkevarebygging og markedsføring. Overhalla setter nå et markant fotavtrykk i markedet.

Komplett
Tidligere Overhalla Cementvare, OCEM ble etablert som et familieforetak i 1946, og gikk etterhvert inn på eiersiden i andre selskaper i bygda. Siden den gang har jordbrukskommunen i Nord-Trøndelag vært vitne til et aldri så lite industrielt eventyr, og fredag 14. juni 2013 var altså hjørnesteinsbedriftens reise komplettert.

Da lanserte Overhalla Gruppen – en omfattende omprofilering av deres fire bedrifter. Alle får nye navn, og samles under paraplyorganisasjonen. Gruppen inneholder nå Overhalla Betongbygg, Overhalla Hus, Overhalla Transport og Overhalla Mekaniske.

Overhalla sin visjon er å bli Norges ledende forsyner av konstruksjoner innenfor betong, tre og stål.

Merkevarebygging
Selve prosessen startet med at ledelsen i OCEM og Overhalla Industrier deltok på et inspirerende arrangement om merkevarebygging hos Innovasjon Norge, som igjen resulterte i ny merkevarestrategi og identitet.

Strategi; merkeplattform, posisjonering, navn og merkearkitektur. Visuell identitet, design manual, website, brosjyre, interiør og diverse applikasjoner.

Overhalla (norrønt æfri halfa ”øvre halvdel”) er fire kompetansevirksomheter, innen bygg og anlegg, har blitt ett brand. Dette bidrar til betydelig effektivisering i merkevarebygging og markedsføring. Overhalla setter nå et markant fotavtrykk i markedet.

Komplett
Tidligere Overhalla Cementvare, OCEM ble etablert som et familieforetak i 1946, og gikk etterhvert inn på eiersiden i andre selskaper i bygda. Siden den gang har jordbrukskommunen i Nord-Trøndelag vært vitne til et aldri så lite industrielt eventyr, og fredag 14. juni 2013 var altså hjørnesteinsbedriftens reise komplettert.

Da lanserte Overhalla Gruppen – en omfattende omprofilering av deres fire bedrifter. Alle får nye navn, og samles under paraplyorganisasjonen. Gruppen inneholder nå Overhalla Betongbygg, Overhalla Hus, Overhalla Transport og Overhalla Mekaniske.

Overhalla sin visjon er å bli Norges ledende forsyner av konstruksjoner innenfor betong, tre og stål.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Fra fire logoer til en merkevare (20)

More from Grid branding (20)

Advertisement

Fra fire logoer til en merkevare

 1. 1. Fra  fire  logoer  *l  en   merkevare   Case  Overhalla  
 2. 2. Overordnet prosjektløp OCEM og Overhalla Industrier 2012
 3. 3. Hvordan  kan  vi  bygge  e4  slagkra6ig   kompetansemerke?   •  Oppdraget  var  å  utvikle  en  merkevarestrategi  for  Ocem  og   Overhalla  Industrier  for  å  tydeliggjøre  deres  iden<tet  og   posisjon  i  markedet   •  Gjennom  arbeid  med  forretningsmodellen  viste  deg  seg  at   Ocem  Holding  hadde  dominerende  eierinteresser  i  fler  selskap   med  kompleAerende  kompetanse.   •  BedriDene  hadde  aldri  seA  for  seg  at  de  skulle  endre  navn  eller   logo.  Men  neAopp  det  ble  det  strategiske  grepet:  Fra  House  og   brands  <l  Branded  house   hAp://www.grid.no/prosjekt/overhalla/  
 4. 4. Verktøy:  Konkurransetriangelet  og  overordnet   posisjonering   The  compete<ve  triangel     MERKET KONKURRENTENE Annerledes KUNDESEGMENT
 5. 5. Verktøy:   MerkeplaBorm*   *Building  Customer-­‐Based  Brand  Equity,  2001,  Kevin  Lane  Keller:  CBBE  Modellen  i  praksis     ® Gjenklang Rasjonelt Emosjonelt Verdier og personlighet Ytelse: Hva vi faktisk leverer Grunnegenskaper (attributter): Hva yter du? Hvem er du? Publikums holdninger, inntrykk, bilder, omdømme? Publikums følelser og event. identifisering? Hvilken relasjon? Hva er du? Sammen med navn og visuelle kjennetegn er disse egenskapene og fordelene merkets identitet Aktiviteter og ressursbruk utløser posisjon, relasjon, image, omdømme og merkestyrke på publikums premisser
 6. 6. *PlaVormen  er  fra  strategiarbeidet  med  OCEM.  Det  ble  også  utviklet  plaVorm  for  Overhalla  Industrier,  samt  forretningsmodell   MerkeplaBorm:   OCEM*  
 7. 7. 2  hoved  antagelser   1.  Virksomheter  kontrollert  av  Ocem  Holding   med  utspring  i  Overhalla  vil  oppnå  høyere   kjennskap  ved  også  å  fremstå  mer  enhetlig   tuDet  på  samme  verdier  og  kompleAerende   kompetanse   2.  Virksomhetene  vil  i  større  grad  finne  det   naturlig  og  mer  effek*vt  å  samarbeide  om   for  eksempel  merkebygging,  produkt-­‐  og   tjenesteutvikling,  HR,  salg  og  kryssalg   www.namedesign.org   OCEM  HOLDING  
 8. 8. Prosjektgruppens  anbefaling:  Bygg   Overhalla  som  merkevare   •  Skap  en  tydelig  og  relevant  iden*tet  (navn  og   kjennetegn)  som  peker  fremover   •  Skap  synergieffekter  gjennom  en  god  struktur  og   arkitektur   •  SeA  et  markant  fotavtrykk  i  markedet   hAp://www.innovasjonnorge.no/no/Bygg-­‐en-­‐bedriD/designradgivning/Sterkere-­‐sammen-­‐under-­‐ felles-­‐merkenavn/  -­‐  .Uw24aPR5Nf1  
 9. 9. Anbefalte  neste  skri4  for  OCEM:  Forslag  *l  seks  *ltak/ak*viteter   Det  ble  laget  lignende  handlingsplan  for  de  andre  selskapene  
 10. 10. Anbefalte  neste  skri4  for  OCEM:  Forslag  *l  seks  *ltak/ak*viteter   Det  ble  laget  lignende  handlingsplan  for  de  andre  selskapene  
 11. 11. Overhallas  visuelle  grunnelementer  er  grunnmuren  i  vår  kommunikasjon  med  omverdenen.  Overhalla  som  navn  og  symbol,  farge-­‐  og   skriDprogram  og  profilelementer  er  <l  sammen  med  på  å  gjøre  våre  ak<viteter  og  produkter  gjenkjennelige  på  alle  berøringspunkter  
 12. 12.       Logoen  er  et  formgiA  navnetrekk  med  en  bygningsform  rundt.  DeAe  symbolet  er  alene  det  vik<gste  felles  kjennemerket  for  alle  virksomhetene  i   gruppen  og  vi  ønsker  at  det  med  <den  blir  det  merket  som  symboliserer  all  virksomhet  under  Overhallanavnet:  altså  at  det  blir  en  STERK   merkevare.  Hver  virksomhet  har  en  logo  med  virksomhetsnavnet  saA  opp  under  i  ver<kal  og  horisontal  utgave.     Logoene  finnes  også  i  posi<v  og  nega<v  utgave.    
 13. 13. Kataloger      
 14. 14. Alle  selskapets  nøkkeltrykksaker  og  blankeAer  er  redesignet.  De  mest  brukte  dokumentene  er  utviklet  som  maler  i  Word.      
 15. 15. Power  point  og  postale  trykksaker  –  og  vin       Vine%ke'  laget  for   lanseringsfesten      
 16. 16. Transport      
 17. 17. Nye  kontorer  Overhalla  Betongbygg      
 18. 18. Fem  neAsteder:  overhallagruppen.no  /  overhallahus.no  /  overhallabetongbygg.no  /  overhallamekanisk.no  /    overhallatransport.no      
 19. 19. Fem  neAsteder:  overhallagruppen.no  /  overhallahus.no  /  overhallabetongbygg.no  /  overhallamekanisk.no  /    overhallatransport.no      
 20. 20. Fra  Overhalla  Gruppen  sin  avis:  hAp://issuu.com/trio_media/docs/overhalla-­‐avis_2013      
 21. 21. 2014  blir  ny4  rekordår!   S<g  Morten  Paulsen  (deltager  i  prosjektet),  salg  og  markedsansvarlig  Overhalla  Hus   918  65  697  s<g@overhallahus.no     -­‐  Selv  med  nyinvestert  produksjonslinje  som  gav  oss  tre  måneder   produksjonstans  var  2013  et  år  med  både  omsetnings-­‐  og  salgsrekord!   Den  nye  profilen  fungerer  kjempebra.  Vi  synes  mye  bedre  og  kundene  legger   merke  %l  oss.  Og  så  er  det  bli'  mye  bedre  samhold  mellom  bedriFene  –  et   tydelig  felleskap.  Det  er  ikke  lenger  snakk  om  oss  og  de  andre…   28.02.2014   Jomar  Sagmo  (deltager  i  prosjektet),  daglig  leder  Overhalla  Hus   474  60  726  jomar@overhallahus.no     -­‐  Synlighetseffekten!!!  Vi  fremstår  som  mange  ganger  så  store  som  %dligere.   Folk  ser  oss  overalt.  Og  alt  fremstår  mye  mer  proF,  brukervennlig  og   sympa%sk.  Får  mye  veldig  bra  %lbakemeldinger  på  det.     2013  var  et  rekordår  på  tross  av  uLordringer  i  produksjonen.  Budsje'et  for   2014  ligger  inne  med  en  økning  på  30  mill.  Det  får  vi  ikke  problemer  med.  2014   blir  ny'  rekordår.  
 22. 22. Selskapet  er  mer  verdt   Kjers<n  Opdahl  (ansaA  aug.  2013),  markedsføring-­‐  og  kommunikasjonsansvarlig  for  Overhalla  Gruppen   970  83  050  kjers<n@overhallabetongbygg.no     -­‐  Ja,  s%llingen  min  er  jo  en  konsekvens  av  strategiprosjektet.  Og  med  bakgrunn   fra  BI  er  jeg  godt  fornøyd  med  uLordringer  og  oppgaver.  BedriFsiden%teten  og   Designhotellet  fungerer  veldig  bra  og  er  le'  å  bruke.     Innføring  av  nye  navn  er  som  kjent  ganske  krevende,  men  det  har  gå'  veldig   greit  -­‐  selv  om  det  av  og  %l  kan  dukke  opp  en  glipp.  Vi  har  nå  også  inngå'   rammeavtale  med  lokalt  byrå.  Jeg  må  si  vi  har  god  kontroll  på  det  meste.   05.03.2014   Arnt  Ove  Amdal  (prosjekteier  i  prosjektgruppa),  adm.  dir.  Overhalla  Betongbygg  og  eier  av  Overhalla  Gruppen   900  73  400  arnt@overhallabetongbygg.no      -­‐  Det  begynte  med  kurs  hos  IN  hvor  vi  fikk  inspirasjon  %l  å  gjøre  noe.  Men  det  var   strategiprosjektet  og  ideen  om  et  felles  merke,  som  gjør  at  vi  kan  kommunisere   effek%vt  og  sparer  penger,  som  virkelig  gjorde  utslaget.     Vi  bygger  merkevare  for  hverandre.  Når  jeg  reiser  rundt  i  landet  hører  jeg  jo  at  folk   ser  oss  overalt.  Og  så  ble  det  veldig  fint.  Profilen  er  virkelig  oss.  Vi  har  oppnådd  mye   på  kort  %d.  Fellesskapsfølelsen  er  på  plass  og  selskapet  er  mer  verdt.  
 23. 23. Kommunikatorprisen:  Prisen  gikk  %l  Overhalla  Gruppen,  her  representert  ved  Arnt   Ove  Amdal  (Overhalla  Betongbygg)  og  Jomar  Sagmo  (Overhallahus).  Foto:  Bjørn   Erik  Øvrelid   NAMSOS:  Det  ble  delt  ut   priser  for  vekst,  innovasjon,   kommunikasjon,  service,   årets  næringslivskvinne  og   årets  næringslivsaktør  under   Næringskonferansen  i   Namsos.     Årets  kommunikator  gikk  <l   Overhallagruppen  for  satsing   på  alt  fra  nybygg  med  eget   golfutsalg,  en  ny  visuell  profil   for  fem  bedriDer  og  eget   vinmerke.     Næringskonferansen  2013   hAp://www.namdalsavisa.no/naringsliv/nin/ar<cle6846626.ece  

×