Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1 of 69

Kunst- og designhøgskolen i Bergen, forelesning del 1. Forholdet mellom design og mennesker

0

Share

Download to read offline

Forholdet mellom design og mennesker. Forelesning på Kunst- og designhøgskolen i Bergen desember 2016. Verbal og visuell identitet og kommunikasjon

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Kunst- og designhøgskolen i Bergen, forelesning del 1. Forholdet mellom design og mennesker

 1. 1. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 1 Forholdet mellom design og mennesker"
 2. 2. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 2 Forholdet mellom design og mennesker"
 3. 3. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 3 Forholdet mellom design og mennesker"
 4. 4. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 4 Design har ingen egenverdi
 5. 5. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 5 Design begynner med mennesker ? Undersøke ! Forstå
 6. 6. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 6 Innhold §  Kort om Grid design 1.  Forholdet mellom design og mennesker §  Evolusjonsteori §  4 ord: Estetikk. Sanseinntrykk. Følelser. Intelligens §  2 tankesystemer, 3 typer hukommelse og 4 typer behov 2.  Merkestrategi og designstrategi §  Noen modeller og verktøy §  To caser og workshops a 20 min i tre grupper §  Oppsummering og deling i plenum 3.  Kjennetegn, verbal og visuell identitet (grafisk design, kommunikasjonsdesign, identitetsdesign) §  Merkeelementene §  Navnet – navet i merkevaren §  Kategorier, kvaliteter og suksesskriteriet §  Metode og case ”frokost on-the-go” §  Oppsummering merkeelementer, mental og juridisk registrering 4.  Del 2: Verden vil ikonifiseres – Idoler og ikoner §  Eksempler og suksesshistorier §  Eventuelt / oppsummering
 7. 7. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 7 Retail Branding Product Branding Corporate Branding
 8. 8. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 8 Service og tjenester Transport- design
 9. 9. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 9 www.grid.no/blogg
 10. 10. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 10
 11. 11. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 11 Innhold §  Kort om Grid design 1.  Forholdet mellom design og mennesker §  Evolusjonsteori §  4 ord: Estetikk. Sanseinntrykk. Følelser. Intelligens §  2 tankesystemer, 3 typer hukommelse og 4 typer behov 2.  Merkestrategi og designstrategi §  Noen modeller og verktøy §  To caser og workshops a 20 min i tre grupper §  Oppsummering og deling i plenum 3.  Kjennetegn, verbal og visuell identitet (grafisk design, kommunikasjonsdesign, identitetsdesign) §  Merkeelementene §  Navnet – navet i merkevaren §  Kategorier, kvaliteter og suksesskriterier §  Metode og Case ”frokost on-the-go” §  Oppsummering merkeelementer, mental og juridisk registrering 4.  Verden vil ikonifiseres – Idoler og ikoner §  Eksempler og suksesshistorier §  Eventuelt og oppsummering
 12. 12. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 12
 13. 13. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 13 80% Vi er ikke skapt for å lese
 14. 14. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 14
 15. 15. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 15 25 kg
 16. 16. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 16 1. Estetikk / SANSEOPPLEVELSER: Læren om kunnskap som kommer til oss gjennom sansene Dagens ord
 17. 17. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 17 1. Estetikk / SANSEOPPLEVELSER: Læren om kunnskap som kommer til oss gjennom sansene Estetikk kan også defineres som menneskets bruk og opplevelse av omgivelser. Sanseopplevelser har alltid vært viktig for våre valg, og ytre form og tiltalende estetikk har hatt betydning både i hverdagsliv og i kunst, fra design og arkitektur til musikk og litteratur. Estetikk (fra gresk aisthesis, αἴσθησις, «sansekunnskap» eller «oppfatning») er den delen av filosofien som omhandler «læren om det vakre og skjønne i kunsten». Dagens ord
 18. 18. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 18 2. Følelser / SANSEFØLELSER / EMOSJONELLE Dagens ord
 19. 19. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 19 1. Emosjonelt: Sinnstilstand / sinnsbevegelse. Psykologisk (ubevisst) reaksjon på et sanseinntrykk. Følelser er altså en konsekvens av sanseinntrykk / ytre stimuli, og underbevisst motiverer handling og valg 2. Sansefølelser: Fysisk / funksjonell / bevisst reaksjon (handling) som en konsekvens av en sanseopplevelse.
 20. 20. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 20 1. Emosjonelt: Sinnstilstand / sinnsbevegelse. Psykologisk (ubevisst) reaksjon på et sanseinntrykk. Følelser er altså en konsekvens av sanseinntrykk / ytre stimuli, og underbevisst motiverer handling og valg 2. Sansefølelser: Fysisk / funksjonell / bevisst reaksjon (handling) som en konsekvens av en sanseopplevelse.
 21. 21. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 21 3. Intelligens / FORNUFT. Evne til logisk tenkning. Rasjonalitet TANKEKRAFT. Løse nye problemer basert på tidligere erfaringer Dagens ord
 22. 22. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 22 Daniel Kahneman psykolog og nobelprisvinner i økonomi. Han er særlig kjent for sin forskning på beslutningspsykologi, atferdsøkonomi og lykkeforskning. To tankesystemer (tenke, fort og langsomt)
 23. 23. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 23 System 1 Virker automatisk og hurtig, med liten eller ingen anstrengelse og ingen opplevelse av viljekontroll. To tankesystemer (tenke, fort og langsomt) Daniel Kahneman psykolog og nobelprisvinner i økonomi. Han er særlig kjent for sin forskning på beslutningspsykologi, atferdsøkonomi og lykkeforskning.
 24. 24. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 24 System 1 Virker automatisk og hurtig, med liten eller ingen anstrengelse og ingen opplevelse av viljekontroll. System 2 Tildeler oppmerksomhet til de anstrengende mentale aktivitetene som krever det, inkludert komplekse utregninger. Aktiviteten assosieres ofte med en subjektiv opplevelse av evner, valg og konsentrasjon. Daniel Kahneman psykolog og nobelprisvinner i økonomi. Han er særlig kjent for sin forskning på beslutningspsykologi, atferdsøkonomi og lykkeforskning. To tankesystemer (tenke, fort og langsomt) 17 x 24
 25. 25. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 25 System 1 Virker automatisk og hurtig, med liten eller ingen anstrengelse og ingen opplevelse av viljekontroll. System 2 Tildeler oppmerksomhet til de anstrengende mentale aktivitetene som krever det, inkludert komplekse utregninger. Aktiviteten assosieres ofte med en subjektiv opplevelse av evner, valg og konsentrasjon. To tankesystemer (tenke, fort og langsomt) Funksjonelt Emosjonelt Sosialt KALDPRESSET Daniel Kahneman psykolog og nobelprisvinner i økonomi. Han er særlig kjent for sin forskning på beslutningspsykologi, atferdsøkonomi og lykkeforskning.
 26. 26. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 26 System 1 Virker automatisk og hurtig, med liten eller ingen anstrengelse og ingen opplevelse av viljekontroll. System 2 Tildeler oppmerksomhet til de anstrengende mentale aktivitetene som krever det, inkludert komplekse utregninger. Aktiviteten assosieres ofte med en subjektiv opplevelse av evner, valg og konsentrasjon. To tankesystemer (tenke, fort og langsomt) Funksjonelt Emosjonelt Sosialt Levende organismer som tjener som næringsgrunnlag for hverandre Daniel Kahneman psykolog og nobelprisvinner i økonomi. Han er særlig kjent for sin forskning på beslutningspsykologi, atferdsøkonomi og lykkeforskning.
 27. 27. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 27 Episodehukommelse Vanehukommelse Arbeidshukommelse
 28. 28. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 28
 29. 29. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 29 … å gjenkjennes på avstand eller under ugunstige forhold, er en av de viktigste egenskaper en pakning kan ha.
 30. 30. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 30 S A N S E N E T R U M F E R I N T E L L E K T E T
 31. 31. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 31 Vane, episode, arbeid … vi har alltid vært analfabeter
 32. 32. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 32 IllustrasjonBjørnRybakken
 33. 33. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 33 IllustrasjonBjørnRybakken
 34. 34. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 34 IllustrasjonBjørnRybakken
 35. 35. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 35 Design begynner med mennesker ? Undersøke ! Forstå
 36. 36. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 36 Følelsesmessige behov Funksjonelle behov Selvekspressive behov Meningsbehov Transformasjon: Lappland center of expertice
 37. 37. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 37 Kvalitativ Kvantitativ Sier Gjør Spørre- undersøkelser Statistikk Observasjon, eksperimenter og rollespill Dybdeintervju og fokusgrupper Informasjon Analyse Innsikt Innsikt - ulike metoder informasjonsinnhenting og undersøkelser
 38. 38. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 38 Innhold §  Kort om Grid design 1.  Forholdet mellom design og mennesker §  Evolusjonsteori §  4 ord: Estetikk. Sanseinntrykk. Følelser. Intelligens §  2 tankesystemer, 3 typer hukommelse og 4 typer behov 2.  Merkestrategi og designstrategi §  Noen modeller og verktøy §  To caser og workshops a 20 min i tre grupper §  Oppsummering og deling i plenum 3.  Kjennetegn, verbal og visuell identitet (grafisk design, kommunikasjonsdesign, identitetsdesign) §  Merkeelementene §  Navnet – navet i merkevaren §  Kategorier, kvaliteter og suksesskriterier §  Metode og case ”frokost on-the-go” §  Oppsummering merkeelementer, mental og juridisk registrering 4.  Verden vil ikonifiseres – Idoler og ikoner §  Eksempler og suksesshistorier §  Oppsummering
 39. 39. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 39 Merkestrategi – fire nyttige verktøy Posisjonering; konkurransetriangelet Plattform; Kellers pyramide Arkitektur; W. Olins tre nivåer
 40. 40. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 40 Fra merkeplattform til designstrategi Merkeplattform; Keller Designgrep; GROW
 41. 41. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 41 Forretningsmål Merkemål Designmål Estetisk Funksjonelt Emosjonelt Designstrategi – hvilke designgrep vil gi optimal løsning, styrke merkevaren og bidra til måloppnåelse? Emosjonelt = Følelser (og selvbilde) som underbevisst motiverer handling og valg. Følelser er en konsekvens av sanseinntrykk (estetisk) / ytre stimuli Design- kvalitet For høy Riktig For lav
 42. 42. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 42 Kartlegge Analysere Undersøke Utforske Konseptualisere Eksperimentere Utvikle Teste Evaluere Justere Levere Også er det på igjen. Alle designprosesser er iterative – i større eller mindre grad
 43. 43. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 43 Kartlegge Analysere Undersøke Utforske Konseptualisere Eksperimentere Utvikle Teste Evaluere Justere Levere Også er det på igjen. Alle designprosesser er iterative – i større eller mindre grad T E N K E L A G E L Æ R E
 44. 44. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 44 Case 1 Grolsch redesign http://www.packagingoftheworld.com/ 2016/02/grolsch-redesigned.html http://www.thedieline.com/blog/ 2012/2/24/grolsch-redesign.html
 45. 45. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 45 Forretningsmål Diskuter hvilket designmål dere tror var mest relevant for for Grolsch sitt redesign – og eventuelt hvilke designgrep som var ønskelig. Merkemål Designmål? Design- kvalitet For høy Riktig For lav Emosjonelt = Følelser (og selvbilde) som underbevisst motiverer handling og valg. Følelser er en konsekvens av sanseinntrykk (estetisk) / ytre stimuli Visuelt Funksjonelt Emosjonelt
 46. 46. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 46 Case 1 http://www.packagingoftheworld.com/ 2016/02/grolsch-redesigned.html http://www.thedieline.com/blog/ 2012/2/24/grolsch-redesign.html
 47. 47. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 47 Høyere marginer Posisjoneres som mer eksklusivt Premium look and feel Design- kvalitet For høy Riktig For lav Emosjonelt = Følelser (og selvbilde) som underbevisst motiverer handling og valg. Følelser er en konsekvens av sanseinntrykk (estetisk) / ytre stimuli Visuelt Funksjonelt Emosjonelt Dersom designmålet er ”premium look and feel” hvilke grep vil da gi riktig designkvalitet?
 48. 48. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 48 Case 2 – redesign av Gresk yoghurt
 49. 49. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 49 Merkeplattform* CBBE- modellen i praksis ® Gjenklang Rasjonelt Emosjonelt Verdier og personlighet Ytelse: Hva vi faktisk leverer Grunnegenskaper (attributter): Hva bidrar du med du? Hvem er du? Publikums holdninger, inntrykk, bilder, omdømme? Publikums følelser og event. Sosiale verdier? Hvilken relasjon skal forbruker/publikum ha til merket? Hva er du? Sammen med navn og visuelle kjennetegn er disse egenskapene og fordelene merkets identitet Aktiviteter og ressursbruk utløser posisjon, relasjon, image, omdømme og merkestyrke på publikums premisser *Customer based brand equity – David Lane Keller
 50. 50. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 50 G J E N K J E N N E L I G O G U F O R G L E M M E L I G www.grid.no
 51. 51. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 51 Innhold §  Kort om Grid design 1.  Forholdet mellom design og mennesker §  Evolusjonsteori §  4 ord: Estetikk. Sanseinntrykk. Følelser. Intelligens §  2 tankesystemer, 3 typer hukommelse og 4 typer behov 2.  Merkestrategi og designstrategi §  Noen modeller og verktøy §  To caser og workshops a 20 min i tre grupper §  Oppsummering og deling i plenum 3.  Kjennetegn, verbal og visuell identitet (grafisk design, kommunikasjonsdesign, identitetsdesign) §  Merkeelementene §  Navnet – navet i merkevaren §  Kategorier, kvaliteter og suksesskriterier §  Metode og case ”frokost on-the-go” §  Oppsummering merkeelementer, mental og juridisk registrering 4.  Verden vil ikonifiseres – Idoler og ikoner §  Eksempler og suksesshistorier §  Eventuelt / oppsummering
 52. 52. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 52
 53. 53. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 53 ® 4 Fargene 1 Merkenavn 6 Typografi 5 Strukturelt element 2 Logotypen 3 Symbolet 7 Regien Egenart: Syv identitetselementer. Navnet er ofte merkets viktigste kjennetegn
 54. 54. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 54 Positioning – The Battle for your mind: Al Ries og Jack Trout
 55. 55. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 55 KONSTRUERTE ASSOSIATIVE FORKORK/AKRONYMER BESKRIVENDE Stressless Telenor Statoil / Røde Kors Rottefella Apple / USA NRK RBUP UNE BI / Språkrådet Mattilsynet Barnevernet Hovedkategorier og eksempler Identitetselementene gir retning og beskjeler merket. Navnet er ofte det viktigste elementet Navnet er ofte navet i porteføljen av identitetselementer (kjennetegn/ merkeelementer) Viktige kvaliteter LETT Å HUSKE GODT Å SI APPELL RELEVANS ALLE SPRÅK BREDDE DYBDE MERKEFLEKSIBELT MERKEFUTURISTISK Merkeplattformen avgjør valg av kategori og prioritering av kvaliteter. Identitetsanalyse og designstrategi inneholder de viktigste prinsippene for utvikling av navn og visuelle elementer
 56. 56. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 56 Navneforslag VURDERINGSKRITERIER Lett å uttale Klinger bra Lett å huske Appell i bransjen Relevant Dybde og bredde TOT Alternativ 1               Alternativ 2               Alternativ 3                                           Vurder kriteriene. Gjør et utvalg. Gi skår fra en til
 57. 57. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 57 Viktige begrep 1.  Hghgkdøkk æap æpi 2.  Øøhøh 3.  Jøøhgøhig 4.  Læojos sd 5.  Køhhusjdojapo 6.  Lljfjshfjljs<lj 7.  Øøaskjd 8.  Nahi 9.  Jgjkaø 10.  Lorem
 58. 58. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 58 Relevante assosiasjoner, synonymer, metaforer 1.  Hghgkdøkk æap æpi lorem isum, osv 2.  Øøhøh lorem ipsum osv 3.  Jøøhgøhig lorem ipsum osv 4.  Læojos sd lorem ipsum osv 5.  Køhhusjdojapo lorem ipsum osv 6.  Lljfjshfjljsl 7.  Øøaskjd 8.  Nahi 9.  Jgjkaø 10.  Lorem
 59. 59. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 59 Early Bird Bircher Muesli i yoghurt
 60. 60. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 60
 61. 61. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 61 https://youtu.be/D8vSCYGZgIo
 62. 62. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 62 Utfordrer Oppsummering identitetselementer Markedsleder
 63. 63. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 63 International Business Machines Apple Navn Logotype Symbol Farge Designelement Slogan Think Different (1984)Think (1920s) No No No No Utfordrer Markedsleder
 64. 64. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 64 Different idea Different philosophy Different Brand Story Different Communication Different Brand relation Different marketing Different, different International Business Machines Apple Think Different (1984)Think (1920s) Utfordrer Markedsleder
 65. 65. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 65 P7 Juridisk og mental registrering – hva skal registreres? 1.  Juridisk Brønnøysundregisteret §  Virksomheten AS 2.  Juridisk Patentstyret §  Ordmerke §  Figurmerke §  Kombinertmerke §  Vareutstyr §  Slagord, lukt, lyd 3.  Domene §  www.domene.no §  Sosiale medier 4.  Mental registrering §  Identitet §  Posisjon
 66. 66. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 66 Dagligvarens røde garde
 67. 67. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 67
 68. 68. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 68
 69. 69. KHiB / Designdrevne opplevelser og merkebygging / sidsel.lie@grid.no / desember 2016 / Side 69 Innhold §  Kort om Grid design 1.  Forholdet mellom design og mennesker §  Evolusjonsteori §  4 ord: Estetikk. Sanseinntrykk. Følelser. Intelligens §  2 tankesystemer, 3 typer hukommelse og 4 typer behov 2.  Merkestrategi og designstrategi §  Noen modeller og verktøy §  To caser og workshops a 20 min i tre grupper §  Oppsummering og deling i plenum 3.  Kjennetegn, verbal og visuell identitet (grafisk design, kommunikasjonsdesign, identitetsdesign) §  Merkeelementene §  Navnet – navet i merkevaren §  Kategorier, kvaliteter og suksesskriterier §  Metode og Case §  Oppsummering merkeelementer, mental og juridisk registrering 4.  Del 2 (nytt dokument): Verden vil ikonifiseres – Idoler og ikoner §  Eksempler og suksesshistorier §  Eventuelt / oppsummering

×