Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 28

Eiendomsutviklingsdagene_foredraget

0

Share

Download to read offline

• Bilfri by er ingen ide og ingen visjon.
• Knutepunktstrategi er like visjonært som kontorlandskap.
• Høyt og tett er et virkemiddel som resulterer i høye tomtepriser
og små enheter for DINKer og YAPer
• Bærekraft er ikke bare CO2, bærekraft er livet i byen..og det
kortes ned til pkt 3 av 3: «livskvalitet»
• I fortettingens navn blir identiteter borte. Sjarmerende kvaliteter
ofres. Strøksegenart er bare en tom floskel.
• Den nye byen fremmedgjør, gentrefiserer og skaper nye
problemer eller skyver dem vekk…

Eiendomsutviklingsdagene_foredraget

 1. 1. eller
 2. 2. I Amsterdam
 3. 3. Mål = attraktiv by: Historisk identitet. Spontantitet. 
 Mangfold av folk og aktiviteter. 
 Et fargerikt fellesskap. Inkluderende. Omfavnende. Travle gater. Aktive butikker. Fylte restauranter. Levende kafeer. Myldrende kulturtilbud.
 4. 4. Et strategisk problem er 
 at virkemidlene diskuteres som målsettinger i seg selv
 5. 5. • Bilfri by er ingen ide og ingen visjon. • Knutepunktstrategi er like visjonært som kontorlandskap. • Høyt og tett er et virkemiddel som resulterer i høye tomtepriser og små enheter for DINKer og YAPer • Bærekraft er ikke bare CO2, bærekraft er livet i byen..og det kortes ned til pkt 3 av 3: «livskvalitet» • I fortettingens navn blir identiteter borte. Sjarmerende kvaliteter ofres. Strøksegenart er bare en tom floskel. • Den nye byen fremmedgjør, gentrefiserer og skaper nye problemer eller skyver dem vekk…
 6. 6. Våre bygulv og byrom er nedsnødd og fulle av regn i omtrent 300 av 365 dager…
 7. 7. 130.000
 8. 8. Et strategisk problem er å oppleve 
 drivkreftene og føle deres troverdighet politisk opportunisme
 «de grønne» kommersiell opportunisme «utviklere og eiendomsbesittere» politisk resultatorientering «de som tror på 130.000 og vil vise handlingskraft»
 9. 9. Mitt problem? Det føles ikke riktig. Noe skurrer. Gutfeelingen sier nei. Det er rasjonale som besvarer rasjonale.
 10. 10. Frykten = den kjedelige byen: Planlagt by. Ensartet typegalleri. Monotont. Iscenesatt kulturliv. En arrangert by. Ekskluderende. Tomme gater. Tomme butikker. Tomme restauranter. Tomme kafeer. Tomme kulturtilbud.
 11. 11. Hvorfor? Hvordan? Hva?
 12. 12. #1 SAMFUNNET VI ØNSKER #2 KVALITETENE VI ØNSKER,
 ELSKER OG ETTERSPØR #3 BEFOLKNINGEN 
 VI ER TIL FOR #4 BYEN SOM FUNKSJON Hvor finner vi svarene på «WHY?»…bl.a her
 13. 13. Alexander Ståhle i går var tydelig på Visjon Mennesker Aktivitet Kvalitet Waterfront-projects…er noe annet enn gangavstand til t-banen på Storo eller i Nydalen…?
 14. 14. WTF?
 15. 15. «Byen med det store hjertet» blir «Byen med det bittelille harahjertet»
 16. 16. Oslo blir for 
 DINKer og YAPer Kanskje det er like greit?
 17. 17. Vi burde kjørt en workshop her og nå
 18. 18. Hva om vi har som visjon: Oslo har landets største hjerte. Byen skal være for alle. Hovedstaden er regionens og landets viktigste sentrum. Derfor skal den ikke privatiseres og strupes, men åpnes og frigjøres. Vi skal frigjøre menneskers ressurser.
 19. 19. Boligpolitikk = politikk for livskvalitet Løses balansert i bydelene, i randsonen og 
 tilstøtende byer knyttet sammen i et ekstremt effektivt kollektivnettverk under konseptet: Oslofjordregionen - grønne fingre og blå tær
 20. 20. Miljøpolitikk Næring Helse og sosial mm
 21. 21. OSLO. THE CAPITAL OF LOVE, FREEDOM 
 AND LIFE QUALITY https://www.grid.no/2017/05/05/oslo-the-capital-of-love/
 22. 22. Svaret på «hvordan designe fremtidens byer • Se mulighetene med ulike verdenssyn og faglige tilnærminger, arkitektur, økonomi, sosiologi, mm • Definer byen fra et brukerperspektiv, bruk Human Centred Design • Se på byutviklingsstrategien som å designe opplevelser, tenk Experience marketing • Ikke argumenter, men lek fram løsninger! • Og vedr teknologi; det er bare et hjelpemiddel. Du må vite hvorfor
 23. 23. Takk

×